Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 HAVA

TAHMiNi

Istanbul   

erkanalpugan@hotmail.com 

Hit Counter

 

Çok kimse yarın hava nasıl olacak diye merak eder. Aldığı bilgiye dayanarak, ertesi gün için ev ve dışındaki işlerini ona göre düzenler.

Denizciler hava tahmini almadan kesinlikle denize çıkmamalıdırlar.

Türkiye de hava ile ilgili raporları  VHF 67  kanaldan her saat başı sahil istasyonları yayımlar. TRT 1. 23 haberlerinden sonra denizciler için hava tahmini yayımlamayı sürdürüyor.

INTERNET'te

http://www.koeri.boun.edu.tr/meteoroloji/ ,http://www.enka.com/weather  http://www.cnn.com/weather  http://www.weather.com ,  vb. sitelerden hava tahmini alabilirsiniz.

ANINDA HAVA TAHMİNİ

Hava Bozacak Diyen Gökyüzü

 Cirrus Jet Akımları

  Başlıca Öngörülenler

Üst-rüzgârlarda mevcut şiddetli siklon dolayısıyla gelecek 8-15 saat içinde fırtına patlak verebilir

Başlıca İpuçları

Cirrus başlarından oluşan uzun sıralar, altlarındaki daha yavaş rüzgârların üstüne buz kristalleri yağdırmakta. Güçlü olarak geliştiğinde eğimli çizgisel yağışlar üst rüzgârlar yönünde çekilen bantlar halini alır. Bu yön normal olarak (fotoğrafta gösterildiği gibi) batıdan doğuya veya kuzey-batıdan güney-doğuyadır (Güney Yarı- küresinde güney-batıdan kuzey-doğuyadır).

1.     Gökyüzünü bir baştan bir başa kat eder görülen cirrus bulutları 80 knot'un (150 km./saat) üzerinde bir hızla hareket eder görünmektedirler ama bu gözlemlenen hareketleri 100-160 knot'luk bir gerçek jet akımı hızına işaret etmektedir.
 

2.     Dalga (görünümündeki) bulutlar (sağ üstteki manzara), bunlar her zaman yaptıkları gibi, jet akıntılarının yakınlarında rüzgârların, yük seklikle çok çabuk hız değiştirdiği yerlerde şekillenirler.
 

  Açıklaması

Jet akımları, genç ve dinamik yüzey alçak basınçlarının oluşumunda büyük rol oynarlar. Jet eksenlerinin ekvator tarafında, birkaç yüz millik mesafe içinde gelişirler. Karakteristik jet akımları bulutları da aynı davranışta bulunurlar ve böylece dinamik bir alçak basıncın gelişmekte olduğunu ve yakın zaman içinde bölgede olacağını gösterirler. Oluşmalarını tamamladıklarında, yerleşik bulutlar yoğun olduğundan dağılmaları vakit alır ve böylece varlıklarını, oluşmalarına neden olan alçak basıncın gelişme fazından daha uzun zaman sürdürebilirler. Birbirini kesen rüzgârlar kuralı gerçek bozulmanın olasılığını algılamanıza yardımcı olacaktır.

Eleman

Trend

Normal değişim

Geliş süresi

Riski

Olasılıkla

Rüzgâr

Artar ve güneye doğru geri döner

Batıdan kuzeybatıya (W-NW) 2 ila 4; güneybatıdan güneydoğuya (SW -SE) 5 ila 8 kuvvetinde

6 ila 12 saat

3-6 saat içinde 6 kuvvetinde

Yılın kış yarısında özellikle denizde şiddetli fırtına

Görüş

İyi veya olağanstü, sonra azalır

Başlangıçta 48 km. veya daha fazla sonra 16 km. veya daha yakına azalır

10 ila 15 saat

Zaman diliminin sonuna doğru deniz ve tepe sisi

 

Yağış

Yağmur veya kar

Sürekli, sonraları mutedil

10 ila 15 saat

Daha sonra yoğun yağmur veya kar

Eğer hava koşulları  gelişmezse hafif veya kesikli yağış

Bulut

2/8 ila 4/8 batı yönünden artarak

Gerçek bozulma olduğunda 8/8 Cs, sonra 8/8 As, 8/8 Ns, Sc ve pannus

10 ila 15 saat

Belirsiz üst bulut yapılanmasına dönüşen 6/8 ila 8/8 Sc

Eğer koşullar gelişmezse 3/8 ila 6/8 yüksek  ve orta bulutlar

Sıcaklık

Soğumaya başlar

Güneş bulutla örtüldüğünde daha soğuk hissedilir ve rüzgâr artar

5 ila 10 saat

Kışın acı soğuk

Eğer rüzgâr çıkmazsa  değişim küçük olur

Basınç

Düşer

Ci durumunda mutedil düşme ama gittikçe hızlanır. Hızlı düşüş 6 ila 8 kuvvetinde rüzgâr meydana getirir ama büyük düşüş denizde 9 ila 10 kuvvetinde rüzgâr yapabilir

12 ila 24 saat

Büyük düşüş ve alçak basıncın çok daha hızlı geçmesi (yarı zamanda)

Yavaş düşüş, rüzgârın ve diğer olayların o ölçüde daha uzun zaman diliminde artması


 

 

 

 

 

 


Kötü Hava Çağrıştıran Gökyüzü
   Hemen Yağmur veya Kar  

 

  Başlıca Öngörülenler:

20 dakika içinde yağmur (veya kar).

  Başlıca İpuçları: 

1.     Tamamen bulutlu ve alçalan gökyüzüne eşlik eden
 

2.     Ana bulut tabanının altından, düzensiz gelişmiş şişkin parçalar halinde, rüzgâr yönünde gelen gri bulutlar.
 

  Açıklaması:

 

Bu gökyüzü size hemen yağmurluğunuzu veya şemsiyenizi bulun demektedir; fotoğraf çekildikten tam beş dakika sonra yağmur yağdı. Yaklaşan sıcak cephenin bütün belirtileri var. Güneş, gri yeknesak altostratus bulutların ardında kaybolalı çok oldu. Kamera güneyin derinliklerine bakıyordu ve pannus As tabanı altındaki nemli havada oluşuyor ve akarak alt rüzgârların üzerine biniyordu. Bu tür bulutlar, her ne kadar henüz yere ulaşmamış olsa da, yağışın başlamış olduğunu gösterir.

 

Eleman

Trend

Normal değişim

Geliş süresi

Riski

Olasılıkla

Rüzgâr

Artar

1 ila 2 bofor kuvvetlerine artar

Birkaç dakika

Hamleli* savruntulu

Küçük değişim

Görüş

Azalır

Yağmurda birkaç km. den az, karda 1.6 km. den aza düşer

Yarım veya bir saat

Karda sis sınırlandırır

Küçük değişim

Yağış

Hemen başlama

Başlangıçta kesikli, sonra orta derece sürekli hal alır

Birkaç dakika sürekli hal alır

 

Tamamen kesikli

Bulut

Pannusla tamamen örtülür

6/8 ila 8/8 pannus veya Sc ve St, aşağıda 8/8 As ve Ns

Bir iki saat

Tepeleri örter

3/8 ila 5/8 pannus veya Sc

Sıcaklık

Derhal düşer

Düşen yağmurun neden olduğu düşey hava akımlarıyla daha soğur

Onlarca dakika

Kışın aniden çok soğuk

Eğer yağmur hafifse hemen değişim hafif olur

Basınç

Sürekli düşme

Orta veya hızlı düşme

2 ila 6 saat

Büyük ölçekli düşme

Eğer sığ alçak basınç varsa yavaş düşme

 

 

Hamleli

 

 

 

 

rüzgâr:

 Rüzgâr hızında ani sıçrama ve olayın çok kereler tekrarlanması - ç.n.

   Bir Cephe Geçiyor  

 


 

  Başlıca Öngörülenler: 
Değişim hemen olur. Kötü havalarda değişim sıklıkla burada işaret edildiği kadar olmayabilir. Sadece sürüklenen bulut tabanının ardından gökyüzünün tekrar aydınlanması da olabilir. Hamleli savruntulu ve doğru dönen (saat yönünde dönen) rüzgârı, basıncın ağır düşmesini veya yükselmesini ve nemde ve sıcaklıkta değişimi, yağış derecesinin veya şeklinin değişimini bekleyin.

  Başlıca İpuçları:        

1.     Tam kapalı alçak bulut örtüsü olduğunda ve serin yağmurun, olayı yüksek bulut tabanına ve yağmurun kesilmesine dönüştürdüğünde bu sıcak cephedir. Bununla beraber alt bulutlar yüksek nem ve serpintiyle tekrar yere yaklaşabilir.
 

2.     Nemli tropikal hava, serin rutubetli kutupsal havaya dönüştüğünde ve kötü görüş de iyi görüşe dönüştüğünde bu gelen soğuk cephedir. Olayda yağmur ve sağnak periyotları vardır. Rüzgârın geldiği taraftaki ufukta cumulus bulutları görülebilir.
 

3.     Arada hiçbir tropikal hava kütlesi olmadan sıcak cepheyi soğuk cephe takip ediyorsa o zaman bu yukarı itilmiş cephedir (oklüzyon).
 

  Açıklaması:  

  Zayıf bir sıcak cephenin geçiş fotoğrafı seçildi, çünkü daha canlı cepheler görüntülerinde az sayıda kontrast şekiller verirler. Mamafih fotoğrafta eğilimler gösterilmiştir. Sürüklenen virga ile çizgi haline gelmiş bir alçak bulut var. Arkasında da değiştiği açık olan bir hava tipi var. Düşmekte olan yağmurun en alçak bulut geçerken kesilmesi beklenebilir.

 

Eleman

Trend

Normal değişim

Geliş süresi

Riski

Olasılıkla

Rüzgâr

Trend
Hemen doğru (saat yönünde) döner, hamleli

Rüzgâr artmakla birlikte alt bulutların arkasına doğru döner

Onlarca dakika

Mevcut rüzgârın sol tarafından yoğun hamleli

Rüzgâr azalır veya yönünde küçük değişme olur

Görüş

Azalır

Cephe geçerken azalır. Sıcak cephenin ardından kötü, soğuk cephenin ardından iyileşir

Onlarca dakika

Sıcak cephenin ardından sis

Cephe zayıf olduğunda küçük değişme

Yağış

Orta ölçekli sürekli yağış hemen kesilir

Sıcak cephe olduğunda çok alçak bulutlar ve çisenti. Soğuk cephenin bir müddet ardından sağnak

Onlarca dakikadan bir veya iki saate kadar

Cephe uzaklaşırken yoğunlaşır

Cephe zayıfsa hiç olmaz

Bulut

Aşağı iner, yukarı çıkar, sonra tekrar aşağı iner

Eğer sıcak cephe ise 8/8 Sc ve St, soğuk cephenin ardından 4/8 ila 6/8 Cb'nin Cu'su

Yarım veya bir saat

Sıcak cephenin ardından 8/8 alçak stratus

Cephe zayıf olduğunda parçalı gökyüzü

Sıcaklık

Sıcak cepheyse sıcak, soğuk cepheyse soğuk

Sıcak cephe durumunda artan nem nedeniyle bunaltıcı. Soğuk cephe durumunda daha ferahlık verici

Onlarca dakika

 

Yazın parçalı gökyüzü durumunda sıcak

Basınç

Düşer, daha sonra sakin veya yükselir

Sıcak cephe varsa hareketsiz, soğuk cephede yükselir

Yarım veya bir saat

Alçak basınç dinamikse sıcak cephenin ardından daha fazla düşer. Soğuk cephe ardından ise keskin yükseliş

Zayıf cephe durumlarında değişim azdır

 


 


   Gökgürültülü Gökyüzü  

 

 

  Başlıca Öngörülenler: 

12 saat içinde gökgürültülü atmosferik olayların patlak vermesi. Birbirini kesen rüzgârlar kuralının kullanılması size, kararsız cephenin yukardan aşağı rüzgârlar olup olmadığını söyleyecek ve bu yolla sizi gökgürültülü fırtınaya karşı uyaracaktır.

  Başlıca İpuçları:

1.     Genellikle düzensiz altocumulus filamentli püsküllerinin eşlik ettiği dalgalı altocumulus castellanus sıraları, yüksek bulut fonunda kara görünen uzunlamasına darbeler veya küçük lekeler gibi gözüken bulutlar.
 

2.     Gökgürültülü gökyüzünü öncesinde genelde görülen şekillenme. Yüksek sıcaklık, az rüzgâr, muhtemelen yüksek nem.

 

  Açıklaması: 

Bu klasik gökgürültülü gökyüzüdür. Alt merkezdeki bulutlar, her zaman atmosferin orta tabakalarında kararsızlık belirtisi olan ve buna bağlı olarak sonraları güçlü gökgürültüsü riski gösteren Ac Cast bulutlarıdır. Bu tür gökyüzü yapısı genellikle öğle öncesi meydana gelir ve öğleden sonra da, daha açık, karanın ısınmasına olanak sağlayan ve böylece alt atmosferi akşam üstü gök gürültülü yağmur için hazırlayan bir hava olur. Birbirini kesen rüzgârlar kuralıyla da hava bozması olarak değerlendirilecek bu tür gökyüzü, kuşkusuz bir gök gürültülü yagış tahmini yapılamsına olanak verir.

 

Eleman

Trend

Normal değişim

Geliş süresi

Riski

Olasılıkla

Rüzgâr

Orta derece artma

3 ila 4 kuvvetinde hayli değişken

12 saat

7 kuvvetinde hamleler ve savruntu, 9 kuvvetinde hamleler de olası

Daha sonraları tornadolar ve su sifonları (denizden su kaldırma) olası

Görüş

Azalır

8 ila 10 km.

12 saat

Kıyılarda sis

Az değişim

Yağış

Yoğun sağnak, şimşek ve gök gürültüsü

Kesikli veya dağınık yoğun yağmur artı dolu veya yağmur sağanağı

 

6 ila 18 saat

 

Sonraları yoğun dolu

 

Az yağış

Bulut

Azalır sonra artar

6/8 ila 8/8 Cb ve Fr St ile birlikte karmakarışık As ve Ac

6 ila 18 saat

Yoğun cephesel gökgürültülü fırtına

Büyük bir bozulma olmadan açılma

Sıcaklık

Çok sıcak havayı gök gürültülü fırtına sırasında büyük düşüş takip eder

 

Daha soğuk

 

6 ila 18 saat

 

 

Sıcak kalabilir

Basınç

Yavaş düşme

Değersiz düşüş

6 ila 12 saat

Cephesel gök gürültülü fırtınayla birlikte çok düşme

Az değişim

 

 

Kaynakça: Anında Hava Tahmini - Alan Watts

 

   Gök  gürültülü  Fırtına  

 


 

  Başlıca Öngörülenler: 

Hemen hamleli savruntulu rüzgârlar (en kötü anında 40 ila 60 knota kadar çıkar), sıcaklıkta büyük düşüş, gök gürültüsü, şimşek, dolu ve yoğun yağmur.

  Başlıca İpuçları:  

1.     Cb bulutlarının karakteristik örs görünümlü tepeleri
 

2.     En şiddetli rüzgârın önünden yaklaşan garip dalga-benzeri bulutlarla birlikte daha yakın bulut kemerlerinde şiddetli dikey hareket veya yuvarlanma hareketi sıklıkla görülebilir.
 

  Açıklaması:  

 

Tehdit eden gök gürültüsü yapan bulutun dikine uzantısı, kendisini çevreleyen bulutlar nedeniyle çoğunlukla saptanamaz. Bu fotoğraf hemen yakın bir fırtınanın önündeki yuvarlanan bulutları göstermektedir. Manzaranın alt ortasındaki yağmur perdelerinin görüntülerine dikkatinizi çekerim.
 

 

Eleman

Trend

Normal değişim

Geliş süresi

Riski

Olasılıkla

 

Rüzgâr

 

 

Şiddetle artma ve yön değiştirme

 

 

Fırtınaya doğru 5 knot'tan, fırtınayla 5 ila 6 kuvvetinde hamleli savruntulu rüzgâra

 

Yakınlığına göre yarım saat veya daha az

 

40 ila 60 knot'a kadar hamle

 

Sadece 3 ila 4 kuvvetinde hamleli savruntu

 

Görüş

 

 

Yağmur ve doluda ani azalma

 

Yoğun yağmur ve doluda 800 m.den daha az

 

Yağmurun kesikli yağışıyla değişken

 

Yoğun doluda 90 m.den az

 

 

Yağış

Yoğun yağmur veya dolu sağnakları, gök gürültüsü, şimşek

 

Kesikli olarak yağmur veya dolunun yoğun ve hafif dönemleri

 

On dakika kadar süren hafif ve yoğun yağmur periyotları. Fırtına ardından hafif

 

En kötü fırtınalarda yoğun ve büyük dolu (nadir olur)

Günün sonlarına doğru özellikle yüksek alanlarda ani şiddetli sağnak (halkın "bardaktan boşon/rcosmo" diye tanımladığı sağnak şekli)

 

Bulut

 

 

8/8 Cb ve ilişkili bulutlar

 

Perde kapanışı gibi ilerleyen çok kara, dalgalı ve yuvarlanan bulutlar

 

Perdeleme kenarı başımızın üstünden geçtikten 5-10 dakika sonra

 

Tornado veya su sifonu (denizden su emme)

 

Ana hücrelerin kenarlarında büyük Cu ve As

 

Sıcaklık

 

 

Dramatik düşüş

 

Sıcak ve bunaltıcı havadan rüzgârlı ve yağmurlu soğuğa

 

İlk bulutlar gözüktükten birkaç dakika sonra

 

 

Eğer fırtına sadece geçiyorsa küçük değişim

 

Basınç

 

 

Yavaşça düşer

 

Gök gürültülü fırtına durumunda önemsiz değişimler

 

Birkaç saat

 

En kötü fırtınalarda hızlı düşüş

 

Yavaşça yükselme

Meteorolojinin hava tahmini haberlerini alamayanlar.

 Doğada ki bazı belirtiler sayesinde az, çok hava tahmininde de bulunabilirler.

Bunlar bulutların görünüşleri, güneşin batışı ve doğuşu esnasında renk bakımından görünüşü, ufuktaki renkler, deniz kuşlarının bağırışları, deniz yüzünün rengi, rüzgarın ara sıra sıcak esmesi, geceleyin deniz fenerlerinin ve elektrik lambalarının parıltılı veya donuk yanması, ayın rengi gibi belirtilerdir.

GÜNEŞ BATARKEN

Gökyüzünün hafif sarı renk taşıması, rutubet veya yağmura. Gökyüzünün bal renginde, güneşinde tatlı kırmızı renkte olması, güzel havaya.  Pembe ve fıstıki renk ise sert rüzgar eseceğine, yağmur yağacağına delil sayılır

 GÜNEŞ DOĞARKEN

Dumanlı görünürse sert rüzgara veya fırtınaya, kırmızı renkte olup yükselirken yavaş yavaş donuklaşırsa yağmura, gökyüzü kırmızımtırak renk alırsa rüzgara alamettir.

GECELEYİN AYIN GÖRÜNÜŞÜ

Ay hilal halinde olup, kırmızı renkte ise yağmura, doğarken kırmızı renkte olursa kuvvetli rüzgara, yükseldik den sonra haleli görünüşü fırtınaya, donuk ve dumanlı hali yağmura delalet eder.

DİĞER BELİRTİLER

Geceleyin gökyüzünün berraklığı, dolayısıyla bol yıldızlı görünmesi iyi havaya.  Yağmurdan sonra rüzgarın çıkması güzel havaya.  Gece sis olması olması, çiğ yağması güzel havaya.  Denizin yeşilimsi görünmesi rüzgar çıkacağına.  Akşam üstü kuşların alçaktan uçuşu ve gece martıların bağırışları havanın bozacağına. Hafif rüzgarlı veya sakin havalarda ara sıra sıcak rüzgar esmesi fırtınaya. Deniz fenerleri ile elektrik lambalarının parıltılı yanmaları lodos havaya alamettir. 

 

 

SAYILI FIRTINALAR

OCAK 5-6 ZEMHERİ HAZİRAN 3 FİLİZ KIRAN
OCAK 14 KARA KONCALAR HAZİRAN 20-22 GÜN DÖNÜMÜ
OCAK 28-29 AYANDON TEMMUZ 8 ÇARK DÖNÜMÜ
ŞUBAT 1 HAMSİN TEMMUZ 22 KARA ERİK
ŞUBAT 20 1. CEMRE ( Hava ) TEMMUZ 31 KIZIL ERİK
ŞUBAT 27 2. CEMRE ( Su ) AĞUSTOS 19 LEYLEK DÖNÜMÜ
MART 6 3. CEMRE ( Toprak ) EYLÜL 2 MİHRİCAN
MART 5-10 HUSUM EYLÜL 7 BILDIRCIN GEÇİMİ
MART 11 KOCAKARI EYLÜL 24 KESTANE KARASI
MART 23 KOZ KAVURAN EYLÜL 29 TURNA GEÇİMİ
MART 25-27 ÇAYLAK EKİM 3 KUŞ GEÇİMİ
NİSAN 7 KIRLANGIÇ EKİM 13-14 MERYEM ANA
NİSAN 11 LEYLEK EKİM 19 BAĞ BOZUMU
NİSAN 18 KUĞU EKİM 28 BALIK
MAYIS 5-6 ÇİÇEK KASIM 19 KOÇ KATIMI
MAYIS 15-16 FİLİZ KOPARAN KASIM 28 ÜLKER DÖNÜMÜ
MAYIS 19-20 KOKOLYA ARALIK 11-12 KARA KIŞ
MAYIS 23 ÜLKER ARALIK 18  GÜNDÖNÜMÜ

 

PASTIRMA YAZI                                   8 Kasım - 18 Aralık  ( 40 gün )

SOĞUKLARIN BAŞLAMASI                 30 Kasım - 4 Aralık

ŞİDDETLİ SOĞUKLAR                          8 Ocak - 28 Şubat

SOĞUKLARIN SON BULMASI              14 Nisan

SICAKLARIN BAŞLAMASI                   25 - 28  Mayıs

ÇOK SICAKLAR                                  31 Temmuz - 8 Ağustos ( Eyyamı buhur )

SICAKLARIN SON BULMASI               16 - 18 Eylül

SiTE HARiTASI

                                    

madde işareti

DENİZLER_________________________   

madde işareti

DENİZ KIYILARI____________   

 
madde işareti

AK DENİZ KIYILARI  

madde işareti

EGE DENİZİ KIYILARI

madde işareti

MARMARA DENİZİ KIYILARI

madde işareti

KARADENİZ KIYILARI

madde işareti

DENİZLERİ ETKİLEYEN OLAYLAR___   

madde işareti

ATMOSFER

madde işareti

METEOROLOJİ  

madde işareti

RÜZGARLAR

madde işareti

AKINTILAR

madde işareti

DALGALAR

madde işareti

SİS

madde işareti

YAĞIŞ

madde işareti

HAVA TAHMİNİ_____________

madde işareti

DENİZLERDEKİ CANLILAR___________   
madde işareti

BALIKLAR_______________________   
madde işareti

DENİZ BALIKLARI_______________________    
madde işareti

AKYA    

madde işareti

AY BALIĞI

madde işareti

BALON BALIĞI

madde işareti

BARBUNYA

madde işareti

BERLAM

madde işareti

ÇAÇA

madde işareti

ÇAMUKA

madde işareti

ÇİPURA - ALYANAK  

madde işareti

ÇİTARİ

madde işareti

DENİZ ATI

madde işareti

DENİZ İYNESİ

madde işareti

DİL BALIĞI

madde işareti

DÜLGER BALIĞI  

madde işareti

EŞKİNA ( TAŞ BALIĞI )

madde işareti

FENER BALIĞI  

madde işareti

GELİNCİK

madde işareti

HAMSİ

madde işareti

HANİ BALIKLARI

madde işareti

HOROZ BİNA

madde işareti

İNCİ BALIĞI

madde işareti

İSKARMOZ ve BARAKÜDA

madde işareti

İSKORPİT  

madde işareti

İSPARİ   

madde işareti

İSTAVRİT   

madde işareti

İSTRANGİLOS

madde işareti

İZMARİT

madde işareti

KAĞIT BALIĞI

madde işareti

KALKAN

madde işareti

KARAGÖZ  

madde işareti

KAYA BALIKLARI  

madde işareti

KAYIŞ BALIĞI

madde işareti

KEFAL

madde işareti

KILIÇ BALIĞI  

madde işareti

KIRLANGIÇ BALIKLARI  

madde işareti

KİRPİ BALIĞI

madde işareti

KÖPEK BALIKLARI  

madde işareti

KOLYOZ  

madde işareti

KORDELA BALIĞI

madde işareti

KUM BALIĞI

madde işareti

KUPES  

madde işareti

KURBA BALIĞI

madde işareti

LAPIN - ÇIRÇIR - KİKLA - GÜN - ÖRDEK

madde işareti

LEVREK   

madde işareti

LİPSOZ  

madde işareti

LÜFER  

madde işareti

MALTA PALAMUTU

madde işareti

MELANURYA

madde işareti

MERCAN BALIKLARI  

madde işareti

MERSİN BALIKLARI  

madde işareti

MEZİT - MEZGİT  

madde işareti

MİNAKOP  

madde işareti

ORKİNOS ( TON BALIĞI )  

madde işareti

PALAMUT - TORİK   

madde işareti

PASPAS BALIĞI   

madde işareti

PİSİ BALIĞI

madde işareti

RİNGA

madde işareti

SARDALYA   

madde işareti

SARI GÖZ

madde işareti

SARI AĞIZ

madde işareti

SİNAGRİT  

madde işareti

TAŞ EMEN ( EMİCİ BALIKLAR )

madde işareti

TEKİR   

madde işareti

TİRSİ   

madde işareti

TRAKONYA   

madde işareti

USKUMRU   

madde işareti

UÇAR BALIKLAR

madde işareti

ÜZGÜN BALIĞI

madde işareti

VANDUZLU BALIK

madde işareti

VARSAM   

madde işareti

YILAN BALIKLARI

madde işareti

ZARGANA   

madde işareti

YUMUŞAKÇALAR  

madde işareti

KABUKLULAR   

madde işareti

DENİZ BİTKİLERİ   

madde işareti

DENİZCİLİK____________________   

madde işareti

YÜZME 

madde işareti

TEKNELER________________________   

madde işareti

TAŞIYICI BÖLÜMLER  

madde işareti

YÜRÜTÜCÜ BÖLÜMLER  

madde işareti

TAMAMLAYICI UNSUR  

madde işareti

NAVİGASYON ( SEYİR )  

madde işareti

DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ 

madde işareti

YELKEN SEYİR'İ___________________   

madde işareti

KUVVETLERİN ANALİZİ  

madde işareti

YELKENLİ TEKNE HAREKETİ  

madde işareti

YELKENLİ TEKNE DENGESİ  

madde işareti

SEYİR'E BAŞLAMADAN ÖNCE   

madde işareti

SEYİR'E ÇIKIŞ ve DÖNÜŞ  

madde işareti

RÜZGAR ÜSTÜ SEYİR  

madde işareti

RÜZGAR ALTI SEYİR  

madde işareti

ALABORADAN KURTULMAK   

madde işareti

T.C. AMATÖR DENİZCİLİK MEVZUATI_______________   

madde işareti

AMATÖR TEKNELERE İLİŞKİN HÜKÜMLER   

madde işareti

AMATÖR DENİZCİLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER   

madde işareti

AMATÖR DENİZCİ SINAVINA GİRECEK OLANLARIN BİLMESİ GEREKEN BİLGİLER.      

madde işareti

BALIKÇILIK____________________________________   
madde işareti

OLTACILIK   

madde işareti

MAKİNE İLE BALIK AVCILIĞI  

madde işareti

AĞCILIK ve BALIK AĞLARI   

madde işareti

BALIK YEMEKLERİ    

madde işareti

DALGIÇLIK TEKNİĞİ____________________   

madde işareti

SU ALTI FİZYOLOJİSİ   

madde işareti

SU ALTI FİZİĞİ   

madde işareti

İLK DALIŞ ARAÇLARI   

madde işareti

ALETLİ DALIŞ ARAÇLARI   

madde işareti

DEKOMPRESYON ZAMANI  ( SIFIR ZAMANI )   

madde işareti

SU ALTI TEHLİKELERİ   

madde işareti

HİPOTERMİYA   

madde işareti

SU ALTI FOTOGRAF ve FİLİMCİLİĞİ  

madde işareti

SU ALTI TÜFEK ve ZIPKINLA BALIK AVLAMA TEKNİĞİ