Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

profil.jpg (8759 bytes)


MISI

MENYELAMAT, MEMELIHARA, MENYELIDIK, MEMPAMER & MENDIDIK

OBJEKTIF

Penubuhan Muzium Negeri adalah berlandaskan kepada beberapa objektif tertentu sebagai garispandu dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti . Diantaranya adalah:-

blueball.jpg (634 bytes)Untuk menyelamatkan warisan sejarah dan budaya dengan cara memungut, memelihara, menyimpan dan mempamerkan barang-barang lama dan baru yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan budaya tradisi bercorak Negeri Terengganu Darul Iman khasnya dan Malaysia amnya.

blueball.jpg (634 bytes)Untuk menjalankan penyelidikan dan kajian di dalam beberapa cabang kebudayaan negeri khasnya supaya penerangan mengenainya dapat disebarkan kepada orang ramai sebagai bahan pengetahuan dan mendidik serta menyemai semangat cintakan sejarah dan budaya sendiri.  

blueball.jpg (634 bytes)Untuk menjalankan penyelidikan dan kajian persejarahan negeri dan pemuliharaan terhadap kesan-kesan sejarah yang terdapat di seluruh negeri dengan matlamat meletakkan pandangan sejarah negatif pada perspektif yang sewajarnnya menurut nilai-nilai yang sebenarnya tanpa pengaruh asing. Segenap lapisan masyarakat akan digalakkan menggunakan kemudahan di Muzium untuk tujuan penyelidikan dan pembelajaran.

blueball.jpg (634 bytes)Untuk menjalankan penyelidikan dan pemuliharaan terhadap fauna, flora dan batu-batan yang terdapat di negeri ini.

blueball.jpg (634 bytes)Sebagai aset dan destinasi pelancongan utama disamping membantu serta menggalakkan perkembangan industri pelancongan negeri khasnya dan Malaysia amnya.membantu serta menggalakkan perkembangan industri pelancongan negeri Terengganu.

PIAGAM

1.    Sentiasa berusaha mengumpul dan memulihara khazanah warisan sejarah dan budaya negeri termasuk fauna, flora dan batu-batan.

2.    Bersedia memberi kerjasama dengan penuh mesra kepada para pengkaji dan penyelidik termasuk pelajar sekolah.

3.    Sentiasa berusaha menjalankan penyelidikan dan seterusnya menyebarkan maklumat terkini kepada orang ramai.

4.    Bersedia memberi ceramah dan penerangan berhubung persejarahan dan budaya negeri kepada pihak luar yang memerlukan.

5.    Berusaha menjadikan muzium sebagai satu tempat yang harmoni dan selesa kepada semua peringkat masyarakat dalam dan luar negeri.

 

PERANAN MUZIUM DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN NEGARA

Muzium memainkan peranan penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Sumbangan serta peranan yang dizahirkan melalui aktiviti-aktiviti dijalankan dapat dilihat daripada beberapa aspek. Antaranya :-

1. Muzium sebagai gedung khazanah sejarah dan budaya negara.

Muzium mempunyai komitmen dan rasa tanggungjawab yang tinggi menyelamatkan dan memelihara warisan manusia dan persekitarannya. Aktiviti menyelamatkan dan memulihara disusuli dengan perlengkapan maklumat dan dokumentasi sebelum dibuku dan diterbitkan untuk sebaran kepada umum.

Sehubungan dengan itu, muzium dapat dilihat sebagai pencari dan pengumpul maklumat untuk orang ramai.

2. Muzium sebagai penyebar maklumat dan mendidik masyarakat.

Penyebaran maklumat dan mendidik masyarakat mengenai bidang-bidang tertentu adalah salah satu fungsi utama Muzium. Pameran-pameran dirancang dan diadakan beberapa kali sepanjang tahun merupakan satu cara penting menarik orang ramai ke Muzium sekaligus menyampaikan maklumat kepada masyarakat.

Selain itu, hasil penyelidikan dan kajian ilmiah yang dijalankan diterbitkan dalam bentuk buku, monograf, journal dan lain-lain lagi untuk diedar disalurkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat keseluruhannya. Cara ini diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang cintakan ilmu pengetahuan dan peka terhadap sejarah dan budaya sendiri.

Dalam usaha penyebaran maklumat, Muzium Negeri mengambilkira semua golongan peringkat masyarakat. Ini kerana Muzium berpegang kepada konsep " Jika mereka tidak dapat datang ke Muzium, oleh itu Muzium perlu pergi kepada mereka ".

Justeru itu, Muzium Negeri turut merangka program pameran bergerak seperti ke sekolah-sekolah, memberi ceramah, seminar dan lain-lain lagi.

3. Memupuk semangat kesedaran masyarakat terhadap sejarah dan budaya sendiri.

Aktiviti-aktiviti Muzium seringkali selari dengan matlamat mengenai semangat kesedaran dan kecintaan masyarakat terhadap budaya warisan sendiri. Usaha-usaha pemuliharaan dan penyelidikan yang dijalankan dapat membuka mata masyarakat betapa perlunya budaya warisan dipelihara. Serentak itu, ceramah, seminar serta bengkel turut diadakan bagi mengajar dan mendidik masyarakat tentang cara dan kepentingan memelihara budaya warisan.

4. Muzium sebagai institusi pendidikan dan pembelajaran.

Sebagai institusi pendidikan dan pembelajaran Muzium Negeri menyediakan beberapa program tertentu bagi memenuhi aspek ini seperti ;-

a. Lawatan Berpandu.

Pihak Muzium menyediakan pegawai serta kakitangan yang berpengalaman untuk memberi maklumat dan penerangan kepada para pengunjung terutama pelajar sekolah.

b. Ceramah

Ceramah dan penjelasan turut diberikan kepada umum mengenai kemudahan yang ada di Muzium. Guru-guru diberi penerangan dan digalakkan untuk menggunakan artifek Muzium sebagai alat bantu mengajar disamping memaklumkan kepada pelajar penggunaan bahan-bahan rujukan di perpustakaan Muzium.

c. Bengkel

Pihak Muzium juga menyusun program cuti sekolah dengan mengadakan bengkel untuk melatih pelajar sekolah seperti bengkel penyediaan pameran, bengkel pemuliharaan dan lain-lain lagi.

d. Penerbitan Promosi

Sebagai agen penyebar maklumat, Muzium Negeri mengedarkan pamphlet, Buletin dan poskad sebagai hidangan ringan yang menyediakan maklumat ringkas sesuatu perkara seperti pameran, tempat bersejarah dan lain-lain.

e. Menyemai Semangat Kekitaan dan Negarawan

Melalui aktiviti Muzium, seseorang itu dapat belajar untuk mengenali diri sendiri dan orang lain. Sebagai ‘ universiti terbuka ’ bahan pameran yang dipertontonkan memberi peluang kepada setiap anggota masyarakat untuk mengenali budaya keturunan atau bangsa lain. Hal ini dapat memupuk semangat kekitaan.

Para pelawat juga berpeluang mengambil iktibar daripada sejarah lampau, mengenai tokoh-tokoh dan pahlawan negara malah perkembangan teknologi.

Keadaan ini secara tidak langsung dapat memupuk semangat negarawan terutama di kalangan generasi muda.

Selain itu Muzium secara tidak langsung juga menonjolkan peranan dalam membentuk masyarakat peka dan mempunyai kesedaran yang tinggi dengan menanam semangat;

‘ Past teaching the present ’

‘ Be proud of your Heritage ’

‘ Present guiding the future ’

‘ Culture Heritage – Wealth of a nation ’

‘ Museum source of your Roots ’

5. Muzium dan Industri Pelancongan

Dalam industri pelancongan tidak dapat dinafikan lagi bahawa Muzium menjadi aspek penting ke arah perkembangan industri pelancongan sesebuah negeri khasnya dan negara amnya. Muzium merupakan ‘ front line ’ kepada para pelancong untuk mendapat maklumat mengenai sesebuah negeri atau negara yang dilawati.

Agensi-agensi pelancongan pula cukup berminat menjadikan Muzium sebagai satu daripada destinasi yang perlu dilawati dalam tawaran pakejnya.

Sebagai tempat tumpuan, Muzium merupakan suatu tempat yang paling sesuai untuk dikunjungi oleh pelancong dalam dan luar negeri tidak kira peringkat usia atau darjat.

Dengan berkunjung ke Muzium, pelancong-pelancong dapat mengenali sesebuah negeri serta budaya dan sejarah penduduknya dalam jangka masa yang singkat.

 

Ewpe18.jpg (1491 bytes)MAIL

MENU UTAMA  I   PERUTUSAN  I   PROFIL  I  LOKASI I   SEJARAH I   DEFINISI I   KONSEP BANGUNAN I   UNDANG-UNDANG I   ORGANISASI  I   KALENDAR  I GALERI  I   TEMPAT BERSEJARAH I   PENERBITAN I ALBUM I  PERKHIDMATAN  I   TENDER I   INFO I    BERITA  I SMART LINK   I  KELAB