Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2010 v 06

Tidskriften

tidigare veckor: 
2009: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30/31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  
2010: 01 02 03 04 05 06  

Ny skattefuskaffär skakar Tyskland

Affären gällande tyskar som har hemliga konton i Schweiz växer. Enligt Süddeutsche Zeitung handlar det om mycket mera pengar än vad man först trodde. En omstridda CD, som har stulits från en schweizisk bank, påstås innehålla mycket känslig information om bankens kunder, men banken känner inte till någon stöld av datauppgifter.

Affären gällande tyska skattesmitare, som har placerat pengar i Schweiz, handlar enligt Süddeutsche Zeitung förmodligen om upp emot 200 miljoner euro. Tidigare sades att informationen som erbjuds det tyska myndigheterna skulle kunna inbringa runt hundra miljoner euro till den tyska staten.
”Affären gäller det mest komplicerade skattefusket någonsin i Tyskland”, står det i en myndighetsrapport. Informationen gäller inte bara förhållanden flera år tillbaka i tiden, utan en del av transaktionerna till konton i Schweiz gjordes så sent som 2008.
Informationen på den famösa CD:n stämmer, enligt Süddeutsche Zeitung, med uppgifter som finns hos Credit Suisse. Av interna bankdokument framgår att Credit Suisse har många kunder som helt eller delvis undviker att skatta för sina förmögenheter. Dessa klienter undviker att ta kontakt med banken allt för ofta på grund av risken för upptäckt. De kräver i första hand ”diskretion och banksekretess”. Av dokumenten framgår också att banken för ungefär sex år sedan ändrade sin affärsstrategi och försökte locka till sig fler ärliga kunder. Süddeutsche Zeitung citerar en bankanställd som säger att banken inte kan kommentera dokumenten, vars ”härkomst är osäker”. Credit Suisse har ingen kännedom om någon datastöld.

Debatten om CD:n med information om tyska skattesmitare komplicerar relationerna mellan Schweiz och Tyskland. Schweiziska politiker riktar skarp kritik mot den tyska regeringen. Finansminister Wolfgang Schäuble befarar dock ingen ”istid” mellan Tyskland och Schweiz, som tidningen Bild varnar för.
Skattemyndigheten i Wuppertal fick redan i förra veckan grönt ljus för att köpa CD:n, och finansdepartementet i Nordrhein-Westfalen har också avslutat sin juridiska prövning. Där undersöker man om inte skattemyndigheten rent av gör sig skyldig till brott om den inte accepterar erbjudandet att köpa informationen på CD:n.

Schweiz står under hård press från EU. I EU-parlamentet finns planer på att begränsa Schweiz tillträde till den gemensamma inre marknaden om inte regeringen i Bern visar större samarbetsvilja i skattefrågor. ”Vi kommer att granska de drygt hundra avtal som finns mellan EU och Schweiz och eventuellt bryta några”, säger ordföranden i EU-parlamentets justitieutskott, Klaus-Heiner Lehne, som påpekar att EU kan leva utan samarbetet med Schweiz och att motsatsen inte gäller.
© 2010 TEMPUS/Der Spiegel