TAHİR TÜRKKAN'IN TARİH NOTLARI

3. BÖLÜM

KUZEY ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ

Ülkemizin doğusuna kendini ârî sayan Kürtler ile Ermeniler, güneyine gene Kürtler, Ermeniler ve Sami olan Araplar, Yahudiler; batısına ve kuzeyine de yine ârî olan Yunanlılar sahip çıkmaya kalkışıyorlar.

Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartolameos, yanına Rahmi Koç'u ve Yunan papazları alıp, bir gemiyle TRABZON'a çıkartma yapmaya kalkıyor!.. Yunanca Pontus haritaları dağıtıyor!.. Amerikalı, Avrupalı misyonerler KARADENİZ bölgesini karış karış dolaşıp bölge halkına, "Sizler aslında Rum, Ermeni idiniz. Hıristiyandınız. Bu barbar TÜRKLER sizi zorla müslüman yaptı," diye propoganda yapıyorlar!

Hıristiyanların bu tehlikeli oyunundan habersiz bazı Laz, Abaza, Çerkez, Çeçen, Gürcü, Acar asıllı vatandaşlarımız; yine artniyetli ecnebilerin kurduğu "kültür araştırma" derneklerinde görev alıyor, gazete ve dergiler yayınlıyor, bu yayınlarda "kendilerinin TÜRK olmadığını, ayrı bir ırktan olduklarını" ifade ederek bölücülük yapıyorlar.

Hepsi de gerekçe olarak bizim "Anadolu'ya 1071'de gelmiş" olduğumuzu gösteriyorlar!.. Batılılar ve onların etkisinde kalan bazı öz-be-öz TÜRK kökenli, YAFETİK soydan, Kafkasyalı göçmen kardeşlerimiz, bizim "istilacı, sömürgeci" olduğumuzu söylüyorlar!..

Bütün bu iddiaların hiç bir sağlam temeli yok!.. Tarih gösteriyor ki, ANADOLU'nun doğusu da batısı da, kuzeyi de, güneyi de ta NUH PEYGAMBER zamanından beri TÜRKLER'le meskûn idi!.. Güneye de batıya da medeniyeti TÜRKLER götürdü!.. 10.000 yıllık ORTA ASYA ANAU KÜLTÜRÜ'nün takipçisi İSKİTLER; binlerce yıl öncesinden KARADENİZ'in kuzeyine ve güneyine gelip yayılmışlar, PELASKLAR olarak EGE BÖLGESİ'ne ve YUNANİSTAN'a; ETRÜSKLER olarak İTALYA'ya kadar uzanmışlar, dünya medeniyetine damgalarını vurmuşlardı.

Zaten böyle olmasa, bugün bütün medeniyet ve sistemler yıkılma noktasına sür'atle yuvarlanırken; TÜRKLER hem ASYA'da hem de AVRUPA'da toparlanma ve tekrar seslerini duyurma noktasına yükselebilirler miydi?..

Notlarımızın birinci kısmında Doğu Anadolu'nun Türklüğünü; SÜMERLER, ELÂMLER, GUTİLER, KASİTLER, URARLAR, SUBARLAR, KARLAR, MEDLER, PARTLAR'ı inceliyerek göstermiştik.

Sonra CELALEDDİN HARZEMŞAH ile YAVUZ SULTAN SELİM'i ele alarak KÜRTLER'in TÜRK TARİHİ'ndeki yerini bulmuştuk.

İkinci bölümde ise, BATI ANADOLU'nun Türklüğünü; PELASKLAR, İYONLAR, TİRHENLER, LİDYALILAR, ETRÜSKLER, İSKİTLER, ve MAKEDONLAR'ı inceliyerek göstermeye çalışmıştık... Tezimizi dilbilim çalışmaları İle desteklemiştik... Arkasından "Batı Medeniyeti" denen karmaşanın neye dayandığını göstermiştik.

Bu üçüncü bölümde de KAFKASLAR, KUZEY KARADENİZ (UKRAYNA) ve GÜNEY KARADENİZ bölgelerinde yaşıyan halkları ele alacak, onların TÜRKLER ile bağlantısını göstereceğiz... Güzel yurdumuzun KARADENİZ BÖLGESİ'nde oynanmak istenen oyunları delilleriyle ortaya koyacağız. Ülkemizdeki Hıristiyan azınlıkların nasıl emperyalizm ve misyonerlik baskısı altında olduğunu, LAZ, ÇERKES, ÇEÇEN, ABAZA, GÜRCÜ kökenli vatandaşlarımızın nasıl bir BÖLÜCÜLÜK tahrikine maruz kaldığını gözler önüne sereceğiz.

LAZ, ÇERKEZ, ÇEÇEN, ABAZA, GÜRCÜ kökenli olup ta, TÜRKİYE'ye ve TÜRK DEVLETİ'ne gönülden bağlı olan kardeşlerimizin sözlerimizden alınması, gocunması için hiç bir sebeb yok!... Biz zaten KARADENİZLİLER'in TÜRKİYE'nin en vatanperver kişileri olduğunu biliyoruz!.. Bizim davamız onlarla değil!..

Bizim sözünü ettiklerimiz, yabancı ajanların iğfallerine kanıp kendini bu ülkenin vatandaşı saymıyanlarla!.. Kendine özel haklar isteyen, hatta yeni bir yurt arıyan, bulundukları TÜRK topraklarında yeni bir devlet kurmaya kalkan şaşkınlarla!..

Biz KARADENİZ BÖLGESİ'nde yaşayan bütün bu boyların YAFETİK soydan, URAL-ALTAY grubundan ve TÜRK olduğunu göstereceğiz... Tarihin derinliklerinden gelen Türklüğün, nerelere kadar uzandığını ortaya çıkaracağız.

Dileğimiz odur ki, ARTIK AŞAĞILIK DUYGUSUNDAN KURTULALIM!.. "Biz zaten herkesi kendimizden yaparız," kompleksinden sıyrılalım... Biz yapsak ta, yapmasak ta ASYA VE AVRUPA'DA PEK ÇOK İNSAN KENDİNİ TÜRK SAYIYOR, GELECEĞİNİ TÜRKİYE'YE BAĞLIYOR!.. ARTIK BU GERÇEĞİ GÖRELİM!

Şimdi bazı siyasete bulaşmış Batılı tarihçilerin kasıtlı yönlendirmelerinden kurtulma zamanıdır!.. Onların sakladıkları belgeleri, gözardı ettikleri kaynakları ortaya çıkarıp inceleme zamanıdır. Artık güneş balçıkla sıvanamaz!..

BİZ GERÇEKTEN DÜNYANIN EN ESKİ MİLLETLERİNDEN BİRİYİZ, ve TARİHİN İLK GÜNLERİNDEN BERİ HİÇ DEVLETSİZ KALMAMIŞIZ!.. ANADOLU TÜRKÜ OLARAK HİÇ ESİR YAŞAMAMIŞIZ!.. BU ÖZELLİK BAŞKA HİÇ BİR MİLLETTE YOK!.. Kendini TÜRKLÜK'ten koparana HAYAT HAKKI yok!.. Böyleleri sömürge olmaktan kurtulamadı, kurtulamaz!

TAHİR TÜRKKAN

------

NOT:

Bu bölüm henüz hazırlanmaktadır!

Ancak siteyi tamamlamış olan ve merakla KUZEY ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ bölümünü bekliyen okurlarımız, henüz işlenmemiş bilgilere razı ise, aşağıdaki linklerden göz atabilir.

_______________________________________

SAYFA ADLARI

KUZEY ANADOLU'NUN KAFKASYA BAĞLANTISI

TOGARMİ, TERAH, TURHAN, THRRYEN

DAĞLIK BÖLGE HALKLARI

BİR YAHUDİ EFSÂNESİ

SÂBİRLER, SİBİRLER

İMARTULAR, ARAŞTULAR VE MURTDAŞLAR

URARLAR, ARARLAR VE URANLAR

URAR LİNKLERİ

URAR-HURRİ BAĞLANTISI

HURRİ, HATTİ, HİTİT LİNKLERİ

KAFKAS KÖKENLİLERİN TÜRKİYE'DEKİ DAĞILIMI

KAFKAS KÖKENLİLERİN TÜRKİYE'DEKİ DAĞILIMI - 2

KAFKAS KÖKENLİLERİN TÜRKİYE'DEKİ DAĞILIMI - 3

BÖLÜCÜLÜK

YİNE BÖLÜCÜLÜK

TÜRKİYE'DE 32 ETNİK GRUP MU VAR?

LAPONLAR

LÂZ TARİHÇESİ

LÂZ TARİHÇESİ - 2

LÂZ SİTELERİ

LEZGİLER

ÇERKESLER

ÇERKESLER - 2

ÇERKESLER - 3

ÇERKESLER - 4

ÇERKES TARİHİ KRONOLOJİSİ

ÇERKES SİTELERİ

ABAZALAR / ABHAZLAR / ABASKLAR

ÇEÇENLER

DAĞISTAN, AVAR VE ÇEÇEN SİTELERİ

ALANLAR

OSETLER

ADİGELER

AZERİLER

TÜRKÇE - İNGİLİZCE - FRANSIZCA AZERÎ SİTELERİ

HİNDİSTAN'DA TÜRKLER

GÜRCÜLER

GÜRCÜ SİTELERİ

KIRIM TATARLARI

KIRIM - TATAR SİTELERİ

BULGARLAR

BULGAR SİTELERİ

İMAM ŞAMİL DESTANI

İMAM ŞAMİL DESTANI - 2

HACI MURAT

TÜRK BOYLARI

KAFKASYA KAYNAKÇASI

HEMŞİN-ÇAMLIHEMŞİN

PONTUS VE TRABZON RUM İMPARATORLUĞU

TRABZON VE PONTUS İSYANI

TÜRKLER KAFKASYALI MI?

KUZEY ANADOLU VE KAFKASYA İLE İLGİLİ DİĞER SİTELER

HAZARLAR

HAZAR SİTELERİ

İSKİT, SAKA VE ETRÜSK SİTELERİ

AMAZONLAR İLE İLGİLİ SİTELER

BASK VE İBER SİTELERİ

ERMENİ VE KÜRT SİTELERİ

DİLLER İLE İLGİLİ LİNKLER

BEYAZ AVRUPALI'NIN ÜSTÜNLÜK PALAVRALARI

40 ÖNEMLİ DİL

TÜRKLERLE İLGİLİ LİNKLER

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/2

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/3

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/4

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/5

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/6

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/7

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/8

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/9

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/10

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/11

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/12

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/13

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/14

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/15

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/16

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/17

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/18

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/19

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/20

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/21

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/22

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/23

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/24

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/25

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/26

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/27

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 28

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 29

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 30

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 31

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 32

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 33

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 34

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 35

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 36

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 37

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 38

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 39

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 40

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 41

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 42

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 43

ELEGEŞ ANITI - KÜRT ELİ HANI ALP URUNGU'NUN MEZARTAŞI

ORHUN KİTÂBELERİ - KÜL TİGİN ANITI

ORHUN KİTÂBELERİ - KÜL TİGİN ANITI -2

ORHUN KİTÂBELERİ - KÜL TİGİN ANITI

ORHUN KİTÂBELERİ - BİLGE KAĞAN ANITI

ORHUN KİTÂBELERİ - BİLGE KAĞAN ANITI - 2

ORHUN KİTÂBELERİ - TONYUKUK ANITI - BİRİNCİ TAŞ

ORHUN KİTÂBELERİ - TONYUKUK ANITI - İKİNCİ TAŞ

HARİTALAR

BELGELER

KAYNAKLAR

*****

ÖNEMLİ SAYFALAR

DÜNYA MEDENİYETİNDE TÜRKLERİN PAYI
KAYNAKLAR
BÜYÜK ARAŞTIRMACI KÂZIM MİRŞAN'IN TESBİTLERİ
DOĞU ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ
BATI ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ

Email: ttrkkan@excite.com