Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

CD Thái Dương 2.0 - 2008

 

Đặc điểm chính: Sử dụng chủ yếu cho giáo dục, nghiên cứu. Chương tŕnh SKY.exe hỗ trợ Window cho tiếng Việt, làm việc với  :  (1.) Các ngôn ngữ lập tŕnh cơ bản  APCJ (Assembly, Pascal, C/C++, Java) vv..., tạo tiền đề để làm ra các loại "Siêu sách điện tử - SuperEbook",  (2.) SEbooks" - SEbook1, SEbook2, với nhiều bộ sách chứa hơn 3000 trang và chương tŕnh mẫu, (3.) V-TeX (TeX cho tiếng Việt), (4.) Các chương tŕnh hỗ trợ bổ ích khác như đồ họa, t́m kiếm và thay thế.. tạo thành một hệ thống kín cho người sử dụng, (5.) Cryptology (Mă hóa văn bản), (6.) Web - Bổ sung môi trường Web, (7.) Math Ebooks - Một số sách điện tử cho Toán học. Tất cả được tạo ra từ SKY mô tả trong bài "Chương tŕnh SKY với các áp dụng" với nhiều đường link cơ bản (kích chuột vào để đọc hay download). Một số tài liệu dài chưa đưa vào được, tác giả sẽ dành cho dịp khác. Hai cuốn sách dạng SEbook1 và SEBook2 cùng một đề mục "Tin học đại cương" đọc được ở lệnh Tác giả. Có một cuốn sách thường "Học nhanh C++ Builder 5, NXB KHKT 2002" -không phải Ebook, và SEbook, được liệt kê vào sách bán chạy ở nhà sách http://www.vinabook.com (2006). Các tập tin bổ sung chủ yếu thể hiện ở dạng PDF truy nhập được trong CD có độ lớn gần 600 MB, tuy nhiên đưa vào môi trường Web truy nhập khó hơn, người sử dụng có thể xem hoặc download ở các mục sau:

 

1. APCJ (Assembly, Pascal, C/C++, Java) - Bài viết bổ sung - PDF

2. SEbooks" - SEbook1, SEbook2 - Bài viết bổ sung - PDF

    Tin học đại cương, trích dạng HTML (khó đọc trong Web như một cuốn sách !), 

    Tin học đại cương, dạng  PDF

3. V-TeX (TeX cho tiếng Việt)  - Bài viết bổ sung - PDF

4. Tools - Các chương tŕnh hỗ trợ  - Bài viết bổ sung – PDF

5. Cryptology (Mă hóa văn bản) với các bài viết :

    Một số phương pháp mă hoá văn bản tiếng Việt,

    Ví dụ mă hóa sử dụng hai dạng bằng kư hiệu Toán học,

    Phân tích nhận dạng văn bản mă hoá mẫu và giải mă.

    Một số vấn đề bảo mật thông tin chân thật (true cryptology) 

    Bảo mật với V-TeX

    Một số vấn đề bảo mật thông tin

    Chương tŕnh AkCr là ǵ

6. Web - Bổ sung môi trường Web: Bài viết bổ sung bằng PDF

7. Math Ebooks - Một số sách điện tử cho Toán học - Hai cuốn sách về sử dụng V-TeX chuyển từ Maple có độ lớn

không nhỏ, chỉ đọc được ở CD. Cuốn Inverse Problems dạng PDF có độ lớn 2.3 MB, công bố Preprint năm 1997 ở Viện Toán học, sửa lại năm 2005, có thể xem ở đây.

 

8. Modern AstrologyTử vi hiện đại

 

Năm 2007

 

Các bài viết của năm 2007 đến nay chủ yếu công bố ở trang Web đă hết hạn http://letrongluc.zip.io, tuy nhiên bạn có thể đọc trong bản lưu ở PC. Hai bài sau có trong http://www.angelfire.com/planet/cdthaiduong/ m những bài c̣n lại có trong PC .

 

2007

 

    On secret of  Bermuda Triangle and Nazca

    Số 5 với Ngũ Hành (number 5 with 5 Categries)

 

Một số bài viết khác có trong http://letrongluc.zip.io nhưng không tồn tại nữa

/// bắt đầu

On Secret of  Bermuda Triangle and Nazca Lines     

Map and Mlog  (Bản đồ và nhật kư trên h́nh ảnh)

                Bổ sung ở thư mục 2BanDoMapMlog 154 MB thành MapMlogLon 24 MB

Map Mlog rat lon

Tóc tự cháy  (Bàn luận về tóc tự bốc khói)

Sấm Trạng Tŕnh (Sấm Trạng Tŕnh và Luận giải)

Times related to Vietnam (Thời gian theo hệ quy chiếu Việt nam)

Gió Lào (Bàn luận về nguyên nhân gió Lào)

Luận giải “Thánh vật sông Tô Lịch”  (Luận về các sự cố từ câu chuyện của tác giả Nguyễn Hùng Cường – Đội trưởng đội thi công ở sông Tô lịch, trong đó ông và các cộng sự của ông là nạn nhân) 

Âm binh hay động học cầu của quả đất   

Lưới Trời không đơn giản       

Bản đồ Nghệ An tự nhiên cỡ lớn với nhật kư bản đồ // sua NgheAnS11.htm từ

              NgheAnS11Internet.htm

Bản đồ lớn với nhật kư bản đồ - Mlog  // Mới đưa vào, không có trong Internet

Bàn luận về động đất ở Lào

                 

                      Liên quan đến ḷng đất và phản ánh ra ngoài, sử dụng nhiều SkyGraphics

Thuật toán Chúa liên quan đến Âm Dương và Mặt Trời, Mặt Trăng  

      (God Algorithm related to Positivity - Negativity and the Sun, the Moon)

Số 5 với Ngũ Hành (Number 5 with 5 categories)

Số 8 với các dạng "Bát Quái" (Number 8 with related figures)

Số 7 kỳ lạ  (Number 7 wonderfully)

Số 9 với 9 Sao  (Number 9 with 9 "Stars")

 

                    Lần đầu tiên xét đến băo, nhờ băo để có “thông Trời thông đất” …

 

Cơn băo Dean ở Châu Mỹ 2007 với xử lư ảnh đối xứng tâm Quả Đất (Dean storm)                        

T́m hiểu thiên tai qua phép chiếu xuyên tâm Quả Đất

Cập nhật cơn băo Fitow  tháng Tám, tháng Chín 2007  (Tháng 7  Đinh Hợi)

Một số vấn đề "thông Trời thông Đất" qua hai cơn băo Dean và Fitow

Về hai vụ động đất ở Peru và Indonesia                       

Cơn băo X vào Đài loan với cập nhật Âm Dương

Tổng kết 4 cơn băo và luận về nguyên nhân sự kiện sập cầu Cần Thơ

Hai cơn băo số 5 và số 6 Tháng Tám Đinh Hợi  (Tháng 9 -10 năm 2007)

Nhật kư thời tiết qua phân tích các kiểu ảnh vệ tinh

 Lịch Âm Dương với viết nhật kư đơn giản

Thông Trời thông Đất 2

Thông Trời thông Đất 3 với cơn băo số 6 và băo Sidr

Thông Trời thông Đất 4 với cơn băo số 7 (Hagibis)

Thông Trời thông Đất 5 với lưới Trời

Thông Trời thông Đất 6 với Lưới Trời cho 24 năm

Một số bài viết khác có trong http://letrongluc.zip.io nhưng không tồn tại nữa

/// kết thúc

 

   Năm 2008

 

Ba bài sau có trong máy, đăng ở http://letrongluc.zip.io nhưng không tồn tại nữa

Lịch Âm Dương với viết nhật kư 2

Thay đổi khí hậu 1 - Nhật kư thời tiết qua các kiểu ảnh vệ tinh

Thay đổi khí hậu 2 - Nhật kư thời tiết một ngày b́nh thường

 

 Nhận xét về cơn băo số 4 (5-9 /8/2008)   // bài viết này chỉ có trong máy, chia sẻ ở  

          http://rapidshare.de/files/40208299/ConBaoSo4.zip.html

 

   Cơn băo số 5 và vùng đất Gruzia  

   Động đất Trung Quốc, sự kiện Gruzia và cơn băo Gustav

   Tổng hợp băo Ike ở Mỹ, băo X ở biển Đông và động đất ở Nhật, Indenesia

  Theo dơi cơn băo số 6 - Haguit

  Theo dơi cơn băo số 7 (28-9 to 1-10-2008)

  Phân tích cơn băo số 8

   Phân tích cơn ở Tây Mexico với vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan

   Áp thấp và Án Tinh

   Colombo, Magellan và Amerigo đă đến Việt Nam như thế nào ?

   V́ sao "Hà nội lụt to" ?

   V́ sao băo số 9 không vào Việt Nam ?

   Bàn về cơn băo số 10

  Về bài phỏng vấn ông Tổng Giám Đốc TTKT Thủy Văn

   Tổng kết băo lụt năm 2007-2008

Yêu cầu hệ thống: Sử dụng phông VnTimephông hệ thống ABC có trong CD.

 

Địa chỉ liên hệ: Lê Trọng Lục, Viện Toán học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam, 18 - Hoàng Quốc Việt - Hà nội. Email: ltrongluc@yahoo.com, ĐT(CQ): (84) 7563474-109,  ĐT(NR): (84)-5540798

 

(Originaly posted by Đào Quang Tuyến 14-8-06, Tác giả updated December 3,2008)