Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Karikaturaj bildoj


Lingva devojigo:
 

lingva devojigo...
 
J. VACHEY  en interesa teksto komparas Esperanto (1887) al Coca Cola (1886). Tio inspiris la sekvan bildon:

Aspekto de la "varo" influas la sukceson: --------------->

Uzu Esperanton!
 
 

S`afara misvojig`o:

s`afara misvojig`o
 
 


 
 


 

Multaj ne kapablas prononci korekte "Thank you!"...
 


C`u la kongresoj ne estas iuspecaj nigraj truoj kiuj ensuc`as la tutan energion, monon kaj tempon?
 
 

Decembro 2001-

Thierry SALOMON
http://interpopolalingvo.inf.hu
 
 

http://karikaturoj.ini.hu