TAHİR TÜRKKAN'IN TARİH NOTLARI

4. BÖLÜM

DÜNYA MEDENİYETİNDE TÜRKLERİN PAYI

GİRİŞ

Ülkemizin doğusuna kendini ârî sayan Ermeniler, güneydoğusuna yine kendini ârî sayan Kürtler sahip çıkıyor... Hatay'a Sami Araplar, GAP BÖLGESİ'ne Yahudiler göz dikmiş durumda!.. Kuzey Anadolu'da Rumlar "Pontus Devleti" kurmak istiyor!.. Birileri Lâz, Çerkes, Çeçen, Acar kökenli TÜRKLER'i kışkırtıp gene Kuzey Anadolu'yu TÜRKİYE'den koparmaya çalışıyor!... Batı Anadolu'yu Yunanistan yapmak istiyorlar!... İstanbul'da VATİKAN benzeri bir "Fener Devleti" oluşturma, hattâ TRAKYA ile bütün MARMARA BÖLGESİ'ni TÜRKİYE'den koparıp YENİ BİZANS DEVLETİ kurma peşinde olanlar var!..

Bütün bunlara gerekçe olarak ta bizim Anadolu'ya 1071'de geldiğimizi gösteriyorlar!.. Hem Batılılar, hem de onların oyununa gelen bir kısım Doğulular da bizim barbar, istilâcı, sömürgeci olduğumuzu söylüyorlar!..

"DOĞU ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ" adlı 1. BÖLÜM'de; SÜMERLER, ELÂMLER, GUTİLER, KASİTLER, URARLAR, SUBARLAR, KARLAR, MEDLER, PARTLAR'ı inceliyerek bunun ne kadar yanlış olduğunu göstermiştik. Sonra CELALEDDİN HARZEMŞAH ile YAVUZ SULTAN SELİM'i ele alarak KÜRTLER'in son dönem TÜRK TARİHİ'ndeki yerini bulmuştuk.

2. BÖLÜM olan "BATI ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ"nde ise, PELASGLAR, İYONYALILAR, TYRRHENLER, LİDYALILAR, ETRÜSKLER, İSKİTLER, ve MAKEDONLAR'ı incelemiş, en eski metinler TEVRAT ve KUR'AN'dan alıntılar ile TÜRKLER'in hem Doğu'da hem de Batı'da en eski medeniyetin sahibi olduğunu ortaya koymuştuk. Ayrıca Komünist sistemdeki çözülmeden sonra, Kapitalist sisteminin de çökmekte olduğunu belirtmiştik.

"Batı Medeniyeti"nin sonu demek olan bu gelişmeyi göremiyen, bizi hâlâ AVRUPA BİRLİĞİ'ne uşak yapmaya çalışan ve bunun için KIBRIS'tan, EGE'den, hatta GÜNEYDOĞU'dan vazgeçmeye hazır politikacılarımızı, aydınlarımızı eleştirmiştik... Gerçeği gören ve yazan değerli fikir adamlarımızdan da örnekler vermiştik.

Dileğimiz odur ki, ARTIK AŞAĞILIK DUYGUSUNDAN KURTULALIM!.. Başkalarından medet ummaktan vazgeçelim!. "Biz zaten herkesi kendimizden yaparız," kompleksinden sıyrılalım... Biz yapsak ta, yapmasak ta ASYA VE AVRUPA'DA PEK ÇOK İNSAN KENDİNİ TÜRK SAYIYOR, UMUDUNU, GELECEĞİNİ TÜRKİYE'YE BAĞLIYOR!.. ARTIK BU GERÇEĞİ GÖRELİM!.. Başkalarının kuyruğuna takılmaktan vazgeçelim!

Şimdi bazı Batılı tarihçilerin kasıtlı yönlendirmelerinden kurtulma zamanıdır!.. Onların sakladıkları belgeleri, bizim gözardı ettiğimiz kaynakları ortaya çıkarıp inceleme zamanıdır. Artık güneş balçıkla sıvanamaz!...

BİZ GERÇEKTEN DÜNYANIN EN ESKİ MİLLETLERİNDEN BİRİYİZ, ve TARİHİN İLK DÖNEMLERİNDEN BERİ HİÇ DEVLETSİZ KALMAMIŞIZ!.. BU ÖZELLİK BAŞKA HİÇ BİR
MİLLETTE YOK!..

Günümüzde dahi başka hiç bir milletin aynı anda bu kadar çok devleti yok. TÜRKİYE, KUZEY KIBRIS, AZERBEYCAN, NAHCİVAN, KAZAKİSTAN, TÜRKMENİSTAN, KIRGIZISTAN, TACİKİSTAN, ÖZBEKİSTAN, AFGANİSTAN, MOĞOLİSTAN, LİTVANYA ve ESTONYA halen bağımsızlığına kavuşmuş TÜRK cumhuriyetleri, TÜRK özelliği olan cumhuriyetlerdir. Biz farkında olsak ta, olmasak ta!

Ama bu iş burada bitmez!...

Daha sırada ABHAZYA, OSETYA, ÇERKEZİSTAN, ÇEÇENİSTAN, DAĞISTAN, ACARİSTAN, GÜNEY AZERBEYCAN, TATARİSTAN, KIRIM, BAŞKIRDISTAN, UDMURİSTAN, ÇEREMİSTAN, YAKUTİSTAN, DOĞU TÜRKİSTAN, MAKEDONYA, BOSNA-HERSEK, KOSOVA, SANCAK ile MİLLİ MİSAK sınırları içinde iken hile ile kaybettiğimiz BATI TRAKYA, ŞARKİ RUMELİ, MUSUL, KERKÜK, HALEP var!..

Öte yandan tamamen siyasi oyunlarla elimizden çıkmış olan, ANADOLU kıta sahanlığının bir devamı mahiyetindeki DOĞU EGE ADALARI, bir gün mutlaka Türkleşecektir!...

Yine bitmedi!...

KARAKALPAKLAR, TUVALAR, KALMUKLAR, BURYATLAR, GAGAUZLAR, POMAKLAR ve HİNDİSTAN TÜRKLERİ var!..

Yine bitmedi!...

TÜRK kökenli olup Hıristiyan etkisi ile bizden kopmuş olan MACARLAR, BULGARLAR, ROMANLAR, UKRAYNALILAR ve doğuda TİBETLİLER, GURKALAR, MANÇULAR'ın da öz benliklerine kavuşması gecikmiyecektir!..

Nihayet kendilerinin "BERİNG BOĞAZI'ndan geçerek Amerika'ya yerleşmiş TÜRK boyları" olduğuna inanan ESKİMOLAR ve KIZILDERİLİLER, (l) Kanada ve A.B.D.'de özerk bölgeler elde edecek, neticede bağımsızlıklarına kavuşacaklardır.

Daha şimdiden Kanada, ESKİMOLAR ve KIZILDERİLİLER'den her birine 2.000.000 km. kare toprak tahsis etmek zorunda kalmıştır!..

Bu dediklerimizin hepsi önümüzdeki 10-20 yıl içinde olacaktır. Elbette ki, bütün bu TÜRK kökenli, TÜRK
mizaçlı insanların yaşadığı diyarların, bizim İLGİ SAHAMIZ içinde olması gerekir.

Çünkü bu millet ve toplulukların bağlı oldukları devlet veya birlikten kopmaları onların HÜR ve MÜSTAKİL olacakları anlamına gelmez!.. Sovyetler Birliği'nden ayrılan TÜRK ve BALTIK cumhuriyetlerinin, sosyalist sistemden kopan Doğu Avrupa ülkelerinin A.B.D. ve A.B. güdümüne girdiklerini, ekonomilerinin kapitalist sisteme mahkûm olup insanlarına büyük ızdıraplar çektirdiğini, yüzbinlerce kadının başka ülkelerde fahişe, erkeğin de köle işçi durumuna düştüğünü üzüntüyle gördük.

İstediğimiz bu değil! Biz onların bulundukları devlet yapısı içinde güçlü bir konuma gelmelerini, ve diğer TÜRKLER ile irtibatlarını arttırmalarını istiyoruz.

Dünyadaki etkimiz böyle artma temayülü gösterirken, pısırık liderlerimiz ve cahil aydınlarımız, GÜNEY ANADOLU'yu ve KIBRIS'ı bile gözden çıkaran, ATATÜRK'ün kurduğu MİLLİ DEVLET'i yakıp, bağımsızlıktan ve egemenlik haklarımızdan vazgeçip sünepe bir "Avrupalı" olmaya çalışan bir tutum sergilemektedirler!..

Bunlar, bırakın tüm mazlumlar ile ilgilenmeyi; HALEP-MUSUL-ERBİL-KERKÜK'ün TÜRK DİYARI olduğunu, SURİYE ve IRAK'ta 4.000.000'dan fazla TÜRKMEN'in yaşadığını, İRAN'da 17.000.000 AZERİ'nin ilgi beklediğinden bile habersizdirler!.

Bu kişiler bilmezler ki, medeniyet hep Doğu'dan gelmiş, Batı'yı etkisine almıştır!.. Bilmezler, bilemezler!... Çünkü TANZİMAT'tan bu yana aydınlar Batı ile Doğu arasında bocalayıp durmuşlar; benliklerini geçmişlerini, kendilerini, inkâr etmeyi bir meziyet saymışlardır. Aydın sayılmanın yolu ağzı kalabalık, çokça Mason-Lion-Rotaryen, biraz dinsiz, neredeyse feminist, tamamen milliyetsiz, Batı hayranı ama azıcık solcu tanınmaktan geçmiştir. Hele son zamanlarda globalizmci, özelleştirmeci, ferdiyetçi değilsiniz; hele sık sık ATATÜRK, İSLAM, VATAN, MİLLET, BAYRAK, BAĞIMSIZLIK, TÜRK diyorsanız; sizi adam yerine bile koymaz olmuşlardır!

Zamanın akışına ve gerçeklere bu kadar ters davranan Batılılar'ı ve onların kuyruğuna takılanları uyarmak amacıyla, geçmişi bir kere daha ve yeni bir anlayışla ele almak istiyoruz.

Çünkü zalim ve emperyalist BATI MEDENİYETİ, ömrünün sonuna gelmiştir!..

Hem de, ROMA İMPARATORLUĞU gibi, en güçlü göründüğü bir dönemde!...

"Üzerinde güneş batmıyan" BÜYÜK BRİTANYA İMPARATORLUĞU'nun, 2. Dünya Savaşı'ndan galip çıkmasına rağmen, dağıldığı gibi!..

"Tek Dünya Devleti" hedefine ulaşmak üzere olduğu sanılan SOVYET İMPARATORLUĞU'nun, birden çözülmesi gibi!..

Ve rakibi Sovyetler sahneden çekildikten sonra, "Tek Süper Güç" olduğu inancıyla kasım kasım kasılırken, içten içe çürüyen, herkese "demokrasi ve hürriyet" götürmeye kalkarken, evdeki hürriyet ve demokrasiden olan, bir "başkanlık" seçimini bile doğru dürüst yapamayıp (2000) herkesin maskarası olan AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ gibi!..

Batı Gemisi su almaktadır!.. Batı batmaktadır!.. O geminin kaptanı, süvarisi, yolcuları felaketin farkına vardıklarından çaresizce çırpınırken, bizimkiler çımacı olarak gemiye alınmak için, olmadık şaklabanlıklar yapıyorlar!..

90'lı yıllarda bu soytarılar, "Sınırlar kalktı, dünya globalleşti, artık pasaporta bile gerek yok," diyorlardı!.. Hani nerede?.. Evet, Amerika ve Avrupa Birliği istediği için bizim gibi satılmış politikacılarla idare edilen ülkelerde onlar için sınırlar kalktı. Kapılarımız yabancılara, yabancı mallarına, hatta misyonerlere, casuslara, askerî uçaklarına, gemilerine ardına kadar açıldı!

Mehmet Altan gibi satılmış yazarlar, "Avrupa Birliği'ne girip te bölünen var mı?... Girince, çocuk ölümleri azalacak, kadınlarımız dayaktan kurtulacak," diyorlardı!... Girip te bölünen yok ta, BÖLÜNMEDEN GİREN de yeni üye de yok!.. YUGOSLAVYA giremedi, YUGOSLAVYA'nın PARÇALARI girdi!..

Velhasıl, TÜRKİYE'yi de bölüp parçalayıp istedikleri parçayı almak istiyorlar. Bunu da başımıza çöreklenmiş olanlar aracılığıyla bize "reform" diye yutturmaya kalkıyorlar!.. Nasıl mı?.. Çünkü TÜRKİYE'yi TÜRK olmayanlar idare ediyor!.. Yahudi, Rum, Ermeni dönmeleri idare ediyor!.. Kürt bölücüler Başbakan'a danışman olup "Kürt sorunu benim sorunum" dedirtebiliyor!.. Bunlar TÜRKLER'den, DOĞU'DAKİ MUAZZAM TÜRK DÜNYASI'ndan değil, İSLÂM ÂLEMİ'nden değil; HIRİSTİYAN BATI'dan medet umuyor!..

Halbuki gelecek güneşin doğduğu yerde, yani Doğu'dadır!.. TÜRKLER bu ufukta bir güneş gibi doğmaya hazırlanıyorlar. Geçmişte olduğu gibi!...

Ve dünyanın TÜRKLER'e ihtiyacı var!... Çünkü dünya kan ağlıyor!..

Açlık 6 milyar nüfusun üçte birini pençesine almış, bir üçte bir de ancak varlığını sürdürebiliyor... Buna karşılık onda bir nisbetindeki 600 milyonluk Batı, köpeklerini bile aç insanlardan daha iyi besliyerek, pasta ve domates savaşı yaparak, fazla sütleri denize dökerek kaynakları ve imkânları israf ediyor!..

Şu halde TÜRKLER'e düşen, sadece kendini kurtarmak değil; başkaların kurtulmasına da yardım etmektir!..

Yalnız karanlığa itilmiş mazlum milletlerin değil, kendini beğenmiş Batılılar'ın da TÜRKLER'e ihtiyacı vardır!..

Onları, kenarına geldikleri uçuruma yuvarlanmaktan, ancak TÜRKLER kurtarabilir!..

Yeter ki Türkiye sadece kendini düşünmesin!.. Çünkü sadece kendini düşünen her millet, eninde sonunda yok olmaya mahkûmdur...

Yeter ki TÜRKİYE'nin gözünü hırs bürümesin!... Çünkü hayat sadece maddiyattan ibaret değildir ve maddiyat hırsı hiç bir devlete huzur getirmemiştir...

Yeter ki mezhepçilik, particilik ve kürtçülük, lâzcılık bizi bölmesin!.. Çünkü geçmişte bizi parçalayanlar, şimdi kendileri bölüm bölüm ayrılıyorlar ama; bizim için zaman bölünme değil, BİRLEŞME zamanıdır!..

Bizde bu atılımı yapacak potansiyel var!...

Biz tarihin en eski milleti olduğumuz gibi; DEVLET, MEDENİYET, KÜLTÜR, EDEBİYAT, SANAT, İLİM konusunda da en büyük tecrübe sahibiyiz!.. Nereye gitmişsek medeniyet götürmüşüz!.. Orada devlet kurup yerli halkla kaynaşmışız!.. Zalime değil mazluma, güçlüye değil zayıfa yardım etmişiz!.. Başkası açken tok yatmayı, zûl bilmişiz!.. Bizden başka kimsede bu meziyetler yok!!!

Bu yüzdendir ki, dünya dengesi bozulduğunda, ezilenlerin hemen hepsi yüzlerini TÜRKİYE'ye çevirdiler!.. Ne Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na, ne Avrupa Topluluğu'na, ne de ABD'ye inanıyorlar!.. Düşenin dostu, ancak Yüce ALLAH'ın hem TEVRAT'ta hem de KUR'AN'da övdüğü TÜRKLER'dir!.. Bunu biliyor, bunu söylüyorlar!..

İşte bu 4. Bölüm bizim bu yönümüzü ortaya koymak için yazılmıştır.

TÜRKLER'in medeniyete ve insanlığa olan katkılarını yine en eski metinlerden yararlanarak göstermeye çalışacağız.

Amacımız aramızda, hatta başımızda olup da aşağılık duygusundan kurtulamamış, TÜRK'ün ÜSTÜN KARAKTER ve MEDENİ VASFI'nı anlayamamış olanları uyarmak!..

Umarız zihinlerdeki paslar silinir, gerekli dersler alınır!..

TAHİR TÜRKKAN

________________________________________

SAYFA ADLARI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DÜNYA MEDENİYETİNDE TÜRKLERİN PAYI

GİRİŞ

DİL VE IRK MESELESİ

DİL KONUSUNDA GENEL BİLGİLER

DİLLERİN BİRBİRİNDEN ETKİLENMESİ

GÜNEŞ - DİL TEORİSİ

DİL, KÜLTÜR, KUT VE TÖRE

DİLLER İLE İLGİLİ LİNKLER

DİL KONUSUNDA YAPILAN AFFEDİLMEZ HATALAR

TARİH VE DİL İHANETİ

DİL KONUSUNDA ACİLEN YAPILMASI GEREKEN İŞLER

GILGAMIŞ DESTANI VE TUFAN

GILGAMIŞ DESTANI - TAM METİN / 1. TABLET

GILGAMIŞ DESTANI - TAM METİN / 2. TABLET

GILGAMIŞ DESTANI - TAM METİN / 3 - 5. TABLETLER

GILGAMIŞ DESTANI - TAM METİN / 6 - 7. TABLETLER

GILGAMIŞ DESTANI - TAM METİN / 8 - 9. TABLETLER

GILGAMIŞ DESTANI - TAM METİN / 10. TABLET

GILGAMIŞ DESTANI - TAM METİN / 11. TABLET

GILGAMIŞ DESTANI - TAM METİN / 12. TABLET

HZ. NUH'UN OĞULLARI VE TÜRKLER

HZ. İBRAHİM VE TÜRKLER

KİL TABLETLERDE TÜRKLER

"ONBİNLER'İN RİCATI"NDA TÜRKLER

"ONBİNLER'İN RİCATI"NDA TÜRKLER - 2

"ONBİNLER'İN RİCATI"NDA TÜRKLER - 3

AVESTA'DA TÜRKLER

AVESTA'DA İRANLILAR VE TÜRKLER (İNGİLİZCE)

TABERİ TARİHİ'NDEN SEÇMELER

OĞUZ HAN KİM?

ALP ER TUNGA VEYA EFRASYAP

ŞEHNÂME'DEN SEÇMELER

ŞEHNÂME'DEN SEÇMELER - 2

RIZA NUR'UN TÜRK TARİHİ'NDEN SEÇMELER

YABANCI GÖZÜYLE TÜRKLER

İNSANIN ATASI, ORTA ASYA İNSANI, PROTO-TÜRKLER VE EN ESKİ TÜRK DEVLETLERİ

TARİH BOYUNCA TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

MACARLAR, HUNGARLAR, HUNLAR VE RUNİK (ORHUN) YAZI İLE İLGİLİ LİNKLER

KUZEY ANADOLU VE KAFKAS TÜRKLERİ İLE İLGİLİ LİNKLER

HUNLAR İLE İLGİLİ LİNKLER

OĞUZ, GÖKTÜRK VE UYGUR SİTELERİ

TÜRKLER İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ LİNKLER

TÜRKLERLE İLGİLİ LİNKLER

BEYAZ AVRUPALI'NIN ÜSTÜNLÜK PALAVRALARI

AVRUPA İLE İLGİLİ ESKİ HARİTALAR

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/2

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/3

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/4

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/5

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/6

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/7

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/8

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/9

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/10

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/11

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/12

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/13

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/14

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/15

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/16

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/17

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/18

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/19

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/20

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/21

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/22

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/23

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/24

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/25

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/26

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/27

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 28

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 29

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 30

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 31

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 32

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 33

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 34

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 35

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 36

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 37

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 38

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 39

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 40

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 41

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 42

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 43

TARİH BOYUNCA TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

BELGE LİSTESİ

HARİTA LİSTESİ

ELEGEŞ ANITI - KÜRT ELİ HANI ALP URUNGU'NUN MEZARTAŞI

ORHUN KİTÂBELERİ - KÜL TİGİN ANITI

ORHUN KİTÂBELERİ - KÜL TİGİN ANITI -2

ORHUN KİTÂBELERİ - KÜL TİGİN ANITI

ORHUN KİTÂBELERİ - BİLGE KAĞAN ANITI

ORHUN KİTÂBELERİ - BİLGE KAĞAN ANITI - 2

ORHUN KİTÂBELERİ - TONYUKUK ANITI - BİRİNCİ TAŞ

ORHUN KİTÂBELERİ - TONYUKUK ANITI - İKİNCİ TAŞ

KAYNAKLAR

***

ÖNEMLİ SAYFALAR

BÜYÜK ARAŞTIRMACI KÂZIM MİRŞAN'IN TESBİTLERİ
DOĞU ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ
BATI ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ
KUZEY ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ

Email: ttrkkan@excite.com