Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2009 v 01/02

Tidskriften

tidigare veckor:
2007: 01/2  03  04  05  06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
2008: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51   

Frankrike
2009-01/2 s 3-4
"Supersarko fortsätter i huvudrollen"
Det sägs ibland att Frankrikes president har mer än energi än nog och att han saknar finkänslighet. Men det var längesen som Washington hade en så god vän i Paris och den nya amerikanska regeringen kommer nog att välja Sarkozy som kontaktperson i Europa. Nicolas Sarkozy tänker inte ge upp sin plats i strålkastarljuset bara därför att han har lämnat ifrån sig ordförandeskapet i EU. Frankrike klarade av mycket under ordfröandeskapet som just avslutats. Medelhavsunionen har 43 länder, en plats i Barcelona och ett dubbelt ordförandeskap, Frankrike och Egypten, med 5 biträdande generalsekreterare, varav en är israel och en annan palestinier. EU-länderna antog förslaget om att minska koldioxidutsläppen med 20 % fram till 2020. De har också enats om en "invandringspakt". EU har genomfört sin första gemensamma operation till havs, en antipiratstyrka utanför Somalias kust.
Den franska opinionen ger Sarkozy ett högt betyg för sin ledning av EU.

Tyskland
2009-01/2 s 5
"Tysk ekonomi får vitamininjektion"  hela artikeln
De tyska kristdemokraterna och förbundskansler Angela Merkel gillar egentligen inte statlig inblandning i ekonomin. Men det faktum att recessionen är mycket djup och ännu inte har bottnat i kombination med att det är valår får Tysklands konservativa att rucka på principerna.
Det blir ett nytt ekonomiskt stimulandspaket på 50 miljarder euro de kommande två åren. Merkel ger efter för CSUs krav på skattesänkningar. Allt ska vara klart för beslut den 12 januari. Paketet ska ge tyska konsumenter mer pengar att handla för och göra det möjligt för offentliga sektorn att anställa fler. Trots detta tror det flesta ekonomer att den tyska ekonomin krymper med 1,5 - 2 % i år.

Turkiet
2009-01/2 s 6
"Ännu ett steg mot demokrati"
Turkiet har fått sin första kurdiska tv-kanal. TRT 6. Nu sänds program i den statliga televisionen på kurdiska, ett språk som tidigare var förbjudet att prata ens, och bestraffades. Kanalens utbud inkluderar filmer, tvåloperor och soffprogram och kommer att sända program på tre kurdiska dialekter. De turkiska myndigheterna hoppas att TRT 6 ska locka kurdiska tittare från den populära kanalen ROJ TV med säte i Danmark som enligt regeringen är språkrör för det förbjudna Kurdiska Arbetarpartiet, PKK. De tolv miljonerna kurder i Turkiet har också tillgång till kanaler som sänder från norra Irak.

Ryssland
2009-01/2 s 7
"Ryssland stryper gasen igen"  hela artikeln
Det ryska gasmonopolet, Gazprom, minskade i början av vecka volymen på den gas, som transporteras till västeuropeiska kunder via Ukraina. Gazprom hävdar att minskningen är ett försök att kompensera för gas som Ukraina har stulit genom att avleda gas från den europeiska ledningen. En annan orsak är att Ryssland och Ukraina inte har kommit överens om priset på den gas som Ukraina köper. Ryssland vill kompensera Europa med mer gas via Vitryssland och Turkiet. Rysslands agerande syftar uppenbarligen till att få Ukraina att betala mer för naturgasen.

Sydossetien
2009-01/2 s 8-10
"Den tunga freden"
Sedan Moskva segrade i femdagarskriget i Sydossetien är området i praktiken ett ryskt protektorat. Frågan är vad Rysslands seger har betytt för denna bergiga landremsa som efter blodbadet förklarade sig självständigt, en självständighet som bara Ryssland och Nicaragua erkänt. Sydossetien orsakar Kreml stora bekymmer. Hjälppengar försvinner, den sydossetiske presidenten anses vara korrumperad, och det finns en påtaglig risk för sociala oroligheter. I Sydossetiens huvudstad Tschinvali eldar man med ved, det finns ingen stadsgas.
Den sydossetiske presidenten Eduard Kokoity är så feg att han flydde från regionen under själva kriget mot Georgien och nu saknas miljontals rubel i centralbanken i Tschinvali. Kokoity styr sitt rike som en maffiaboss. Efter kriget skänkte Ryssland massvis med byggnadsmaterial för återuppbyggnaden i Tschinvali motsvarande 350 miljoner euro. Ingen vet idag var det mesta av materialet finns. Återuppbyggnaden i Sydossetien riskerar därför i att urarta i ett pinsamt och katastrofalt misslyckande. Det av Ryssland omhuldade Sydossetien har haft dåligt rykte ända sedan början av 1990-talet. Regionen betraktas som smugglares och brottslingars högborg. Många har i åratal levt på att smuggla vodka. Om kaos uppstår i Sydossetien finns risk att det glider ur händerna på Ryssland och tas över av "heliga gudskrigare" som försöker mobilisera den muslimska minoriteten i uppror mot "de rycka ockupanterna".

USA
2009-01/2 s 12
"Ett berg av skulder"
Minskade skatteintäkter och ett rekordstort hjälppaket till det amerikanska finanssystemet leder till att USAs budgetunderskott kommer att skjuta i höjden till minst en biljon dollar i år, varnar USAs tillträdande president Barack Obama. Underskottet kan mycket väl bli ännu större. Bushs skattesänkningar ledde till att Clintonårens överskott eliminerades och ersattes av ett rekordstort budgetunderskott på 413 miljarder dollar 2004. Under 2009 kan detta öka till 1400 miljarder dollar! Kongressen har godkänt ben utgift på 700 miljarder för att stabilisera finansmarknaden och utgifter för matkuponger och a-kassa har ökat.

2009-01/2 s 13-14
"Många hoppas på Obama"
USAs tillträdande president Barack Obama har varit lite otydlig i sin syn på interventioner i kriser utomlands. Traditionellt brukar både republikaner och demokrater stödja humanitära insatser. Att inte göra det betraktas nästan som oamerikanskt. FN godkände för en tid sedan enhälligt doktrinen "Plikten att skydda" som automatiskt kräver internationellt stöd för att stoppa massmord sedan händelserna i Rwanda, Kosovo och Darfur. Ingen vet vad den nye presidenten kommer att ta sig till.

2009-01/2 s 14
"Amerikanerna delar Obamas syn"
Allmänhetens uppfattning om de två krigen, i Irak och Afghanistan, verkar stämma överens med Barack Obamas. Han vill börja dra hem amerikanska soldater direkt i januari och att alla ska vara hemma om 16 månader. Amerikansk militär ska flyttas från Irak till Afghanistan där den USA-ledda koalitionen har svårigheter att krossa talibanerna och al-Qaidas uppror.

Israel, Palestina
2009-01/2 s 15-18
"Krig för fredens skull"
Gaza brinner, och utsikterna för fred i Mellanöstern verkar mycket dåliga. Men det finns en lösning, och båda sidor vet vad de måste göra.
Ett hållbart fredsavtal skulle kunna se ut så här:
Artikel 1: Territorium
Land mot fred måste vara principen: Israel måste lämna det mesta av Västbanken. Palestinierna måste erkänna Israels rätt att existera och formellt avsäga sig sina anspråk på den judiska staten. Ett område lämnas på Västbanken för 250 000 bosättare och i stället skapas en korridor mellan de två blivande palestinska statshalvorna, Gaza och Västbanken. Den israeliska gränsmuren måste rivas eller åtminstone flyttas.

Artikel 2: Säkerhet
Bäst är att placera en internationell Natostyrka på Västbanken som gradvis överlåter kontrollen till palestinierna. Detsamma gäller den palestinska statens gränser och internationella gränsövergångar.

Artikel 3: Jerusalem
Redan 2008 hade Clinton ett bra förslag som skulle kunna gälla också idag. Han tvingade förhandlarna att koncentrera sig på det världsliga i stället för det heliga. Allt som var arabiskt skulle vara palestinskt och allt som var judiskt skulle vara israeliskt. Jerusalem måste vara uppdelad och vara hu8vudstad i både Israel och Palestina. Hela Gamla Stan med de "heliga" platserna skulle kunna ställas under internationell kontroll.

Artikel 4: Flyktingar
Det finns 4 miljoner flyktingar, de som fördrevs 1948 och deras ättlingar. De finns idag främst i Gaza, Västbanken och i Jordanien, Syrien och Libanon. De är fattiga statslösa och arga.
Israel skulle kunna tillåta ett mindre antal att flytta till den nya staten och ett symboliskt antal få flytta till Israel. Resten ska få medborgarskap i sina adopterade värdländer.

2009-01/2 s 19-20
"Vad kan Hamas göra?"
Hamas dilemma bottnar i en trotsig vägran att kompromissa. Alla trosbaserade grupper kämpar för att jämka dogmatisk renhet med smutsig verklighet. Under de två decennier som har gått sedan Hamas grundades som en lokal gren av Egyptens Muslimska brödraskap har organisationen försökt undvika valet mellan dogm och verklighet. Hamas har hållit fast vid beslutet att aldrig erkänna Israels rätt att existera och vägrat släppa kravet på palestiniernas rätt att återvända från exil. Förra sommaren verkade det som om pragmatikerna hade överhanden. Intensiva förhandlingar via Egypten ledde till sex månaders vapenvila med Israel.

2009-01/2 s 20-21
"Hamas måste knäckas"
Sex månaders planering i hemlighet föregick offensiven mot Hamas. Då samlades information in om Hamas positioner, inklusive baser, vapendepåer, träningsläger och ledarnas bostäder. Allt hölls hemligt och desinformation gick till Hamas och massmedia så att det första israeliska flyganfallet kom som en total överraskning.
Den israeliska regeringen stod länge inför ett hårt inhemskt tryck att göra något åt "Hamistan". Hamas hemmagjorda Qassam raketer och granater dödar sällan men de skrämmer och oroar och undergräver israels avskräckningskapacitet. I bakgrunden finns också de israeliska valen i februari. Kampen står mellan Livnis Kadimaparti och högerpartiet Likud under Benjamin Netanyahu. Den senare vill inte tala om någon oberoende palestinsk stat.

Guinea
2009-01/2 s 22
"Kuppledare gav vika för trycket"
Ledarna för kuppen i Guinea har böjt sig för internationella påtryckningar och lovar att hålla allmänna val före årets slut. Kuppledaren Moussa Dadid Camara lovade tidigare att hålla val under 2010 men efter kritik från bland annat Frankrike har fått honom att ändra sig till att lova demokratin under 2009. Camara tog makten i december bara några timmar efter det att Guineas förre president, Lansana Conte, hade avlidit.

Bolivia
2009-01/2 s 22
"Staten ska äga mera"
Bolivias president, Evo Morales, har planer på att starta en statlig dagstidning som motvikt till "regeringsfientliga lokala medier". Morales har redan nationaliserat energi-, gruv- och telekomsektorerna och grundat ett nationellt flygbolag. Hans mål är att öka statens kontroll över ekonomin.

Sydafrika
2009-01/2 s 22
"En president, tre presidentfruar?"
ANCs ordförande, Jacob Zuma, är i färd med att ta en tredje fru. Den blivande bruden, Thobeka Mabhija, sägs vara en societetsfru från Durban. Det är femte gången som Zuma gifter sig. Han är skild från en kvinna och en annan hustru tog livet av sig 2000. Polygami är inte olagligt i Sydafrika där vissa stammar praktiserar månggifte.

2009-01/2 s 28-31
"Sydafrikas hjältar har förvandlats till parasiter"  hela artikeln
Jacob Zuma planerar att bli Sydafrikas president i vår. Men hans Afrikanska nationalkongress (ANC) som har styrt landet i nästan 15 år anses numera ha blivit en självgod och korrumperad politisk rörelse. En grupp avhoppare är i färd med att utmana det gamla anti-apartheidpartiets monopolställning. Ledande ANC-medlemmar, däribland Mbekis försvarsminister, Mosiuoa Lekota, och den före detta regionale ledaren Shilowa, har lämnat ANC och bildat ett parti för avhoppare: Cope (Congress of the People). Mot ingen av de två finns misstankar om mygel eller korruption. Detta är ANCs värsta kris sedan maktövertagandet. Det enda ANC har att erbjuda människorna idag är sitt förflutna, övertagandet av makten efter apartheid för 15 år sedan. Afrika oroas inför valet i mars. Sydafrika har Afrikas största ekonomi, Sydafrika besegrade apartheidregimen på egen hand och det 97 år gamla ANC ses fortfarande som en förebild. Om något går snett i Sydafrika hotas, enligt många, hela södra Afrika av oroligheter. Nästan ingenstans på jorden är skillnaden mellan fattig och rik så stor som i Sydafrika. Drygt 18000 mord begås årligen. Inte ens 30 % av eleverna klarar grundskolan med godkända betyg. Och 2010 är landet värd för det största idrottsevenemanget, Fotbolls-VM. I Kapstaden ska ett nytt stadion med plats för 68000 personer byggas. Vad ska den användas till efter fyra veckors evenemang?

Sri Lanka
2009-01/2 s 22-23
"Sri Lanka anar slutet på 25 års krig"  hela artikeln
Sri Lankas militärt upprustade och moraliskt stärkta armé verkar ha knäckt Tigrarnas motstånd. Armén har drivit in rebellerna i ett litet hörn på Sri Lankas nordöstliga kust, där dessa nu bara behärskar en bråkdel av det territorium som de behärskade innan den senaste våldsvågen började 2006. Nu utmanas Tigrarna av en bättre utbildad, bättre finansierad och mer målmedveten krigsmakt än någonsin förut. Den singalesiske presidenten Mahinda Rajapakse har satsat hela sin politiska karriär på att vinna kriget mot Tigrarna.

Kuba
2009-01/2 s 22
"Romantisk myt rimmar illa med krass verklighet"
Det enda som bröderna Castro hade att fira förra veckan var att de överlevt. Det är i och för sig en anmärkningsvärd bedrift.
Den 1 januari för exakt 50 år sedan smet Fulgencio Batista iväg. Han flög från Havanna på Kuba till exilen i Dominikanska republiken tillsammans med släktingar och nära medarbetare. Detta innebar att advokaten och den före detta studentledaren Fidel Castro hade lyckats föra sin gerillastyrka till en otrolig triumf mot Batistas USA-stödda armé. Castro mottogs med stor glädje av invånarna. Den före detta sergeanten Batistas diktatur var ökänd för sin korrupta diktatur.
I dag är Castros Kuba en trist plats. Trots att majoriteten av kubanerna är unga svarta eller mulatter är härskarna gamla, vita män. Kollektivjordbrukets misslyckande har lett till att ön importerar 80 % av livsmedelsbehovet. Ojämlikheten ökar.