Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

[indekso] (unikodo) (cx) (c`) (^c) (lat3)

Alternativaj esprimoj kaj simboloj


verda stelo             nova emblemo ,,
                            aŭ simple la vorto "Esperanto" kolore.

verdstelano                 ne bezonata kaj eĉ malutila
samideano                   ne bezonata kaj eĉ malutila
himno                       ne bezonata kaj eĉ malutila*
flago                   ne bezonata kaj eĉ malutila* ,,

Esperantujo/io              ne bezonata kaj eĉ malutila*, esperanto-parolantaro, homarujo/io*
Esperanto diasporo          ne bezonata kaj eĉ malutila*
Majstro                     ne bezonata kaj eĉ malutila
                                               (Zamenhof kontraŭstaris tiun esprimon)
esperantisto                esperantoparolanto, esperantano,
                            interlingvano, esperanto-uzanto
                            espérantophone (FR), esperanto-speaker (EN),
                            eszperantóúl beszélô, eszperantót beszélô,
                            eszperantóbeszélõ, eszperantózó,
                            internyelvezõ (HU), ktp...
artefarita/planlingvo       planita lingvo, konvencia lingvo (PIRON)
esperantista junularo       junaj esperanto-parolantoj/-uzantoj
                            junaj interlingvanoj
universala lingvo           INTERnacia lingvo, inter-nacia lingvo,
                            interetna lingvo, interpopola lingvo,
                            konvencia lingvo
Universala Eo-Asocio        Internacia Esperanto-Asocio (nacilingve)
Tutmonda Esperantista Junularo Organizo  Internacia junulara esperanto-Asocio  (nacilingve)
Internacia Ligo de Espistaj Instruistoj  Internacia Asocio de Esperanto-Instruistoj
neŭtrala (lingvo)          nediskriminacia (lingvo)
dua lingvo por ĉiuj        interpopola lingvo
simpla (lingvo)             facila (lingvo), la malplej malfacila
la internacia lingvo        INTERnacia lingvo, interpopola lingvo (sen "la")
mondoligvo, tutmonda lingvo INTERnacia lingvo, interpopola lingvo
problemo de plurlingveco    problemo de diskriminacia interpopola komunikado
propagando                  informado, varbado, disvastigo
fina venko                  (sufiĉe grandskala)praktika uzo de Esperanto
movado                      interlingvanoj, interlingvanaro,
                            Esperanto-subtenantaro/-uzantaro
esperantiĝi                ekkoni/ekuzi la internacian lingvon
diasporo                    diverslandaj esperanto-parolantoj
nia lingvo                  evitinda: apartenas al la tuta homaro
ligo                        asocio
adeptoj                     uzantoj, parolantoj
komunumo                    parolantaro, uzantaro
kreinto de E.               iniciatinto
                english .... français ... deutsch esperanto magyar ....
Universala kongreso         Lingva festivalo, internacia Esperanto-konferenco
novbakita esperantisto      novlernanto
krokodili                   paroli nacilingve
cx, gx, ... ux              ch, gh, ... u
havas nur 16 regulojn       Ĝia gramatiko estas resumebla en 16 reguloj
pola Zamenhof               Doktoro Zamenhof el Varsovio
 
 

* vidu la tekston "kontraŭ Esperanta naciecismo" (la homaro ne bezonas plian popolon, sed bezonas INTERpopolan lingvon).
* Lau informo de Ben Indestege, kiu proponis tiun esprimon, en la nederlanda lingvo "wereld" (mondo) etimologie ĝuste signifas homar-i-o, homar-uj-o.

Vidu ankaŭ:


Thierry SALOMON
http://interpopolalingvo.inf.hu
Majo 2001-
ŝanĝetoj en januaro 2008