EN DANSK

Hem

En svensk Tintin

En dansk Felix

Fiffige Felix-index

Felix på TV

Ögonvittnen berättar

Fiffige Felix Forum

1972 ville Jan Lööf göra ett uppehåll på Felix. I fem år hade han då levererat den dagliga serien samt även gjort TV- och vinylversioner av sin figur med hjälp av bland annat sin dåvarande svåger Krister Broberg, och en första tanke var att Broberg skulle ta över Felix. När detta inte blev av föreslog Lööf att man skulle anlita dansken Werner Wejp-Olsen (WOW). Tanken var att WOW skulle teckna i "ett år eller så" tills Lööf återkom eller tills man hittat nån annan, men han kom att stanna på serien till 1979. WOWs första serie hade debuterat 1966 i dagliga Jyllands-Posten. Serien hette Peter og Perle och var en humoristisk äventyrsserie om en tuff kille som tampades med diverse internationella skurkar. WOW inspirerades av 60-talets agentfilmer, vilket märks särskilt på Peters vuxne kollega, James Bond-karikatyren Uffe Anthoni. Under namnet Peter and Bonzo gav det danska läroboksförlaget Munksgaard 1972 ut det 35-sidiga albumet Dr. Pnock's dolls på engelska.

.

I Sverige har serien publicerats under namnet Petter (i Expressen 1966), i Serie-pressens bilaga Serie-extra 1971 (som Petter & Pärla i den svarta baronens hämnd) samt i Red Clown-albumet Peter och King - Loch Ness-monstret från 1974. I en intervju med Ole Munk Rasmussen (Kulørte sider # 8 samt Bild & bubbla nr 1 1977) säger sig Werner Wejp-Olsen teckna Felix i Jan Lööfs anda ("...Felix i Afrika är faktiskt något i stil med den Felix jag ritar..."), men jag tycker personligen att hans version av Felix i allt väsenligt är en fortsättning på Peter og Perle (nåt som är särskilt tydligt i Loch Ness-monstret). Efter Felix skapade WOW bl a serierna Momsemor och Trendz. 1989 bosatte han sig i USA och 2002 nominerades hans interaktiva webserie Solve the Mystery with Inspector McClue (Steen Strisser, Detektiv) för National Cartoonist Society seriepris.

1979 övertogs Felix av Ole Munk Rasmussen, som sedan 1976 varit WOWs assistent och under 70-talet även var det svenska Seriefrämjandets kontaktman i Danmark. I Bild & bubbla nr 3 1979 står att läsa att han började tuscha Wejp-Olsens skisser från episod 26 för att från episod 34 ta över hela teckningsarbetet. Strax därefter övertogs manusskrivandet av PIB-redaktören Jens Peder Agger (som hade redigerat de första utgåvorna av Felix-albumen).

1983 slutade Agger på PIB, och samtidigt ville Munk Rasmussen ta en paus för att avsluta sina arkitektstudier. PIB-redaktören Paul Schiøtt anlitade då Per Sanderhage att under sommaren vikariera som tecknare och författare på episoden Felix og de overjordiske (i album 1984). När Ole Munk Rasmussen sedan tog vid igen var det med Per Vadmand som författare. Vadmand fortsatte i den rollen till den 17 december 1986 då den sista strippen med Felix publicerades. Då hade serien i ungefär ett år tecknats av Mårdøn Smet, senare känd som Mumintecknare samt medarbetare på serietidningen Bacon & ägg.

Som lite kuriosa kan nämnas flera kopplingar mellan Felix och den klassiska danska barnserien Rasmus Nalle (Rasmus Klump). Serien skapades av äkta paret Carla och Vilhelm Hansen, men flera andra har bidragit under årens lopp. Bland annat återfinns Felix-bekantingarna Werner Wejp-Olsen och Per Sanderhage på manus samt Ole Munk Rasmussen som tecknare. Dessutom har självaste Jan Lööf översatt några av de svenska utgåvorna av Rasmus Nalle.


Ur " Felix og kniplingemysteriet"
av Agger och Munk Rasmussen