For more translations click the appropriate letterEnglish - Dutch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dutch - English

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


X121 protocol X121 protocol
X-21 modem X-21 modem
X-25 modem X-25 modem
X400 protocol X400 protocol
X500 protocol X500 protocol
X75 standard interface protocol X75 standaard-interface protocol
X amplifier X-versterker
X Athena widget: XAW X-Athena widget
X axis X-as
X band X-band
X board X-paneel
X channel X-kanaal
X client X-client
X component X-component
X coordinate X-coördinaat
X deflection X-afbuiging
X direction X-richting
xenon xenon
xenon lamp xenonlamp
xerographic xerografisch
xerography xerografie
X gain X-versterking
X image extension: XIE afbeeldingsuitbreiding van X-protocol
X library: Xlib X-bibliotheek
X/Open common applications environment X/Open omgeving voor gemeenschappelijke applicaties
X plate X-plaat
X position X-positie
X protocol X-protocol
X-ray röntgenstraal
X-ray apparatus röntgenapparaat
X ray inspection röntgeninspectie
X ray laser röntgenlaser
X ray spectra röntgenspectra
X ray spectrometer röntgenspectrometer
X ray system röntgensysteem
X-ray tube röntgenbuis
X-ray windowing röntgen-venstertechniek
X server X-server
X signal X-signaal
X technique X-techniek
X terminal X-terminal
X user interface: XUI X-gebruikersinterface
X Window system X Window systeem
xylene xyleen
xylophone xylofoon
X-Y scope X-Y oscilloscoop
XYZ configuration XYZ-configuratie