Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Bibliografio


BALKÁNYI P. Gvidlibro por supera ekzameno historio, literaturo, metodologio. Kun KÖKÉNY L., PECHAN A., SZERDAHELYI I., KALOCSAY K., VATRÉ H., ABONYI-NAGY Á. 2a eldono, Budapest: HEA. 1979. 358 p.

CHERPILLOD , André: Voyage au fil des mots. Memeldono 1995

CONRAD, Günter: Dua manlibro de varbado. Memeldono 1977. 70 p.

DE SMET, W. M. A:. Paradoksajhoj en la Esperanto-afero. En la revuo Eventoj n-ro 222 januaro 2002 p. 2

DURWAEL, Ivo: Kiel rekrei la bildon de Esperanto. En la revuo Esperanto, 1991.01, p. 7-8.

ECO, Umberto: La recherche de la langue parfaite. Seuil 1994

GONIN, Hervé: 1898-1998 Centjara asocia Esperanto-movado en Francio.  Kun la
helpo de Jean AMOUROUX. Franca Esperantisto 1998.06, 07, 08. 215p. ISSN: 0775-7698

GRIGORJEVSKIJ, Andrej: Informi pri la ideo. En la revuo Esperanto 2002.01

HUETING Ivor, JACKLIN Dick: Getting Esperanto moving. The Enfield Experience. Enfield Esperanto Club 1986. 20 p.

JANTON, Pierre: L'espéranto. Que sais-je? Numéro 1511 Presses universitaires de  France

JUNG, Teo: Chiu chiun.

KALOCSAY, WARINGHIEN, BERNARD: Parnasa gvidlibro, edistudio 1984

LAPENNA, Ivo:
Bazaj principoj de informado pri Esperanto. En la revuo Esperanto, 1956.12 p. 178-179.
Je pripensado kaj prijug`o de la tutmonda demokrata esperantistaro!, en: Internacia Kulturo, 1947, septembro-oktobro, p. 4-19.
Esperanto en Perspektivo. Faktoj kaj analizoj pri la internacia lingvo. Kun Ulrich Lins, Tazio Carlevaro, London, Rotterdam: UEA 1974.

LINS, Ulrich: La danghera lingvo. Studo pri la persekutoj kontraù Esperanto. Gerlingen: Bleicher 1988.?

PIRON, Claude:
ESPERANTO l'image et la réalité. Université de Paris VIII Département L.E.A Cours et Etudes de Linguistique Contrastive et Appliquée de Vincennes 1987
Le défi des langues. Paris L'Harmattan 1994. ISBN 2-7384-2432-5
La bona lingvo. Pro esperanto Vieno-Hungara esperanto asocio Budapest, 1989,  ISBN 963 571 294 4
Psychological Reactions to Esperanto
Psikologiaj reagoj al Esperanto, Esperanto-Dokumentoj, n-ro 26 E (Roterdamo: UEA, 1988).
Psychological Aspects of the Language Problem
Psikologiaj aspektoj de la monda lingvoproblemo kaj de Esperanto
Psychological Aspects of the World Language Probles and of Esperanto
 

RÁTKAI, Árpad:
Nodoj de la historio. Simbolo: La stelo kaj la flago. En la revuo Esperanto 1994.05.
Verda estas nia plago. En la revuo Hungara Vivo 1980 numero 3 p. 88

SIKOSEK, Marcus: Proponaro por la Esperanto-informado. Antwerpen FEL 1995. 66p. ISBN 90-71205-61-4 aù sur la KD espeRom Deutscher Esperanto Bund, Freiburg 1997

TIS^LJAR, Zlatko "Pajo": Esperanto vivos malgraù la Esperantistoj. Libro TIM Zagreb 1997 ISBN 961-6075-16-0

FRANCINI, Walter: Esperanto sen antaùjughoj, Rio de Janeiro: Kultura Kooperativo de Esperantistoj kaj San Paùla Esperanto-Asocio. 1978

WARINGHIEN Gaston: Plena Ilustrita Vortaro (PIV), 3a eldono kun suplemento, Paris: SAT 1987 (1970).

WOITE, Eckhard: La diabla cirklo. Organizo kaj efikeco de la Esperanto-movado. Budapeshto Peranto 1991. 56p. ISBN 963 7397 00 0
 
 

Thierry SALOMON
http://internacialingvo.ini.hu