Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 เกริ่นนำ

"...การอ่านนิทานธรรมะ ได้รับความสนุกสนานบันเทิงไปในตัว ทำให้การเรียนธรรมะ เป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อ และถ้าอ่านอย่างถูกวิธี ย่อมเสียเวลาน้อย แต่กลับเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง..."
บางตอน จากคำปรารภ ใน หนังสือ นิทานเซ็น เล่าโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

 

นิทานเซ็น

น้ำชาล้นถ้วย
ทุกวันนี้ ศีลธรรม  กลายเป็น สิ่งที่ล้น หรือ ไม่ต้องการ ของสังคม ไปเสียแล้วหรือ? 

ช่างไม่เมตตาเสียเลย
ขอจงอย่าโกรธ เมื่อคนอื่น คิดไม่ เหมือนท่านเลย

เพชร ที่หาพบได้จาก โคลนในถิ่นสลัม
ขอให้ทำตัวเป็นเพชร ในโคลน กันโดยเร็วเถิด

พระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
การเป็นนั่นเป็นนี่ กับ การไม่ยึดมั่น ว่าเป็นอะไรเลย ท่านจะเลือก อย่างไหน?

อย่างนั้นหรือ
ใครที่มีอารมณ์หวั่นไหวง่าย เมื่อมีคนนินทา หรือ พูดถึงท่าน ต้องอ่านเรื่องนี้

ใกล้พระพุทธเจ้า เข้าไปแล้ว
เนื้อหาของธรรมะ ไม่แบ่งแยก ว่า เป็น พุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ 

ความเชื่อฟัง
ระวัง จะกลายเป็นผู้มีความรู้ ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด !

ยิ่งให้เร็ว นั่นแหละจะยิ่งช้า
การทำอะไร ด้วยความว่าง จาก การยึดมั่น ถือมั่นว่า ตัวกู ของกู กลับช่วยให้งานสำเร็จ ลุล่วง ได้ ดีกว่า

 ถ้าจะรัก ก็จงรัก อย่างเปิดเผย
ท่านกล้าหาญ พอที่จะเปิดเผย ความจริง ทุกอย่าง เกี่ยวกับตัวท่าน หรือไม่?

เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก
ท่านเข้าใจ ธรรมะที่แท้ หรือยัง? หรือ รู้ เพียง ชั้น หนัง เนื้อ ไม่เข้าถึงชั้น กระดูก แต่อย่างใด !   

 

นิทานเรื่องสั้น

พ่อ-ลูก

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่าเพ่อดีใจ...

สัตว์ ๔ เท้า

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่ากล้าเงยหน้า...

แม่-ลูก

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่าเพ่อวิ่งหนี...

สัตว์ ๒ เท้า

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่ากล้าแหกคุก...

ศิษย์-อาจารย์

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...สุดวิสัยที่ใครจะตอบได้...
มดร้องเพลง

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่ากล้าเผลอพูด...

คนกับสุนัข

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่าเพ่อท้อใจ...

เจ้าของเรือ

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่ากล้าเป็นเจ้าของ...
เทวดากับหนอน

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่ากล้าลืมตา...
หลวงพ่อกับเณรจ้อย

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่ากล้าแจกความสุข...