Klik hier als u wilt afreageren!
Katholieke Reactieën: klik hier!
Van Limburg Stirumplein

Geert Mak

'Een lekkende gasleiding,' zo omschreef een getuige zijn eerste indruk van het mirakel, en een ander dacht aan 'een geintje', totdat zich in het licht een vrouwengedaante begon af te tekenen. 'Heel vreemd. Je ziet Maria ook niet elke dag. Maar wat moet je er verder mee?'
Geert Mak in NRC Handelsblad

Jos Brink

Junior MariaBodeIn de Amsterdamse Staatsliedenbuurt om precies te zijn op het Van Limburg Stirumplein, manifesteerde de Heilige Maagd zich. Ik geef toe dat een grot te Massabielle inspirerender lijkt dan het eindpunt van lijn 10, maar dat doet niet af aan het feit dat tientallen Amsterdammers Maria, geheel volgens voorschriften gekleed, waarnamen op een groenige wolk, in het voorjaar van 1987.
Jos Brink in Trouw

MariaBode on-line

Bisschop lacht zich een Kriek

Bisschop Bomers schatert van het lachen: 'O ja? Hahahohiho, heeft hij (Jos Brink) dan theologie gestudeerd?'
Ik zou het niet weten eminentie. Maar hij heeft wel een eigen kerkrubriek in Trouw.
'Ja, nou, en wat wilt u daarmee zeggen? Trouw is geen katholiek blad.'
Bisschop Bomers in de MariaBode

Theodor Holman

Het Limburg Stirumplein zal geen Bernadette kennen en het water zal door de gemeente aangevoerd moeten blijven worden. Maar sinds de wonderbaarlijke verschijningen, is Zij, Maria, in de Staatslieden buurt wel een cult-object geworden.
Theodor Holman in Het Parool

Encyclopedie Hollandse Heiligen

Hollandse Heiligen

On-line en GRATIS: de nieuwe beta-versie van de Grote Encyclopedie van Hollandse Heiligen, schierheiligen, zaligen en Nederlandse bedevaarts- en Genadeoorden. Nu met BEDEVAART-AGENDA!

Op Bedevaart

En dagje Heiloo onder Alkmaar is een bezoek aan het Heiligdom van OLVrouw ter Nood. Hier tappen gelovigen het zaligmakende magische water uit de miraculeuze Runxput.

Maria stierf in Turkije

Lees alles over haar ook bij moslims populaire heiligdom in het Turkse Efes.

Ida Peerdeman

Kort voor haar dood maakte MokumTV een reportage over de verschijningen van Ida Peerdeman (1905-1996). Ida wilde niet voor de camera verschijnen. Dat zou slecht zijn voor de te verwachtte kerkelijke goedkeuring, zo vertelde ze met een lopende camera buiten beeld. Zodra de kerk haar Mariaverschijningen zou hebben goedgekeurd, zou ze voor de camera van MokumTV haar verhaal over de Mariaverschijningen te doen. Door toeval bleek de camera vanzelf van de pauzestand te zijn gesprongen en beschikt MokumTV als enige over video-opnames van deze zieneres. Lees meer

Junior MariaBode

Bisdommelijk nieuws

Eerherstel en Restitutie

Teruggave van alle door de protestanten geroofde kerken in Nederland. Kent u zo een kerk die sinds de zestiende eeuw van de katholieken werd gestolen en al eeuwen wederechtelijk wordt misbruikt door o.a. de Nederlands hervormden, meldt deze aan op ons Mariaal Ez/board

Comité-Generaal

Het Comité-Generaal OLVrouw ter Staats is opgericht op vrijdag 10 april 1987.

Zij heeft als doelstelling materiaal te verzamelen, en de onafhankelijke studie naar de verschijningen van de Heilige Maagd in het Amsterdamse stadsdeel Westerpark te bevorderen.

Tevens wil zij de uitkomsten hiervan openbaren in de MariaBode.

Lees meer over het werk van het Comité-Generaal


powered by FreeFind

Italiano Deutsch English Español Nederlands Français
Italiano Deutsch English Español Hollands Français
Breaking International Vaticanal News

Vakantie-tijd

Wat weet jij eigenlijk van de Heilige Katholieke Kerk en haar dienaren? Of je wel Katholiek genoeg bent zal blijken als je de ReliTest doet

In Processie

Trek mee door Laren en vier Eucharistie op het kerkhof.

Minder Geestelijke Media over Maria

Interactief bulletinboard

Berichten

Heb je nieuwtjes over jouw parochie, pastoor, kapelaan... Houden jullie binnenkort een leuke processie of toffe ommegang? Vergeet dit niet door te geven aan de MariaBode. Internationaal Katholiek Nieuws in het Engels staat in de sectie English News. Klik hier als u wilt afreageren!

Klik hier als u wilt afreageren!

Mail: mothermary@go.to
Easy URL http://go.to/mothermary
Webcam graf Ida Peerdeman

Junior MariaBode

HOME