TAHİR TÜRKKAN'IN TARİH NOTLARI

BEŞİNCİ BÖLÜM

BÜYÜK ARAŞTIRMACI KÂZIM MİRŞAN'IN TESBİTLERİ

ESKİ TÜRKLERDE İLİM

GİRİŞ

Kadim Türkçe�de kullanılan BİLİG kelimesi, "halkın bilmesi için açıklanan bilgiler" anlamına gelir. Bugün biz karşılığını MÂLÛM OLAN (herkesce bilinen) olarak almaktayız.

Bizce İLİM kavramı yine bugün kullanılan BİLİM�den farklıdır. BİLİM, laboratuvara sokulup üzerinde deney yapılabilen, ölçüye, hesaba gelen tesbitler için kullanılır. Yani BİLİM, asıl İLM�in ancak çok küçük, ispat edilebilen, düzenli eğitimi yapılabilen kısmıdır.

İLİM ise kâinatın, hattâ mükevvenatın, yani görülen görülmeyen, maddî manevî bütün yaradılmışlarla ilgili, sadece laboratuvarlarda değil; sezgi, tecrübe, ilham gibi yollarla elde edilmiş her türlü bilgidir. Bunun da ancak bir kısmı halka açıklanır ki, bunu yukarda MÂLÛM OLAN ifâdesiyle verdik. Büyük kısmı ise ancak belirli kişilerde mahfuzdur ki, onlara da ÂLİM denir.

Eski Türkler ÂLİM�e BİLGE, BİLİGTE EREN veya BİLGE-EREN derlerdi. Zamanımızda ERMİŞ kelimesi işte bu herkesin bilmediği, bilemiyeceği bilhassa manevî bilgilere sahip olduğuna inandığımız kişiler için kullanılan ifadedir.

Yine kadim Türkçe�de İLKEVSÜK kelimesi İLMÎ veya şimdilerde BİLİMSEL olarak kullanılan kelime karşılığıdır.

Bunları bu kadar derinlemesine açıklamamızın sebebi, Türkler konusunda yıllardır kullanılan "göçebe, kaba, savaşçı, talancı, işe yanamaz, gayrımedeni, kültürsüz, bilimle hiç ilgisi olmayan, kendi üretmeyip hep başkasından alan" gibi yakıştırmaları çürütecek bir çalışmayı, dikkatinize getirmek üzere oluşumuzdur.

Bu bölüme ORTA ASYA İNSANI diye bilinen PROTO-TÜRKLER'in yaşadığı yerler ve GÖÇLER ile başlıyoruz. Dünyanın dört bir yanına yayılan TÜRK soy ve boylarını, arkalarında bıraktıkları MAĞARA DUVAR RESİMLERİ, DİKİLİ TAŞLAR ve TAMGALAR ile izleyecek, birer birer tesbit edeceğiz.

Arkasından yine Kâzım Mirşan�ın PROTO-TÜRKÇE YAZITLAR adlı eserinden bölümler sunacağız. Bunda da sadece Mezopotamya ve Asya�daki değil; Avrupa�da ve duvar resimlerindeki Türk rumuz ve işaretlerini, tamgalarını ve GÖKTÜRK Alfabesi�nin ilk şekillerini bulacaksınız.

Bundan sonraki ESKİ TÜRKLERDE İLİM başlıklı sayfalarda büyük araştırmacı, yüksek mühendis Kâzım Mirşan�ın ortaya çıkarıp yayınladığı ALTI YARIK TİGİN adlı çok eski bir TÜRK ilmi eserini özetliyerek dikkatinize sunacağız.

Kitabın adını, muhtevasını da göz önünde tutarak bugünkü Türkçe�ye çevirirsek, ALTI IŞIK DOKTRİNİ olur. Üst seviyede bir Fizik, bir Astronomi kitabı, daha doğrusu kâinatın mekaniğini, hayatın fenomenlerini ve YARADILIŞ, İNSANOĞLU, ve KÂİNAT ilişkisini açıklayan bir kitabıdır.

ALTI YARIK TİGİN'in MADDE BİLİMİ yönünün yanısıra, MANEVİ İLİM yönü de vardır. Bu açıdan bakınca ALTIN ÇİÇEK DOKTRİNİ anlamına gelir ki, bizde VAHDET'İN İLÂHÎ KANUNLARI demektir. Bunları öğrenen kişi AĞAR, yani TANRI'ya ulaşır. AKINIŞ ta aslında TANRI'YA ULAŞMA demektir.

Neticede göreceksiniz ki, TÜRKLER sadece yazıyı bulan, Türk mantık ve düşünce tarzını kayalara, taşlara işleyen, silinmez bir tarzda damgasını vuran millet değil; dünya sahnesine çıktığı günden beri ilimle de uğraşmış bir millettir

TÜRK olmak, Atatürk�ün dediği gibi, gerçekten övünülecek bir vasıftır!..

Sayfamızı hazırlarken bütün çabamıza rağmen Kâzım Mirşan Beyefendi ile irtibata geçemedik. Sadece kendisinin hayatta olduğunu, ve Güneybatı Anadolu sahil kasabalarımızdan birinde yaşamakta olduğunu öğrenebildik. Ama daha sonra hem kendisi, hem de tilmizi (talebesi) sayılabilecek, onun eserlerinden yararlanarak ÖNTÜRKLER üzerine kitaplar yazan Halûk Tarcan televizyonda çıkarak, (bilhassa Ceviz Kabuğu programında) bu konuları bütün milletin önünde dile getirdiler.

Hemen belirtelim ki, bu sayfalar tamamen KÂZIM MİRŞAN'ın eseridir, ona ithaf edilmiştir... Ancak Halûk Tarcan'ın ÖN-TÜRK TARİHİ kitabından da çok yararlandık. Eski TÜRK YAZITLARI resimleri, açıklamaları ile tamamen onların eserlerindendir... Bizim derleme, birleştirme, basitleştirerek anlamayı kolaylaştıracak açıklamalar ekleme, ve internete çıkarmaktan başka hiç bir övünç payımız yoktur... Bütün takdir ve teveccühünüz bu iki muhterem zata aittir...

Her ikisine de derin ve samimi şükranlarımızı sunarız.

TAHİR TÜRKKAN


SAYFA ADLARI

GİRİŞ

ORTA ASYA VE GÖÇLER

PROTO-TÜRK TARİHİ�NİN ANTİK KAYNAKLARI

İLK İNSAN, ORTAASYA İNSANI, ÖNTÜRKLER

25.000 YILLIK PİKTOGRAMLAR VE 15.000 YILLIK PETROGLİFLERDEKİ PROTO-TÜRKÇE

AT-İT RESMİNİN AÇIKLAMASI

ORTA ASYA'DA ANAU KÜLTÜRÜ VE BİR OY BİL KONFEDERASYONU

AT-UKUŞ BİL KONFEDERASYONU

TÜRÜK BİL KONFEDERASYONU

URARTU-SUBAR-SABİR-SÜMER İLİŞKİSİ VE TATARLAR

ORHUN KİTÂBELERİNİN GERÇEK TARİHİ M.S. 575'DİR!..

BAYSUN DAĞI'NDAKİ TEŞİK TAŞ MAĞARASI

TANRI BELDESİ VEYA KOZMOS

GÜNEŞ KÜLTÜ

BOĞA KÜLTÜ

YILAN KÜLTÜ

ATEŞ KÜLTÜ

SAYILARIN PROTO-TÜRKÇE KÖKENLERİ

UÇU-EKİ VEYA MÜHR-Ü SÜLEYMAN

PROTO-TÜRKLER'DE HARFLERİN DİLİ

MAYA DİLİ VE GREK ALFABESİ

İSKİT, PELASK VE ETRÜSK RESİM VE YAZITLARI

PROTO-MISIR�DA YILAN

OK, UÇ, ON, AT ve OW, UW, OĞ TAMGALARI

ÇİLGİRİ YAZITI

UÇ-ESİG-EL-AT (SKOLAT-İSKİT) İFADESİNİN ANLAMI

PRESLAV YAZIT

MACAR TÜRKOLOG AUREL STEIN'IN KEŞFİ

CÜZ VE KÜL - PARÇA VE BÜTÜN

TEK VE BİR FARKI

ALTI YARIK TİGİN'DE RUHİ TEKÂMÜL

KARA GÜN VE GÜNEŞ

ALTI YARIK TİGİN VE ON EMİR

ALTI YARIK TİGİN'DEN BİR BÖLÜM

ESKİ TÜRK DUVAR RESİMLERİ, SEMBOLLERİ VE YAZITLARI

ESKİ TÜRK DUVAR RESİMLERİ, SEMBOLLERİ VE YAZITLARI

RESİMLER, YAZITLAR, TABLOLAR, CETVELLER

RESİMLER, YAZITLAR, TABLOLAR, CETVELLER - 2

ESKİ TÜRK YAZITLARI İLE İLGİLİ LİNKLER

TÜRKLERLE İLGİLİ LİNKLER

TARİH BOYUNCA TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

İNSANIN ATASI, ORTA ASYA İNSANI, PROTO-TÜRKLER VE EN ESKİ TÜRK DEVLETLERİ

İLK İNSANLAR

SERT ENSELİLER

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/2

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/3

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/4

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/5

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/6

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/7

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/8

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/9

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/10

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/11

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/12

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/13

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/14

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/15

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/16

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/17

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/18

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/19

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/20

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/21

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/22

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/23

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/24

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/25

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/26

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR/27

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 28

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 29

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 30

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 31

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 32

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 33

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 34

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 35

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 36

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 37

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 38

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 39

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 40

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 41

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 42

OKURLARLA SOHBET - MEKTUPLAR / 43

BELGE LİSTESİ

HARİTA LİSTESİ

ELEGEŞ ANITI - KÜRT ELİ HANI ALP URUNGU'NUN MEZARTAŞI

ORHUN KİTÂBELERİ - KÜL TİGİN ANITI

ORHUN KİTÂBELERİ - KÜL TİGİN ANITI - 2

ORHUN KİTÂBELERİ - KÜL TİGİN ANITI - 3

ORHUN KİTÂBELERİ - BİLGE KAĞAN ANITI

ORHUN KİTÂBELERİ - BİLGE KAĞAN ANITI - 2

ORHUN KİTÂBELERİ - TONYUKUK ANITI - BİRİNCİ TAŞ

ORHUN KİTÂBELERİ - TONYUKUK ANITI - İKİNCİ TAŞ

KAYNAKLAR

*****

ÖNEMLİ SAYFALAR

KUZEY ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ
DOĞU ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ
BATI ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ
DÜNYA MEDENİYETİNDE TÜRKLERİN PAYI

Email: ttrkkan@excite.com