Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

    

Internet Dan Multimedia

 
  
 
 

 

Pengenalan Internet & Multimedia

Konsep Internet

Internet adalah kumpulan atau jaringan dari jaringan komputer yang dahulunya stand alone kini dapat berhubungaan secara langsung dengan host-host atau komputer yang lainnya.

Dalam erti kata yang lain pula, internet bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar dimana setiap penduduk memiliki alamat (internet address) yang digunakan untuk berkirim surat atau informasi. Sekiranya penduduk itu ingin mengelilingi kota, ia memadai hanya dengan menggunakan komputer sebagai kenderaan dimana jaringan jalannya bertumpu di atas prasarana atau lebih tepat lagi media telekomunikasi. Jalur lambatnya menggunakan line telefon telefon dan jalur cepatnya menggunakan leased line atau ISDN.

Sampai sekarang terdapat lebih dari 30,000 jaringan dengan alamat lebih kurang 30 juta di seluruh dunia. Ia juga dikenali sebagai ruang maya kerana ia sama dengan perjalanan hidup seharian kita.


Konsep Multimedia

Secara umumnya, multimedia membawa maksud pelbagai media yang biasanya merujuk kepada gabungan unsur-unsur seperti teks, gambar/imej, warna, bunyi, animasi dan movie. Impaknya dapat dilihat menerusi penggunaan penyampaian sesuatu bahan dan maklumat yang berpaksikan komputer.

Dengan teknologi ini, keupayaan multimedia telah dapat ditingkaatkan dengan unsur-unsur berteknologi tinggi serta sistem komunikasi yang canggih. Umpamanya talian telefon telah diperkaya dan dikaitkan dengan fungsi internet, sidang video dan faksimili - satu perkara yang tidak pernah terfikir dahulunya terjadi.

Dari sudut komputer, multimedia lebih menjurus kepada penggunaan perkakasan dan aplikasi/sofwer yang mampu menjana unsur-unsur multimedia seperti Macromedia Authoware, Macromedia Director, Toolbooks dan sebagainya yang telah menjadi pilihan dalam merencanakan aplikasi multimedia ini.

| Halaman Utama | | Biodata | | E-mail |
2003 Bie Amierr. All rights reserved.