De Haarlemse bisschop Jos Punt tijdens de Sint Jans processie in Laren.

24 juni: Sint Jansprocessie in Laren.

Tijd voor een ontspannende en bezinnende processie door Laren? De Sint Jansprocessie is de enige boven de grote rivieren.

Met het Openbaar vervoer naar NS station Naarden Bussum. Vandaar met bus 136 (richting Hilversum) naar Laren NH

Sint Jan (24 juni) in Laren: de enige processie over de openbare weg in Noordelijke Nederland


powered by FreeFind

HOME

Laren
Sint Jans Processie

De vooravond voor de 24ste juni. Het luiden de klokken van de Sint Jansbasiliek in Laren N.H. kondigen een plechtig lof aan. Die avond begint de naamdag van Johannes de Doper. Gewoonlijk aangeduid als Sint Jan.

De oorsprong van de Sint Jansprocessie is gelegen in een middeleeuwse ommegang rond het Larense Sint Janskerkhof. Op deze plek stond ooit de kruiskerk waar dan feestelijk het patroonsfeest werd gevierd. Op deze wijze probeerde men rampen af te wenden en een goede oogst af te smeken.

Eeuwenlang zijn de gelovigen uit Laren en omliggende Gooise dorpen, voor het feest van Sint Jan opgetrokken naar het Sint Janskerkhof. Tot in 1580 de reformatoren iedere vorm van katholieke eredienst verboden. Toch is er door de eeuwen heen altijd een vorm van bedevaart in Laren geweest, al moest dat gedurende de reformatie heimelijk en trok men individueel of in kleine groepjes, vaak in de schemering of 's nachts, naar het kerkhof.

Pas nadat de laatste Oranje Stadhouder naar Engeland verdween werd het voor katholieken weer mogelijk ,et hun geloof naar buiten te treden.

In 1806 werd de Broederschap van Sint Jan opgericht, belast met de organisatie van de processie.

Sinds 1886 (toen Sint Jansdag gelijk viel met Sacramentsdag) wordt ook het Heilig sacrament meegedragen en was de ommegang een sacramentsprocessie geworden. Vanuit deze tijd stammen ook de erepoorten.

In de Noordelijke provincies van Nederland is het de enige processie over de openbare weg.

Sin Jansdag

De feestelijkheden op de dag zelf beginnen al om zeven uur ’s morgens met een eucharistieviering op het Sint Janskerkhof.

Daarna is er een in het Latijn gezongen Hoogmis in de basiliek. gevolgd door het hoogtepunt van het patroonsfeest: de Sint Jansprocessie.

De processie begint om elf uur ’s morgen en loopt via de Sint Jansstraat naar de Brink. Daar staat traditioneel een ereboog waar de processie onderdoor trekt om via de Hilversumseweg naar het kerkhof te gaan.

De Haarlemse bisschop leidt daar om twaalf uur de eucharistieviering temidden van de graven.

Daarna trekt de religieuze optocht met het Allerheiligste via de ereboog op het Zevenend weer terug naar de basiliek.

Het Larense Sint Jansfeest eindigt om zes uur ’s avonds met een plechtig sluitingslof.
H.B.

Klik voor index

HOME