Boktips

Panik / Ångest

 

Aktuellt  

    Om ÅSS i Borås

Bli medlem   

Att vara anhörig

Att leva med paniksyndrom


KBT


Om ...    

Ångest hos barn och ungdom

Hitta rätt

Länkar

Diagnoskriterier

Mediciner

Landstingsinformation

De som stödjer vår verksamhet

  


 

Panik

 

Panik - Att förstå och behandla av Roger Baker. (Svenska) (ca 150 sidor)
Går igenom symptom, myter, orsaker, terapier etc. Boken är inte tjock men täcker ändå mycket. Fungerar bra som introduktion och vägledning. Dock inget om medicinering.

"Den här boken handlar om att konfrontera paniken, genomleva den och upptäcka att den inte är livsfarlig. Boken avdramatiserar genom kunskap. Den kan användas av terapeuter som handledning och komplement till behandlingen, av drabbade som kunskapskälla. Den erbjuder dessutom ett självhjälpsprogram inom ett område där sjukvården i dag inte hinner med".
Beställ den från ÅSS Göteborg. Pris: 119 kronor plus porto (33:-).
Läs mer om boken här.
ISBN: 91-7118-888-6.

 

Pojken, Skräcken och Livet

- en historia om livet i panikångestens skugga av Peter Gustafsson (nu Peter G. Lejon). (Svenska)
Detta är en bok om Jonas Balkman/Peter Gustafsson som tidigt utvecklar, men också tar sig igenom panikångest med agorafobi, ett av de vanligaste förekommande ångestproblemen i svensk psykiatri. Författaren Peter Gustafsson skildrar sin och Jonas Balkmans väg fram till panikattacker och vanmakt på ett drabbande och upplysande sätt (Recension av Anna Kåver, psykolog och KBT-psykoterapeut).


Peter, född 1964 och tidigare journalist, berättar om sitt och sitt alter egos (Jonas Balkman) liv med panikångest och agorafobi. Boken är inte en självhjälpsmanual utan en skönlitterär berättelse om att drabbas av panikångest och vägen ut ur skräcken. Panikattackerna skildras på ett mycket målande vis. Har man svårt att berätta för anhöriga hur det kan kännas, kan man istället ge dem denna bok.
(ca 400 sidor)

 

Mental träning vid oro, ångest och panikattacker

 

 

Författare: Lars-Eric Uneståhl

Förlag: Buena Vida

Bandtyp: CD-bok, Språk: Svenska 

Utgiven: 200703, Antal sidor: 1

Upplaga: 1, Vikt i gram: 68

ISBN10: 9185810916

ISBN13: 9789185810918

Beskrivning:

  

Oro, Ångest och Panik är olika grader av en aktivering av kropp och sinne, där de positiva yttringarna kallas för tändning, flyt (flykt resp. kamp) m.m. Ångest kan orsakas av allt från genetiska faktorer och livs händelser över till en så enkel substans som koffein. När det gäller livs händelser som orsak så är det vanligare med en längre tids ökning av vardagens stressorer än en enstaka livshotande händelse. Efter en tid kan ångesten leda till högt blodtryck, ökade kolesterolvärden, sänkt immunförsvar m.m.
Panikattacker, som är mer intensiv ångest, har i USA klassats som det vanligaste mentala sjukdomstillståndet. En panikattack kan orsakas av en störning i hjärnans neurotransmittorer, vilket tolkas av kroppen som ett falskt alarm. Oavsett vad orsaken är till den första attacken kan betingningar ske så att fler och fler saker orsakar en attack. På samma sätt kan rädslan för panikattacker skapa starka livs begränsningar även mellan attackerna.
Mental Träning, Hypnos och NLP innehåller en rad metoder, som kan användas vid dessa besvär. Det är en orsak till att denna CD innehåller nio program, där varje program tar upp en eller flera metoder. Prognosen är därför mycket god och genom regelbunden träning under en längre tid bör de flesta med dessa problem antingen bli helt fri från eller avsevärt reducera dessa problem. Gå igenom de första 8 programmen på CD´n genom att lyssna på varje program 5-7 gånger innan du går vidare till nästa program. Det nionde programmet Vila och/eller sömn kan användas parallellt i samband med insomnandet. Om man inte tränat mentalt tidigare så kan effektiviteten ytterligare ökas genom att kombinera denna CD med CD´n Mental grundträning.

 

Nakna Nerver (Svenska)
av Peter Lejon

Vad är det för fel på Tomas? Varför kan han inte gå utanför dörren? Varför är han rädd för att Johanna skall lämna honom? Varför kan inte den förmodat självsäkre journalisten jobba längre? Nakna Nerver är en berättelse om hur ett av vår tids stora gissel - panikångest - kan fungera i ett alldeles vanligt liv och i en alldeles vanlig kärleksrelation. Vilket ansvar har Johanna för Tomas, och hur mycket skall hans problem få påverka hennes liv? Var och en är sig själv närmast - är det inte så?" (Från bokens baksidestext). Detta är Peter Lejons andra bok om panikångest. Däremellan har han dessutom skrivit en bok om mobbing. Gravander förlag och utbildning AB: 054-24 06 90.ISBN 91-630-3589-8.


Ännu en bok av Peter G. Lejon som på ett bra sätt berättar om hur det är att drabbas av och leva med panikångest. Denna bok är mer vinklad på relationen till de anhöriga. En tydlig och inlevelserik bok- bra även för närstående till panikdrabbade.
(ca 180 sidor) Den här boken finns på BOL

 

 

"Befriad från ångest" av Lucinda Bassett

Lucinda Bassett har själv varit drabbad av paniksyndrom med agorafobi. Idag är hon helt panikfri och driver sedan 1983 ett center för stress- och ångesthantering i USA. Lucinda Bassett har utarbetat ett självhjälpsprogram för människor med ångest och fobier (enligt kognitivt beteendeterapeutiskt mönster) och det är detta program vi får ta del av i "Befriad från ångest".
Beställ den från ÅSS Göteborg. Pris: 119 kronor plus porto (33:-).
Lucinda Bassetts hemsida
Läs mer om boken här.
ISBN: 91-27-08230-X.

 

Vad är panikångest av Stefan L. Lindmark. (Svenska)
Stefan L Lindmark, som själv är paniker, skriver rakt och begripligt om panikångest.

Kortfattad men trevlig bok. Den tar dock inte upp medicinering alls, utan är kognitivt/beteendeinriktad. Enkla och raka förklaringar av de vanligaste symptomen och tankarna omkring panikattackerna. Finns på flera bibliotek.
(ca 85 sidor)
Carlsson Bokförlag: 08-411 23 49. ISBN 91-7798-924-4. 

Paniksyndromet: Diagnos, Samsjuklighet och Behandling av Torgny Persson (red.), Sture Lorentzon, Bengt E Westling och Åza Svensson. (Svenska)
Alla svenska böcker om panikångest verkar vara sponsrade av medicinföretag på ett eller annat sätt, så även denna. Baksidan är en enda stor reklam för Zoloft (Pfizer). Detta märks tack och lov inte så mycket inuti boken. Paniksyndromet vänder sig mest till allmänläkare och andra som ska lära sig vad panikångest är och därmed ge ett bättre omhändertagande i sjukvården. Därför innehåller den en hel del svårare uttryck och medicinska termer. Boken går igenom olika teorier och behandlingsmetoder och avslutas med en mycket fin berättelse av Åza Svensson om hur det är att leva med paniksyndrom. Deprimerande framsida på boken.
(ca 150 sidor)

Framgångsfällan
av Lars Weiss

Före detta TV 4-chefen och blivande SVT-chefen Lars Weiss berättar om en period i sitt liv då han led av panikångest. 
Bokförlaget DN: 08-738 16 46. ISBN 91-7588219-1. 


 

Ångest

 

Den inre stormen
av Anne-Sofie Anson

Anne-Sofie Anson lider själv av ångest. Genom Internet och e-post har hon kommit i kontakt med andra människor som lider av ångest. Här blandar hon deras berättelser med egna dikter.
Författarhuset: 021-35 45 98, ISBN 91-973388-2-6. 

 


 

 

 

 Ångest-Om orsaker, uttryck och vägen bort från den...av Christer L Nordlund, Fil Dr, psykolog och psykoterapeut. (Svenska)


Den här boken har en
hemsida.
Av många ansedd som panikångestdrabbades bibel, och den första bok många kommer i kontakt med när det gäller ångest. Innehåller klara och tydliga redogörelser om ångestförlopp och olika ångestsjukdomar. Författaren utgår från att ångest är ett inlärt beteende: "Ångest är inte något man har, utan något man gör med sig själv (ca 140 sidor)

Christer Nordlund är kognitiv beteendeterapeut. ISBN: 91-85902-84-5. 
Beställ den från ÅSS Göteborg. Pris: 90 kronor plus porto (33:-).
Christer Nordlunds hemsida
ISBN: 91-631-5481-1.

 


Vad gör jag med min ångest?
av Jan-Otto Ottosson
Professor emeritus i psykiatri, Jan-Otto Ottosson, beskriver olika sorters ångestsyndrom och fobier. Är slut på förlaget. Realiserades i bokhandeln 1998, har du tur så hittar du ett exemplar hos din bokhandlare. Låna den annars på biblioteket. 
Natur och Kultur: 08-453 86 00. ISBN 91-27- 03483-6.


Min väg från ångest till liv (Svenska)(ca 120 sidor)
av Mette Gjösdal

Mycket omtyckt självbiografi om en kvinna som genom psykoterapi blir fri från sin starka ångest. Svenska Förlaget: 08-412 27 10. ISBN 91-7738-294-3.

Finns oftast att låna på bibliotek. Boken är självbiografisk och handlar om en kvinna som levt med ångest länge, och till slut söker hjälp. Man får sedan följa terapeutens jobb i detalj. Boken betonar hur viktigt det är att personkemin stämmer mellan terapeuten och den ångestdrabbade.
 

 

"Rädd, räddare, ångest" av Hellström, Hanell och Liberman

Kerstin Hellström är Dr.Med.Sci., leg.psykolog och leg. psykoterapeut. Hon har specialiserat sig på behandlingar för ångeststörningar där gruppen fobier ingår och behandlar både barn och vuxna.

"Det är naturligt att vara rädd ibland, att från och till känna oro inför tillvarons krav och hotbilder. Men varför får alldeles vanliga barn i vårt samhälle allt oftare problem som leder till ångest? Beror det på familjen, omgivningen eller finns det biologiska orsaker, genetiska faktorer?
Den här boken visar hur ångest hos barn och ungdomar kan se ut och vad vi tillsammans kan göra för att hjälpa dem. Med mängder av tydliga exempel lyfter den fram och diskuterar alla tänkbara orsaker till sådana tillstånd och pekar på möjliga lösningar och behandlingsmetoder. Läsaren får också möta många barn och ungdomar som är eller har varit drabbade av ångest" (text från Bokus hemsida.
Beställ den från ÅSS Göteborg. Pris: 170 kronor plus porto (33:-).
Finns att köpa på nätet hos Bokus bokhandel. Pris: 161 kronor. Frakt tillkommer.
Läs mer om boken här.
ISBN: 91-518-4104-5.

Boksidan

 

Copyright © 2008 ÅSS i Borås