Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

[Laman Utama]  [E-Mail]  [Peta Laman

Townplan


KORPORAT
 
Mengenai Kami
 Fungsi Bahagian
 Struktur Organisasi
 Profail Perjawatan
 Piagam Pelanggan


AKTIVITI
 
Program Tahunan
 MPFN
 Prestasi Perunding
 Laporan Strategik
 Mesyuarat Utama
 Aktiviti Kualiti
 Sebaran Am

 
Berita


LAIN-LAIN
 
Peta Laman
 Kalendar Jabatan
 Cuti Umum 2003
 Cuti Sekolah 2003
 Alamat Email 
 Pelan Lokasi     

MISI JABATAN........MENJADI 'PUSAT KECEMERLANGAN' DALAM PERKHIDMATAN PERANCANGAN BANDAR & DESA

SENARAI TUGAS PEGAWAI
 

 1. Pengarah, Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J54)

 2. Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J48)
  (
  Urusetia Majlis Perancangan Fizikal Negara (MPFN)

 3. Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J48)
  (
  Unit Dasar dan Program /Urusetia Mesyuarat Utama/Perhubungan
   Awam dan Antarabangsa/PKPA/Kualiti/Produktiviti)

 4. Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J41)
  (
  Urusetia Majlis Perancangan Fizikal Negara )

 5. Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J41)
  (
  Unit Dasar dan Program /Urusetia Mesyuarat Utama/Perhubungan
   
  Awam dan Antarabangsa/PKPA/Kualiti/Produktiviti)

 6. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J36)

 7. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J29)
  (Urusetia Majlis Perancangan Fizikal Negara)

 8. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J29)
  (Unit Dasar dan Program /Urusetia Mesyuarat Utama/Perhubungan
   
  Awam dan Antarabangsa/PKPA/Kualiti/Produktiviti)

 9. Pereka Grafik (B27)

 10. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa (J22)
  (
  Pembahagian kerja adalah sama bagi semua Juruteknik)

 11. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa (J17)
  (Pembahagian kerja adalah sama bagi semua Juruteknik)

 12. Ahli Fotografi (B17)

 13. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) (N17)
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pengarah, Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J54)

bullet

Mengurus kerja-kerja pentadbiran bahagian.

bullet

Melaksanakan tugas-tugas Urusetia Majlis Perancangan Fizikal Negara

bullet

Merangka dan memantau pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan

bullet

Merancang dan menyelaras Program Pembangunan Jabatan di bawah Rancangan Malaysia Lima Tahun

bullet

Menyelia tugas-tugas Urusetia bagi mesyuarat-mesyuarat utama jabatan dan luar jabatan

bullet

Menyelia, menyelaras dan mengendali urusan pelantikan perunding bagi kajian perancangan bandar dan desa

bullet

Menyemak dan memperakui maklumbalas jabatan kepada soalan Parlimen, minit Post Kabinet, minit mesyuarat pagi Kementerian dan lain-lain jabatan/agensi

bullet

Menyelia penyediaan maklumbalas kepada kes-kes pengaduan awam

bullet

Menyelia penyediaan majlis taklimat kepada pelawat-pelawat jabatan

bullet

Menyelia penyediaan Laporan Tahunan Jabatan

    

     Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J48)
    
Urusetia Majlis Perancangan Fizikal Negara (MPFN)

bullet

Menyelia penyediaan Laporan Tahunan Jabatan

bullet

Menjalankan kerja-kerja urusetia mesyuarat MPFN dan mesyuarat Jawatankuasa di bawah MPFN

bullet

Menyemak kertas dasar/ laporan/ kertas kerja/ nota majlis/ ucapan bagi Mesyuarat MPFN

bullet

Menyemak dan menyelaraskan kertas-kertas kerja untuk pembentangan kepada MPFN dan Jawatankuasa-Jawatankuasa di bawah MPFN

bullet

Menyemak ulasan permohonan perancangan yang perlu dirujuk kepada MPFN dan Jawatankuasa-Jawatankuasa di bawah MPFN

bullet

Memastikan penyediaan dan penyelarasan maklumbalas/ ulasan bagi MPFN

bullet

Menyelaras sistem maklumat MPFN.

bullet

Memastikan edaran dan kompilasi keputusan-keputusan MPFN

bullet

Memastikan penerimaan maklumbalas dan kemajuan pelaksanaan keputusan MPFN

bullet

Memberi taklimat perancangan bandar dan desa kepada pelawat jabatan

     

     Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J48)
    
Unit Dasar dan Program /Urusetia Mesyuarat Utama/Perhubungan
    Awam dan Antarabangsa/PKPA/Kualiti/Produktiviti

bullet

Menyelaras penyediaan dan memantau pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan

bullet

Menguruskan mesyuarat-mesyuarat utama jabatan iaitu Mesyuarat Pagi, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan, Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan & Pembangunan dan Mesyuarat Rancangan Korporat Jabatan

bullet

Menyelaras dan mengendali pelantikan perunding bagi kajian perancangan bandar dan desa

bullet

Menyediakan kertas dasar/ laporan/ kertas kerja/ nota taklimat/ucapan dll

bullet

Memastikan penyelarasan kertas-kertas untuk mesyuarat utama jabatan.

bullet

Memastikan penyediaan jawapan soalan dewan, maklumbalas/ulasan kepada mesyuarat-mesyuarat peringkat Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan dll.

bullet

Menyemak dan menyelaras ulasan kepada nota Jemaah Menteri dan lain-lain jabatan/kementerian/agensi

bullet

Merangka program pembangunan di bawah Rancangan Malaysia 5 tahun

bullet

Memastikan dan menyelaras pelaksanaan aktiviti kualiti jabatan

bullet

Menguruskan hal perhubungan awam dengan pelawat jabatan, akbar, orang awam dll

bullet

Menyelaras penyediaan Laporan Tahunan Jabatan.

bullet

Menyelaras penyediaan Program Kerja Tahunan Jabatan.

 

     Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J41)
   
Urusetia Majlis Perancangan Fizikal Negara

bullet

Membuat persediaan bagi kerja-kerja urusetia mesyuarat MPFN dan mesyuarat Jawatankuasa di bawah MPFN.

bullet

Menyediakan kertas dasar/ laporan/ kertas kerja/ nota majlis/ ucapan bagi Mesyuarat MPFN

bullet

Menyunting dan menyelaras kertas-kertas kerja untuk pembentangan kepada MPFN, Jawatankuasa-Jawatankuasa di bawah MPFN dan jawatankuasa berkaitan di peringkat Jabatan

bullet

Mengkaji ulasan permohonan perancangan yang perlu dirujuk kepada MPFN atau Jawatankuasa di bawah MPFN

bullet

Menyedia dan mencatat minit-minit mesyuarat MPFN dan Jawatankuasa- Jawatankuasa di bawah MPFN

bullet

Memastikan edaran keputusan-keputusan MPFN.

bullet

Menyediakan maklumbalas dan kemajuan keputusan MPFN.

bullet

Mengendali sistem maklumat MPFN.

    

    Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J41)
   
Unit Dasar dan Program /Urusetia Mesyuarat Utama/Perhubungan
  
Awam dan Antarabangsa/PKPA/Kualiti/Produktiviti

bullet

Menjalankan kerja-kerja pemantauan Rancangan Strategik Jabatan.

bullet

Mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan

bullet

Mengendali urusan perlantikan perunding perancangan bandar dan desa

bullet

Mengendalikan dan memantau pelaksanaan keputusan Rancangan Korporat Jabatan/ Mesyuarat Pegawai Kanan Perancang Bandar dan Desa dan mesyuarat-mesyuarat utama yang lain samada dalam atau luar jabatan

bullet

Menyediakan/membantu penyediaan kertas dasar/ laporan/ kertas kerja/ nota taklimat/ teks ucapan/ memorandum Jemaah Menteri dll

bullet

Menyediakan jawapan soalan parlimen, maklumbalas/ ulasan/ kepada mesyuarat-mesyuarat KPKT dll

bullet

Menyediakan ulasan kepada nota Jemaah Menteri dan lain-lain jabatan/kementerian/agensi

bullet

Membantu dalam perangkaan program pembangunan di bawah Rancangan Malaysia 5 tahun

bullet

Menyelaras penyediaan Rancangan Kerja Tahunan dan Kalender Jabatan

bullet

Menyelaras Piagam Pelanggan dan prestasi kerja Jabatan.

bullet

Menyelaras pengendalian aktiviti kualiti dan sosial jabatan.

bullet

Menyelaras hal perhubungan awam jabatan / lawatan pelawat.

 

     Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J36)

bullet

Membantu kerja-kerja pengurusan Mesyuarat MPFN dan Jawatankuasa-Jawatankuasa di bawah MPFN.

bullet

Menguruskan kehadiran ahli mesyuarat MPFN dan Jawatankuasa-Jawatankuasa di bawah MPFN

bullet

Menjalankan urusan logistik dan persiapan Mesyuarat MPFN dan Jawatankuasa-Jawatankuasa di bawahnya.

bullet

Membantu menyelaras penyediaan dan edaran minit/keputusan-keputusan MPFN

bullet

Mengurus kerja-kerja pengumpulan dan penganalisaan maklumat untuk penyediaan laporan dan kertas kerja

bullet

Menyelaras semua kerja-kerja teknikal seperti pengisian data dan maklumat ke dalam komputer/percetakan/penyediaan bahan persembahan/pamiran dll

bullet

Membantu dalam urusan pelantikan perunding perancangan bandar dan desa

bullet

Membantu tugas-tugas urusetia mesyuarat-mesyuarat peringkat jabatan dan luar jabatan

bullet

Menyedia dan mencatat minit-minit mesyuarat peringkat jabatan dan luar jabatan

bullet

Menyelaras urusan surat menyurat dan penghantaran maklumbalas mesyuarat peringkat jabatan dan luar jabatan

bullet

Membantu dalam pengurusan dan pentadbiran bahagian.

bullet

Menguruskan kewangan Bahagian.

bullet

Membantu menyelaras penyediaan Rancangan Kerja Tahunan dan Kalender Jabatan

bullet

Membantu menyelaras Piagam Pelanggan dan prestasi kerja Jabatan.

bullet

Membantu menyelaras pengendalian aktiviti kualiti dan sosial jabatan.

bullet

Membantu tugas Urusetia Perhubungan Awam Jabatan/Lawatan Pelawat

 

     Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J29)
    
Urusetia Majlis Perancangan Fizikal Negara

bullet

Membantu kerja-kerja urusetia Mesyuarat MPFN dan Jawatankuasa-Jawatankuasa di bawah MPFN

bullet

 Membantu menguruskan kehadiran ahli mesyuarat MPFN dan Jawatankuasa-Jawatankuasa di bawah MPFN

bullet

Membantu urusan logistik dan persiapan Mesyuarat MPFN dan Jawatankuasa-Jawatankuasa di bawahnya

bullet

Membantu dalam pengedaran keputusan-keputusan/maklumbalas MPFN

bullet

Membantu dalam pengurusan sistem maklumat MPFN.

bullet

Membantu mengumpul data dan maklumat untuk penyediaan laporan kertas kerja dan lain-lain

bullet

Menyelaras semua kerja-kerja teknikal seperti pengisian data dan maklumat ke dalam komputer/percetakan/penyediaan bahan persembahan/pamiran dll.

bullet

Membantu dalam urusan pengendalian aktiviti kualiti dan sosial jabatan.

bullet

Membantu tugas Urusetia Perhubungan Awam Jabatan/Lawatan Pelawat


 

     Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa (J29)
    
Unit Dasar dan Program /Urusetia Mesyuarat Utama/Perhubungan
   
Awam dan Antarabangsa/PKPA/Kualiti/Produktiviti

bullet

Membantu dalam kerja-kerja pengumpulan dan penganalisaan maklumat untuk penyediaan laporan dan kertas kerja

bullet

Menyelaras semua kerja-kerja teknikal seperti memasukkan data ke dalam komputer/percetakan/penyediaan bahan persembahan/pamiran dll

bullet

Membantu dalam urusan pelantikan perunding perancangan bandar dan desa.

bullet

Membantu tugas-tugas urusetia mesyuarat-mesyuarat peringkat jabatan

bullet

Menyedia dan mencatat minit-minit mesyuarat peringkat bahagian dan jabatan.

bullet

Membantu menyelaras urusan surat menyurat dan penghantaran maklumbalas mesyuarat peringkat jabatan dan luar jabatan

bullet

Membantu dalam penyediaan kewangan dan program Bahagian

bullet

Menyedia Laporan Program Kerja Tahunan dan Kalender Jabatan

bullet

Mengemaskini Piagam Pelanggan dan Prestasi Kerja Jabatan

bullet

Membantu dalam urusan pengendalian aktiviti kualiti dan sosial jabatan

bullet

Membantu tugas Urusetia Perhubungan Awam Jabatan/Lawatan Pelawat.

bullet

Menyedia inventori dan menjalankan kerja penyelenggaraan harta modal dan peralatan komputer bahagian


 

     Pereka Grafik (B27)

bullet

Menyedia dan menyiapkan kerja-kerja rekaseni secara ‘finish’ untuk kegunaan bahan-bahan media cetak seperti Kulit Buku Laporan Tahunan, Buku Garis Panduan, Poster, Fotoposter, Risalah, Kalendar, Pelekat dan lain-lain

bullet

Menyemak dan mengawasi kerja-kerja percetakan di Syarikat-Syarikat Percetakan

bullet

Membuat susunatur ruang pameran – termasuk perletakkan poster, bahan-bahan pameran dan gambar-gambar di setiap pameran di jabatan dan luar jabatan

bullet

Bertanggungjawab untuk memberi latihan grafik kepada kakitangan

bullet

Bertanggungjawab ke atas aspek-aspek grafik dalam publisiti perlaksanaan Akta Perancangan Bandar 1976 dan perkara-perkara berkaitan

bullet

Membantu dalam urusan pengendalian aktiviti kualiti dan sosial jabatan


 

Juruteknik Perancang Bandar dan Desa (J22)
(
Pembahagian kerja adalah sama bagi semua Juruteknik)

bullet

Menyedia/menyelia kerja penyediaan bahan-bahan persembahan untuk mesyuarat dan taklimat

bullet

Menyedia/menyelia kerja penyediaan rajah-rajah dan carta-carta untuk laporan dan terbitan

bullet

Menyelaras kerja-kerja percetakan dan penjilidan kertaskerja/ laporan/ bahan taklimat/terbitan

bullet

Menyedia Laporan Aktiviti Bulanan kepada KPKT.

bullet

Membantu mengumpul, mengemaskini dan membuat edaran maklumbalas.

bullet

Menyelia pengisian data dan maklumat ke dalam komputer.

bullet

Membantu dalam persiapan aktiviti kualiti dan sosial jabatan.

bullet

Menyelaras persiapan tempat dan peralatan mesyuarat dalam dan luar jabatan

bullet

Menyelia setor Bahagian.

 

     Juruteknik Perancang Bandar dan Desa (J17)
   
 (Pembahagian kerja adalah sama bagi semua Juruteknik)

bullet

Menyediakan rajah/carta/bahan persembahan untuk laporan/mesyuarat/ taklimat

bullet

Menjalankan kerja-kerja pencetakan, penyemakan dan penjilidan laporan/kertas kerja/terbitan

bullet

Menaip minit dan maklumbalas mesyuarat.

bullet

Memasukkan data dan maklumat ke dalam komputer.

bullet

Mengurus edaran surat-surat panggilan mesyuarat dan mendapatkan senarai kehadiran untuk mesyuarat

bullet

Membantu urusetia dalam pengurusan kehadiran ahli mesyuarat

bullet

Membuat persiapan bilik dan peralatan mesyuarat.

bullet

Membantu dalam persiapan aktiviti kualiti dan sosial jabatan.

bullet

Merekod surat-surat masuk dan keluar ke dalam fail bahagian serta menyimpan semua laporan-laporan/risalah yang berkaitan

bullet

Merekod cuti kakitangan peringkat bahagian.

bullet

Menguruskan stok dan bekalan teknikal untuk bahagian.

 

    Ahli Fotografi (B17)

bullet

Membuat liputan mengambil gambar/slide/video bagi aktiviti Rasmi Jabatan

bullet

Memproses filem/slide/video/CD, mencetak semula, menyalin dan membuat suntingan

bullet

Membuat inventori/katalog dan penyimpanan (filem/slide/CD/video tape).

bullet

Menyelenggara peralatan kamera/video dan memastikan peralatan kamera/video dalam keadaan baik.

bullet

Menyediakan peralatan audio untuk aktiviti rasmi di dalam dan di luar jabatan.

bullet

Membantu dan menyelia bangunan dan persekitaran pejabat (elektrik/air/landskap/bangunan).

bullet

Mengumpul dan mengemaskini maklumat perancangan dalam bentuk ‘slide’.

bullet

Menyediakan album aktiviti Jabatan.

bullet

Membantu dalam persiapan aktiviti kualiti dan sosial jabatan.

 

    Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) (N17)

bullet

Menjalankan tugas sebagai Pembantu Khas kepada Pengarah Bahagian. Ini termasuklah menaip segala bentuk dokumen rasmi Jabatan, menghantar e-mail serta faks kepada yang berkenaan sepertimana yang diarahkan oleh Pengarah Bahagian dan pegawai-pegawai lain.

bullet

Menentukan fail-fail dan surat-surat keluar/masuk perlu diambil tindakan terutamanya yang segera supaya segala maklumbalas yang dikehendaki oleh sesebuah Jabatan/agensi tidak lewat dari tempoh yang ditetapkan.

bullet

Merekodkan kemasukan dan perjalanan surat-surat harian.

bullet

Menjawab dan menerima panggilan telefon, mengambil pesanan semasa ketiadaan Ketua Bahagian dan juga urusan mesyuarat serta temujanji Pengarah Bahagian