5 Gujarati,Hindi and English Poetry by pkshah

================================ Shah Pravinchandra Kasturchand's Gujarati Poetry ================================

======================== આ બધી કવિતાઓના રચનાકાર છે; શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ======================== ======== નવયુગારંભ શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ================ ધોતિયું,ટોપી શહેરમાં પહોંચ્યાં ગામડામાં પહોંચ્યાં નેકટાઈહેટ; ઘરમાંથી બિલાડી ભાગી બહાર જ્યાં ચૂંચૂં બોલ્યો હાઉસમાં રેટ. આ નવો જમાનો દોડતો આવ્યો ભઈલા,ધરતી હવે વરસશે મેહ; વનનાં વૃક્ષો હવેથી દૂધ આપશે; ગાયો ભેંસોને ગળશે મધુ-પ્રમેહ. વૃક્ષની ડાળીઓ ચૂસતાં ચૂસતાં છોકરાં સહું આવી વાતો કરશે? બાપા માને ધાઈ મોટા થ્યાતા. કેટલું બધું વેઠ્યું માએ દુખ હશે? નથી જીવવું જરી હવે આ જગે. જ્યાં જોયું છછુંદર ભાગ્યો સાપ. નવો જમાનો નવતરને મુબારક ભાગો ભૈ ભાગો,બાપ રે બાપ ! ફેબ્રુઆરી ૧૮,૨૦૦૭ ====================== ================= અકસીર ઈલાજ શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ================ ચીંચીં ચીંચીં ચકલી બોલી ચૂંચૂં ચૂંચૂં કરે છે ઉંદર; શોભામાં અભિવ્રુદ્ધિ કરવા હૂપા હૂપ કૂદે છે બંદર. વાદળ છાયાં ચારેકોર જોઈ મોર કરે કલશોર; હૈયું મારું થનગન નાચે નજર ફરે ઘરની મોર. ચકલી,ઉંદર,મોર,બંદર જોઈ રહ્યાં છે મારી ઓર. નજરે મારી પડી ગયાં કે ભાગ્યાં સહું જંગલ કોર. હું પણ ભાગ્યો જાણે ચોર! ફેબ્રુઆરી ૧૭,૨૦૦૭ ================= કાગળ શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ================ લખાવ્યો છે પત્ર મેં; વાંચ યા ફાડી નાખ. જવાબ ના જરુરી છે વાંચવા ક્યાં છે આંખ? ફેબ્રુઆરી ૧૭,૨૦૦૭ ============= ============ મહા દાનેશ્વરી ! શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ==================== તમે તો બહુ દિલદાર નીકળ્યા! અમે તો થોડુંક પાણી માગ્યુંતું; તમે આખો દરિયો દઈ દીધો. તમે તો બહુ દિલદાર નીકળ્યા! ==================== ========= રાત એટલે? શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ========================== રાત એટલે દિવસની બીજી બાજુ નહીં, પણ દિન પર પડછાયાઓનુ આક્રમણ. વાદળો ઘટાટોપ છવાઈ જાય દિનપર રાત છે પડછાયાઓનું ઘટાટોપ મિલન. ફેબ્રુઆરી ૧૦,૨૦૦૭ ======================== ======== પ્રેમ એટલે? શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ================================= પ્રેમ એટલે !? . , ; : ( ) * ” ? ” આવું બધું હોય કેમ? પ્રેમ એટલે પ્રેમ,પ્રેમ,પ્રેમ,પ્રેમ,બસ પ્રેમ અને પ્રેમ. સતત વહેતું નિર્મળ ગંગાજળ;પ્રેમ હોય ગંગા જેમ. પ્રેમ એટલે નર-નારી જ નહીં;પશુ-પક્ષી નહીં કેમ? પ્રેમ એટલે હું,તમે,સહુ; હોય સહુનું જેમાં કુશળક્ષેમ. પ્રેમ એટલે પ્રેમ,પ્રેમ,પ્રેમ,પ્રેમ,બસ પ્રેમ અને પ્રેમ. ફેબ્રુઆરી ૧૦,૨૦૦૭ ================================== ========= થોડાંક હાઈકૂ શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ================ 1. =========== ફળફળાદિ, અન્ન;પેટનો કૂવો ખાલી ને ખાલી. =========== 2. =========== વીજ કડાકા, મેઘ અનરાધાર; લીલો દુકાળ. =========== 3. =========== હુંસાતુસીનો ખેલ;ભેરુ આખડે; આગ ખાબકે.4 =========== વધતું પેટ, વય;ખેલ આયુનો કાળ ખેલતો. =========== ફેબ્રુઆરી ૦૮,૨૦૦૭ —————— =========== ભૂલશો ના આ! શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ========================== યાદ રાખો:જગ આખું ભૂલશે તમને પણ ઘરવાળાં કદિ ના ભૂલશે તમને. જ્ઞાની તમે,જગ જ્ઞાન લેવા આવશે; અનુભવી તમે,અનુભવનો લાભ લેશે. પૈસાદાર તમે,ધનની લાલચે આવશે. બોદા જો આમાં,કોઈ તમને ના પૂછશે. અપંગ છો,અભણ છો,ના અનુભવી, ગુનેગાર છો,જેલમાં સડ્યા છો તમે, જગ આખું પીઠ ફેરવી ઊભું છે જ્યારે ઘરવાળાં જ ખમ્મા ખમ્મા કરી રહ્યા છે. યાદ રાખો:જગ આખું ભૂલશે તમને પણ ઘરવાળાં કદિ ના ભૂલશે તમને. ફેબ્રુઆરી ૦૭,૨૦૦૭ ========================== ========= Journey! Shah Pravinchandra Kasturchand ======================== Body is a floating Boat; The Soul is the Sailor; The World is the Ocean Crossed from past Birth. Feb.o6,2007 ======================== ================== Very Small ! Shah Pravinchandra Kasturchand =========================== The sky up is the limit; We are living under it; Can man dare and make it? Yes! Wait till final exit! Feb.06,2007 ========================== ================ ચિંતા ના કરો! શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ======================== જુઓ ને રાતના બાર વાગી ગયા; તમારા ભઈ હજુ ઘરે નથી આવ્યા. શોક જરી ન કરો તમે મારી બાઈ; આ એમનો શોખ જરા નિરાળો છે! Feb.06,2007 ======================== ========= મોંઘા છે દામ! શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ======================== જરુરી એવી કોઈ પણ વસ્તુ મફત મળતી નથી જગમાં; માગવા જાઓ ભલેને દુ:ખ મોંઘું થઈ જાશે એક ક્ષણમાં! ફેબ્રુઆરી ૦૬,૨૦૦૭ ======================= ============ જગત આવું જ છે! શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ =================== બનો મહાત્મા,ફાંસી તૈયાર છે; ઉગાડો ગુલાબ,કાંટા તૈયાર છે. =================== ======== વાહ રે વાહ! શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ======================= કાષ્ઠ,કાથો,કંકુ,કફન,કાંધો,કબર! કાયાનો કમાલનો છે કારોબાર! ======================= ========== સ્મરણ શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ========================= બચપણ હતું ત્યારે બધુંયે કેવું યાદ હતું? અડધું તમે,અડધું અમે હવે ભૂલી ગયાં. ========================== ======================= હું પણ પથ્થર છું,તું પણ પથ્થર છે. ઈશ્વર બનવાનો આ રૂડો અવસર છે. Feb,06,2007 ======================= =============================== બેઠો’તો ગૂપચૂપ ઘરમાં તો કવિતા ત્યાં આવી; ગયો બાગમાં ફરવા તો કવિતા ત્યાં પણ આવી; લ્યો,શ્વાસની બંસરી બજાવવાનું બંધ કરી જોઉં; તો સુર બનીને લહેરાતી કવિતા ત્યાં પણ આવી. Feb.06,2007 ================================= =============================== મેઘ આજે પેટ ભરીને વરસ્યા તોય અમે તરસ્યા ને તરસ્યા Feb.06,2007 =============================== =================== બીડી પીનારને રોજ બાળે છે; જોનારને બાળે છે રોજ ધુમાડો. સહુનું બળવું એકદિન છે નક્કી; તો આ દરરોજ બળવું શા માટે? Feb.06,2007 =================== ========= પ્રકારે પ્રકારે ! શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ============================= અમે એના એ,તમે એના એ,ઘર પણ એજ. તો અવાજો કેમ નીકળે છે જુદા પ્રકારે પ્રકારે. સૂરજ એજ,ચંદ્ર એજ,તારા પણ તેના તે જ. તો કેમ વહેલાં મોડાં થાય છે સવારે સવારે? પ્રીતની લીધી દીધી અમે તો કસમ ઉઘાડેછોગ. કાં પ્રીત રાતે રાતે ને કાં ઝઘડા સવારે સવારે? છતાં ય જીવી લીધું;ને ઘર પણ વસાવી દીધું. સુખદુખ,કલહપ્રેમ, રહ્યાં સાથમાં પ્રકારે પ્રકારે. કરો છો પૂજા જે પ્રભુની સૂતાં પહેલાં ને પ્રભાતે; હોય કેમ એનું રૂપ અલગ ધર્મોના પ્રકારે પ્રકારે? પ્રવીણ એમાં અચરજ શાનું? એતો એમજ હોય. આ એનું,આ તેનું.લખ્યું ભાગ્યમાં પ્રકારે પ્રકારે. ફેબુઆરી ૦૨,૨૦૦૭ =============================== ================= मया मधुरेण आरँभितम् ! શાહ પ્રવીણચંદ્ર કસ્તુરચંદ ============================== આજથી આ નવું પ્રકરણ કવિતાનું લઈને આવું છું. મિત્રો, મધુર વચનોથી, કવિતાઓથી હું સજાવું છું. ================================ —————– ABOUT ME** —————– પિતાજીથી શરુ કરું. કાઠિયાવાડમાં ધ્રાંગધ્રા પાસે ઢવાણા ગામના. ત્યાંથી પાટણ પાસે ,ચાણસ્મા નજીક ભાટસર ગામે વસ્યા. વળી ત્યાંથી ૧૪ વર્ષના વનવાસે વડોદરા નજીક સાંકરદામાં રહ્યા. ત્યાં અમારો ભાઈ-બહેનોનો જન્મ. ત્યાંથી સરકીને કડી ગામે ગયા,જ્યાં મારા મામા વકીલાત કરતા’તા. થોડાં વર્ષ ત્યાં વિતાવી પાછ ઠેરના ઠેર-ભાટસર. મારું ભણતર કડીથી શરુ થઈ ભાટસર;વળી કડી;ત્યાંથી અમદાવાદ એક વર્ષ. ફરી કડી.એસ.એસ.સી. અહીં પૂરું કર્યું. ૧૯૫૩માં મુંબાઈ,સીડનહામ કોલેજમાંથી બી.કોમ. પછી માસ્તર,પ્રૂફરીડર,એકાઉંટંટ,બાંધકામ,મટીરીયલ સપ્લાયર. કવિતામાં રસ પહેલેથી.કવિતાનો જન્મ થઈ ચૂકેલો;પણ એના રવાડે ચઢેલો નહીં. હવે રંગલો જામ્યો અહીં અમેરિકામાં.વગર મૂડીનો આ એકલો વ્યવસાય છે એટલેગોઠી ગયું છે. દેખિયે આગે આગે હોતા હૈ ક્યા?** “Likely to change substantially” =================================== ======= aho mitro! =============================== eke aapyu^ dard,beejaae paN aapyu^ dard dard denaar mitronee kevee laa^bee haar hatee? paN shu^ karu^? lenaar hato hu^ ekalo ne aapanaar mitronee kevee laa^bee kataar hatee? aagaL tame ekalaa, ne paachhaL hu^ ekalo vachche mitronee kevee laa^bee vaNajhaar hatee? aa haathe rupiyo ne aa haathe paN rupiyo juo haath par mitronee kevee najar hajaar hatee? ante thayu^ laav mandire jaeene vichaaru^ tyaa^ye mitronee arajeeo haajar hajaar hatee. praveeN dukhamaa^ tu^ kevo sukhee hato? haath karataataa kaam ne raamajeenee kevee vahaar hatee? jaanyuaaree 12,2006 ================================= ======== bas aa joeee! ========================= haaD, maa^s,maL,mootr ne rakt laeene faree rahyo badhe aa jeev mukt khabar jaraa paDee jyaa^ aa bhoolanee banee gayo mukt chhoDee taaj-o- takht jaanyuaaree 10,2006 ========================= ========= vichaar karajo ========= ek var ane ek vadhoo jhaghaDataataa bahu badhu gajavataataa gaam saghaLu^ aa to chhe paasheraamaa^ pratham pooNee. varaso vahee gayaa aa vaatane ghar gharamaa^ aa vaat thaatee raatadin joDalu^ saathe joee loko moochhamaa^ hasataa hamaNaa^ laDashe em dhaaree manamaa^ malakataa. aaj aakhu^ gaam udaas chhe. var vadhoonu^ ghar baLee gayu^ deho var vadhoonaa^ naa koee oLakhee shakyu^ aaj aakhaa gaamane upavaas chhe. haas,upahaas, parihaas sahu udaas chhe. jaanyuaaree 11,2006 ========================== ======= samajavaad ============================= koee paN dukhee nathee ahee^ saamyavaadee. koee paN sukhee nathee ahee^ mooDeevaadee. sahu sarakhaa sukhee ame maanavavaadee. samajeene jeevanaaraa ame sau samajavaadee. jaanyuaaree 06,2006 ============================= ======= maanavee! jeevanabhar kamaato rahyo jeevanabhar kharchato rahyo shwaas satat leto rahyo. ne aa pankhee! jeevanabhar naa ka^ee kamaayu^ to kharchavaanee vaat kyaa^ rahee? toye shwaas satat letu^ rahyu^. jo jo khoTu^ naa bolataa; konu^ jeevan safaL rahyu^? maanaveene paa^kho hotato? 1/1/2006 =========================== ===================== saa^TheekaDaanu^ saaj sajan aa saa^TheekaDaanu^ saaj; joee le kaal tooTyu^ ke aaj, raaj aa saa^TheekaDaanu^ saaj. ==================== ================================== shiv paN chaalyaa gayaa tap karavaa kailaasamaa^ raam paN chaalyaa gayaa mookee raaj vanavaasamaa^ viShNu paN jaee sootaa sheShanaa sahavaasamaa^ kRiShN paN rat thaee gayaa yogaabhyaasamaa^ maanavee j rahyo maanaveenee aasapaasamaa^ ne bhogave dukho shwaas ne ni:shwaasamaa^ ================================= =========================== kaagaaroL ne kakaLaaT, kalakal ne kilakilaaT kalarav ne kalashor kilakaaree,kallol kekaa,kookoo,killol. kaakaa,kalabal, kikiyaaree,kasak kaanaafoosee,kaTakaT kaaTakooT,kaaNapok kachakach,kichooDaaT kaDaakooT,kilakil kekaarav,keechakeech kaaLoker,kol,kolaahal ka^kaas,kajiyo kolaahal,kaDaDabhoos, kamakhaaN,keechooDkeechooD kilakaaTee,kilakaaT, kook,kalah,kamakammaaT,ka^p, kacharakachar,kaDakaD, kalabalaaT,karakar,kaDakaDaaT, kaTaakaT,kaDaakaT,kaDaakooT kaa^Taano ka^Takataaj paheree karato nar raaj. ================ ========== karuNaa^tikaa ====================== hu^ geet gaato rahyo, tame aa^kh loochhataa rahyaa; aa kevo tamaasho hato? lok sahu jotaa rahyaa. vaavanToLanee paa^khe chaDhee khetaro ne kheeNo mahee^ soor geeto taNaa ooDataa rahyaa lok sahu jotaa rahyaa. taar veeNaa taNaa jhaN jhaNe swar nabhe prasarataa rahyaa; aa^kho tuj banee samandar lok sahu jotaa rahyaa. hu^ geet gaato rahyo aa^kho tuj varasatee rahee; karuN kevo aa tamaasho? lok sahu jotaa rahyaa. navembar 18,2005. ======================= ========= saachu^ shu^? ================== bolavaanee shee jarur? pen chhe ne pepar chhe; hoThone tu^ seevee le, soy chhe ne dor chhe. khaavaanee shee fikar? kheDoo chhe, khetar chhe. chaalavu^ shu^ jaruree? ges chhe, moTar chhe. bimaareethee naa Dar; davaa chhe, DokTar chhe. motanee naa kar fikar; tu^ chhe ne eeshwar chhe. bheetarathee naa Dar, saaru^ chhe, sundar chhe; pesee jaa tu^ andar, bheetar sundaratar chhe. navembar 02,2005 ==================== ============ najar najarano khel ======================= aa^kh sanmukh shabd chhe shabd barobar va^chaay chhe. aa^kh sanmukh chhe chhabee chhabee barobar dekhaay chhe. lyo,ghaDeebhar aa^kho ba^dh karee; shabd kyaa^ have va^chaay chhe? chhabee kyaa^ have dekhaay chhe? shu^ shabd, chhabee gaayab chhe? janm saathe aa^kho bandh hatee shabd,chhabee,badhaa^ em j hataa^. najar najaranee aa bhool bhoolaiyaa najar ho to, haajar hajoor chhe. navembar 02,2005 ===================== ======= haa naa ? ===================== naa paaDoto du:kha chhe haa paaDoto sukh chhe? to choop rahevu^ kevu^? paramaatmaanee kRipaa jevu^. hari-smaraNamaa^ rat rahevu^ haa naathee bas kaT rahevu^. okTobar 17,2005. ====================== ============== dharatee faree gaee ! ============== dharaa dharee par fare chhe. mane khabar chhe tame aa jaaNo chho. hu^ tamaaree pareeKshaa nathee karato. paN aa vaat navee chhe. tame shaaLaamaa^ aa bhaNyaa na hataa. tamaaraa shiKshak paN aa jaaNataa na hataa. eTale me^ kahyu^: "dharaa dharee par fare chhe." keTalee vaar? have aano koee hisaab nathee. mastak faree jaay evaa javaabo chhe. tame ane hu^ je bhaNyaa e badhu^ bhoolee javu^ paDe to aa samajaashe. have kavitaano aa beejo fakaro vaa^cho. pahelo jhee^kaayo tyaa^ sudhee tame bhaNyaa tem dharaa samayasar faratee'tee dharee par. pachhee aa shastrono bha^Daar vadhato gayo. aavyo. aavyaa^. nit navaa enaa vaahak vimaano aavyaa. pahelaa bechaar desho paase hataa. have duniyaana badhaa desho paase aavyaa. aa viraaT paramaaNu shaktino bhanDaar dharateenaa peTaaLamaa^ bhego thato chaalyo. dharaanee urjaa bhayaanak hade vadhee gaee. kaho have enee chakraavaanee gati vadhee gaee emaa^ navaaee jevu^ kharu^? rojeroj vadhe emaa^ paN navaaee jevu^ kharu^? dharaa dharee par fare chhe. e saachu^. paN tame ane hu^ bhaNyaa'taa e gatithee nahee^. koee poochhe to joono javaab aapataa nahee^. napaas thaee jasho. okTobar 17,2005. ================================ ======== ay dosto !! ==================================== = aa maa^dagee paN chhe tamaaree deN,dosto, shu^ kahu^? aavyaa chho maLavaa to lyo maLee,ay dosto,shu^ kahu^? bahaar hasato ne bheetar roto rahyo hu^ sadaa; tame bheT aapee kevee aa kaLaa, ay dosto, shu^ kahu^? aa tarabatar aa^kho tamaaree kahe chhe nokhee kathaa; andar tame hasee rahyaa chho, ay dosto, shu^ kahu^? sheekhyo'to jeevanamaa^ ke veree na ban koeeno; UNap e tame pooree karee, ay dosto, shu^ kahu^? praveeNe eTale nirNay karyo ke jaa tu^ ekalo; chaalo khush raho, aathee vadhu, ay dosto, shu^ kahu^? okTobar 09,2005. ==================================== = ============== pahelaa pahelaa pyaar ========================= pratham dRaShTie tame saaraa laagyaa kasamathee, pachhee bahu saaraa laagyaa. aa^khanaa taaraa, jaaNe foolanaa kyaara, bas pyaaraa j pyaaraa,bas maaraa j laagyaa. julaaee 24,2005 ========================= ============= bhaagyanee chopaaT ============================= mane maLyu^ juo aa bhaagy kevu^? kamaavaanaa divaso ne maagavaamaa^ gayaa; durdashaa to juo kyaa^ laee gaee? raat-din sootaa^ sootaa^ jaagavaamaa^ gayaa. sapTembar 28,2005 ============================= ======= laachaaree ================== lakhaavyo chhe aa patr me^ vaa^ch yaa to faaDee naakh; javaabanee jarur nathee; vaa^chavaa nathee aa^kh. sapTembar 30,2005 ================== ====== tu^ j tu^ ================ rahee shakato nathee have ghaDeebhar taaraa vagar; Dok TaTTaar naa garvathee najar chhe taaraa upar. sapTembar 30,2005 ================== ========= jeevanavan ========= aarambhamaa^ e jevu^ hatu^ antamaa^ e tevu^ j hatu^ janmathee te mRityu sudhee aa jeevan ! jee, van hatu^. sapTembar.12,2005 ===================== =================== vinantee ====== mane chaa^do laage vhaalo sooraj tame naa oogo; chaa^danee raato naa loo^To sooraj tame naa oogo. 23-7-05 =================== ================== aNadhaaryu^ ======== tame bhalaa hasataa rahyaa; ame bhoLaa fasataa rahyaa; tame dheere khasataa gayaa; ame haath ghasataa rahyaa. 7/24/2005 ================== ====== aagaman ======================================== dharmaraajaa hataa ne vaLee satayug hato; jugaTu^ ne chiraharaNano shirasto hato. kRiShN paanDav saame bheeShm-droN oobhaa hataa; satayug paachhaL kaLiyug oobho hato. 7/24/2005 ======================================= ============= tame jasho tyaare! =================================== tame jyaare jataa rahesho jagatathee tyaare shu^ thashe? sooraj-chaa^d,raat-prabhaat,em j chaalyaa karashe. tame jyaare jataa rahesho jagatathee tyaare shu^ thashe? sagaa, vahaalaa, mitro, bas din das yaad karashe. tame jyaare jataa rahesho jagatathee tyaare shu^ thashe? patnee-putr-putree,maa-baap,maas be maas yaad karashe. tame jyaare jataa rahesho jagatathee tyaare shu^ thashe? jem tame bhoolyaataa saune, tem tamane bhoolee jashe. tame jyaare jataa rahesho jagatathee tyaare shu^ thashe? badhu^ em j raheshe, na kai^ aasmaanee-sultaanee thashe. tame jyaare jataa rahesho jagatathee tyaare shu^ thashe? "praveeN" badhu^ hemakhem, tyaa^nu^ tyaa^ em j raheshe. julaaee 14,2005 ===================================== ==================== aa te kevee vaartaa! =================================================== maa umaa aavyaa, saathe gajaanan ne harahar aavyaa seetaa sah lav kush,raamaji,hoopaahoop vaanar aavyaa rukmaNi kRiShN,aniruddh ne saathe gop gopee paN aavyaa ek din ujaaNee karavaa badhaa^ maan sarovar aavyaa. Daf Damaru shivajee baaje,kaanaae chheDee madhur ba^see raam malak malak malake, vaanar naache taa thai taa thai seetaa maataa, rukmaNi ek beejaane harakhe detaa taalee sarovare sau ha^so Dole, gop gopee rahyaa raasamaa^ mhaalee. mathuraa ne gokuL naache,himaalayanee sahu Tocho naache ayodhyaanee sarayoo naache, ee^draloke urvashee ra^bhaa naache nabh ma^DaLanaa^ veej chokamaa^ ravi, som, sitaaraa naache dharatee maathe dhenu naache,manu naache,maaLaanaa^ pa^khee naache. praveeN tamaaree vaat gamee ! jaaNee nahotee aavee mijabaanee ek saathe aavee moTee ame kadi naa deeThee devonee ujaaNee. jagamaa^ jay jayakaar thayo saa^bhaLee aa nokhee kahaaNee dhany banyaa sahu pashu pa^khee paN, jaaNee aa naveen vaaNee. 7/4/2005 ======================================== ================= kevee niraa^t ================== rasto chhe ne moTaro chhe hashe,kai^k thayu^ hashe; chaalo aapaNe aagaL; keTalu^ badhu^ kaam chhe? haash,ghare aavee gayaa! 'rohan' kem kyaa^ chhe? savaarathee joyo nathee; chhokaro maathaafarel chhe. kaar kharaab chalaave; game tyaare ghare aave; juo,konee ree^g vaagee? jarur rohananee j. "kaaramaa^ rohan khalaas." phon boleene choop chhe. rasto chhe ne moTaro chhe, hashe kai^k thayu^ hashe. 6/28/2005 =================== ==================== deekaree banee vahoo =========================== chhokaro chhokareene maLavaa jaay chhe; chhokaree chhokaraane maLavaa jaay chhe; bannenee vaatacheet jo jaamee jaay chhe; to bannenaa lagn paN thaee jaay chhe. maataa pitaa, bhaaee, bahen, joonu^ ghar; saghaLu^ paachhaL evu^ chhooTee jaay chhe; saasu, sasaraa, diyar, naNa^d, ghara aa saghaLu^ swaabhaavik maLee jaay chhe. saasusasaraa baabaapaa, diyar bhaaee, naNa^d bahenee, vaLee pyaaro preetam, pyaaree raato vaato,baaLakonee sogaato; sarv paamee karatee sukhanee kheraato. baapanu^ ghar nij, sadaa salaamat; jaaNe be^kamaa^ DeepojheeT anaamat! ane chaalu khaatu^to preetamaghar chhe kaho deekaree shu^ chhoDee, shu^ vasaave chhe? saasunee vahoo, diyaranee pyaaree bhaabhee; varanee vhaalee, sa^taanonee vhaalee mammee; beTee saasare, sahumaa^ bhaLee jaay chhe? jagamaa^ tethee e laaDalee ke'vaay chhe. 6/25/2005 ============================== =========== amathu^ amathu^ Shah Pravinchandra Kasturchand ============================== amathaa amathaa, enee meLe faD faD karatu^ raDavu^ aavyu^ amathaa amathaa enee meLe khaD khaD karatu^ hasavu^ aavyu^ samajo naa aa gaa^DapaN chhe samajo naa aa DahaapaN chhe amathu^ amathu^ bachapaN aavyu^ amathu^ amathu^ ghaDapaN aavyu^ vachche jobanane jhoku^ aavyu^ amathaa amathaa enee meLe raDavu^ aavyu^, hasvau^ aavyu^ bas badhu^ aa amathu^ amathu^ to bhoolee jaao amathu^ amathu^ hoy samajavu^ to samajee jaao khaalee, bharelu^ amathu^ amathu^ ================================ =================== gamageen ho tyaare vaa^chajo By:Shah Pravinchandra Kasturchand ============================== jyaare jyaare mane jarurat paDee chhe te^ mane tyaare Sound Advice aapelee chhe. eno upayog me^ naa karyo kadee paN tethee mane fatteh so Takaa maLelee chhe. kaaraN poochho chho to jaNee lo e kaaraN emaa^ 99% Sound, 1% Advice bhareLee chhe. [based on a joke forwarded in email by some body] June 15,2005 ================================ ============== paavan maiyaa =========================== ga^gaa paDe shiv shire,shiv shire dhare ootare shiv jaTaa parathee dheere dheere vaLee tyaa^thee faree aagaL kooch karatee ootare dharaa ure ne khaL khaL vahe. teer pare oobhare paawan teerth dhaamo; paawan jaLe snaan karee bane pavitr jano; sa^game Doobee punit ho raakh dehonee taaratee sahune aavee maa har har ga^ge. ho shiv jeevadaataa, je jeevonee sukhadaataa, hoy naa aa maataa, shatamukh vinipaataa. 6/2/2005 ============================ =============== ahee^nu^ ahee^ =============== shu^ laeene aavyaataa,shu^ laeene javu^ chhe? ahee^nee vastu ahee^ ja mookeene javu^ chhe? 5/26/2005 ================================ ============= baap re baap =============================== naa aave paas,na javaa de door bhagavaan jem haajaraahajoor; aa te kevee ulzan chhe, prabho! aa kevee dulhan chhe,shambho! 5/11/2005 ============================== ============= kaakaakookoo ============================== koyalkaagaa saathe beThaa. bole bolee meeThee maaTheee. koyalane kaheee gaatee jaa; kaagaa upar upaDe laaThee. 5/10/2005 ============================= ============= paatee aapake naam ====================== me^ lakhyo'to khat tamaaraa naame aavyo naa e kai^ kaam tamaare? chaNaamamaraa bhayyaanaa leedhaa pooDeemaa^ aavyo kaam amaare. 5/11/2005 ========================= =========== prabhu-kRipaa =========== pakaDaayo to chor. naa to sonaa mhor. bhagavaananee mher. jidagee leelaalher. pakaDaayo to chor. polisanee laage mhor. koee kare naa mher. jivatar kaDavu^ jher. sarakhu^ karavu^ kaam to jeevanamaa^ aaraam. 5/12/2005 ============== ================= ghelee re ghelee =================================== jyaare veej chamake aabhamaa^, varase anaraadhaar raat a^dhaaree chaTakaa bhare, preetam vheleraa aavajo. sahiyaro sajadhaj fare, letee taalee sahiyaru^ne sa^g hu^ kooTu^ haathe maathaDu^, preetam vheleraa aavajo. baar bhamaraa gunagun kare, ghare bhamaree bhaTakaay loT bhoolee taasake jaL bharu^, preetam vheleraa aavajo. chooDee chaTake haathamaa^, naake nath somaNano bhaar paaye kaDalaa^nee beDee paDee, preetam vheleraa aavajo. aaj bolyo kaagaDo, jaaNe devar bolyo 'moTaabhaee!' haiDu^ bole maare oraDe piyujee paratham padhaarajo. 5/26/2005 =================================== ======================= me^ to paDatu^ aabh pakaDyu^ [Gujarati gazal] ======================= a^taranaa bhaavathee hu^ tamaare charaNe paDyo chhu^; laage chhe evu^ jaaNe premane udadhi chadhyo chhu^. spa^dano, laagaNeeono mahodadhi oochhaLee rahyo chhe; harek oochhaaLe aapanee nikaT aavee rahyo chhu^. nasho chaDhyo nas nasamaa^,mastake,kadamamaa^; hu^ lathaDu^ chhu^,pan aabh paDatu^ rokee rahyo chhu.n. dariyo shaa^t chhe, mojaa^ sthir chhe, jaL paN stabdh; Dagmag pag sthir karavaane mathee rahyo chhu^. "Pravin" shee kamat soozee?gaTaramaa^ shu^ shodho chho? hu^ chaalyo gher, baakee rahyo te pooro karee rahyo chhu^. 5/5/2005 ================================= ======== joeee ======== ThaaThato juo shreema^taaeenaa aa pradarshanano roj savaare ramavaa maaTe ene soneree sooraj joeee. ee^To divaalanee ghaNee bhale kharee paDee hoy koTanaa kaa^garaa paDu paDu, paN booraj joeee garajanee paN chhe had; maaNasanee laachaaree to juo; chhe maathe devaano Doo^gar, toye navu^ karaj joeee. dariyaanee jem gahan aa daradanu^ shu^ karu^ hu^? paagalanee jem hasee to lau^, paN bahu dheeraj joeee. hasee naakhe chhe jaganaa loko mane maaraa vichaaro par; kem hasyaa kahetu^nathee koee; eTalee to samaj joeee 'Pravin' peTamaa^ aaje je aag jevu^ laagee rahyu^ chhene? te ochhee madiraa ne gaLataa jaam saath hovo 'Mariz' joeee. 8:17 PM 5/2/2005 ============================== e taraf ======================== badhaa^y kem jaay chhe? te paN vaLee bas ekalaa^? jarur kai^k vadhaare saaru^ hovu^ joeee e taraf. kaafalo bane kevee reete? chhe sahu aapmatalabee; eTale gupchup chaalyaa jaay chhe, ekalaa e taraf. maa^dagee, ke taav-tariyo, ke hRidayano humalo; DaraamaNaa^ bataave kaaraNo ne jaay ekalaa e taraf. shu^ hashe tyaa^? maaNaso kai^ em moorakh to nathee; tapaasamaa^ neekaLee paDe chhe,paN ekalaa, e taraf. chhoDee sahune oo^ghataa, khabar naa paDe e reete; "Pravin"tame paN gupchup neekaLee paDo, ekalaa e taraf. 9:12 PM 5/1/2005 =============================== ============== hataa tyaa^ ne tyaa^ ============== mananee vaato manamaa^ raakhee gnaananee vaato gnaaneene so^pee aa^kho ba^dh karee to shu^ joyu^? chapaTee raakh raakhamaa^ naakhee. 4/29/2005 ========================= =========== gurudeekshaa =========== guru kahe chelaane: beTaa aa 'chilam' lalaav; chipiyo haathe pachhaaDee kahe:'kas' lagaav; kho^kho^ karatone chelo,paDyo heThe jevo; guru kahe chelaane:jaao beTaa 'alakh' jagaav. 4/29/2005 ========================= ========== vatanano saad ========== vasavu^ chhe videshamaa^,ne har vaate swadesh; pahere koTapaaTaloon, vaatomaa^dhotee ne khes. kesh ne kalaap! shu^ desh hoy ke shu^ hoy videsh; ra^g to eno e raheshe,hoy saadhu ke popano vesh. ekaj chhe gulaab je ahee^, tenu^ te j gulaab tyaa^; shobhe ahee^ vaazamaa^,tyaa^ e benee baane kesh. ghar aagaL ahee^ motoro,ghar baare tyaa^ oTalo; tyaa^ mo^ghu petrol pade, ahee^ sasto paDe gas. chaal paher paheraN, zabbo, dhotee, maathe Topee; banee jaa deshee,kar choop:"maaro desh maaro desh." "Pravin", jaaNu chhu^,bhaare aa bhoolavu^ tan-vatan; bhar uchaaLaa,baa^dh gaThariyaa,chaalo aapaNe desh. 4:25 PM 4/27/2005 ================================== =========== kyaare hisaab? =========== maun jyaare mukh kholashe, poochhee lejo tyaare hisaab; aajkaal to shabdonaa divaso, vaa.nchee lo chopaDe hisaab 11:31 AM 2/8/2005 =================================== ================== laagyu^ to teer... ================== smit saame smit farakaavavu.n; vaat nathee gabharaavaa jevee. laagyu^ to teer, nahi to tukko nahi to thai jaaye jovaa jevee.' 1:21 PM 2/10/2005 ===================================================== ====== gazal =========================================== jagatamaa^ pahelee vaar,aa^khothee aa^kho chaar, laDee paDee hashe; gazal paN paheleevaar, hoThothee khadakhaDaaT, hasee paDee hashe. pachhee pahelee vaar,vinaa kaaraN vichaar,laDee paDyaa hashe premee; gazal paN tyaare pahelee vaar,joee aa vahevaar,jarur laDkhaDdee hashe. vRiksha neeche be premee,vinaa shabdochchaar,vaat karee rahyaa hashe; gazal bichaaree bebash, laachaar,vinaa vichaar,oobhe page khaDee hashe. shok ke karuNaa ke manaamaNaa ke ugra bolaachaal, ne mukh ooltaa joee; gazal banee aabhe vaaDalee, poke poke ashrudhaar varasee paDee hashe. paagal premeeno pastaavo khe^chee gayo hashe ene maykhaanaamaa^; gazalane paN tyaare sanam,saakee,suraa, shamaanee aadat paDee hashe. 'Pravin' tame to lakhataa hataa kavitaa, ekaaek tamane shu^ thaee gayu^? navee gazalanee rumzum najaakat laage chhe tamane paN chaDhee hashe. 2/5/2005 ==================================================== ============================= Jago ! ============================= ek hato chhokaro, hatu^ Jago enu^ naam Loko kahetaa ene Dhago, karato evu^ kaam. baape kahyu^:'laee aav,ek sher kaaju-katree' Jago laee aavyo 'ek sheranee book on poetry.' nakkee thayu^ jovaa jaavu^'Factory of toys' Jago paho^chyo Foundry,lai dozen-ek boys. teacher kahe classane:'kone jovee chhe pottery?' Jagaae show karee:One Million Dollar's Lottery. teachere fooTpaTTee Jagaane maaree bechaar Jago kare vichaar,aa teacher kem maare maar? ej di Jagaanee laagee lottery,Jago Sheth Jagalal; naaNaa vagarano Naathiyo,have naaNe Nathalal. 10:42 AM 5/2/2005 ============================= ============================= rakt neetare aabh [gujarati gazal] ================================ ooDe geedho aakaashe, samaLee neeche kare tapaas neeche kai.nk to chhe , sivaay roTalo ke chhaas. laal laal laa.nbee laa.nbee lhaay labake nabhama.n bhaD bhaD bhaDake shu.n baLe, koka karo tapaas. sattaaghelaa,shastroghelaa laage chhe banyaa paagal nahito naa bane aa, maa dharatee shu.n raDe udaas? vaNazaaro maanavanee aa? shu.n thai rahyu.n chhe aa? ko'k to bolo,mukh kholo, kem dharateeno laal libaash? chaare baaju vaagh,varu neeche namee jamee rahyaa.n "Pravin"karee le talaash,chhe salaamat taaree laash? 5:38 PM 4/24/2005 ================================= ============================= anahonee [muktak] ==================================================================== mRigajaLanee kalpanaa juThee Tharee mRigoe mRigajaLathee taras cheepaavee kevo aa chhupaachhupeeno khel? saharaaoe soorajanee garamee chhupaavee. 8:57 AM 4/25/2005 ==================== Asim poochhe Adilne... [gazal] ==================== 'Asim' poochhe 'Adil'ane paho.nchee kavitaa keTale door? 'Adil' kahechhe 'Asim'ane, ahee.n to gazalonaa ghoDaapoor. agamnigamanee vaato karatee kavitaa chaalee gaee chhe door sanam saakee suraanee gazalo have kare chhe chintan bharpoor. chhone kavitaa raaNee karateee bhar bajaare naaTak cheTak saadaaee ne jaahojalaalee 'Leela'nee saathe chaale door door. 'Befam'e mokalyo chhe tamane paigaam:"Asim saa'b,aadaab, thaakyo chhu.n kyaa.n? chhu.n gharathee kabar jeTalo door. 'Saif' kahe chhe chaa.ndanee raate naahak thaee gayo badnaam. sahune kahejo ke 'Saif' hato saaf dil ane bhalaaeethee bharpoor.' 'Adil'nee aa vaato saa.nbhaLee 'Asim'naa jarjar dehe aavyu.n jor; lalkaar karyo, traaD paaDee,tyaa.n haNaaee gayu.n jaganu.n noor. "Pravin"tamaaru.n kauvat shu.n thayu.n? kalam kem aTakee gaee? 'Asim'anee aa traaD saa.nbhaLee kaDaDbhoos muj geetanaa sur. 11:43 AM 3/31/2005 ===================================== =============== I love you [tane chaahu.n chhu.n] [ek gazal] =============== shabd to fakt traN hataa,paN maaru vishwa tamaam hataa; aam to e aam hataa, paN maaru.n khaas eenaam hataa. nayan mee.nchee shwaas leedho, ne pachhee poDhee gayaa; kai.n paN bolyaa nahi, jarur e chhellaa raam raam hataa. chaalyaa gayaa jyaa.n sahu jaay chhe; koi naa rokee shakyu.n; paN poochhavu.n to joitu.ntu:'kai.n khaas baakee kaam hataa?' ek kisso pooro thayo; ek naaTakano paDado paDee gayo; navee bhoomikaa,navu.n naaTak, kissa paN nave naam hataa. fakt traN shabdo kevaa bharchakk, kevaa khaaleekham hataa? 'Pravin' ek do teen; faree ekaDe ek; sharu sau navaa aayaam hataa. 4:34 PM 3/30/2005 ======================================= ======== jaadoo [gazal] ================================== hu.n tujane pyaar karu.n tu.n kahe kyaa.n sudhee? tu.n have to anyanee amaanat thaee gaee. hu.n tujane pyaar karu.n tu.n kahe kyaa.n sudhee? tu.n have to paranee baabat thaee gaee. hu.n tujane pyaar karu.n tu.n kahe kyaa.n sudhee? tu.n have to geranee mahobbat thaee gaee. hu.n tane pyaar karu.n tu.n naa paraai tyaa.n sudhee. have tane jo pyaar karu.n, koDee eejjat thaee gaee. bev paar pyaar chhe,baa.ndhee de banee udadhi 'Pravin,'kevee jaadoo jevee raahat thaee gaee? March 28,2005 ================================ ============================= dehanaa daam bas be badaam? ============================== bhale hataa.n ame laakaDu.n, ame tamane poDhaaDyaa paaraNe. a.nt samaye vaLee poDhaaDavaa ame nanaamee thaee gayaa. kyaa.n koee naam ke Thaam hatu.n, emaj janam paamee gayaa; jaree ThareeThaam thayaa, ne vaLee paachhaa anaamee thaee gayaa. ghar,gaam,swajan vinaa, naa koee paN oLakhatu.n hatu.n; dariyo jareek bhaDakee gayo; sahu sunaamee thaee gayaa. gaayo hatee; bhe.nso hatee; khaD, khaatar ane khetar hataa.n; vaT ne vahevaar; deh saathe,koee sahagaamee thaee naa gayaa. "Pravin" shire shamasher chhe, gardan jhookee, gaee samaj; raakh raakhee shake TaTTaar to; jo, sahu swadhaamee thaee gayaa 3:45 PM 3/17/2005 =================== premamaa.n pDataa.n pahelaa.n =================== koeene karavo hoy prem to karataa.n pahelaa.n mane maLajo sodo so Takaa laabhano tamane,jo maaree salaah maanasho. pachhee kahetaa.n nahi tamane aa vaatanee khabar hatee nahi jo khoTamaa.n jaao,chi.ntaa nahi,pachhee pan mane maLajo. koovo ane prem; maanav ane prabhunee tamaaraa par rahem; banne bahu oo.nDaa; paN koee koovaamaa.n naa paDe em; ek tame chho bhalaa,za.npalaavee do chho jareek joyo prem; Doobyaa? taravaiyaa ame taiyaar,kaadhashu bahaar hemkhem. shu.n thaay? prem chhe aa.ndhaLo; a.ndhane shee khabar paDe? aa koovo chhe ke prem? bichaaraa a.ndhane shee samaj paDe? laage taras to jaav ghaDoolaa paas; pee jaL taras chheepaaviye; tarataa naa aavaDatu.n hoy ne jaee koove em naa za.npalaaviye. to pratham sheekh chhe: paDataa pahelaa.n tarataa sheekhee lejo. ne koovo hoy ke prem, neekaLavu.n bahaar kem, e sheekhee lejo. to sukhathee sarashe sa.nsaar, taree jasho aa bhavpaar,joee lejo. fogaTamaa.n aapee salaah,karashe beDopaar,aa vaat maanee lejo 11:21 AM 2/8/2005 ========================================= ======================================= khuda taaree kasoteenee prathaa have to thoDee badal, hoy je khoTaa tene paN tu.n banaavee de saachaa asal. 5:34 PM 1/31/2005 ==================================== 'faLane vRikshathee kharavu.n,bas e prakRitino sa.ndesh chhe. tame saachaa,tame khoTaa; naa chi.ntaa emane lavlesh chhe.' 8:51 AM 1/31/2005 =============== aa aapaNe =============== vaN dhaavaN moTaa.n thayaa.n peedh boTal doodh; botalanee aadat paDee,bethaa.n khoee sudhbudh. Dec.23,2004 ======================== paththarparameshvar ======================== mane sheekhavaa maLyu.n paththar paasathee kem banee shakaay chhe parameshvar; ne maLee shikshaa parameshvar paasathee ke poojaavaa banavu.n paDe chhe paththar Dec.23,2004 ================ kavita ej jeevan ================= aaj sudhee kavitaao khoob khoob lakhee; ane vaa.nchee paN kavitaao bahu badhee; aamaa.nu.n kyaa.n lesh paN chhe yaad mujane? chhataa.n e saachu.n eNe j jeevataa shikhavyu.n. have kavitaao lakhavaanu.n ba.ndh karu.n; ane kavitaao vaa.ncahavaanu.n ba.ndh karu.n; vaa.ncheene lakheene pachhee bhoolee j javu.n ne? jeevavaanu.n to kavitaae sheekhavee deedhu.n. re jeev, je jeevataa.n sheekhave te bhulaay? ne je bhoolataa.n sheekhave te kadee bhulaay? sharu karee de faree kavitaa lakhavaanu.n; ne naa bhoolee jato jeevavaanu.n tu.n je shikhyo. prabhu tu.n chhe maaree kavitaa, maaf karaje lakhish vaa.nchish kavitaa, maaf karaje. 12:32 PM 12/6/2004 =========================== ============================ paaNee taaree vaaNee nyaaree ============================ aakaashe jaee taaru.n aa kevu.n laTakaavu.n ! koovaamaa.n peseene oo.nDe taaru.n aa sa.ntaavu.n ! dhodh banee jaee pachhaDaavu.n aa oo.nchethee; ne besee maTakeemaa.n paachhu.n chhalakaavu.n ! kadee nahi paLbhar paN choop rahe tu.n; chaDhee mobhe neve TapTap Tapake tu.n; DhaaL maLyo jaree ke, daDbaD daDatu.n; jyaa.n vaaT maLee naa ke khaLkhaL vahetu.n. jaa o jaL, jyaa.n game tyaa.n, nivaas kar tu.n; jaa o jaL, jyaa.n game tyaa.n, pravaas kar tu.n; aakhar saagaramaa.n jaee bhaLavaanu.n chhe; banee kharu.n, jagane meeThu.n karavaanu.n chhe. 12:39 PM 8/13/2004 ================================ [haLavaasanee kshaNo:: aNajaaNe udhaar leedhelaa vichaaro par aadhaarit] ========================== [1] T-shirtmaa.n laago chho pyaaraa pyaaraa; dressamaa.n laago chho khoob j nyaaraa; paN saaDeemaa.n joyaanu.n yaad nathee; jaroor tame laago chho, chho ku.nvaaraa. [2] tu.n hasee tyaare taaraa gaalamaa.n shu.n khaaDaa paDyaa? hu.n gaNato j rahee gayo keTalaa e khaaDaamaa.n paDyaa? [3] kahevaay chhe hase enu.n ghar vase chhe; ghar vasyaa baad shu.n koee hasee shake chhe? July 1,2004 ================================= satyamevjayate ============ hu.n sadaa saachu.n bolu.n chhu.n e saachu.n chhe; paN lokone e nathee gamyu.n, e saachu.n chhe. to paN hu.n saachu.n rahyo bolato, e saachu.n chhe. lokone e have gamavaa laagyu.n chhe e saachu.n chhe. a.nte saachanee j jeet thaay chhe, e saachu.n chhe. to aajathee bolo 'satyamevjayate,' e saachu.n chhe. 1:09 PM 6/25/2004 ============ ========== guru charaNe =========== smaru.n chhu.n savaare prabhune hu.n jyaare najaramaa.n tare chhe chhabee tamaaree tyaare. vaa.nchu.n chhu.n kai.n paN hu.n jyaare jyaare laage chhe oobhaa chho tame maaree saame tyaare. vichaaru.n chhu.n maaThu.n koeene maaTe jyaare, Thapako detee dekhaay chhe aapanee aa.nkho tyaare. yaad aavo chho je je samaye, saa.nje ke savaare; samay sonaano banyo chhe evu.n laage chhe tyaare. prabhu kyaa.n chhe? kyaa.n khabar chhe koeene?. tame j chho prabhu maaraa,aaj aaj bhaee atyaare. sweekaarajo shabdanaa aa be phool ane do duvaa; taree jaeesh aa bhav paar ek enaa sahaare sahaare. 5:21 PM 6/7/2004 =========== ====== setu ======= vichaar ane vartan vachche vahetu.n vaaneenu.n vaheN; vichaarathee vartan sudhee laee jaaye bolaataa.n veN. 2:35 PM 5/23/2004 ================== =============
swaabhaavikataa
=============
kavi hoy te kare kavitaa lekhak hoy te lakhe lekh. hasaavavaanu.n ho' aavaDatu.n, hasaavavaano laee le bhekh. chitrakaar jo dore naa chitra, lok kaheshe eto vichitra. jene aavaDatu.n jevu.n,evu.n, karataa rahejo maaraa mitra. raj hoy to kahejo raj. rajane kaho naa e chhe gaj. prashhna badhaa aa thayaa chhe oobhaa deedhaa uttar, vinaa samaj. kai.n naa ho to,rahejo choop; ghare maLavaa aavashe bhoop. [April 23,2004] ========================= ======================================= ----------- duHkh ? ----------- duHkh chhe,dard chhe; je maaNe,e mard chhe. [March 9,04] ---------- khabardaar ---------- hase enu.n ghar vase; raDe enu.n ghar paDe; jaage enu.n ghar aage; oo.nghe enu.n chor soo.nghe. [Feb.17,2004] ---- ghar ---- joi ej joie ek saaru.n majaanu.n ghar; maraN baad paN juo rachee leedhee kabar. ======================================= 3:27 PM 1/14/2004 ================= ----- akath ----- aa baaju dariyaa,pelee paa Du.ngaraa; dharatee kadaach samathaL bane. sooraj baLe tyaa.n,petaaLamaa.n laavaa; roj foolo pare e jhaakaL bane. hRidaye spa.ndano,mastake aa.nchakaa; aa.nkhanaa koopamaa.n,bhama.nDal bane. pa.nktinee kathaa,mishTaannanee vyathaa; koN kone kahe?peTe vaL bane. choop thaa 'praveeN',vadhaare bol naa; badhaane jaaN chhe,fool faL bane. Dec.18,2003 ========================================= ================================= 1953 thee 1960-65 daramiyaan lakhaayel MUKTAKO =================== ============= taaaree aa.nkhano aNasaar maaraa pyaar jevo chhe, maaree aa.nkhano aNasaar taaraa pyaar jevo chhe; karee me.n baadabaakee pyaar ne aNasaar keree to vadhyo je pyaar te aapaNee aa.nkhona aNasaar jevo chhe. ============= jyaa.n hu.n j khud nishpraN hato tyaa.n preraNaanaa.n paan shaa.n? jyaa.n hu.n j khud mRrityu.n hato tyaa.n mo.nghaa.n jeevananaa.n daan sha.n? ============= pahelee ane chhelleema.n aa eka j tafaavat chhe; paheleemaa.n lagaavat chhe chhelleemaa.n bagaavat chhe. ============= rakshaa jyaa.n muj beneeneei rakshato hu.n rahu.n sadaa; rakshaano taar sootarano sootar tav jeevan ,alvidaa. ============== duniyaa bhale mane nishThur maane, hu.n nisThur chhu.n; jagat taaree shist praNaalithee khare j hu.n door chhu.n; maaree hRidaydevee paN mane jo naa samjee shakee; to bechen chhu.n, bedil chhu.n, nishThur chhu.n, hun kroor chhu.n. ============ vaas naaeeshwar taNo jyaa.n vaasanaa booree hashe; vaas tyaa.neeshwar taNo, jyaa.n vaasanaa saaree hashe. ============ muj jeevanano bharg aaje tuj jeevanathi sa.nkaLaay chhe; tuj jeevanano ark aaje muj jeevanathee kaLlaay chhe. ============ sadaa hasatee tane hu.n aaj thee jovaa chahu.n; gamgeenee taaree sadaa hu.n bhaagatee jova chahu.n; e khushaalee tuj taNee te sahacharee maaree banaavee, muj jeevanane tav jeevanathee hu.n jeevatu.n jova chahu.n. =============================== =============================== joonaa.n muktako samaapt thayaa.n ============================== ============================== ===== saame ma.nzil ===== bolanaar samajeene bole suNanaar samajeene chaale, to rasto swayam a.nkaay ma.nzil saame aaveene maLe. (May,5th,2000) ===== trira.ngo ===== farfar lahere trira.ngo jyaa.n jyaa.n, uThe haath karavaa salaam tyaa.n tyaa.n. (June,30,2000) ===== bhool ===== bhool karee, karyu.n lagan ne faryo feraa chaar, kem thavu.n tujmaa.n magan? naa karyo jaree vichaar. Nov.26,2000 ====== praapti ====== ene shu.n gaadee-takeeyo? ke naa ene van-vagaDo. e rahe bas farato tujmaa.n naa kashaathee ene zaghaDo. Nov.26,2000. ------- majal ======= hu.n taaraamaa.n tu.n maaraamaa.n, hu.n maaraamaa.n tu.n taaraamaa.n; koN konaamaa.n koN fare aa? ghaDee ghaDee taaraa maaraamaa.n? Nov.26,2000. ======= ======== ========= sahakaar ======== ek paksha jo padtu.n mooke, beejo paN thodu.n emaj zooke; to jivataranee seeDee parathee swarg-sukh utartu.n laage. (Dec.6th,2000) ========= navaa.n makaano ========= have chaNaashe je makaano, tyaa.n seeDee-lift mukaashe nahee.n faTaak upar paho.nchee javaashe, fooTashe bo.mb,jyaa.n dhaDaak daee. (Dec.6th,2000) ========= svabhaav ======== doodhe dhoovo kolaso, badale naa kaLo vaan; dholu.n paN kaLu.n kare, ekaj vaatanu.n bhan. (Dec.6th,2000) -------- =============== poorNaat poorNam =============== (raatrinaa saadaa traNano samay. soomsaam,neerav ashabd gati. a.ntaranaa uoodhva gamanano pracha.nD josh.) ========= ka.nee nathee..ka.nee nathee chhataa.n badhu.ny chhe. door door ati sameep chhataa.ny praapt naa. prakaashani bahirrekhaa.. shoonya shoonya a.ntar dhanya dhanya. shu.n badhu.n aa? ka.nee nahee.n ka.nee nahee.n hu.n nahee.n tame nahee.n.. shoonya shoonya?.. naa.......naa poorNa.....poorNa. haa,poorNa porNa (1962) ========================= ========================

[1953 ane 1958 daramiyaan lakhaayelee neechenee rachanaao chhe]

======================== mo.nghee maanavataa! tane karee arpaN, sahaj maanav banu.n! ========= hu.n najdeek avu.nchhu.n, tame doordoor jaaochho; jeevananee daDamajalamaa.n niraashaao la.nbaavochho. paase naa beso,ka.nee nahee.n, jaraa doorathee jovaa do, tamaaraa roopanee ee.ndrajaaLe, mane jaraato fasaavaado. ========= veejaLeenaa deevaamaa.n chhe mane shraddhaa, chaa.np daabo ne e sevaamaa.n haajar chhe. veejaLeenaa zabakaaraamaa.n naa jaree shraddhaa, kshaN ek chamakee faT dai thavaano faraar chhe. ======== joeene kavinee nimagnataa doorathee, bhaaee ek bolya vadee smitathi; shu.n lakho chho?kavitaa lakho chho? nimagnataa gaee kavinee man maa.nhethee. aadaryu.n adhooru.n rahy.u,kalam saree ne niba.ndh gayo aa kavitaamaa.n faree. ========= pyaar ek evo agni chhe, je sadaa beejaane baLe chhe; ko' bene vaat kartaa.n joee keTalaa.n haiyaa.n prajaLe chhe? ========= bahu moTaa bano naa kadi, moTaaeemaa.n naa maal bahu chhe; moTo banyo aa juo sama.ndar, to enaa.n khaaraa.n paaNee banyaa.n chhe. ========= oo.nche chaDho jo kadi tame to patan tamaaree saame oobhu.n chhe; oo.nche chaDhelaa aa jaLabi.ndune paDee dharateemaa.n samaavu.n paDyu.n chhe. ========= kaajaL kaaLee raat hatee, seeme saghaLee shaa.nt hatee; vasamee vananee vaaT hatee, aagiyaanee vaNazaar hatee. ========= ko'kanyaanaa bhaalanee Teeldee samee, ek naav rahee dariye sarakee, enaa haiyaanaa ja.np-aja.np mookee, ek taarak dhruve e rahee taakee. ========== aa sa.nsaare swaarath kaaje, maanav mathataa eto sahel; cha.ndan sam parakaaj ghasaavu.n, ej kharekhar chhe mushkel. =========== me.n chaahee duniyanee maitree, me.n deedhee duniyaane maitree; dukhanaa.n vaadaL gheryaa.n jyaare, dharee na ko'e shire chhatree. =========== tamaaraa jigaramaa.n dard chhe, amaaraa.n dardamaa.nye jigar chhe. =========== khudaanaa khalkanee maa.nhe, rahyo chhe pyaar yugothee; hajiye tRipt naa eechchhaa, ke jeevechhe pyaar yugothee. =========== khudaane chaahee tu.n leje, ke eno pyaar chhe pooro; agar chaahee shake naa to, eeshk taaro chhe adhooro. ============ mahe.nkatu.n mo.nghu fool gulaabee, karamaatu.n tu.n sheedane aabee; sukhaD jaate nitya ghasaaee, prasaraave suga.ndh gulaabee. ========== pushp keraa premiyo aa paa.nkhadee jotaa jajo, Ishk ghelaa aa aadmeenee, aa.nkhaDee lotaa jajo. ========== mahobbatano deevaano chhu.n, hu.n duniyaathee nathee Darato; karu.n chhu.n pyaar pushpothee, hu.n ka.nTakathee nathee darato. ========== mahobbatano deewaano chhu.n, hu.n shammaano paravaano chhu.n, khabar chhe aa prem pata.ngaane, hu.n ko' di? saLagee javaano chhu.n. ========== priye priye tuj hRidayanee aagamaa.n jo baLu.n hu.n, toye taaraa nayanpaTamaa.n toy* kaa.n hu.n naa bhaaLu.n? me.n maagyu.n te maLyu.n na mujane shok teno jaree naa, chaahu.n hu.n to banee ka.nkaN hast taaro suhaavu.n. *toy=paaNee ========== varsh DhaLene lok-diwaalee, maLatee varase ek diwaalee; shaam DhaLene ra.ng DhaLe, maLatEE mujane roj diwaaLeei. =========== mahobbatane kahaa thaa rook jaa; magar dilane kahaa ki zook jaa. =========== ghar ghar kishorone are jyaa.n ann nee naa aash chhe, shwaas naa tyaa.n,unaa hRidaynaa rakt taNaa nishwaas chhe. =========== hajaaro premanee kreeDaa ahee.n me.n khelaatee deeThee chhe, hajaaro dardanee peeDaa ahee.n me.n relaatee deeThee chhe; Ishwaranaa jagatanu.n aa naaTak sarjan joonu.n hoy chhataa.n, premanee kreeDaa,dardani peeDaa, ahee.n naa aTakatee deeThee chhe. ============ khovaayelee kathaa bhalee, chho swapnamaa.n naa aavatee, ki.ntu chi.ntaa ure chhe eTalee rakhe tyaa.nthiye tu.n khovaaee jaatee. ============ mukaddaramaa.n to maaraa hetanaa saagar lakhaayaa chhe, to mitrona hetamaa.n me.n, saagaranee khaaraash bhaaLee chhe; jeevananaa keTalaa.nye, satyonee madhurapamaa.n, satyonee tasveerane j me.n vaara.nvaar bhaaLee chhe. ============ chogam faratee dharatee taaru.n * kevu.n rupaaLu.n bistar chhe? adrashya aa vaayunu.n taaru.n kevu.n niraaLu.n vastar chhe? ne prabhunee aa nagna moortine ahee.n va.ndan hajaaro vaar chhe; dhanya maanav, taaree j aa nirvastra moortine ahee.n dhikkaro hajaar chhe. (*nirvastra bhikhaareene joine) ============ kshamaa karajo ka.nee be-adabee thaaye to, a.ntar maaru.n ukelee vaa.nchajo; lakhyu.n chhe raktathee maaraa me.n "sadaa maaru.n booru.n thaajo, sadaa sahunu.n bhalu.n thaajo." ============= aa saathee amaaro aaj sauthee pahelo chhooto thaay chhe, amane saune paachhaL mookee juo kevo aagaL jaay chhe? faTare bhoo.ndaa nahoto jaaNyo tu.n hoeesh aavo sahelaaNee! ke mareene paN tu.n amaaree kaa.ndhe chaDheene jaay chhe. ============== pratham chu.nban,pratham ushmaa jeevananee bheT ka.nee dharashe, are jaalim me.n dhaaryu.ntu.n tane dilmaa.n kanee thaashe; ane tu.nto kahe chhe ke 'mane ka.nee paN nathee thaatu.n', nahotu.n me.n kadee dhaaryu.n ke tu.n aavo dil vinaano hashe. =========== jeevanamaa.n aaj me.n maaraa navee ek vaat jaaNee chhe, pyaaro chhe pata.ng *deepakane naa e vaat chhaanee chhe; pata.ng kaaje zaghaDato aaj me.n **Dipak ne deeTho chhe, maLyo jyaare me.n joyu.n to, pata.nganee paa.nkh taaNee chhe. [Dipak=name; ane deepak=deevo;] [pata.ng eTale pata.ngiyu.n ane utaraaNano pata.ng(kite)] =========== parabhav chhe khoto kahenaaraa paL paLane bhoolataa jaao chho; paL paLane paN jyaa.n bhoolo chho parabhavane sheed nakaaro chho? ============ khudaane kahaa "KUN" to jahaan ban gayaa; mahobbatane kahaa "KUN" to taaj-mahal ban gayaa ("KUN"=Ho Ja) ============= ================================= 1953 thee 1960-65 daramiyaan lakhaayel MUKTAKO =================== ============= taaaree aa.nkhano aNasaar maaraa pyaar jevo chhe, maaree aa.nkhano aNasaar taaraa pyaar jevo chhe; karee me.n baadabaakee pyaar ne aNasaar keree to vadhyo je pyaar te aapaNee aa.nkhona aNasaar jevo chhe. ============= jyaa.n hu.n j khud nishpraN hato tyaa.n preraNaanaa.n paan shaa.n? jyaa.n hu.n j khud mRrityu.n hato tyaa.n mo.nghaa.n jeevananaa.n daan sha.n? ============= pahelee ane chhelleema.n aa eka j tafaavat chhe; paheleemaa.n lagaavat chhe chhelleemaa.n bagaavat chhe. ============= rakshaa jyaa.n muj beneeneei rakshato hu.n rahu.n sadaa; rakshaano taar sootarano sootar tav jeevan ,alvidaa. ============== duniyaa bhale mane nishThur maane, hu.n nisThur chhu.n; jagat taaree shist praNaalithee khare j hu.n door chhu.n; maaree hRidaydevee paN mane jo naa samjee shakee; to bechen chhu.n, bedil chhu.n, nishThur chhu.n, hun kroor chhu.n. ============ vaas naaeeshwar taNo jyaa.n vaasanaa booree hashe; vaas tyaa.neeshwar taNo, jyaa.n vaasanaa saaree hashe. ============ muj jeevanano bharg aaje tuj jeevanathi sa.nkaLaay chhe; tuj jeevanano ark aaje muj jeevanathee kaLlaay chhe. ============ sadaa hasatee tane hu.n aaj thee jovaa chahu.n; gamgeenee taaree sadaa hu.n bhaagatee jova chahu.n; e khushaalee tuj taNee te sahacharee maaree banaavee, muj jeevanane tav jeevanathee hu.n jeevatu.n jova chahu.n. =============================== =============================== joonaa.n muktako samaapt thayaa.n ============================== ============================== ===== saame ma.nzil ===== bolanaar samajeene bole suNanaar samajeene chaale, to rasto swayam a.nkaay ma.nzil saame aaveene maLe. (May,5th,2000) ===== trira.ngo ===== farfar lahere trira.ngo jyaa.n jyaa.n, uThe haath karavaa salaam tyaa.n tyaa.n. (June,30,2000) ===== bhool ===== bhool karee, karyu.n lagan ne faryo feraa chaar, kem thavu.n tujmaa.n magan? naa karyo jaree vichaar. Nov.26,2000 ====== praapti ====== ene shu.n gaadee-takeeyo? ke naa ene van-vagaDo. e rahe bas farato tujmaa.n naa kashaathee ene zaghaDo. Nov.26,2000. ------- majal ======= hu.n taaraamaa.n tu.n maaraamaa.n, hu.n maaraamaa.n tu.n taaraamaa.n; koN konaamaa.n koN fare aa? ghaDee ghaDee taaraa maaraamaa.n? Nov.26,2000. ======= ======== ========= sahakaar ======== ek paksha jo padtu.n mooke, beejo paN thodu.n emaj zooke; to jivataranee seeDee parathee swarg-sukh utartu.n laage. (Dec.6th,2000) ========= navaa.n makaano ========= have chaNaashe je makaano, tyaa.n seeDee-lift mukaashe nahee.n faTaak upar paho.nchee javaashe, fooTashe bo.mb,jyaa.n dhaDaak daee. (Dec.6th,2000) ========= svabhaav ======== doodhe dhoovo kolaso, badale naa kaLo vaan; dholu.n paN kaLu.n kare, ekaj vaatanu.n bhan. (Dec.6th,2000) ------------- =============== poorNaat poorNam =============== (raatrinaa saadaa traNano samay. soomsaam,neerav ashabd gati. a.ntaranaa uoodhva gamanano pracha.nD josh.) ========= ka.nee nathee..ka.nee nathee chhataa.n badhu.ny chhe. door door ati sameep chhataa.ny praapt naa. prakaashani bahirrekhaa.. shoonya shoonya a.ntar dhanya dhanya. shu.n badhu.n aa? ka.nee nahee.n ka.nee nahee.n hu.n nahee.n tame nahee.n.. shoonya shoonya?.. naa.......naa poorNa.....poorNa. haa,poorNa porNa (1962) ========================= ======================== [1953 ane 1958 daramiyaan lakhaayelee neechenee rachanaao chhe] ======================== mo.nghee maanavataa! tane karee arpaN, sahaj maanav banu.n! ========= hu.n najdeek avu.nchhu.n, tame doordoor jaaochho; jeevananee daDamajalamaa.n niraashaao la.nbaavochho. paase naa beso,ka.nee nahee.n, jaraa doorathee jovaa do, tamaaraa roopanee ee.ndrajaaLe, mane jaraato fasaavaado. ========= veejaLeenaa deevaamaa.n chhe mane shraddhaa, chaa.np daabo ne e sevaamaa.n haajar chhe. veejaLeenaa zabakaaraamaa.n naa jaree shraddhaa, kshaN ek chamakee faT dai thavaano faraar chhe. ======== joeene kavinee nimagnataa doorathee, bhaaee ek bolya vadee smitathi; shu.n lakho chho?kavitaa lakho chho? nimagnataa gaee kavinee man maa.nhethee. aadaryu.n adhooru.n rahy.u,kalam saree ne niba.ndh gayo aa kavitaamaa.n faree. ========= pyaar ek evo agni chhe, je sadaa beejaane baLe chhe; ko' bene vaat kartaa.n joee keTalaa.n haiyaa.n prajaLe chhe? ========= bahu moTaa bano naa kadi, moTaaeemaa.n naa maal bahu chhe; moTo banyo aa juo sama.ndar, to enaa.n khaaraa.n paaNee banyaa.n chhe. ========= oo.nche chaDho jo kadi tame to patan tamaaree saame oobhu.n chhe; oo.nche chaDhelaa aa jaLabi.ndune paDee dharateemaa.n samaavu.n paDyu.n chhe. ========= kaajaL kaaLee raat hatee, seeme saghaLee shaa.nt hatee; vasamee vananee vaaT hatee, aagiyaanee vaNazaar hatee. ========= ko'kanyaanaa bhaalanee Teeldee samee, ek naav rahee dariye sarakee, enaa haiyaanaa ja.np-aja.np mookee, ek taarak dhruve e rahee taakee. ========== aa sa.nsaare swaarath kaaje, maanav mathataa eto sahel; cha.ndan sam parakaaj ghasaavu.n, ej kharekhar chhe mushkel. =========== me.n chaahee duniyanee maitree, me.n deedhee duniyaane maitree; dukhanaa.n vaadaL gheryaa.n jyaare, dharee na ko'e shire chhatree. =========== tamaaraa jigaramaa.n dard chhe, amaaraa.n dardamaa.nye jigar chhe. =========== khudaanaa khalkanee maa.nhe, rahyo chhe pyaar yugothee; hajiye tRipt naa eechchhaa, ke jeevechhe pyaar yugothee. =========== khudaane chaahee tu.n leje, ke eno pyaar chhe pooro; agar chaahee shake naa to, eeshk taaro chhe adhooro. ============ mahe.nkatu.n mo.nghu fool gulaabee, karamaatu.n tu.n sheedane aabee; sukhaD jaate nitya ghasaaee, prasaraave suga.ndh gulaabee. ========================= pushp keraa premiyo aa paa.nkhadee jotaa jajo, Ishk ghelaa aa aadmeenee, aa.nkhaDee lotaa jajo. ======================== mahobbatano deevaano chhu.n, hu.n duniyaathee nathee Darato; karu.n chhu.n pyaar pushpothee, hu.n ka.nTakathee nathee darato. ========== mahobbatano deewaano chhu.n, hu.n shammaano paravaano chhu.n, khabar chhe aa prem pata.ngaane, hu.n ko' di' saLagee javaano chhu.n. ========== priye priye tuj hRidayanee aagamaa.n jo baLu.n hu.n, toye taaraa nayanpaTamaa.n toy* kaa.n hu.n naa bhaaLu.n? me.n maagyu.n te maLyu.n na mujane shok teno jaree naa, chaahu.n hu.n to banee ka.nkaN hast taaro suhaavu.n. *toy=paaNee ========== varsh DhaLene lok-diwaalee, maLatee varase ek diwaalee; shaam DhaLene ra.ng DhaLe, maLatEE mujane roj diwaaLeei. =========== mahobbatane kahaa thaa rook jaa; magar dilane kahaa ki zook jaa. =========== ghar ghar kishorone are jyaa.n ann nee naa aash chhe, shwaas naa tyaa.n,unaa hRidaynaa rakt taNaa nishwaas chhe. =========== hajaaro premanee kreeDaa ahee.n me.n khelaatee deeThee chhe, hajaaro dardanee peeDaa ahee.n me.n relaatee deeThee chhe; Ishwaranaa jagatanu.n aa naaTak sarjan joonu.n hoy chhataa.n, premanee kreeDaa,dardani peeDaa, ahee.n naa aTakatee deeThee chhe. ============ khovaayelee kathaa bhalee, chho swapnamaa.n naa aavatee, ki.ntu chi.ntaa ure chhe eTalee rakhe tyaa.nthiye tu.n khovaaee jaatee. ============ mukaddaramaa.n to maaraa hetanaa saagar lakhaayaa chhe, to mitrona hetamaa.n me.n, saagaranee khaaraash bhaaLee chhe; jeevananaa keTalaa.nye, satyonee madhurapamaa.n, satyonee tasveerane j me.n vaara.nvaar bhaaLee chhe. ============ chogam faratee dharatee taaru.n * kevu.n rupaaLu.n bistar chhe? adrashya aa vaayunu.n taaru.n kevu.n niraaLu.n vastar chhe? ne prabhunee aa nagna moortine ahee.n va.ndan hajaaro vaar chhe; dhanya maanav, taaree j aa nirvastra moortine ahee.n dhikkaro hajaar chhe. (*nirvastra bhikhaareene joine) ============ kshamaa karajo ka.nee be-adabee thaaye to, a.ntar maaru.n ukelee vaa.nchajo; lakhyu.n chhe raktathee maaraa me.n "sadaa maaru.n booru.n thaajo, sadaa sahunu.n bhalu.n thaajo." ============= aa saathee amaaro aaj sauthee pahelo chhooto thaay chhe, amane saune paachhaL mookee juo kevo aagaL jaay chhe? faTare bhoo.ndaa nahoto jaaNyo tu.n hoeesh aavo sahelaaNee! ke mareene paN tu.n amaaree kaa.ndhe chadheene jaay chhe. ======================= pratham chu.nban,pratham ushmaa jeevananee bheT ka.nee dharashe, are jaalim me.n dhaaryu.ntu.n tane dilmaa.n kanee thaashe; ane tu.nto kahe chhe ke 'mane ka.nee paN nathee thaatu.n', nahotu.n me.n kadee dhaaryu.n ke tu.n aavo dil vinaano hashe. ======================= jeevanamaa.n aaj me.n maaraa navee ek vaat jaaNee chhe, pyaaro chhe pata.ng *deepakane naa e vaat chhaanee chhe; pata.ng kaaje zaghaDato aaj me.n **Dipak ne deeTho chhe, maLyo jyaare me.n joyu.n to, pata.nganee paa.nkh taaNee chhe. [Dipak=name; ane deepak=deevo;] [pata.ng eTale pata.ngiyu.n ane utaraaNano pata.ng(kite)] =========== parabhav chhe khoto kahenaaraa paL paLane bhoolataa jaao chho; paL paLane paN jyaa.n bhoolo chho parabhavane sheed nakaaro chho? ============ kaaraN vagar =========== tamane radavu.n aave chhe mane hasavu.n aave chhe tamane paN karaN vagar amane paN karaN vagar tamaaree aa.nkhomaa.n aa.nsu.n aave koee paN kaaraN vagar amaaree aa.nkhomaa.n aa.nsu.n aave koee paN kaaraN vagar lakshaN aa saachaa premnu.n vishhano pyaalo peetee meeraanu.n lakshaN aa saachaa premnu.n Tthai thai naachatee meeraanu.n [June 1,2001] ============= haalano sooraj ---------------------- pratham sooraj Tha.nDo hato. ek divas nabhathee evo paDyo boorajanee top par; ke banee gayo paleeto topano; topano goLo pachhee evo vachhooTyo nabh upar sooraj banee cho.nTee paDyo. have samajhaay chhe? divasbhar aa baaLe chhe e koN? haa, e banee beThelo sooraj, boorajanee topano goLo. [June14,2001] ============ jaL ,vaadaL ,jaL janma,mRityu,janma ================= dariye bhaLyu.n nadeenu.n jaL ; have e jaL gayu.n aabhanaa gaabhamaa.n banee vaadaL. faree paachhu.n nadeemaa.n bhaLee chaalee neekaLe dariyaa taraf banavaa vaadaL. samajha paDe naa. samasyaa jaTil aa. janma mRityu vaLee janma jevee jaTil aa samasyaa. chaalavaa do tyaare chaalee aavatee aa nischalataane. aapaNe to bas havethee jaL saathe raakho sa.nba.ndha saraL; peedhaa karo pivaay eTalu.n neera. shu.n nadee hoy ke shu.n hoy vaadaL? [June 15,2001] ===================== hu.n tu.n ekaj ===================== hu.n vRi.ndaavan hu.n chhu.n Kaashee hu.n paaNipat ne hu.nj aa zaa.nsee hu.nj Buddha chhu.n ne Gaa.ndhee hu.nj aa shaa.nt hawaama.n aa.ndhee. hu.n kaaganee kaakaa, ne koyalanee kookoo, Rituomaa.n vasa.nt ke patazaD te hu.n; aa poojan paN hu.n, ne bhakti paN hu.n, sudaamo ke sudarshan shakti paN hu.n. hu.nj sajan ne hu.nj chhu.n sajanee, hu.nj diwaakar,ne hu.nj chhu.n rajanee; fool paN hu.n chhu.n, aa maaLaa paN hu.n, paheree lau.n maaree Doke, jaaNe hu.nj tu.n. kahe have tu.n koN? ne koN chhu.n hu.n? tu.n rahe maaraamaa.n,taaraamaa.n raheto te hu.n. [June,2,2001] ============= ======================= deepak jyot zalaaye ======================== raat ekaakee,hu.ny ekaakee jeevan adhuru.n bhaase, aa.nkh chhalakatee ur aaNsuthi deepak jyot zalaaye priye,deepak jyot zalaaye. man murazaaNu.n,hRiday ghavaaNu.n premal e paritaape, aaj mane e khoob sa.ntaape aa.nkhoma.n aa.nsu naa maaye priye,deepak jyot zalaaye. haiyaamaa.n vaseene,door khaseene deedho te.n aatamtaap re, aa.nkho vahaavee,paN tu.n naa aavee door rahee malakaaye.. priye,deepak jyot zalaaye. ================== befikara -------- jeNe paheree lidhu.n maathe kafana ene shu.n si.nhaasana ke shu.n dafana [07-20-2001] -------- paaghaDee --------- jeNe baa.ndhee maathe paaghaDee pyaaree eejjata ene haraghaDee; ootare naa shirathee ko' ghaDee jeevana jaaye aaghaDee ke abaghaDee [07-20-2001] --------- paiso ka.nee nathee ------------------- paiso vastu khareedee shake jo vastu vechaaNe hoya; paNa hu.n koee vastu nathee mane khareedee shake naa koee. [07-20-2001] -------- vikaasa ------- eeshhwara kRipaa bi.ndu banee nabhathee jhare dharatee ure; jharaNu.n banee nadeemaa.n faree saagara bane; eeshhwara kRipaa janmee shishu-tane kRipaalu eeshu bane. [07-20-2001] ================ mauj avataar ============= beej thaee taDaak faaTee javu.n; thaD par faTaafaT chaDhee javu.n; shaakhaa prashaakhaa,fool ane faL thavu.n; faree beej banee taDaak faaTee javu.n; faree thaD,shaakhaa prashaakhaa fool,faL; vRikshano sareraas aa j itihaas chhe. soorya thaee vahelu.n oogee javu.n; banee prabhaat prasaree javu.n; praharomaa.n vikharaaee jaeene saa.nj thaee raatamaa.n sarree javu.n; faree prabhaat,prahar ane raat; sooryano sareraas aa j itihaas chhe. boo.nd,bebee,baaLak, maanav ane mRityu; mRityu baad maLYo jo moksha to? te pachhee? te pachhee bas rahe ana.nt avyaabaadh sukh; kevo mahaan maanav taNo avataar chhe? na faree banavu.n boo.nd, baaLak ne maanavee. Fakt maanavano j aa sareraas itihaas chhe. ======================== kshaNa KshaNa jeevana maraNa ============================ savaara kahoke kaho saa.nj kaho gaee kaala ke kaho aaj; vaLee prakaasha vaa a.ndhkaar, bolo bharabapora ke ardheeraat. vaara ane divaso tithi ane taareekho; saptaaho ane paksho maaha,ritu ane varaso. kaaLanee chaadara aa banee paLo ane kshaNonee; aa.nTeeghoo.nTee chaadara aa, kaaLachakkara chaadara aa. kshaNonu.n bhajana keertan, Eja mrityu, ne eja jeevana. ======================== Ek muktak =========== tame swara banee gajavajo, ame pragaTashu.n gaaee soora; ame khilashu.n baaga gulaaba, tame banajo baavaLa shooLa. 11:28 AM 6/4/2002 ================ retee ===== hu.n retee chhu.n,kaNa kaNa jivatee, raNa,saagarakaa.nThe nivaasa karatee; kadamaa.n keeDee,eka foo.nke ooDu.n, mooTTheemaa.n maatee, sar sarar saratee. nirmoolya jaga najare hu.n sadaa, retee hu.n tela vinaanee,raste zooratee; maare kaaje koee ahee.n naa rotu.n, retee chu.n ne!sahunee haDafeto khaatee. paNa raNamaa.n shu.n kadi faryaa chho? kada maaru.n kevu.n? vaishaakhee vaayara jo; bhara bappore paga mookee jojo, kooTe maathu.n dariyo,me.n kevo naathyo jo. nabaLee maanee naa Thokara maaro; mooku.n laaja,dharatee-ambara eka jo. 6/4/2002 10:24:40 AM ============================== bhaaga ahee.nthee ===================== sa.ntane paNa je aape sa.ntaapa, paho.nche tene koNa? kaho aapa. sa.ntaanone je karaave vilaapa, paho.nche tene koNa?maaraa baapa. Dagale pagale, khoTo hisaaba, taaLo kema maLe? chhe kai.n javaaba? page paDu.n prabhu,shu.n karu.n have? aavaa jaNathee raksho,deenaanaatha. bhaaga 'praveeNa' bhaaga,jaldee bhaaga; hamaNaa aavashe e,khe.nchashe haatha. ==============================

View My Guestbook
Sign My Guestbook


get this gear!

get this gear!
Send me an e-mail at
pravinkshah@hotmail.com.

================================ Shah Pravinchandra Kasturchand's GUJARATI POETRY PAGE

Please use following LINKS to visit my Gujarati,Hindi, English Poetry,Short Stories etc. ================================

======================
Links in English Fonts
======================
PRIME PAGE.
FAMILY FILE.
DEDICATION DIVINE.
MY ENGLISH POETRY.
MY GUJARATI POETRY.
MY HINDI POETRY.
MY SHORT STORIES.
STRANGE & HUMOUROUS.
HUMOUR IN HINDI.
ON POETRY.
poetry glossary.
figure of speech.
longest words.
nobel prizes.
famous quotes.
====================================
READ IN GUJARATI AND HINDI FONTS
====================================
ABOUT MYSELF.
DEDICATION.
MY HINDI POETRY.
MY GUJARATI POEMS.

Click for FREE 300,000 Search Engine Registrations CLICK here for 2004 Colleges, Universities, and Financial Aid Page Online Degrees and Scholarships Click here to find Guaranteed Scholarships!