Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Tempus
2007 v 51

Tidskriften

tidigare veckor: 
01/2  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     

Vilka är det som bor i Kosovo?

Invånarna i Kosovo saknar en samlande identitet.

DAN BILEFSKY
Pristina
När man för en tid sedan utlyste en tävling i Kosovo om utseendet på regionens nya flagga insisterade tävlingsarrangörerna på att flaggan skulle spegla Kosovos multietniska befolkning och undvika gamla nationalistiska symboler.
Men dussintals konstnärer och designers valde att ignorera denna bestämmelse. De lämnade in olika variationer av den rödsvarta albanska flaggan, vars tvåhövdade örn har använts på bröllop och på slagfält i flera decennier samtidigt som den har fördömts och hatats av många serber, som utgör minoriteten i denna utbrytarprovins.

Nu när Kosovo förbereder sig för att utropa självständighet från Serbien – kulmen på en lång och blodig kampmn – understryker det konstnärliga upproret hur svårt det blir för detta lilla men stolta territorium att bygga en nationell identitet på sekulär grund, en identitet som står emot etniskt och religiöst agg.
Hashim Thaci, den nye premiärministern som en gång ledde Kosovos befrielsearmé, gav ord åt det som många kosovarer tänker när han sade: ”Det finns ingen kosovoidentitet”. Men tabut håller nog på att rämna nu.
”Vårt sätt att skapa en kosovarisk identitet är avgörande”, säger den f d rockstjärnan Migjen Kelmendi, som numera är språkvetare och redaktör. Kelmendi är en av ledarna i arbetet att försöka skapa en ny självbild för Kosovo. De albanska muslimerna, som utgör en stor majoritet i Kosovo, ser sig själva som i första hand etniska albaner, påpekar Kelmendi.

Under väntan på självständigheten har det dykt upp en massa symboler. F d kämpar i Kosovos befrielsearmé har placerat ut mängder av monument, som glorifierar befrielsearmén och andra gerillasoldater, idealiserar enskilda soldater som ser ut som James Dean och som viftar med AK47:or på stora affischer i Pristina. USA glorifieras också, och man tillverkar för närvarande en staty av Bill Clinton och en mindre kopia av Frihetsstatyn, som skall stå på toppen av ett hotell.
Intellektuella och bedömare i Pristina understryker att det pågående arbetet med att ge Kosovo en identitet obönhörligen snubblar på historien. Den etniskt albanske aktivisten Albin Kurti, som sitter i husarrest, säger att kosovarerna är för evigt knutna till den albanska identiteten, eftersom de sedan länge identifierar sig med den etniska tillhörighet, som gjorde dem till offer för förföljelse under flera decennier av förtryck.
”Vår nationalism är en reaktion mot förtrycket under Milosevic och kriget mot serberna”, säger Kurti. ”Milosevic påstod att det inte fanns några goda albaner, och då blev den albanska identiteten vår identitet som ett tecken på trots”.

1989 satte president Slobodan Milosevic punkt för provinsen Kosovos autonoma status och gav 130 000 etniska albaner sparken från deras jobb. Därefter inledde regimen i Belgrad en förföljelsekampanj, som inkluderade trakasserier, tortyr och mord, vilket efter ett tag ledde till att väst införde sanktioner mot Milosevics regim. Västs kampanj kulminerade i NATOs USA-ledda bombkrig mot Jugoslavien.
Försöken att bygga en ny identitet i Kosovo väcker också minnen från den kommunistiska perioden efter andra världskriget, när Tito försökte sudda ut de etniska albanernas identitet som ett led i hans projekt att underordna de etniska klyftorna i Jugoslavien. Men i stället för att sudda bort kosovarernas identifiering med den etniska identiteten förstärkte Titos kampanj denna. Samtidigt underblåstes kosovarernas önskan om en förening med grannlandet Albanien, ett mål som har övergivits till förmån för självständighet från Serbien.

Många av Kosovos ledare är eniga om att det behövs en ny identitet för att Kosovo skall kunna existera som en multietnisk stat med en segregerad serbisk minoritet och minska klyftor, som ofta har urartat i krig.
Kosovos avgående premiärminister, Agim Ceku, hävdade i en intervju att Kosovo måste bygga upp en sekulär nation och anta en författning likt Amerikas, som garanterar alla medborgare lika rättigheter. Kort tid efter det att han blev premiärminister kritiserades han av en del albanska nationalister för att han vädjade till Kosovos serber att hjälpa till att bygga upp det nya Kosovo.
Uppbyggnaden av ett civilt samhälle förespråkades till en början av Kosovos förste president, Ibrahim Rugova. Han brann för det sekulära samhället och försökte bl a skapa ett nationellt kök genom att servera typiska Kosovorätter som ismjölk och salt ost. Han försökte till och med ge nytt namn till en infödd hundart, som kallas Sharr Shepard. Men motståndet mot hans projekt var så stort att när han 2000 föreslog en ny flagga - uppkallad efter den urgamla beteckningen på Kosovo, Dardanien - så var det många som brände den i protest.
”Rugova försökte bygga ett Kosovo med sociala pusselbitar, och många, bl a jag själv, gjorde narr av honom. Men idag respekterar jag hans vision om ett Kosovo som väljer en egen väg och bygger en egen identitet”, säger språkvetaren Kelmendi.

Han påminner om att albanerna i Kosovo under det kalla kriget brukade drömma om en återförening med Albanien, som var en diktatur isolerad från resten av Europa. Han berättar att en del kosovoalbaner, som hade levt under Titos relativa liberala regim, besökte Albanien och mötte ett urfattigt folk, med vilket de kände föga samhörighet.
”Min far talade om Albanien som om det vore ett sagoland. När jag till slut lärde känna mitt s k fosterland mötte jag en mardröm”, säger Kelmendi.
Kelmendi ger ut sin veckotidning på Gheg, som är en albansk dialekt som han anser bör bli Kosovos officiella språk.
Flera historiker är också inblandade i arbetet med att bygga Kosovo. Jahja Dranqolli, som är en framstående etniskt albansk historiker, säger att det är hög tid att skriva om Kosovos historia, som enligt honom har skönmålats av utländska härskare i flera decennier.
”Vi har alltid tillhört Jugoslavien, Albanien eller Serbien”, säger han. ”Vi har alltid levt i en skuggvärld som vi måste befria oss från”.

Kosovos etniska albaner, varav 95 procent är muslimer, skulle kunna söka sin identitet i de muslimska rötterna, vilket många gjorde efter krigen på 1990-talet, när ett antal lokala imamer for till Saudiarabien för att studera i koranskolorna där. Sedan återvände de och började predika islamisk nationalism.
Men den ledande politiske bedömaren och intellektuelle Shkelzen Maliqi hävdar att det vore mycket naturligare för kosovarerna att anta en mer amerikainriktad hållning. Han påstår att de flesta albanerna i Kosovo är sekulära, produkter av en historia i vilken turkarna tvingade kristna att masskonvertera till Islam. Det enda islamiska partiet i Kosovo fick bara två procent av rösterna i det senaste valet. ”Den nationella befrielserörelsen mot Serbien har alltid tonat ned Islam och förespråkat goda kontakter med väst”, säger Maliqi.
Debatten om en nationell identitet börjar sätta fart, men enligt Kelmendi kommer den att hålla på länge. ”Om man frågar en kosovar om han är kosovar, svarar han: nej, jag är alban. Om man frågar en serb om han är kosovar, svarar han: nej, jag är serb. Vem är egentligen kosovar?”, undrar Kelmendi.
© 2007 TEMPUS/International Herald Tribune