Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

[indekso] (unikodo) (cx) (c`) (^c) (lat3)

Premioj


Premio "Propagandaĉo"

 

Bildoj

 

 
 
 
 
 


Kia pozitiva metaforo!
 


Ankoraŭ unu: la ombro de la stelo super la tero?
 

Kaj kompreneble speciala premio por la sekva ŝovinista flago, kiu troveblas en multaj Esperant(ismmaniul)aj retejoj:

Tiu flago bele moviĝas, sed ĉu la Movado ankaŭ kapablas?
Fakte islamaj ekstremistoj uzas ion similan. Homoj kiuj ŝatas manifestacii aŭ urbovizitigi kun tia flago en la mano, por sia sekureco prefere ne faru tion proksime al usona ambasadejo.
 
 
 
 


Bildo afable sendita de "samideano".
 


Premiita la kreinto de tiu poŝtkarto. Ĉu tio donas pozitivan bildon pri Esperanto?
 


Eŭropa Esperanto-Unio pro la verda stelo en la emblemo. Kial uzis la novan simbolon por skribi "EEU" kaj poste fuŝi la tuton aldonante grandan stelon? (Vidu Pri la stelo por kompreni kial tio estas erarego).


Alia emblemo de EEU.

Euroscola: ĉu ĝi volas verdigi la Eŭropan Union? (Sama eraro kiel EEU, vidu supre)

Simila steligo de ekzistanta emblemo:

MONDA ESPERANTA LIGO por SPORTO
Kiu estas bonega ideo sed iom fuŝita pro la steloj kaj la vorto "ligo". Tamen oni evitis la malpli bonan "Universala esperantista ligo por sporto".
 


Verdnaciismo
Premiindas ankaŭ la uzantoj de la "esperanta" flago en komputilaj programoj (ekzemple esperanta versio de Linux). Tio mispensigas la homojn, ke ĝi estas lingvo de lando kaj ne neŭtrala interpopola lingvo.
 
 
 


Verdnaciismo + niismo
 
 

Premio por Virtuala Esperantujo por la sekva bildo:

Bela stelo + verdnaciismo.
 

Premio por Zamenhofa Rondo por la sekva bildo

Verŝajne tre plaĉas al tiuj, kiuj kutimis rigardi la televidan serion "Zorro".
 
 

stela propagandilo
Ofta gluebla "propagandilo", kies uzantoj ne volas kompreni, ke stelo estas "atakema" kaj miskomprenebla simbolo (vidu: Pri la stelo)
 

Sekteca bildo kun la kapo de Zamenhof en stelo

El la kajero "Por pli efika informado": "Per tiaj sektecaj bildoj oni "propagandis" la Internacian Lingvon en pli frua epoko. Hodiaŭ tia fanatikeco - feliĉe - praktike malaperis."

Ĉu tia fanatikeco vere malaperis? Vidante aliajn ekzemplojn sur tiu paĝo oni povas dubi...
 
 


Atakema slogano (similas al tiu de onklo Sam)
 

UEA organizis konkurson por nova emblemo (vidu sube en la premio antaŭeniro).
Poste anstataŭ uzi ĝin sur la afiŝo de la UK ĝi uzas la arkaikan nespecifan miskompreneblan prasimbolon....
 
 


Emblemo de la librovendejo de Hungara Esperanto-Asocio (strato kenyermezô en Budapeŝto)
Krom la stelo, plia eraro estas, ke la maldekstra figuro kiu rajdas sur libro aspektas atakema.


Aŭstra poŝtmarko. Stelo kaj ne diras pri kio temas.


Ĉu pikildrato el steloj ĉirkaŭ la tero?
 


Amuza sed niisma
 
 


Aro de "propagandiloj" venditaj en la Centra Oficejo
 

-- 
Organizoj, kiuj daŭre uzas la stelon

Organizoj, kiuj aldonas stelon al la nova simbolo
 
 

------
Granda stelo kaj miskomprenabla slogano "mondolingvo - world language"
 
 

Sloganoj - tekstoj


"Today the objective of Esperanto is the same as always:
to become the one foreign language everybody studies and learns"
Hejmpaĝo de FEL

"Currently there are over 3000 languages in the world, originated by our ancient ancestors over several millenia. Naturally these languages are messy and full of inconsistencies. It is a tribute to the capacity of the human mind that it can handle such difficult material. In 1887, a systematic language was introduced to be a language for all people from every part of the world. This language, Esperanto, remains the only systematic human language in use today."
El (cetere tre bona) Eo-kurso

"Esperanto la dua lingvo por ĉiuj"
Ofta varbofrazo

"Esperanto, a First Foreign Language for All Mankind" B. CAVANAGH eldonita de Brita Esperantista Asocio.

"ESPERANTO - INTERNACIA LINGVO POR LA TUTA HOMARO"
Senpaga Esperanto Kurso

"Unu homaro - unu lingvo Esperanto" Dorsopaĝo de la lernolibro "Esperanto por mondcivitanoj" D. M WEIDMAN

"Moderne Menschen sprechen Esperanto" Germana Esperanto-Asocio.

"Tu seras Espérantiste!" (Vi estos Esperantisto!)
Étude sur l'Espéranto, résumée Pierre DELAIRE (elĉerpiĝis!)

"L'Espéranto tôt ou tard, vous y viendrez" Franca Esperanto-Junularo. Sugestita mesaĝo: "vi estas stultaj sed post iom da tempo vi rimarkos tion" (+ granda stelo).

"Esperanto la reĝo de la lingvoj" T-ĉemizo de la Hungara Esperanto-Junularo (2003). Supereco plus stelo.
 

"L'Espéranto fait tache d'huile ... à travers le monde"!
"Esperanto disvastiĝas kvazaŭ oleomakulo... tra la mondo!"
El poŝtkarto de E. CRISTOPHE
 

"Eliron proponas Universala Esperanto Asocio: Oni devus akcepti, kiel
ununuran lingvon de EU, la artefaritan lingvon evoluigitan de la juda
okulkuracisto Dr. Lazarus Ludwig Zamenhof el Varsovio en 1887.

"...Einen Ausweg schlägt der Esperanto-Weltverband vor: Man solle die
vom jüdischen Augenarzt Dr. Lazarus Ludwig Zamenhof aus Warschau im
Jahre 1887 entwickelte Kunstsprache zur alleinigen Amtssprache der EU
erheben. Voila."
 

"Vi devas malfermi la okulojn de sinceraj homoj dirante ke el la sufoka plur-lingvismo escepte la neŭtralan internacian lingvon ekzistas nenia alia akceptebla eliro"
El la verda paĝo (pri faktoj kaj argumentoj pri Esperanto) de la revuo Juna Amiko aprilo 2005 p49
Pli ekzemplo pri miskomprenebla vortumo, kiu ŝajnigas, ke Esperanto volas forigi plurlingvismon.

Ankaŭ la sekva franclingva "slogano" referencas al Zorro:
"Un E qui veut dire... ESPERANTO, la langue de tous les peuples"
 
 

Specialaj premiitoj

Ankaŭ UEA estas premiita :
-por nomi kampanjon "por pli vasta verdujo" (ĉu iuspeca "Lebensraum" politiko?)
-por daŭre kantigi la himnon kaj uzi grandegan flagon dum la Universalaj Kongresoj.
-por la multaj verdaj steloj en la nova versio de la hejmpaĝo.
-por la folio kun la titolo "por pli vasta komunumo" kaj kiu uzas steletojn por listigi la diversajn punktojn.
-por sia revuo Esperanto, kiu enhavas pli kaj pli da steloj kaj steletoj. Dum la lastaj jaroj la revuo fariĝis kolektaĵo de fotoj de ridetantaj homoj, kiuj tenas Esperanto-flagon.
-por ne uzi la novan emblemon, elektita per konkurso (vidu sube en la premio antaŭeniro).
sur la afiŝo de la UK 2008.

La aŭstralia aŭ melburna asocio
-por ĝia verda t-ĉemizo kun granda stelo kaj miskomprenabla slogano "mondolingvo - world language"
-por uzi la bildon, kiu ĝuste estas priskribita kiel "per tiaj sektecaj bildoj oni 'propagandis' la Internacian Lingvon en pli frua epoko. Hodiaŭ tia fanatikeco — feliĉe — praktike malaperis" en Por pli efika informado kadre de sia filmeto.

Premiindaj estas ankaŭ la uzantoj de la esprimo "fina venko".
 
 
 

Por ekkoni la elektokriteriojn:

 • Gravaj detaloj
 • La dek plej oftaj informadaj eraroj
 • Alternativaj esprimoj
 • Strategiaj rimarkoj pri Esperanto
 • Pri la stelo
 • Por pli efika informado grava teksto de prof. d-ro Ivo LAPENNA

 • Premio "Antaŭeniro"


  Thierry SALOMON
  http://interpopolalingvo.inf.hu

  Vidu ankaŭ


   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      
   
   
   


  Stelokvanto en diversaj publikaĵoj

  Jarlibro 2001, 300 paĝoj
  35                                                                                                    0,1666
  +averaĝe tri steloj de paĝo 99 al 282 (183*3=+549)                    1,946
  Aliaj ne enkulkulitaj: bahaiismo, stelo de kvalito de hotelo

  Debrecena Bulteno
  2002.11-12 2 / 64 paĝoj = 0,0315
  Aliaj ne enkulkulitaj: 3

  Eventoj
  2002.11.1: 1 / 8 paĝoj = 0,125
  2002.10.2: 3 / 8 paĝoj = 0,375

  Katalogo de Vinilkosmo: 4 / 4 paĝoj = 1