Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 ตัวกู-ของกู

ถ้าจะอยู่ ในโลกนี้ อย่างมีสุข

อย่าประยุกต์ สิ่งทั้งผอง เป็นของฉัน

มันจะสุม เผากระบาล ท่านทั้งวัน

ต้องปล่อยมัน เป็นของมัน อย่าผันมา

เป็นของกู ในอำนาจ แห่งตัวกู

มันจะดู วุ่นวาย คล้ายคนบ้า

อย่างน้อยก็ เป็นนกเขา เข้าตำรา

มันคึกว่า "กู-ของ-กู" อยู่ร่ำไป

จะหามา มีไว้ ใช้หรือกิน

ตามระบิล อย่างอิ่มหนำ ก็ทำได้

โดยไม่ต้อง มั่นหมาย ให้อะไรๆ

ผูกยึดไว้ ว่า "ตัวก" หรือ "ของกู"ฯ

 

 

หนังสือ ตัวกูของกู  พุทธทาสภิกขุ ฉบับย่อ

 

สารบัญ

คำนำ


บทที่ ๑. ปรับความเข้าใจ  ที่ผิดๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา
บทที่ ๒ พุทธศาสนามุ่งหมายอะไร  พุทธศาสนามิได้มุ่งหมายนำคนไปสู่สวรรค์ ที่เป็นดินแดนที่จะหาความสำราญกันได้อย่างเต็มเหวี่ยง ซึ่งใช้เป็นเครื่องล่อให้คนทำความดี แต่ก็ทำให้ไปติดยึดในตัณหาอุปาทาน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนเข้าไม่ถึง จุดหมายปลายทางของพุทธศาสนา
บทที่ ๓ ปมเดียวที่ควรแก้ ความสับสนในการจับหลักพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญ ของการที่จะเข้าถึงตัวแท้ของพุทธศาสนา จริงๆแล้ว เรื่องมีอยู่เพียงสั้นๆ ว่า เราไม่ต้องศึกษาเรื่องอะไรเลย นอกจาก เรื่อง "ตัวตน-ของตน" 
บทที่ ๔ การเกิดขึ้นแห่งอัตตา มาจากจิตที่ตั้งไว้ผิด ทำให้เกิดลัทธิที่ไม่พึงปรารถนาขึ้น ทำให้เกิดการอดอยาก การเบียดเบียน และการสงคราม ฯลฯ
บทที่ ๕ การดับลงแห่งอัตตา ภาวะของจิตเดิมแท้ ภาวะแห่งความว่างจากความวุ่น ภาวะแห่งความความสมบูรณ์ด้วยสติปัญญา
บทที่ ๖ วิธีลดอัตตา หลักเกณฑ์ที่รัดกุม นำไปสู่การลด "ตัวตน" อย่างมีประสิทธิภาพ


แผนผังลำดับแห่งปฏิจจสมุปบาท

ภาคผนวก
เรื่องพุทธธรรมกำมือเดียว
โอกาสของการดับทุกข์ทางใจ

 

ข้าพเจ้าเป็นหนี้บุญคุณ
ท่านอาจารย์พุทธทาส

ข้าพเจ้าเกิดมา เต็มไปด้วยความวิตกกังวลใจนานาประการ ถึงแม้จะศึกษา หนังสือ คัมภีร์ ศาสนา ทั้งหลาย มากเท่าใดๆ ข้าพเจ้าก็ยัง ลดความทุกข์ใจ ลงไม่ได้เลย และซ้ำยังทำให้ หมดความเลื่อมใส เพราะมองเห็น ความงมงาย ไม่ฉลาด ในวงการของศาสนาต่างๆ แต่พอข้าพเจ้าได้พบ คำสอน ของท่านอาจารย์พุทธทาส ข้าพเจ้าก็จับหลักของพุทธศาสนา ได้ทันที และรู้จักวิธีดำเนินชีวิตจิตใจ ที่ผิดไปจากเดิมๆ คล้ายตายแล้วเกิดใหม่ ข้าพเจ้าจึงถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้า ในยุคหลังนี้ เป็นหนี้บุญคุณ ของท่านอาจารย์พุทธทาส อย่างที่ไม่มีอะไร จะตอบแทนท่านได้ นอกจาก การช่วยประกาศสัจจธรรมต่อไป เท่าที่สติปัญญา และความรู้ ของข้าพเจ้าจะอำนวยให้...

ปุ่น จงประเสริฐ
ผู้ย่อ-เรียบเรียง ธรรมบรรยาย เรื่อง "ตัวกู-ของกู"

 

  คัดจาก หนังสือ ตัวกู-ของกู พุทธทาสภิกขุ ฉบับย่อ (๘๐บาท), ย่อโดย คุณปุ่น จงประเสริฐ 
(เรียบเรียงจาก คำบรรยายเรื่อง ตัวกู-ของกู (ฉบับสมบูรณ์) ของท่านพุทธทาส)