Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

Thaimaa Alkusivu Pääsivulle

Harjoittelu Siriraj, Traumaosasto

Harjoittelumme jatkuu, siten että olemme neljän viikon ajan maanantait ja tiistait traumatic osastolla (kuinka sen sitten suomentaisikin). Potilaat ovat pääosin liikenneonnettomuuksissa vammautuneita akuutinvaiheen potilaita. Muutama väkivaltatapauskin osastolla löytyy ja ainakin ensimmäisenä päivänä yksi itsemurhayritys tapaus makoili osastolla aivoödeemassa. Potilaspaikkoja on 32 ja potilashuoneet ovat 6-12 paikkaisia. Tämän lisäksi alla kerrassa on ensiapu ja teho-osasto onnettomuuspotilaille. Osaston potilaat ovat kaiken ikäisiä sekä miehiä että naisia. Yleensä potilaspaikat ovat varsin tarkkaan käytössä eli täynnä, kuten meillä Suomessakin on, muttei täällä yhtään potilasta oteta ylipaikoille.

Osasto on ulkoasultaan jo hieman lähempänä Suomen sairaaloita kuin urologinen osasto. Potilaita on kuusi huonetta kohden, tosin huoneet ovat erotettu toisistaan toisinaan vain puolikkaalla seinällä. Siisteys ei ole Suomen tasoa.

Potilailla on infektioita laidasta laitaan. MRSA ja HIV ei ole pois suljettuja, eivätkä nämä vaadi täällä minkäänlaista eristystä. Joten tarvittaessa tällaisia tuliasia voi hankkia vaivatta. Ensimmäisinä päivinä vierastimme varsin voimakkaasti potilaita joilla nämä sairaudet on omasta takaa. Täällä vain ei aina tiedä, mitä kaikkia sairauksia kullakin on, joten vierastaminenkaan ei välttämättä aina auta.

Ensimmäisenä päivänä selvitämme osaston potilaspapereita ja kirjaamiskäytäntöä. Papereita on useita, koska lääkärin ja osastonhoitajankin on pysyttävä ajan tasalla. Ensimmäinen kansio sisältää paperit, joihin lääkäri tekee merkintänsä ja määräyksensä hoidosta. Tästä löytyy myös pääpiirteittäin hoitosuunnitelma. Tämä on se kansio, josta hoitaja sitten kopioi määräykset   muihin kansioihin. Sisältää kaikkien osaston potilaiden hoitosuunnitelmat.

Toinen kansio on varsinaisesti potilaspapereita, täältä löytyy kaikki hoitoon liittyvä, kuten leikkauskertomus, laboratorio tulokset ja potilaan tiedot. Tämä kansio sisältää myös tarkemman hoitosuunnitelman ja hoidon arviointia. Hoitosuunnitelmassa on tietenkin kopioituna lääkärin määräykset. Tämä muistuttanee lähinnä Suomessa käytettäviä potilaskansioita.

Kolmas kansio on lähinnä osastonhoitajaa varten, ja että hoitaja voi tarvittaessa tarkistaa mitä potilaalle on määrätty. Kirjoitettuna mitä potilaalle on määrätty tälle päiväksi ja mitä jatkuvammin. Myös tässä kansiossa on kaikkien potilaiden määräykset.

Tämänpäiväiset määräykset kirjataan myös taululle, joka on hoitajienkanslian läheisyydessä. Kuitenkin kaikkien nähtävissä ja luettavissa. Näiden lisäksi osastonhoitajalla on potilasrekisteri, johon hän merkkaa potilaan tiedot sekä tulo- että lähtödiagnoosin. Käytäntö moneen kertaan kirjaamisesta perustellaan, että hoitaja voi tarkistaa mitä potilaalle on määrätty ja mitä tehty. Ja toisaalta on ymmärrettävää, kun hoitaja ja lääkäri ei tee yhteistyötä muutenkaan, niin heillä täytyy olla myös omat paperit, mihin kirjaamisen tekee. Voimme vain kuvitella, kun potilaan tila muuttuu äkillisesti, kuinka hyvin potilaasta tehtävä kirjaaminen pysyy ajan tasalla.

                         

Määräysten kirjaaminen taululle, julkiseen paikkaan, kuvaa hyvin, kuinka hyvin yksityisyyttä kunnioitetaan täällä maailma kolkassa. Kaikki asiat ovat julkisia, eikä kukaan tunnu tästä välittävän mitään. Valokuvaaminen ei ole kuitenkaan luvallista siten, että potilaita näkyy kuvissa. Potilaspapereissa, kuten kaikessa hoidossa silmiin pistää toimenpide ja ongelma keskeisyys. Täällä hoidetaan vammaa tai sairautta, eikä potilasta kokonaisuutena.

Toisena harjoittelu päivänämme olimme Kirsi Vartiaisen kanssa tutustumassa onnettomuus ensiapuun. Helpottaa ja auttaa huomattavasti, kun on joku joka tietää miten nämä vastaavat asiat toimii Suomessa. Tämän arvaileminen jää aivan kokonaan pois ja kysymysten tekeminenkin onnistuu helposti, kun tietää mitä kysyä. Meillä on ollut vähän huonoa kysellä, kun ei oikein tiedä mitään asiasta.

Ensiapupoliklinikka sijaitsee trauma-osaston alakerrassa. Kuten muillakin ea-poliklinikoilla, tämäkin on yhdistetty ea- ja kirurgianpoliklinikka. Potilasmäärät ovat 150 uutta, eli onnettomuudesta tulevaa potilasta ja 200 jatkohoito potilasta. Näillä potilasmäärillä tämä vaikuttaa oikein toimivalta systeemiltä. Viereisessä rakennuksessa on ensiapu muille kuin onnettomuus potilaille. Lähes kaikki tarvittava löytyy tästä samasta osastolta, eikä potilasta kuljetella ympäri taloa hoidon ja tutkimusten aikana. Ja muutenkin kaikesta päätellen ja kerrotun mukaankin tämä osasto on taloudellisesti hyvässä asemassa. Yleensä kaikki tarvikkeet ovat monikäyttöisiä, mutta täällä havaitsimme mm. kumihanskojen olevan kertakäyttöisiä.

Traumaosastolta löytyy yksi rehellinen sairaanhoitaja. Hän kertoo meille, että voittehan te tarkkailla, mutteivät he itsekään oikein tiedä mikä on sairaanhoitajan rooli sairaalassa. Ongelmat ovat siis tiedostettu ainaisen hymyn alla. Monessa asiassa ongelma on myös rahan vähyys, sillä hoitotarvikkeissa täytyy jatkuvasti säästää.

 

[Thaimaa faktaa] [Matkavalmistelut] Thaimaassa [Vko1] [Vko2] [Vko3] [Vko4] [Vko5=>] [Terveyskulma]

spostia: petrith@hotmail.com

This page was last updated on 29/11/98.

www.angelfire.com/pa/petrith/trauma.html