TAHİR TÜRKKAN'IN TARİH NOTLARI


YABANCI MENŞELİ HARİTALAR LİSTESİ

Fransız Devlet Arşivi'nden alınmış aşağıdaki haritalar 527-1400 yıllarını kapsamakta, hiçbirinde "Kürdistan" veya "Kürtler" görülmemektedir. Öte yanan Türk boyları ve devletleri hemen göze çarpmaktadır. Aynı haritayı haritanın ismini tıklayarak ta görebilirsiniz.

1 - JÜSTİNYEN DÖNEMİNDE (527-565) DOĞU ANADOLU

2 - JÜSTİNYEN DÖNEMİ - BÜYÜTÜLMÜŞ HARİTA

3 - 640 YILINDA ASYA

4 - 960-980 YILLARINDA ANADOLU

5 - 1200 YILLARINDA ASYA

6 - 1280 YILLARINDA ASYA

7 - 1400 YILLARINDA ASYA

Bu haritada TİMUR'ün TÜRKMEN İMPARATORLUĞU yer alırken "kürt" adına bile rastlanmamaktadır!

8 - BATILI EMPERYALİSTLERİN BÖLÜCÜLERİN HAYALLERİNE POMPALADIĞI BÜYÜK KÜRDİSTAN

Bu iki harita anarşi ile Türkiye'nin nasıl bölünmek istediğini göstermektedir. Hele birincisinde kendilerine İSKENDERUN körfezinde bir liman ayırmayı bile unutmamışlar!..

9 - BU DA BAŞKA BİR KÜRDİSTAN

Sözümona Kürtler'in çoğunlukta olduğu yerlere göre çizilmiş bir harita.

10 - GÜNEY-DOĞU ANADOLU VE IRAK'TA AKKOYUNLU TÜRKMEN DEVLETİ (1400'ler)

11 - CNN-KÜRD'E GÖRE TÜRKİYE HARİTASI

12 - TÜRKİYE'NİN İKİYE BÖLÜNMESİ İÇİN MÜCADELE VEREN ÖRGÜTLER

13 - BİR DÖNEMİN RUS PLANI - SOSYALİST ANADOLU CUMHURİYETLERİ ....

Ancak Batılılar bundan daha beterlerini de çiziyorlar....

14 - MEDENİYET VE YAZI

15 - MEZOPOTAMYA VE ASUR DİYARI

URARTU

16 - MEDLER, URARLAR, ASUR VE BABİL

17 - HİTİT, MİTANİ, SUBARTU, ASUR, URARTU, GUTİ, ELAM VE MEDLER

18 - AVRUPA HUN DEVLETİ

Bu harita, HUN TÜRKLERİ'nin Kürtler'in sahip çıkmaya çalıştıkları Doğu Anadolu'da nasıl varlık gösterdiklerinin delilidir.

***