Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
[unikodo] [cx] [c`] [^c]
moderna simbolo de la interpopola lingvo Esperanto   interpopolalingvo.inf.hu
INTERnacialingvo.ini.hu

^Cu Esperanto estu lingvo de nova popolo a~u por interpopola uzo?
^Cu enmovadigi la homaron a~u uzi la lingvon en la vera mondo ekster la "movado"?
^Cu la celo estas partoprenigi plej multe da homoj en plej multe da kongresoj 
a~u uzi interpopolan lingvon en la vera vivo?

^Cefaj tekstoj:
 • Ripeti^gantaj fu^soj en la informado pri Esperanto (legebla anka~u ^ce esencoj.info) NOVA!
 • Kiel varbi kaj kiel ne varbi pri Esperanto
 • Pri la stelo
 • Gravaj detaloj 
 • Kial tiu retejo?
 • La ludoj, kiujn ludas la "esperantistoj" 
 • Listo de nenecesaj radikoj
 • Cita^joj
 • Kial multaj personoj havas malbonajn anta~uju^gojn pri Esperanto?
 • Pri la stelo KUN NOVAJ FOTOJ
 • Por pli efika informado grava teksto de prof. d-ro Ivo LAPENNA ^CIAM AKTUALA...
 • Kiel varbi kaj kiel ne varbi pri Esperanto 
 • Pri la eventualaj konotacioj de la sufikso "-IST" en la vorto "esperantisto" (parte hungarlingve) Realista lista reményisták részére  NOVA!

 • Humura^joj

  Detala enhavo


  Aktuale: Nova^joj - Lastaj ^san^goj:
 • La artikolo Ripeti^gantaj fu^soj en la informado pri Esperanto aperis en la numero 2009/1 de Internacia Pedagogio Revuo (pa^go 34) NOVA!
 • Publikigis la rakontaron de 2005 (La Mondolingvo, La Martelistoj, ktp...) kiel el^sutebla .pdf dokumento ^ce ipernity. Vidu: http://www.ipernity.com/blog/32070/110906 NOVA!
 • Publikigis la satiron pri la Esperanta movado "la Martelistoj" ^ce Ipernity.  Aliaj uzantoj de Ipernity tradukis ^gin al la hungara, hispana kaj portugala lingvoj. 

 • Rekta ligilo al la satiro estas http://martelistoj.inf.hu NOVA!
 • Restrukturigis "Esperanto en la virtuala mondo Dua Vivo (secondlife.com)" NOVA!
 • Etaj aldonoj al Pri la stelo, Dua Vivo kaj Flagetoj

 • Restrukturigis Kelkaj vortoj pri la x-metodo.
 • Opinienketo en Dua Vivo
 • Materialo por opinienketoj
 • Ripeti^gantaj fu^soj en la informado pri Esperanto (legebla anka~u ^ce esencoj.info)
 • Esperanto en Dua Vivo, dua ^sanco ^cu samaj eraroj? 
 • Publikigis filmeton ^ce ipertnity.com Pri la flago
 • Aldonis bildojn al Premioj "propaganda^co" kaj "anta~ueniro"
 • Adonis ligon al Esperantistoj entuziasme forpelas famulojn (artikolo de Libera Folio)
 • Aldonoj al la teksto  Alternativaj esprimoj
 • Publikigis filmetojn ^ce ipertnity.com Pri la verda koloro kaj flago kaj Pri la nespecifeco kaj miskomprenebleco de la stelo
 • La teksto La ludoj, kiujn ludas la "esperantistoj" aperis en la decembra numero de la Ondo de Esperanto.
 • Aldonis pliajn bildojn al Pri la stelo kaj al Flagetoj
 • Aldonis bildojn al la listo de varoj kun Esperanta nomo (http://esperantomarkoj.inf.hu)
 • Nova teksto "Zamenhof perfidata" okaze de la 15a de Decembro NOVA!
 • Artikoloserio de Ivo DURWAEL (tiama estrarano pri informado), kiu aperis en la revuo Esperanto dum la jaro 1990 
 • Lingvaj konsekvencoj de verdnaciismo 
 • ^Cu vi konas la novelaron:
  "La planedo de la senfelaj simioj kaj aliaj rakontoj" 
  ISBN 963 218 213 8 ?

  reagoj de legintoj kaj recenzoj

  ENHAVO: La planedo de la senfelaj simioj, La mondolingvo, La martelistoj, Sekreta dokumento, Reveno al Esperantolando.

  La temoj pritraktitaj en "La martelistoj" kaj "Reveno al Esperantolando" similas al tiuj de tiu retejo.

  La Rakonto "La planedo de la senfelaj simioj" aperis en la kolekto de noveloj "Mondoj" de la eldonejo KLEKS.
  La novelo "La mondolingvo" aperis en la revuo Monato

  Mendu ^gin ^ce:

 • UEA Planedo de la senfelaj simioj, La. Kaj aliaj rakontoj. Thierry Salomon. Prozo originala, rakontoj. Abonasoft. Budapest. 2005 (2a eld). 28 pa^goj. Prezo: 2.40 €

 • Klarigo: Mallongaj soci-fikciaj kaj -satiraj rakontoj. 
 • FEL http://www.esperanto.be/fel/but/lib/pssi.php
 • ELNA esperantousa.hypermart.net/butiko/butiko.cgitemp_catalog_2005.pdf
 • a~u rekte ^ce la eldonejo AbonaSoft  (libroservoj kaj perantoj povas vendi ^gin kontra~u komisio)
 •  


  Tekstoj

  Informado - Varbado:

  Celoj - Agado:

  Lingvo:

  Projektoj

  Nacilingvaj informpa^goj: Po^stelefone (WAP)
  • http://tagtag.com/interlanguage/
  • http://tagtag.com/interlangue/
  • http://tagtag.com/interlingvo/ 
  Lingva invado: La fambildo de Esperanto:
    
    
    

   Konstruado de babela turo en Budapest
   Konstruado de babela turo en Budape^sto.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  Ligoj kaj libroj

  Interreto/komputado

  Se vi opinias, ke tiu retejo estas interesa, bonvolu ligi al ghi (http://interpopolalingvo.inf.hu) kaj informi viajn geamikojn pri ^gia ekzisto. Vi povas presi la tekstojn kaj pridiskuti ilin en via Eo-klubo a~u Eo-asocio.
  Abonu la informleteron, kiu informos vin pri la apero de novaj dokumentoj.

  Redaktantoj de gazetoj atentu! Vi povas libere ^cerpi tekstojn kaj karikaturojn el tiu pa^garo por via revuo (krom la tekstojn de aliaj personoj).  Bonvolu mencii la fonton "Thierry SALOMON http://interpopolalingvo.inf.hu" kaj informi pri la apero per retpo^sto a~u sendante ekzempleron de la gazeto (Thierry SALOMON Bakáts u. 1/3 III.1 HU-1093 Budapest Hungarujo). Dankon. 
   

  Kelkaj tekstoj estas legeblaj po^stelefone (WAP): http://tagtag.com/interlingvo/
  Vi povas informi aliajn subtenantojn de la internacia lingvo per po^stelefona mesa^geto.

  Vi trovos tekstojn pri similaj temoj en la novelaro "La planedo de la senfelaj simioj kaj aliaj rakontoj" (ISBN 963 218 213 8 mendebla ^ce UEA, FEL kaj AbonaSoft).
   

  Thierry [tjeri] SALOMON (biografio)
  http://interpopolalingvo.inf.hu
   
   
   
      
   

  ligoj