Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
    


คุณเข้าชมเป็นคนที่

นับจากวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๔๔

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด
05-พ.ย.-2544

     บอกต่อเพื่อน

ติดต่อเรา-แนะนำติชม


เชิญสนทนาธรรมะ ตั้งกระทู้ธรรมได้ที่


เว็บไซต์พุทธศาสนา
กลุ่มมัญชุศรี
เว็บไซต์พุทธศาสนา
ธรรมะเพื่อชีวิตที่ประเสริฐ
ศูนย์สืบอายุพุทธศาสนา
ศาสนิกธรรมไทย
สุทธิปัญญาศรม
ธรรมะไทย

แก่นพุทธศาสน์
สมาคมคนน่ารัก
สำนักข่าวชาวพุทธ

พุทธทาสศึกษา

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

เมื่อผู้ใดผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซด์นี้
 แล้วเกิดความสว่างขึ้นในใจ
 เมื่อนั้น จึงจะเป็นกุศล
 และเป็นกำไร แก่ผู้จัดทำ

ลงนามสมุดเยี่ยม

หนังสือ "สูตรเว่ยหล่าง"สูตรเว่ยหล่าง เป็นหนังสือที่บันทึกประวัติและคำสอน ของพระสังฆปริณายก ชื่อ เว่ยหล่าง ซึ่งเป็นหลักนิกายเซ็น ที่ถูกขนานนามว่า "ลัทธิพุทธศาสนาที่อยู่นอกพระไตรปิฎก" ทางเว็บไซต์พุทธทาส ดอทคอม ได้รับมอบมาจาก ผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาท่านหนึ่ง เป็น pdf ไฟล์(533k) ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ครับ

"อสุรกาย" ในภาษาคน หมายถึง ผีชนิดหนึ่งมองไม่เห็นตัว เที่ยวหลอกเที่ยวหลอนไม่กล้าแสดงตัว เพราะมีความขลาด ส่วนอสุรกายในภาษาธรรมนั้น หมายถึง ตัวความขลาดในจิตใจของมนุษย์นั่นเอง ไม่ต้องรอต่อตายแล้ว จึงจะไปเกิดเป็นอสุรกาย เมื่อใดมีความขี้ขลาด เมื่อนั้นเป็นอสุรกายทันที ขี้ขลาดอย่างไม่ควรจะขี้ขลาด ขี้ขลาดเกินไป กลัวกระทั่ง จิ้งจกตุ๊กแกกิ้งกือไส้เดือน เหล่านี้เรียกว่า ขี้ขลาดเกินไปจนอยู่ในสภาพอสุรกาย ... 

    นิทานธรรมะ เรื่อง "เจ้าของเรือ"         นิทานเซ็น เรื่อง "น้ำชาล้นถ้วย"
     "เจ้าของเรือ"        "น้ำชาล้นถ้วย"

มาเป็นพุทธทาสกันเถิด
เรียนพุทธศาสนาใน ๑๕ นาที
พุทธศาสนาเป็น Pessimism หรือ Optimism
พุทธศาสนา ศาสนาแห่งการบังคับตนเอง
ความกลัว
อาหารของดวงใจ  
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์?
ศรัทธาความเชื่ออย่างพุทธมามกะ
หลักอนัตตากับการอบรมประชาชน
อานาปานสติ สำหรับคนทั่วไป อย่างง่าย
ทางเดินของชีวิต
บุญ กับ กุศล
"พระ"ที่ตรงตามตัวหนังสือ

วันคืนแห่งกรรมฐาน
พระสงฆ์ควรเลิกยาเสพติด
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
จุดแท้จริงของความเป็นคน!
คุณค่าของปริยัติ

สิบปีในสวนโมกข์
ฟ้าสางทางการขุดเพชร
ฟ้าสางทางสวรรค์ในทุกอิริยาบถ
ศานติภาพอยู่ที่ไหน?
จะมีชีวิตเป็นคนอยู่อย่างไรจึงจะไม่ขาดทุน
ธรรมะกับเรา
นิพพาน จุดหมายปลายทางของชีวิต

นรก-สวรรค์ ตามหลักของพระพุทธเจ้า
นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้
พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์
มารหรือซาตานที่แท้จริง
มีตน ทั้งที่ไม่มีตัวตน
ไม่มีตัวตน ก็มีร่างกายและจิตได้
เทวดามีจริงหรือ?
ไม่มีอะไรเป็นตัวตน
คติ ๘ ภาษาคน-ภาษาธรรม   
ต้องเชื่อสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเอง
ก ข ก กา ของพุทธศาสนาที่แท้จริง
คำว่า ผู้รู้ ผู้เห็นสิ่งทั้งปวง
ต้องทำลายความเห็นแก่ตัวก่อน
ตัญหา ๓
วิธีปฏิบัติที่รวบรัด
วิปัสสนากรรมกร
นิวรณ์ ๕ 
กิเลส
ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘
หลักความเชื่อ ๑๐
สามัญญลักษณะ หรือ ไตรลักษณ์    
อิทธิบาท ๔
ชาตินี้ ชาติหน้า

หนังสือที่เป็นจุดเริ่มต้น ของเว็บไซต์แห่งนี้! หนังสือที่อาจนำ ผู้อ่านสู่ชีวิตใหม่ ที่มีชีวิต อิสระ เหนือ อำนาจของวัตถุนิยมได้ หนังสือที่นำท่านสู่แก่นแท้พุทธศาสนา ที่ท่านอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน
บทที่ ๑. ปรับความเข้าใจ  
บทที่ ๒ พุทธศาสนามุ่งหมายอะไร  
บทที่ ๓ ปมเดียวที่ควรแก้  
บทที่ ๔ การเกิดขึ้นแห่งอัตตา  
บทที่ ๕ การดับลงแห่งอัตตา  
บทที่ ๖ วิธีลดอัตตา 

มรดกที่ ๙๔. ธรรมะของโพธิสัตว์ สรุปได้เป็น ๔ หัวข้อ คือ สุทธิ - ปัญญา - เมตตา - ขันตี ซึ่งมีแวว แสดงอยู่ที่ใบหน้า ของ อวโลกิเตศวร ปฏิมากรรม ที่ศิลปินกระทำขึ้น ถึงระดับมาตรฐานของยอดศิลปะ

ก่อนกำเนิดสวนโมกข์ (๒๔๔๙-๒๔๗๔)
ตามรอยพระอรหันต์ (๒๔๗๕-๒๔๘๔)
ประกาศธรรมทุกทิศ (๒๔๘๕-๒๕๐๔)
ประยุกต์ธรรมนำยุคสมัย (๒๕๐๕-๒๕๒๔)
ธรรมะเพื่อสังคมและโลก(๒๕๒๕-๒๕๓๔)
สวนโมกข์วันนี้
สวนโมกข์ในอนาคต

เมื่อทรงพระชนม์อยู่ ได้ตรัสว่า การเห็นกายของพระองค์ แต่ไม่เห็นธรรม นั้นไม่ชื่อว่า เห็นพระองค์; บัดนี้เราจะเห็นอัฐิธาตุ รูปวาด รูปหล่อของพระองค์ ว่าเป็นพระองค์ได้อย่างไร รีบเห็นธรรมกันเสียเถิด!  (๙๕)

คนแขวนพระเครื่อง คือคนไม่ถือพระพุทธศาสนา เพราะถือสีลพตปรามาส หวังพึ่งของขลังของศักดิ์สิทธิ์ ไม่พึ่งตัวเอง ไม่เชื่อกรรม หรือกฏอิทัปปัจจยตา ตามหลักพระพุทธศาสนา   (๙๖)

เว็บไซต์ พุทธทาส.คอม (www.buddhadasa.com) ได้รับรางวัลดีเด่นจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) จากการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่19 ประจำปี 2543-2544

ข่าว ผลการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2543-2544
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)

sanook.com | pantip.com | hunsa.com | Yahoo!Geocities  | yailek.com | makmay.com  | 108-1009.com | webpagethai.org