Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
logos.jpg (14735 bytes) alupeng.jpg (12021 bytes) logo4.jpg (30420 bytes)
 

ukir.jpg (10278 bytes)

 

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

gamp2.jpg (11838 bytes)Saya mengucapkan salam hormat dan Selamat Datang Ke Laman Web Muzium Negeri Terengganu kepada semua pengguna internet di seluruh dunia.

Laman Web Muzium Negeri Terengganu merupakan satu wadah dan saluran penyebaran maklumat dan informasi khususnya yang berkaitan dengan Muzium Negeri Terengganu samada daripada aspek dalaman ( internal ) ataupun aspek luarannya ( external ) kepada seluruh ahli masyarakat di seluruh dunia.

Di samping itu Laman Web ini turut memuatkan segala agenda, aktiviti serta program yang dianjurkan oleh Muzium Negeri Terengganu dari masa ke semasa. Ini sudah tentu dapat membuka ruang dan peluang kepada seluruh pengguna internet di seluruh dunia untuk mendapatkan segala imformasi berkaitan dan seterusnya dapat berkomunikasi dengan Muzium Negeri Terengganu pada bila-bila masa, sesuai dengan konsep ‘ paperless technology ’ ke arah ‘ borderless world ’.

Akhir kata, saya berharap agar Laman Web Muzium Negeri Terengganu akan dapat memberikan seribu satu macam imformasi dan seribu satu macam pengalaman baru kepada semua.

Selamat melayari Laman Web Muzium Negeri Terengganu.

Sekian. Terima kasih.

( MOHD YUSOF BIN ABDULLAH )

Pengarah

Muzium Negeri Terengganu.

Eahlile1.jpg (1491 bytes)MAIL

MENU UTAMA  I   PERUTUSAN  I   PROFIL  I  LOKASI I   SEJARAH I   DEFINISI I   KONSEP BANGUNAN I   UNDANG-UNDANG I   ORGANISASI  I   KALENDAR  I GALERI  I   TEMPAT BERSEJARAH I   PENERBITAN I ALBUM I  PERKHIDMATAN  I   TENDER I   INFO I    BERITA  I SMART LINK   I  KELAB