2 Gujarati,Hindi and English Poetry by pkshah

================================ Shah Pravinchandra Kasturchand's Gujarati Haiku ================================

=============== 1. tanano haaryo thaake;manano maaryo poorNaviraam. ============== 2. chaa^do chamake nabhe;chaa^danee choke chooDee chamake. ============== 3. vaadaLee nabhe khele aa^khameecholee vaadaL sa^ge. ============== 4. dhoLo paDado laal, peeLu^ ne leelu^, badhu^ bataave. ============== 5. amaaraa ghare tame? sooraj shobhe JhaLahaLato. ============== 6. deevaamaa^ vaaT paDee, daramaa^ saap saLavaLe chhe. ============== 7. kara^Diyaamaa^ phool; chhoD baagamaa^ rudan kare. ============== 8. Tebal par pyaalo tarase mare. paaNee re paaNee. ============== 9. kookar maare seeTee; cheto jaraak; aabh faaTashe. ============== 10. dhu^vaadhaar chhe dhodh;paaNee sa^taayu^; maatra vaadaLo. ============== 11. vRikshanee neeche dar;daramaa^ saap; baap re baap. ============== 12. saap upar DaaLe;neeche chakalee chee^chee^ karatee. ============== 13. more Tahuko maaryo; aabh jhabakyu^ anaraadhaar. ============== 14. koN kahe chhe nathee? haath la^baayo muTTheemaa^ havaa. ============== 15. nabh jhookyu^ te kaano;keDee chaDhee te naa raadhaa raaNee. [upakRita priyakaa^ta maNiyaar] ============== 16. ame to gayaa ghare; tame shu^ kaam? vaat raatanee. ============== 17. khaalee koDiyu^ gokhe; faanas raam. ghare Jhagaaraa. ============== june 28,2005 ============== ==== baaraNe taaLu.n; baaree ughaaDee faT; raDe tijoree. ==== karame lakhyu.n kaam;dharame dhaaD; dharam karm. ==== keLaanu.n shaak; baTaaTaanee soDam; jihvaa dharm. 9:31 AM 9/10/2004 ==== upar beTho, aagaL paaChhaL tu.n bas tu.nhee tu.n ===== ame to door; tamey naa neekaT; vaaT vikaT. ===== gaaDee gagaDee; paaTaa leesaa lapas; vagaDo shoonya. ===== paaD naa ghaa.nTaa; badhir kaan chhe aa; aav aagaL ==== naa lakh patra; mokal eemel tu.n; haathanee rekhaa. ==== maar Doobakee aakaashee ratnaakare; motee taaralaa. ===== maN maNanaa goL goL laaDavaa chaa.ndo-sooraj. ================= 12:13 PM 5/25/2004 ================= --------- mojaa.n oochhaLe, taLe;gagan doobe, man magan. --------- mRiugjaL chhe chhaL; tarasyu.n raN jaL pee gayu.n. --------- doordarshan kharu.n,hasavu.n aave paDadaa par. --------- doordhvanino rav,neerav thayo; vaato basooree. --------- hamaNaa.n hasyaa.n, saachun? tamej jaaNo, a.ntar choop. --------- ghadiyaaLmaa.n vaage Takoraaba.ndh, samay choop. --------- oo.nghyaa tameto khoob;koN jaage chhe? taaLu.n jihvaaye. --------- faaeel khoolee gaee;badhu.n y ba.ndh, bhookh ooghadee. --------- vaadaL gaaje paaNee,gulaabful zaakaL doobyu.n --------- saravaranu.n jaL kaag pee gayo; ghade kaa.nkaraa. --------- jamaNavaar khoob saaro hatone? have kyaare chhe? --------- aa.nkho ughadee kaachee;bistar soom KoN radyu.n aa? --------- hamaNaa.n taaru.n naam;kaam chhe taare? awaaj ba.ndh. --------- hoTh beeDelaa saaraa;nayaNaa.n ba.ndh. sukhee thavu.n chhe? --------- prakaash khoolyo, ba.ndh aa.nkhomaa.n ugyo agan goLo. --------- goL maToL peT;sadiyoni bhookh bhaa.ngee gaee ne? --------- aaj tamaaru.n naam gharagharmaa.n deep pragatyaa. --------- ame jaagashu.n tame oongho niraa.nte. ghaNu.n kaam chhe. --------- pata.ngiyaanee paa.nkho;bhaat bhaatanaa ra.ngonee hoLi. --------- khurasee maathe beTho pradhaan saaro, prajaa khushaal. --------- jagat kaaje beeje,hu.n ne aa maaru.n kyaa.n neekaLashe? --------- saragamanee tarjo;bheenee paa.npaN, kamkamaaTi. --------- hoLee baaLe chhe kaashth;a.ntar jale, koN baLe chhe? --------- foolashaa.n foraa.n; varshhe chaare kor; koraa.n ne koraa.n. ======== bheetar bheenaa.n vRiksha,upar ruksh; paanakharomaa.n. ======== vanaee vaato vaaTe,vaatanee velo van vanamaa.n. ======== shereemaa.n chhooTyaa.n lok,dhaNamaa.n gaayo geeit go.ndare. ======= athaak thaak aam,vishesh thaak, gnaan vipaak. ======= naLamaa.n paaNee chakk,koovaa havaaDaa kare bhajan. ======= sooraj ugyo laal,aathame laal, vachamaa.n dhoLo. ======= maya.nk a.nke doodh,DhoLaayu.n raate, avani a.nge. ======= sooraj tape deh,baLle bhaDake sheet tarumaa.n. ======= DhaLyu.n jeevan a.nte,bharee javaanee, baaLak rotu.n. ====== janam jathaa kathaa;prabhaat raat, eeti athetee. ======= ugyaa baavaL aabhe,banee vaadaL varase shooLe. ======== tadako za.nkhe paaNee;aa.nkho doobatee aabh ooghaDe. ----------- reteenaa raN ooDe;nirlaj paaNee, oo.T Doobatu.n. ----------- pagamaa.n paaNee dhase,fool kheelatu.n ra.ng be ra.ngee. --------------- mojaa.n oochhaLe oo.nche,gagan taLe sooku.n ne sooku.n. --------------- dariyo Doobe aaghe,pavan sare, najar khaaree. --------------- soorya kshitije Sthir,have shu.n thashe ajavaaLaanu.n? --------------- mor gaheke megh;anaraadhaar, kaape kaaLaju.n. --------------- koyal bolee bol,fool ughaDyaa.n, ra.ng be ra.ngee. --------------- zaakaL maathe zool,pata.ngiyaanee pa.ngat ooDee. --------------- bhar bappore chaando,Ni.ndar raate Shu.n have thashe? --------------- keroseenano Dabbo;zaakamzoL, a.ngo baLataa.n. --------------- paalav saadee choLee,bhaateegaL aa aa.nkho choLatee. --------------- gharamaa.n aavee vahu;soonu.n aa.ngaNu.n, bahaar laavi. --------------- cinemaa aavee Dabbe,ek paisaamaa.n, sajaL aa.nkho. --------------- jagat pitaa jag; taaru.n niraaLu.n, maaru.n,tamaaru.n. --------------- praarthanaa thashe pooree;va.ndan maaraa.n, vaa.nziyaa meNu.n --------------- zaLahaLatu.n ghar;daazee javaayu.n, kaajaL kaaLu.n. --------------- peTamaa.n laay baLe,khaalee haathmaa.n, koLiyo vaayu. --------------- kiraN koraa.n saav;sooraj soono; kem banyu.n aa? --------------- foTe maDhyu.n chhe roop;swarna kinaaree; ra.nganee raanee. --------------- dariyo Dole bole,laher mojaa.n gaa.njyaa.n jaay naa. ---------------- laaD laDe chhe laaDee; gharanee waaDee kheelee javaanee. ---------------- aa.nkho bole chhe choop;khel khelati, laaDakvaayee. ---------------- gharanee bhee.nto khaDi; nee.ndarbheenee chirvidaay. ---------------- chhokari maathe mor;karato shor; sahu.n saa.nbhaLe. ---------------- popaT miThu.n teekho;pi.njar peTho; nakalee vaato. ---------------- chee.n chee.n chakalee maaLe;goo.nthatee jaaLee; bhavanee bhaaree. ---------------- khovaayee gayo ahee.n,bhav-aTavee sa.nsaaree sheree. ---------------- nakalee naato taaro,laage chhe saaro madhani zaaree. ---------------- chaar dishaanaa Stha.nbh,pavan seeDee nabhe taaralaa. ---------------- dam-ba-dam shhvaaso,upar neeche, taLiye beThaa. ---------------- aa.nkho nishhchal gati;dhruv-taarak, chaL-achaL. ---------------- roop niraaLu.n taaru.n;he bhagavaan, dar daagine. ---------------- hu.n shodhu.n ghar maaru.n;pag Dagataa, poochhavu.n kone? ---------------- siddhpuranee jaatraa,saav sastethee; ghar-mandir. ---------------- mRigajaLanee vaatu.n,raN saa.nbhaLe, sooraj hase. ---------------- mananu.n motee moLu.n?Tapaak tooTyu.n? dhoLu.n vaadaLa. ---------------- aashaa pa.nkheenee paa.nkha;shikaaree kaape; hasate mukhe. ---------------- aaj hu.n khusha khusha;khusha dharaa ne; gagana khusha. ---------------- bhar bappore chaa.ndo;aDadhee raate soorya oogashe. -------- laaD laDe chhe laaDee;gharanee vaaDee kheelee javaanee -------- Tabamaa.n baath karu.n;tanano mel Tabamaa.n nhaato. -------- foo.nfaaDaa maare saap;bahaar shooro; gharamaa.n fosee. -------- chhokaro Daree gayo;baap bagaDe bairee upar. -------- baaree ooghaDee kar la.nbaayo;koo.nDu.n peevaanu.n paaNee. -------- popaT beTho khaay;marachu.n teekhu.n; madhathee meeThu.n. -------- koyal bole kyaa.nk;mor gaheke; tanamaa.n taap -------- paaNee varase aabh;veej jhabooke; thaDake chhaatee. -------- veej jhabooke; maare aakaash aa,nkh vasu.ndharaane. -------- paanakhare e khare;vasa.nt Daale joban jhoole. -------- mananaa.n meet maTe;tananaa.n geet raNe bhaTake. -------- vananaa.n van ghaTe;man bheetar tape sooraj -------- vaato karatee ghaDee;aaj arav; paLanee vaato. -------- tebal sootu.n evu.n?khurasee laee sau chaDhee gayaa.n. ------- bistar ba.ndh aa.nkhe;kare chi.ntan; koN soovaanu.n? ------- zar zaratee aa.nkho;meeThu.n vahan; haLavee fool. ------- gharanee vaato ghare;bahaar shobhe zaakazamaaL. ------ ma.ngaL geeto gaay;mananaa.n meet; neer raNamaa.n -------


------------------------------- Pleasse use the following Links to visit the multiple pages. Thank you. Shah Pravinchandra Kasturchand -------------------------------


View My Guestbook
Sign My Guestbook


get this gear!

get this gear!
Send me an e-mail at
pravinkshah@hotmail.com.

================================ Shah Pravinchandra Kasturchand's GUJARATI HAIKU PAGE

Please use following LINKS to visit my Gujarati,Hindi, English Poetry,Short Stories etc. ================================

======================
Links in English Fonts
======================
PRIME PAGE.
FAMILY FILE.
DEDICATION DIVINE.
MY ENGLISH POETRY.
MY GUJARATI POETRY.
MY HINDI POETRY.
MY SHORT STORIES.
STRANGE & HUMOUROUS.
HUMOUR IN HINDI.
ON POETRY.
poetry glossary.
figure of speech.
longest words.
nobel prizes.
famous quotes.
====================================
READ IN GUJARATI AND HINDI FONTS
====================================
ABOUT MYSELF.
DEDICATION.
MY HINDI POETRY.
MY GUJARATI POEMS.

Click for FREE 300,000 Search Engine Registrations CLICK here for 2004 Colleges, Universities, and Financial Aid Page Online Degrees and Scholarships Click here to find Guaranteed Scholarships!