Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

ZEER SNELLE HYPERTEXT - VERBINDINGEN  2007

 

FR è TOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL

 

Klik hier op …

 

NOTARIAAT

FEDERALE STAAT

WETBOEKEN + RECHT IN HET ALGEMEEN

OPRICHTING VENNOOTSCHAPPEN +B.S. ç VZW

FISCALITEIT ( Federale Staat :WIB…BTW…)

VLAAMS GEWEST Registratie- en Successierechten

VLAAMS GEWEST : DORO + MILIEU + VEN + BOS…

DE WETGEVING ZOEKEN !

ZOEKEN + INDEXATIE

Bondige antwoorden op vele vragen

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

WAALS GEWEST + Deutschsprachige Gemeinschaft

BUITENLANDS RECHT + EUROPA

RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER + BALIES

BEROEPSORGANISATIES

BANKEN

KAMERS VAN KOOPHANDEL + POM

REFERENTIEDATABANK

NIS : STATISTIEK

COMMUNICATIE – TELEFOONGIDSEN

INFORMATICA

VERKEER + onmiddellijke dienstregeling NMBS
INTELLECTUELE EIGENDOM ex Merken.

 

WAT  IS  NIEUW  ?  26  NOVEMBER  2007

 

 * 2007: Fisconet :Enige woning: geen aftrek Schuldsaldoverzekering

Auteursrecht en naburigerechten + 2007: Private Stichting : Balans na 4 jaar…

IBAN + BIS Calculator +   2007: Vermindering administratieve lasten + De huurwet, 9 de editie (augustus 2007)

+ De tekst is in het Frans maar de auteur verwijst naar de Nederlandstalige toegang tot de websites naargelang ze vermeld worden  è  Bail de résidence principale+  FRANCE : 2007 : Réforme du droit successoral… +

Samenlevingscontracten ( + stopzettingen ) + Codificatie dientsverlenende intellectuele beroepen

 Echange données FISCALES avec autres pays + Circulaire ENERGIE: Belasting vermindering +  

 *   Orde van architecten  + 1.07.07: Inwerkingtredi,ng : ARCHITECTB.S.2007: Architect : Verplichte verzekering +    

2007: Niet-beslagbaarheid woning zelfstandige  + 2007: Handlichting  of Doorhaling ?  + 

 

 

 

VLAAMS GEWEST: *  Vlaams Parlement +  1/11/2007: Vast recht: Minnelijke ontbinding / Vernietiging koopovereenkomsten + Ontbinding verkoopovereenkomst + Zoek lokale/provinciale Mandaten + B.S.2007: Verhouding milieuvergunning / Bouwvergunning + + B.S.2007 : Uitvoering + Wijziging GRONDENBANK +  1/8/07: Decreet Ruimtelijke ordeningf ( Grondenbank ) +  Brief_aan de notarissen +  BS.2007: Harmonisering procedures VOORKOOPRECHTEN + 2007: Gemeenten op 1 mei ontvoogd + 2007: Bouwen en Wonen: PORTAAL + 2007: Renovatiepremie + 2007: Contactgegevens AROHM + B.S. 2007: Energieprestaties, enz. ( Koopakte ? ) + BOSWETBOEK  CHRONO +  SUCCESSIERECHTEN: Coördinatie + integratie circulaires ( 2006 ) + 

 

BRUSSEL H.G. 2007: Premies renovatie woonmilieu
2007:Toelaatbare functiewijzigingen gebouwen + B.S.11/7/07: Energie prestatie:art.18,35&42

*   2007: Opzoeken gemeentebelastingen + RUIMTELIJK ORDENING + * VOORKOOPPERIMETERS + Grondregie

2007:Belasting bezetters bebouwde eigendommen + Verplichtingen veiligheid + gezondheid+uitrusting woningen CHRONO   

 

WAALSE GEWEST    Decreet Miliueu:bijwerking ten minste 2006 CHRONO  *Recherche BIENS CLASSES + Aides en ce domaine +

 Fiche par commune: affectation du sol(2006) Energiesprestatieregelgeving:alle downloads + Décret droits  donation et  succession  +

 Permis de location 2006  + Vrijstelling/vermindering (art. 55/59) : toepassing voor organismen/instellingen buitenland 

 

 

 

NOTARIAAT  +  IPR

 

e-mail notaris via : Naam of Postcode of Plaatsnaam

FEDERATIE + VLN  + Witwassen van geld

Notarissen van Brussel + Nederlandstalige Raad

** Benoemingscommissie notariaat

Honoraria : TARIEF EN 5% te verminderen

Notariaat : Minuten en Rijksarchief

De elektronische identiteitskaart

BROCHURE : De huurwet, 9 de editie (augustus 2007)

Reglement publiciteit  en communicatie (Juli 2006) 

Bemiddeling notarissen : verkoop onroerende goederen

Notariële wetgeving - Deontologie

2007: Handlichting "2007"

2007: Vastgoedmakelaars : Plichtenleer

+ ? =  è BEROEPSORGANISATIES è

2006: Onrechtmatige Bedingen

Collectieve arbeidsovereenkomst notaris bedienden 6/12/05

Februari  2007 Sociale bedragen 2007

Vormingscentrum voor Mediatie IVORM 2006

Nr BTW zoeken (Naam +PC) en daarna "Free info" + Geldigverklaring BTW-nummer

2006: Vogelrecht > auteur oorspronkelijk kunstwerk

** Patrimoniumdocumentatie (verslag 2005 )

2007 : Afschaffing effecten aan toonder

Notarimmo  + Veiligheid en preventie

Apostilles: pays : en fin de chapitre

Legalisatie + apostille: Procedure

Berekening kosten aankoop woning 

Berekening kosten van een hypotheek

Bereken de waarde van een woning

E-MAIL adressen notarissen

2007: Vermindering administratieve lasten

 

IPR

Régime légal matrimonial dans le monde

UE:Conflits de lois régime matrimonial(2006)

LINKS ==> BRONNEN IPR

CIRCULAIRE 24/09/2004

Tijdschrift + WETBOEK

Steunpunt International Privaatrecht

 

 

FEDERALE STAAT

 

Federaal Portaalsite + Senaat + KAMER

Ministerraad + Zoeken in de sites...

PORTAALSITE Belgische Ombudsmannen

Commissie persoonlijke levenssfeer

Fiscale Memento IX-2006

Bereken uw pension  

Zijn bedrijf starten

Sociale bedragen 2007

Alimentatievorderingen: 0800 / 12302 + WET +

Aanvraag tussenkomst DAVO: Handleiding

Administratieve Vereenvoudiging

Suggesties over administratieve rompslomp

B.S. 2006: Brochure over de nieuwe wapenwet

POLITIE: filekaart,wegeninfo,enz.

B.S.2007: Belastingvermindering voor passieffhuizen

 

 

WETBOEKEN  +  RECHT ( in het algemeen )

 

De wetgeving zoeken: CHRONO !

  .   BURGELIJK WETBOEK – Hypotheekwet inbegrepen

·          1/09/07: Hervorming echtscheiding

·          2007: Handlichting "eenzijdige"

·          2007 : Circulaire Afstamming

  *  B.S. 8/05/2007: Erfrecht langstlevende samenwonende

Niet-beslagbaarheid woning zelfstandige  

ADOPTIE 2005  Website

2007: Jeugdberscherming Gecoördineerde  wetten

Keuzebeding onder last : FISCALE BEHANDELING

2007 : Erfrecht langstlevende samenwonende

B.S.2006:Formaliteiten huwelijk en wettelijke samenwoning

Samenlevingscontracten ( + stopzettingen )

LES BAUX COMMERCIAUX (FR)  Website

2007: Behalve Pacht : Verplichte plaatsbeschrijving

WET: Regels betreffende de handelshuur

  *  BROCHURE : De huurwet, 9 de editie (augustus 2007) +

2007: Registratie huurcontract  1 +

2007: Registratie van het huurcontract 2

2007:Huurovereenkomsten hoofdverblijfplaaats huurder

Commentaar huurwet ( Juli 2006 )

Plaatsbeschrijving aanvang huur

+  Plaatsbeschrijving einde huur

Website : PACHT (FR) + PACHTWET 

+ Pachtprijzen  ( Vl.gewest) + Pachtprijzen ( FR)

+ Pacht en lokale besturen

BS.4/06/07:Circulaire  wijzigingen Wetboek Nationaliteit          

   .  GERECHTERLIJK WETBOEK 

+  Vrijwillige en gerechtelijke bemiddeling0

   . STRAFWETBOEK +  B.S.2007: Bestrijding van omkoping

  .  BTW - Geannoteerd wetboek ( 2006 ) -

   . WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Zie hieronder: Oprichting Vennootschappen

RECHT op de handelingen van de burgerlijke en HANDELSVENNOOTSCHAPEN

   . CODE Corporate Governance ( 2004 ) + è

2007: Opvolgingsstudie Code Lippens

+ Code Buysse

+ SE è Click op EUROPA

   . WETBOEK VAN KOOPHANDEL

Codificatie dientsverlenende intellectuele beroepen

Wet handelspraktijken + Inpandgeving handelszaak

Faillissementswet  + Inkomstenbelastingen 2006

 

   .  BOSWETBOEK  CHRONO +  Bosdecreet  CHRONO

Burgelijke bosgroeperingsvennootschappen  CHRONO

 

   .  WETBOEK INTERNATIONAL PRIVAATRECHT

+ zie hierover " NOTARIAAT

Rechten van vrijwilligers CHRONO + Informatie (2006)

Successierechten: adm. & rechterlijke beslissingen

Art.83/3 + 83/4 succ.rechten

2007: Auteursrecht - VOGELRECHT

B.S.2005: Auteursrecht na Europese Richtlijn

STAATSBLAD + OPRICHTING VENNOOTSCHAPPEN + VZW

 

 

** 3/05/07: Neerlegging akten vennootschappen en andere :K.O. in werking op 3.05/07 en wijzigt K.B. 30 januari 2001

MINECO:De ondernemingsgegevens

   . WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

2007: EU: Effecten transacties

** 3/05/07: Neerlegging akten vennootschappen en andere :K.O. in werking op 3.05/07 en wijzigt K.B. 30 januari 2001

 

Formaliteiten oprichting Vennootschappen

2007: CBFA: OBA: Regeling

B.S.2007 Kosten bekendmaking akten rechtspersonenen

Referentiedatabank rechtspersonen

Kruispunt van Ondernemingen ( KBO )

De ondernemingsloketten

 

2 APRIL 2007: Neerlegging jaarrekeningen

 

2007 : Afschaffing effecten aan toonder

Inzage KBO: uittreksels+ toegang anders dan via internet

+ De maatschap

CODE Corporate Governance NL + Code Buysse

RECHT andelingen van de burgerlijke en HANDELSVENNOOTSCHAPEN

Registers T.R.V. 1988-2004

VZW + Ondernemingen

WET VZW ( Fisconet)ç VZW

**  2007 : VZW + STICHTINGEN " Excellentiepool "

2007: Private Stichting : Balans na 4 jaar

2006: VZW : Infobrochure voor verenigingen

2007: Formulieren 2007; Ondenemingen  EN Verenigingen 

2007: VZW + Pr.Sticht. Gebruik formulieren en Kostenç VZW

2007: Vennotschapen: Gebruik formulieren en kosten

Het in overeenstemming brengen van verenigingen en stichtingen ç VZW è http://www.asbl.be/nl/index.php

ASBL, AISBL & Fondations >>1/11/05 (FR) ç VZW

VZW, IVZW & Private Stichting:Formulier>>XI-05ç VZW

2007: Kosten bekendmaking akten rechtspersoon

B.S. Ondernemingen + VZW na 1/7/03 ç VZW

B.S. VZW tot 30/6/03 ç VZW

Activiteitencodes handels register

Nomenclatuur NACE

Répertoire actionnariat entreprises wallon (FR)

 

 

FISCALITEIT ( FEDERALE STAAT )

 

Overheidsdienst Financiën

·          Infolijn FOD FINANCIËN  0257/257 57

·          1/2007: Fiscaal Memento

Organigram Hoofdbestuur Registratie en Kadaster

Adressen belastingadministraties

Wegwijzer doorheen de fiscale diensten ( ontvangers, enz.)

Intelligente elektronische formulieren: FINANCIEN

 

Dienst RULING fiscale zaken

2007: Enige woning: geen aftrek Schuldsaldoverzekering

** Circulaire ENERGIE: Belasting vermindering

Fiscale maatregelen enz. voor de bedrijven

B.S.2007; Investeringsaftrek aanslagjaar

2006: Bankindentifcatiecodes + Banken – Listing BVB + links 

B.S.2006:Beslag onder derden inkomstenbelastingen 

2006: Repertorium RJ - Registratierecht  

2004:Vestiging van een recht van opstal - Heffingsregels                         

 

 

* -2006: Notionele interesten : Praktijk

Dubbelbelastingverdrag: 25/05/05

2005: Nieuwe Dienst voorafgaande beslissingen 

2005: Onbeperkt uitstel invordering directe belastingen

Belastingvermindering energiebesparende investeringen

B.S.2007: Vermindering WIB uitgaven inbraak + brand

FAQ Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

 

KB/WIB 92 - aanslagjaar 2006 (inkomsten 2005)

 

VAKCURSUS : Rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2004

Call center België-Nederland/-Duitsland

Doelstelling,toepassing,werking Dubbelbelastingverdragen

B.S.2004:Regeling Nederland/België uitwisseling inlichtingen

 

**  BTW                                          

BTW-wetboek + Nr BTW zoeken of Nr BTW Zoeken ( ? )

+ Geldigverklaring BTW-nummer 

12/04/2007 : Circulaire Onroerende leasing

2006:BTW FoutieveBestuurder=hoofdelijke aansprakelijkheid

2007: Richtlijn 2006/112/EG   B T W

2007: De bouwheer en de BTW

6% BTW voor de renovatie van privé-woningen

 

Gescheiden Ouders: Belastingen, enz.

2005:Collectieve schuldregeling: fiscale invordering

 

 

    

Financiën: 26 formulieren(2006)

             Zie ook hier over: FISCALITEIT ( Federale Staat )

 

DORO  ? è hieronder…

Wetboek REGISTRATIERECHTEN

 

**1/11/2007: Vast recht: Minnelijke ontbinding / Vernietiging koopovereenkomsten  + Ontbinding verkoopovereenkomst

 

Schenking van roerende goederen  - Gelijkstelling met een legaat

Akten vrijgesteld (159,8)-Schenking bouwgrond - 2006

Nieuwe tarief schenkingen roerende goederen

Schenking ROEREND goed : zie § 2

Interpretatie art 60bis Wetboek successierechten: Vrijstelling vererving familiale ondernemingen + vennootschappen

Overzicht van de nieuwe fiscale maatregelen

+ art.140, enz. è Registratierechten

21 DECEMBER 2006 :bl.2192+ 2212

1.Vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen :

2. Vrijstelling van successierechten of van recht van overgang bij overlijden, voor gronden in het Vlaams Ecologisch Netwerk è Belgische Staatsblad 18/01/2007

Electronische formulieren "Successierechten "

Vrijstelling succ.rechten Bossen + Gronden in het VEN è

Akten vrijgesteld (159,8)-Schenking bouwgrond 2006

Circulaire 4 : VEN + BOS 26.01.2006 + Circulaire 5 : VEN + BOS 26.01.2006

Legaat.aan.rechtspersonen-.Overdracht.van ondernemingen

Circulaire 2001 + Inbetalinggeving kunstwerken successierechten(2003)    + zie art.3/3 en 83/4 ( 2005)

Onroerende Voorheffing

Gemeentefinanciën aanvullende belasting personenbelasting + opcentiemen onroerende voorheffing

Grondgebied vatbaar voor ruilverkaveling (2006)

De VMSW is sinds 1 juli 2006 de rechtsopvolger van de VHM 

 

VOORKOOP

  *B.S.2007 : Uitvoering + Wijziging GRONDENBANK

BS.2007: Harmonisering procedures VOORKOOPRECHTEN

Geïntegreerd loket Recht van Voorkoop  +

Brief_aan de notarissen  + Geo-Vlaanderen  +

Voorkoop overstromingsgebieden:zie art.12( VII-2003)

 

VLAAMS GEWEST : DORO + MILIEU + VEN + VARIA…

RUIMTELIJKE ORDENING. 

2007: Bouwen en Wonen: PORTAAL

1/8/07: Decreet Ruimtelijke ordeningf ( Grondenbank )  

 

2007: Gemeenten op 1 mei ontvoogd

2007: Contactgegevens AROHM  B.S. 2007: Energieprestaties, enz. ( Koopakte ? )

Bouwen en wonen : formulieren (2006)                                  

**  Versoepeling:Stedenbouwkundige vergunning(11/2006)

DORO 1999 + 1996 ( Maart 2006) +

Minimale weguitrusting : Afwijking DORO (12/2006)

+ ToepassingArt.145§2 ( Juni 2004)

B.S.2007: Verhouding milieuvergunning / Bouwvergunning

 ** NIEUW: Ruimtelijke Ordening >>

Geo-Vlaanderen   Ruimtelijke planning

Aanvraag Planalogisch ATTEST vanaf 1/7/06  + Aanvraag Stedenbouwkundige inlichtingen + Stedenbouwkundig attest  + Stedenbouwkundige vergunning waarvoor eenvoudige dossiersamenstelling volstaat + Stedenbouwkundige vergunning voor werken met uitgebreide dossiersamenstelling (recto-verso af te drukken op 1 blad) +

2007: Gemeenten op 1 mei ontvoogd

Stedenbouwkundige en inlichtingen: 1) gemeenten die voldoen aan de " 5 voorwaarden" +  2) andere gemeenten

2007:Toelaatbare functiewijzigingen gebouwen

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen            Thematisch overzicht (2006) + Overzicht op gemeente (2006)

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ( tot 2007 ? )

** De energieprestatieregelgeving

+ Energieprestatieregelgeving 1/06/2006

+ Energiesprestatieregelgeving:alle downloads

+ B.S. 2007: Energieprestaties, enz. ( Koopakte ? )

De Hoge Raad voor het Herstelbeleid (21/12/2005)

 

Atlas woonuitbreidingsgebieden

Diensten Geo-vlaanderen

 

Ruimtelijke planning + Toelichting ruimtelijke planning

Uitvoering besluiten Ruimtelijke ordening

Dossiersamenstelling aanvraag stedenbouwkundige vergunning(2006)

Vorm beslissingen inzake verkavelingaanvragen(2005)

Stedenbouw openluchtrecreatie verblijven  CHRONO

Wanneer vervallen stedenbouwkundige vergunningen?

Wanneer vervallen verkavelingen NIET?

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Strand & Dijk (Print 5/11/06)

 

GIS >> Algemene en bijzondere plannen van aanleg

GIS >> Bodemgebruikskaart + Gewestplan

GIS >>Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

 

BODEMSANERING è  OVAM

 

BODEMSANERING  +  B.S.2007: 2006: Bodemsanering

 

2006:Decreet BODEMBESCHERMING ex B.sanering CHRONO

*   ***Inwerkingtreding : Najaar 2007 ???

Bodemattesten en overdrachten

Contactgegevens Bodem +  Bodemattest on line     Grondbank

Overdracht percelen met (vroeger) tankstation

MILIEU 

Vlaams leefmilieu overheid

Leefmilieu,Natuur,Energie (LNE)   

Categorieën projecten ==>milieueffectrapportage ( 2004…)

Milieuvergunning (15/09/06)  è6.500 bedrijven niet langer vergunningsplichtig

MILIEU Informatiesysteem (Emis) 

LANDINRICHTING.NATUUR.BESCHERMINGSMAATREGELEN 

 

** Geo Vlaanderen Loketten

Het GRB en de lokale besturen

Ruilverkaveling

Statistieken (APS)

GEN of GENO : Koopplicht Vlaamse Gewest(2003)

2004 :Landinrichtingsplannen   CHRONO

Natuurgebieden in kaart

Onroerenderfgoed   vervangt de vorige site

www.monument.vlaanderen.be

of www.landschap.vlaanderen.be

Bosdecreet  CHRONO

Burgelijke bosgroeperingsvennootschappen  CHRONO

 

HUISVESTING - WOONCODE 

Vlaamse Wooncode

 ** 2007: Bouwen en Wonen: PORTAAL

2007: Contactgegevens AROHM  + Overzicht alle premies  

2007: Tegemoetkoming kosten renovatie woning + Steunmaatregelen bouwen en wonen

Heffing bestrijding leegstand/verkrotting gebouwen CHRONO

Verbeteringspremie voor woningen CHRONO +

Bespaar met isolatie en ventilatie + 2007: Renovatiepremie

 

2007: Overstromingsgebieden :Kaart

 

VARIA

Zoek lokale/provinciale Mandaten

VREG : Elektriciteit + Gas

Steun voor ondernemers + Ondernemend Vlaanderen

Wetgeving inzake SUBSIDIE(2006)  +  ADOPTIE 2005 

Gemeentedecreet +  De nieuwe Gemeentewet (?)        Provinciedecreet  (2006)  

Trage Wegen +  Agentschap Binnenlands Bestuur

 OCMW - Organieke Wet- gecoördineerd + OCMW

Rekenmodules... aankoop...hypotheeek..

 

Begraafplaatsen en lijkbezorging

** Kerkfabrieken/erediensten:Regelgeving

2004: Organisatie erkende erediensten  CHRONO

+ ? B.S.2007: Boekhouding besturen eredienst

+ ? Besluit eredienstbesturen

+ ? Eredienst: gemeentelijk niveau (BS 2005)

+ ? Eredienst:  provinciaal niveau  (BS 2005)

Wateringen  + Geo-Vlaanderen  Cultureel Erfgoed

VVSG + Zie ook  : Chapitre 10  N-B:  NL

Opzoeking gecoördineerde wetgeving  + * *  CHRONO * *  

 

 

ZOEKEN + INDEXATIE

 

 

****  RECHTSPRAAK ZOEKEN !

 

MINECO:De ondernemingsgegevens

Google Downloads + GOOGLE + Alles over Google ( FR )

Belgische Ambassades + Buitenlandse Ambassades in Brussel

Indexcijfers consumptieprijzen+Huurindexering hoofdverblijfplaats (automatisch)

Index ABEX + Evolutie ==>2004: ABEX

 

De gemeente en de handelsvestigingen

Erkende aannemers

Registratiecategorieën + Klasse aannemer + Geregistreerde aannemers. ? tel. : 0257 257 57.

STRATENGIDS

DE POST + Postzegels via Internet + Postcodes België

Opzoeken postnummers/gemeenten è France, Belgique, Suisse et Luxembourg.

* Elektronische aangetekende zending

Financiële Instellingen van WO II tot ..   OF VIA è

Referentiedatabank rechtspersonen

 

Les musées du monde

 

 

VERTALEN + VARIA

 

 

Juridisch woordenboek Belgisch recht

EEN woord vertalen ? Uitstekend...

 

Uw persoonlijke verhuis assistant

Elektriciteit +Aardgas bij verhuizing regelen

Commissie Regulering Elektriciteit en Gas : CREG

Id Vlaams Gewest: VREG

Id Brussels H.G.:Ibgebim + Gas en elektriciteit in Brussel

Leveranciers voor drinkwater

Informazout Wetgeving

Test-aankoop + Confederatie Bouw

Algemeen Eigenaars Syndicaat

 

Ombudsman VOOR DE PENSIOENEN

BELGOPOCKET: Bondige antwoorden op vele vragen

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

 

 PORTAALSITE

 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 Electronische Identiteitskaart

WETBOEK REGISTRATIERECHTEN

VAKCURSUS Administratie: Brusselse wetgeving

Schenkingsrechten

Federale.wetgeving.:3  gewesten)

Kaart verhoogde vrijstelling ( abattement ) voor  registratierechten

Schenking.Vermindering >buitenlandse.Rechtspersonen

 ** Verkooprecht : abattement : Wijzigingen 2006

2003:Circulaire.verkooprechten-schenkingrechten

2004: Circulaire art.59,1 reg. + art.140 succ.

Rechtenvermindering - Legaten aan de Duitstalige gemeenschap en aan buitenlandse rechtspersonen

 

WETBOEK.Successierechten + PRIJSCOURANT

Registratierechten en successierechten

18.elektronische.formulieren." Successierechten"

B.S.2003 Kunstwerken en successierechten

Circulaire 2001

Rechtenvermindering - Legaten aan de Duitstalige gemeenschap en aan buitenlandse rechtspersonen

 

RUIMTELIJK ORDENING

WETBOEK ruimtelijke ordening

Maatschappij verwerving van vastgoed CHRONO

B.S.2004:Aanvraag stedenbouwkundig attest +

Samenstelling aanvragen verkavelingvergunning

+ MODEL Verkavelingvergunning

B.S. 30/04/07: Ontwikkelingszone

VOORKOOPRECHT  + BESLUIT CHRONO

 * VOORKOOPPERIMETERS + Grondregie

Werken stedenbouwkundige vergunning vrijgesteld

Gewestelik Bestemminsplan ( GBP)

Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GEWOP)

B.S. 2006: GSV:Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening = Ontwerp gewestelijke stedenbouwkundige verordening :PDF

Dienst huisvesting van het BROH

2003:Brusselse huisvestingcode en de gemeenten + tekst è Brusselse Huisvestingscode è

B.S.2004:Uitvoering Huisvestingscode

B.S.2004:Aanvulling Huisvestingscode

Verplichtingen veiligheid + gezondeheid+uitrusting woningen   CHRONO

Gewestelijke.Stedenbouwkundige Verordening ( GSV)

Databank : Beschermd Monumenten

Bouwvergunning                        

** Premie renovatie en gevelverfraaiing ***

2007 Premies renovatie woonmilieu

Bodemsanering

Vereniging.Stad.en.Gemeenten

2007 Belasting bezetters bebouwde eigendommen

Opcentiemen Onroerende Voorheffing

B.S.2004:Toegang==>Milieu-Informatie
Kerkfabrieken  CHRONO

Wetgeving (Gewest)

 

 

WAALS GEWEST

 

 

NL: Ontdek Wallonië

 

NL: Regionale investeringsmaatschappij

 

Site PORTAIL + SITES +

Provinces: compétences, etc

Communes: compétence, etc

 

Dons, legs, Locations, Funérailles et sépultures

 

NL: WETBOEK REGISTRATIERECHTEN

**  Réforme dr. donation et succession.

NL: Successie:art.60 + Registratie:art.131,enz.

NL: Registratierechten: art.159,8

NL: VAKCURSUS  Federale wetgeving (toepassing: de 3 gewesten)+ NL:Waalse wetgeving

 

NL: Wetboek.SUCCESSIERECHTEN 

PRIJSCOURANT

**  Réforme dr. donation et succession

NL: Successie:art.60 + Registratie:art.131,enz.

Vermindering.Successierecht

NL:Wijzigingen art.48,522 en 54 toevoeging art. 523

NL:18 Elektronische.formulieren:Successierechten

NL:Inbetalinggeving kunstwerken succ.rechten

 

WEBSITE  FR CWATUP 2005 + DGATLP  

** CWATUP: dernière coordination disponible

Bouwvergunning

 

Decreet Miliueu:bijwerking ten minste 2006 CHRONO

Recherche BIENS CLASSES + Aides en ce domaine

Fiche par commune: affectation du sol(2006)

Permis de location 2006  + Brochure

2006: Assainissement des sols + Environnement

OCMW Organieke Wet-Waalse Gewest  CHRONO

DISS: Intégration sociale

Plans de SECTEUR + Projets ( + Cartes ) amenant révision des plans de secteur

FR:2006 :Wetgeving inzake SUBSIDIE

FR:2006: Premies rationeel energiegebruik

Opzoeking gecoördineerde Wetgeving FR + Gewest

è TOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL   + >>> "REGION WALLONNE "

Deutschsprachtige Gemeinschaft

 

+ B.S.2005 :NL: Kerkfabrieken Hoofdstuk III -1.

 

 

BUITENLANDS RECHT

 

Toegang tot het recht landen  van de EU

Régime légal matrimonial dans le monde

 

NEDERLAND Op zoek naar een notaris + KNB +

Wet op het notarisambt

Kadaster + Etfrecht + Nederland

WETBOEK ON LINE

Daarna >>>  Burgelijk Wetboek ( Nederland )

Huistekoop  + Alternatief voor de makkelaar/

FRANKRIJK Droit français + Frankrijk

**FRANCE : 2007 : Réforme du droit successoral…

Kosten onroerende aankoop

Droit et démarches via mots-clés

Tous les liens juridiques

Annuaire des notaires

MEER ?èTOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL 

LUXEMBURG  Wetgeving +

Notarissen + Notariat : Loi organique

FR  + Luxemburg

DUITSLAND + Duitsland
Le droit allemand ( en français )

Le notariat allemand    

MAROC Le Code de la famille et l'UE (PPT)

 Code de la famille

Exposé sur le Code de la famille

ITALIE Droit italien de la famille

SPANJE Spanje

TURKIJE  Turks Burgerlijk Wetboek (1/3/2006)

ZWISTERLAND Zwitserland

Id + andere landen :Click op Chapitre 14 :

 

EUROPA 

 

Gratis nummer 00800 6 7 8 9 10 11 van overal in de EU.

= Rechtstreekse verbinding met de EU

1/06/2007 : Wetgeving

Informatie voor de BURGERS in de EU

Informatie voor het BEDRIJFSLEVEN in de EU

 

PORTAALSITE +  Ombudsman

Toegang tot het recht landen  van de EU

B.S.2005: Europese executoriale titel niet-betwiste schuldvorderingen

**E.U.2007: Bescherming Timesharevakanties

HOF VAN JUSTICIE è Click op "ZAKEN"

EUROPA Belangrijke Juri. Mededeling

2006: Nieuwe Verdrag LUGANO

Communautaire bepalingen sociale zekerheid

 

 

 

RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER + BALIES

 

 

**  RECHTSPRAAK ZOEKEN !

 

Grondwettelijk Hof : arresten 2007

Grondwettelijk Hof = ex Arbitrage Hof

 

Hof van Cassatie + Raad van State

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie

Centres d'arbitrage à l'Étranger (FR)

Andere sites click Chapitre 4 :

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­BALIES Orde van Vlaamse Balies

Gerechtsadressen

Ordre.avocats.francophones.germanophones

BEROEPSORGANISATIES

 

 + Links voor vrije beroepen

Vennootschap.geneesheren;art.18,47,72,161-164,173  

Handelsvennootschap.en.artsenvennootschap

Geneesheren : Associaties  + Geneesheren : Vennootschappen

B.S.2006: Architect rechtspersoon

Apothekers è

Overdracht.vestigingsrechtStopzettingsmeerwaarde

Zoek een coördinator + 2005: Vereenvoudiging veiligheidscoördinatie

B.S.2006:Tijdelijke/mobiele bouwplaatsen (art.5&6)

B.S.2005:Tijdelijke/Mobiele bouwplaatsen

BIV: Beroepsinstituut Vastgoedmakelaars +

Plichtleer Vastgoedmakelaars + +  KB 1993 : Beroep vastgoedmakelaar CHRONO + BS 2007 : Wijziging

Landmeters-experten

Gerechtsdeurwaarders

Instituut der Bedrijfsrevisoren + è

BS.2007:BEDRIJFREVISOREN:coördinatie vandewet

Institute of Forensic Auditors (IFA) EN

Instituut.Accountants.en.Belastingsconsulenten

Kamer Deskundigen Kunstwerken

KMO Formulieren, enz.

 

 

BANKEN

 

 

**  IBAN + BIS Calculator

 

Banken – Listing BVB + links

+ 2006: Bankindentifcatiecodes

CBFA  + Belgische Vereniging van Banken

FORTIS + KBC+ CBC + ING + DEXIA + ARGENTA + KEYTRADE

 

Aansprakelijkheid.elektronische.overmaking geldmiddelen (FR)

Aanklacht hypo.Vennootschapen

Opzoeken  gegevens van banken

Bemiddeling Banken Krediet Beleggingen

Onvrijwillige buitenbezitstelling

164 Wisselkoersen + Find ATM locations

 

I.De financiële instellingen +- 1940 tot op +- 1999
II. De financiële instellingen +-1999 en hunverlopers tijdens:WOII.Hoofdstuk2

 

 

 

KAMERS VAN KOOPHANDEL + POM

 

Kamers van Koophandel

VLAO:Vlaams agentschap ondernemen

Van GOM naar VLAO en POM = GOM

Bedrijventerreinen in kaart

Antwerpen  + Limburg

POM Oost-Vlaanderen  + Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen + Waalse Gewest (FR)

 

 

REFERENTIE DATABANK

 

 

Répertoire Notarial : Commentaar + Modellen

Revue du notariat belge

2004: Sterfte- en kapitalisatietafels

Belgïe + Frankrijk ( annuaire FR )

R.N.B. Zoekmachine

Banque de données "Notaires " Stadim (FR)

MINECO + Zijn bedrijf starten

 

 

NIS: STATISTIEK

 

 

Nationaal Instituut voor de Statistiek                          Informatie over alle landen ter wereld

2007: Landenomenclatuur

Belgïe: Kerncijfers Economie 2006

Bevolkingsvooruitzichten ==> 2050 + Levensverwachting

 

 

COMMUNICATIE : Telefoongidsen

 

Telefoon:zoek op naam of op nummer

Telefoongids wereldwijd

INFOBEL 

SMS via PROXIMUS

Tariefvergelijkingen

 

 

INFORMATICA

 

 

2007: Google Pack  voor XP + Vista

 

Startpunt voor informatisering (ICT)

KMO Informatisering (ICT)(2006)

è Virus + Spyware

HOAX of virus ?

Achtergrondbeeld met klok

WinZip® - Download Evaluation Page

 

CADMAP Digitalisering kadastraal percelenplan

 

VERKEER + TOERISME

2007:Rijbewijs + Rijbewijs :BIVV

 

De Lijn + TEC + MIVB Dienstregelingen

Brussels Airport

Michelin: Reisbeschrijving,Kaart,hotel,enz.

Bison Futé Frankrijk(FR) + Erfdeel in kaart(FR)

Spoorwegen: onmiddellijke dienstregeling:
1:
http://www.google.be/

2. Zoek: Voorbeelden: Brugge-Oostende , of : Kortrijk-Parijs : click, en click = Eerst mogelijke vertrektijd !

NMBS

Vervoerbewijzen on-line kopen

Reizen in Europa : on line kopen

 

 INTELLECTUELE EIGENDOM

ex Merken en octrooien

 

 

Auteursrecht en naburigerechten

 

BS.2007: Indiening Europeese octrooiaanvragen

BS2007: Burgerrecht bescherming intellectuele eig.

BS.2007; Ger. recht bescherming intellectuele.eig.

Wet Uitvindingsoctrooien EN  B.S.2007 : Wijziging

Nieuwe Benelux-Verdag " intellectuele eigendom "  

Benelux bureau intellectuele eigendom                                     

Beneleux- Gerechtshof

Opzoeking Belgische octrooien

Epoline: Europees Octrooibureau (FR)

 

 

 

 

NOVEMBER 2007 : De links " Vlaamse Gewest " werden herzien ! ( Suggesties tot verbetering kunt u melden aan leon.dochy@skynet.be )

Gelieve te noteren dat er vroeg of laat - behalve als iemand voor de website zorgt - geen update meer zal zijn …

De bovenstaande links naar het  B.S. zijn teksten van het Belgisch Staatsblad, die misschien achterhaald zijn. Indien de auteur van deze site de mogelijkheid heeft, zullen zij geleidelijk aan vervangen worden door de link naar Juridat, verkregen via CHRONO. In principe is deze link onbeperkt geldig en maakt men tijdens de opzoekingen gebruik van de laatste versie die beschikbaar is via Chrono met als bijkomend voordeel dat men gemakkelijk van de ene taal naar de andere kan overschakelen.

Voorbeeld : Vlaams gewest :  Heffing bestrijding leegstand/verkrotting gebouwen  of  Verbeteringspremie voor woningen

    ADOPTIE 2005 + NOTARIËLE WETGEVING + WITWASSEN VAN GELD + Obtenir les 20 derniers PRIX COURANT

REGIME LEGAL MATRIMONIAL DANS LE MONDE, Ambassades & Consulats de Belgique =

Chambres de notaires & Droit civil – dont cohabitants - à l'étranger + LES BAUX COMMERCIAUX + Le BAIL A FERME  

Historique ch.de fer vicinal à Pecq + Historique Canal de l'Espierres

© Léon Dochy, notaris 1948-1988, erenotaris te Pecq: http://leondochy.blogspot.com/ +e-mail: leon.dochy@skynet.be 

 

 

BEZOEKERS: 20.150 : 1/6/2003 è 31/12/2004   +   13.150 è 2005   +   10.700 è 2006  =  44.000

+ 6.000è september 2007 = 50.000  en nu è

 

un compteur pour votre site

 

De publiciteit op deze site is noodzakelijk om deze webruimte gratis ter beschikking te kunnen stellen !