Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2010 v 02

Tidskriften

tidigare veckor: 
2009: 01/02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30/31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  
2010: 01 02    

Det fattiga Afghanistan har rikliga naturtillgångar

Stackars Afghanistan? Landet har enorma naturrikedomar som det, till slut, vill omsätta i pengar. Anbuden haglar och Kina är hittills den största vinnaren. Men vart flyter vinsterna?

CHRISTIAN NEEF
Kabul
Skulle detta ödsliga berg vara värt 80 miljarder dollar? Det är ett berg som vilket annat som helst i Afghanistan. Inga träd, inga buskar, bara gulbrun rullsten.
Men däruppe finns ett tält, liksom på andra bergstoppar, och där vaktar soldater med vapen. Och bergssluttningarna är markerade med röda och vita flaggor, minröjarnas signaler. Rött är för riskområden, de vitmarkerade är redan röjda.
Med 1500 soldater posterade i tre säkerhetsringar har den afghanska nationella armén besatt området kring byn Aynak i provinsen Logar. Den 17 kilometer långa makadamvägen som leder fram till landsvägen mellan Gardez och Kabul är full av kontrollpunkter.
Det finns anledning nog till försiktighet, trots att Aynak inte ligger ens 100 kilometer från Kabul. Till exempel finns en grovt uthuggen gång som leder tre kilometer in i bergets inre – med en bombkrater vid ingången, ett säkert tecken på att ett talibanläger länge funnits här. Talibanerna har evakuerat sin tillflykt efter det kraftiga amerikanska bombardemanget, men provinsen är fortfarande osäkert Pashtunområde.
I juli exploderade en lastbil framme vid landsvägen: 25 personer dog, däribland många barn. Och inför presidentvalet dök flygblad från den beryktade krigsherren Gulbuddin Hekmatyar upp – området befinner sig fortfarande inom dennes maktsfär.
Säkerhetsläget kan vara förvirrande, en president är vald i Kabul och samtidigt är talibanerna på frammarsch, till och med i norr. Aynak representerar ett annat Afghanistan. Det står för ekonomiskt uppsving, välstånd, rikedom, det vill säga för allt det som ingen i nuläget förknippar med namnet Afghanistan. ”Aynak utgör en möjlighet att befria oss från fattigdom och inte längre vara beroende av gåvor från utländska biståndsgivare”, säger provinsguvernören Atiqullah Lodin.

Aynak är namnet på den största outnyttjade koppargruvan i världen. 700 miljoner ton malm ska ligga här, främst malakit med en kopparhalt som är högre än i Chiles stora koppargruvor. Aynak är inte bara det viktigaste gruvprojektet i landet, som regeringen försöker genomföra trots landets politiska och militära kaos, utan enligt landets gruvminister Mohammad Ibrahim Adel ”det överhuvudtaget största projektet i landets historia. Projektets förverkligande innebär ”landets återfödelse”.
Enligt statistiken rankas Afghanistan som ett av de fattigaste länderna i världen. Landets bruttonationalprodukt uppgick 2008 till strax under tolv miljarder dollar. Tysklands var i jämförelse 314 gånger större. Det långvariga kriget i Hindukushområdet har överskuggat det man vetat om i decennier. Landet är rikt på naturresurser.
Förutom koppar finns i Afghanistan stenkol i provinsen Bamian, olja och gas i norr nära Shibarghan. Bly, zink, guld, silver, asbest, svavel och beryllium, och även de spektakulära järnmalmstillgångarna i Hajigak, 130 kilometer väster om Kabul, förmodligen Asiens största överhuvudtaget. Även världens viktigaste fyndigheter av lapis lazuli finns här, i Badakhshan.

Än så länge exploateras enbart kolet i Bamian, naturgasen i Shibarghan och de blå lapis lazuli-fyndigheterna. Övriga fyndigheter, som ofta upptäckts av sovjetiska geologer på sextio- och sjuttiotalet, sover fortfarande sin Törnrosasömn. Inte enbart årtionden av inbördeskrig, utan även deras ofta ofördelaktiga läge har utgjort hinder för utvinningen av skatterna.
Den högvärdiga järnmalmen från Hajigak till exempel, som uppskattas till 1,8 miljarder ton, ligger vid ett 3 700 meter högt bergspass. Hur ska man transportera det? Och vart? Det finns inga stålverk i Afghanistan, inte ens någon järnväg, och ingen tillgång till havet. Landets enda järnvägslinje (som byggdes av tyskarna 1923) förband Kabul med regeringssätet Darul Aman fem kilometer utanför staden, och till och med den sträckan är nu förstörd.
Nu ska allt detta ändras. Landet förmår dock inte på egen hand att utvinna sina naturrikedomar. Men den dag för dag växande efterfrågan på råvaror i världen gör att även Afghanistan blir attraktivt för internationella företag - trots att landet fortfarande inte har fred och regeringen inte kontrollerar stora delar.
Snart beslutas vem som får rätt att exploatera malmfyndigheterna i Hajigak – ett projekt som, inklusive byggandet av ett planerat stålverk och andra anläggningar, ska ge upp till 80 000 afghaner arbete och landet årliga intäkter på uppemot en miljard dollar. Internationella upphandlingar pågår även för två gasfält i provinsen Jowzjan och en oljefyndighet i provinsen Sar-i-Pul. Koppargruvan i Logarprovinsen tillhör redan kinesiska intressen.

Om man tar sig upp i ödemarken i Aynak känner man sig förflyttad tillbaka till den amerikanska guldrushen. Aynak är Afghanistans Klondike. I bergen runtomkring vaktar militären, i dalen nedanför bygger kineserna febrilt sitt basläger. Mer än 3 000 afghanska arbetare är redan på plats, dessutom 70 kinesiska ingenjörer i likadana brandgula overaller. Runt om lägret har en enorm sten- och betongmur byggts, man har ställt upp ett dussin kontorscontainrar och staplat stora berg av borrstänger. Nu monteras gula borrtorn på larvfötter. Med dessa ska provborrningar genomföras till 1 500 meters djup.
Utrustningen kommer från maskinfabriken Lianyungang i Jiangsu-provinsen vid Gula havet. Enbart transporten till Aynak är ett logistiskt stordåd. Varje kontorscontainer, varje borrstång har transporterats landvägen från Kina till Uzbekistan. Därifrån vidare till den afghanska provinsen Balkh och sedan förbi Mazar-i-Sharif och 3400 meter upp till Salangpasset. Sedan ner igen till Kabul och vidare till Aynak.

Kineserna i Aynak är tystlåtna, de talar varken dari och pashto, och inte heller engelska. Två tolkar avvärjer alla frågor, och hänvisar till företagets kontor i Kabul. Detta ligger bredvid Belasom-sjukhuset, fönstren är säkrade med metallplattor. Cheferna där vill inte heller ge några upplysningar. Man kan göra sina förfrågningar i Peking. Skriftligen.
Denna skygghet har sina skäl. Under upphandlingen av Aynak 2007 deltog företag från 16 länder, däribland Ryssland, USA och Kanada.
Kabul har satt ribban högt. Kopparn skall inte, som Sovjetunionen planerade på 1970-talet, efter den första anrikningen skeppas utomlands, utan ska förädlas i Afghanistan. De utländska intressenterna var tvungna att förbinda sig att inte bara ta malmen från berget, utan även att bygga ett kolkraftverk och vägar, bostäder, skolor och sjukhus åt befolkningen i provinsen. Endast nio av anbudsgivarna var villiga, och bara sex av dem gav ett bra erbjudande. Men en av dem erbjöd mer än någon av konkurrenterna: Kina.
Kontraktet tilldelades det statliga företaget China Metallurgical Construction Corporation (MCC). ”För 808 miljoner dollar har de förvärvat rättigheterna”, säger Abdul Aziz Arib, som kallar sig ”president” för gruvdepartementet i Kabul. ”Kineserna ville investera totalt 2,9 miljarder dollar i projektet – det är nästan en miljard mer än det näst högsta budet”, fortsatte Arib, 50, med glädjen skriven i ansiktet.

Men hur realistiskt är det kinesiska löftet till afghanerna? Gick allt rätt till? Och kommer Afghanistan i framtiden att kunna dra fördel av sina naturtillgångar? Minsta barn vet nu att Kina köper upp naturtillgångar överallt i världen. Landet är också den största kopparkonsumenten i världen. Aynak betyder dock speciellt mycket för kineserna. Det är inte enbart ”en av de stora utländska upphandlingar som kinesiska företag under de senaste åren lyckats vinna”, tillkännagav MCCs VD Shen Heting efter att kontraktet undertecknats. ”Det är en milstolpe i förverkligandet av vår strategi för global närvaro.”
MCC är vad gäller omsättning bara nummer 22 i folkrepubliken. Man har hittills huvudsakligen investerat i Pakistan och Brasilien. Men vad företaget nu vill åstadkomma i Afghanistan gränsar till storhetsvansinne.
Det handlar inte bara om ett 400 megawattkraftverk i bergsprovinsen Bamian och en högspänningsledning därifrån till Aynak. Ännu mer spektakulär är den järnvägslinje som kineserna lovat att bygga åt Afghanistan. Från Hairatan, hamnen vid Amu-Darja-floden, som ligger vid gränsen till Uzbekistan, rätt igenom bergen mot Kabul och sedan vidare österut till Torkham vid afghansk-pakistanska gränsen och ända fram till foten av det berömda Khyberpasset.
”Det är historiskt”, menar Arib. Det skulle vara ”en riktig Sidenväg som förbinder Centralasien med den södra delen av kontinenten”. Förverkligandet av en dröm som åtskilliga generationer av afghaner har drömt. Om den nu någon gång blir verklighet. I Kabul tror många att kineserna hade kunnat lova afghanerna solen och månen för att säkra sitt kopparkontrakt. Och att de ”hjälpt till” vid beslutsfattandet.

Överraskande skulle det inte vara. Gruvdepartementet bredvid presidentpalatset i Kabul anses vara ett starkt korruptionsfäste. Trots råvaruhandelns allt större inkomster sitter tjänstemännen i illa utrustade arbetsrum, oftast ser de på tv, talar i sina mobiler och dricker te. Frågan om hur mycket dyrbar lapis lazuli som Afghanistan för närvarande producerar kan de inte besvara: ”Hur mycket som de facto ser dagens ljus i Badakhshan, det vet vi inte”, erkänner en departementstjänsteman.
Att man sedan en kort tid tillbaka faktiskt talar öppet om korruptionen i departementet beror främst på en olyckshändelse. Statschefen Hamid Karzai ville efter det från väst hårt kritiserade presidentvalet profilera sig som korruptionsmotståndare och proklamerade att en särskild utredningsenhet mot korruption skulle upprättas. Åtal mot fem ministrar hade redan förberetts kunde Afghanistans statsåklagare bekräfta. Den 7 december dömdes Kabuls borgmästare till fyra års fängelse för att ha ”slösat bort” 16 000 dollar ur statskassan.
Även gruvminister Adels namn nämns i sammanhanget, men summorna som då nämns är långt mer imponerande. Han sägs ha inkasserat nästan 30 miljoner dollar i mutor – för att ha givit kopparkoncessionen i Aynak till kineserna. Pengarna ska ha betalats ut i Dubai och man ifrågasätter att han kan stanna kvar i regeringen.
Adel avvisade anklagelserna på en presskonferens och presenterade olika dokument. De skulle enligt ministern bevisa att Kina verkligen hade varit ”den starkaste anbudsgivaren för kopparprojektet i Aynak”. Några mutor hade han inte tagit eftersom han helt och fullt arbetade för ”vårt folks välfärd”. Men att rikedomarna i Hindukush-bergen faktiskt kommer det afghanska folket tillgodo, det kan de verkligen enbart fortsätta att drömma om.
© 2010 TEMPUS/Der Spiegel