Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2017 v 07

Tidskriften

2016  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  
2017 01 02 03 04 05 06               

Tyskland, USA
2017-07 4-5
"Merkel har fått en rival"
Donald Trumps inträde på scenen får oväntad inverkan på valet i Tyskland. President Donald Trumps okonventionella administration får förmodligen många liberaler i USA att häpna, men här i Tyskland, som är Eus viktigaste land, har Trumps predidentskap lett till oväntade framgångar för vänstern. Socialdemokraterna (SPD) går framåt under den karismatiske Martin Schulz, tidigare talman i EU-parlamentet och sedan i januari socialdemokratisk partiordförande. Schulz bygger sin valkampanj på oförskräckta och fientliga angrepp på Donald Trump. Han anklagar Merkel för att vara alltför demokratisk.

Grekland
2017-07 6-7
"Grekland höjer redan höga skatter"
För att uppfylla åtstramningskraven i låneuppgörelsenhar den grekiska regeringen drivit igenom ytterligare skattehöjningar vilket har lett till att mer än 21 000 egenföretagare och småföretag slagit igen under de senaste 2 månaderna. De avslutar sina företag men fortsätter sin verksamhet på den svarta marknaden.
Få problem är så djupt rotade eller svärare att bekämpa som den svarta ekonomin. Redan nu utgör Greklands svarta marknad 20-25 % av landets BNP.
Att sätta stopp för den gråa ekonomin är ett prioritetar område för Greklands långivare. Grekland riskerar att inte kunna betala sina skulder i juli, vilket skapar oro för greklands plats i eurozonen.

Holland, Ryssland
2017-07 8-10
"Rysk påverkan i folkomröstning i Nederländerna"
Vänsterledamoten Harry van Bommel i det holländska parlamenet, tog hjälp av kampanjmedarbetare som var duktiga på att övertyga väljarna att de skulle säga nej till handelsavtalet med Ukraina. Hans "ukrainska team" bestod av glada emigranter, vars sympatier låg hos Ryssland. De mest aktiva medlemmarna i hans team kom i själva verket från Ryssland eller från rysktalande regioner i Ukraina och företrädde Kremls linje.

Italien, Kultur
2017-07 11
"Det italienska språket är i fritt fall. Därför tar svordomarna över"
Det italienska språket är vackert. Men nu använder italienarna alltner av "parolacce" (svordomar.) Men varför har det blivit så här? Det finns tre orsaker:
- Utbildningsstandarden har förändrats. Familjerna har slutat att vara en skola för gott uppförande. Idag svär till och med småbarn åt sina föräldrar.
- Den andra orsaken är att den allmänna diskursen har blivit argare liksom i andra europeiska länder och USA. När komikerna Beppo Grillo introducerade sitt parti Femstjärnerörelsen presenterade han något som han kallade "V-dagen", där "V" står dör "dra åt helvete".
- Men mest beror det på att vi inte pratar vårt språk lika bra som vi gjorde förr. Vi översvämmas av engelska låneord.

FN, Mali
2017-07 12-15
"Dödligt uppdrag för FN"
Mali är det farligaste någonsin och bara början på liknande uppdrag för FNs fredsbevarande styrkor. Sedan andra världskriget har FNs fredsbevarande styrkor sänts till 69 konflikter - inbördeskrig, gränstvister och sönderfallande stater. Nu konfronteras de med nytt oroande hot: al-Qaida.
Under de senaste 4 åren har 118 soldater ur de fredsbevarande styrkorna i Mali dödats. Man måste fråga sig hur en institution som utvecklades på 1940-talet ska kunna tjäna en värld som hotas av IS och al-Qaida.
2012 kapade islamiska radikaler med kopplingar till al-Qaida ett uppror av etniska tuareger och fortsatte med att angripa städer över hela norra Mali. När 11000 FN soldater anlände 2013 var ders uppfrag att skyddafredsavtalet och träna den maliska armén. Snart började islamistiska extremisterna angripa de fredsbevarande styrkorna, vilka islamisterna kallade "ockupationsstyrkor på korståg".

Tunisien, FN
2017-07 16-18
"Han vill tillbaka till Guantánamo"
Hedi Hammami har suttit fängslad i Guantánamo Bay på Kuba i åtta år. Efter återkomsten till Kuba har han levt under konstant polisövervakning med räder och trakasserier.. Den tuniska npolisen har gjort hans liv så outhärdligt att Hammami säger att han bett Röda Korset att skicka honom tillbaka i fängelset på Kuba.
I dag sex år efter frigivningen lider han av huvudvärk, depression och ångestattacker från tortyren och misshandeln han fick genomlida där. Nu är han gift med två barn och jobbar som ambulansförare. Utåt sett verkar han ha byggt upp sitt liv igen.
Hammadis önskan om att återvända till fängelset är inte ovanlig bland Guantánamfångarna. På grund av sitt förflutna betraktas de fortfarande som skyldiga.

Argentina, Turism
2017-07 19
"Slopar hotellmoms för utländska turister"
Argentina vill ha en starkare turismutveckling. Beslutet att skrota avgiften är en del av regeringens större satsning på att öppna upp Argentina efter årtionden av isolering och politiskt kaos.
Avdraget gäller endast för besökare som med ett giltigt pass eller id-kort kan bevisa att de bor utomlands. Demåste också betala med ett icke-argentinskt kreditkort. Hotellet drar av momsen i samband med faktureringen.

USA, Media
2017-07 20-21
"Trump kallade medierna för det amerikanska folkets fiende"
The New York Times, som var en av dem som räknades upp, kallade uttalandet "en anmärkningsvärd eskalering, från en ledare som "rutinmässigt kritiserar journalister".
Termens historia kommer från diktatorer.
"Folkets fiende" är en term som vanligtvis används av ledare för att hänvisa till fientliga utländska regeringar ell subversiva organisationer", skriver New York Times. "Termen används också av diktatorer som försöker minimera avvikande åsikter".

Israel, USA
2017-07 22-23
"Vad sa Trump egentligen om Israels framtid?"
Bara några minuter efter det att president Donald Trump hade gjort sitt första detaljerade uttalande om konflikten mellan Israel och Palestina, började israelerna diskutera vad den nya ledaren egentligen hade menat.
Signalerade Donald Trump om slutet för "tvåstatslösningen" och den palestinska drömmen om en självständig nation, eller inte? Donald Trump vill se ett avtal om fred.
Donald Trump berörde de mest omstridda och personliga frågorna i regionen - land, religion, framtiden för en demokratisk judisk stat. "Om Israel och palestinierna är nöjda så är jag nöjd med det de gillar bäst".

USA, Jemen
2017-07 24-25
"Borta bra och hemma sämst"
Jemenistiska utbytesstudenter kan varken åka hem till Jemen eller stanna kvar legalt i USA.
De lämnade sina familjer i Jemen för snart tre år sedan med hjälp av ett utbytesprogram som syftade till att placera utländska gymnasieelever från muslimska länder i USA. Men när inbördeskriget bröt ut i Jemen kunde ungdomarna inte återvända hem, och det som var tänkt som tio månnaders USA-vistelse förlängdes på obestämd tid.
UDs besked innebär att de mister bidrgen till bostad och uppehälle och studier. De 24 berörda studenterna förlorar också sina studentvisa vilket betyder att de riskerar att förvandlas till illegala invandrare. "I höjd med maj månad kommer vi alla att ha slut på pengar och sakna bostad.

Sydafrika
2017-07 26-28
"Sydafrika är ett av världens mest ojämlika länder"
Ett ökat ekonomiskt missnöje bland svarta väljare har fått regeringen att överväga något som är vanligt i utvrcklade ekonomier: en nationell minimilön. Den officiella arbetslösheten ligger på 27 % och nästan hälften av befolkningen lever i fattigdom.
Minimilöner föreslås men få tror att det hjälper med en lagstadgad minimilön. Kritikerna hävdar att en sådan ytterligare kan minska sysselsättningen i synnerhet bland lågutbildade.
Huvudproblemet är att ekonomin inte växer i takt med den snabbt växande svarta befolkningen. Det andra stora problemet är det styrande partiet ANC som regerat landet sedan 1994 förlorar allt i valen främst i städerna, Väljarna är missnöjda med korruptionen och den ekonomiska stagnationen i landet.

Sydsudan
2017-07 29
"Miljoner människor i Sydsudan är i akut behov av mat"
Krig och en kollapsande ekonomi har resulterat i hungersnöd i Sydsudan, och miljoner människor är i akut behov av mat, enligt FN. En etnisk konflikt bröt ut för tre år sedan, som har dödat tiotusental människor, drivit miljoner från sina hem och hindrat leveranser av livsnödvändig hjälp. Antalet undernärda ligger på akuta nivåer och ett stort antal människor har dött av svält, enligt FN-tjänstemän. Än så länge har hungersnöden drabbat ett relativt litet område i norra delen av landet där konflikten mellan regering och rebellgrupper har varit som mest intensiv.
https://www.worldvision.org/disaster-response-news-stories/south-sudan-conflict-hunger-threats-children

Storbritannien, kultur, historia
2017-07 30-31
"Valde Churchill fel karriär?"
Nyfikenhet, fantasi och genuint intresse formade Churchills tankar om universum, livet och civilisationen.
Trots att han förberedde sig för sitt livs viktigaste strid som ledare för Storbritannien i kriget mot Nazityskland, gick Winston Churchill och funderade på något helt annat: utomjordingar.
I en nyligen hittad essä, som skickades till Churchills förläggare 16 oktober 1939 funderade Churchill på sannolikheten av liv på andra planeter. I en elva sidor lång essä med titeln "Är vi ensamma i rymden?" visar statsmannen prov på resonemang "värdiga en forskare", säger astrofysikern Livio, som läst essän och nyligen kommenterade den i tidskriften Nature Magazine.