Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
HTML آموزش
نكات ابتدايي
چند نكته در باره HTML!

اين نكات كه در اين زير سر خطهاي آن آورده شده نكاتي است مقدماتي كه قبل از هر چيزي بايد آنها را دانست. از اينرو اين نكات را Basics HTML يا همان نكات اوليه HTML ناميده مي‎شوند.

< >(Brackets)
بزرگ و يا كوچك نوشتن حروف كدها(Case Sensitive)
باز و بسته تگ‏ها(Opening & Closing Tags)
فرم و يا شكل(Format)
تفاوت نمايشگر‏ها(Different Browsers)
ديدن و مشاهده كردن ماخذ(View/Source)
خط فاصله(Spacing)
خط شكن(Line Breaks)
فاصله انداز(Paragraphs)
نوشتن حروف بصورت برنگ‏تر(Bold)
نوشتن حروف بصورت كج(Italics)
رسم نمودن خط افقي(Horizontal Lines)
قرار دادن متن و يا تصوير در وسط خط(Center)
< >(Brackets):


تمامي HTML tags يا به عبارت ديگر مشخصه‎هاي HTML مثلا جدول(table) يا سرتيتر(title) همگي در داخل < > brackets گنجانده مي‎شود و هم خود < > و هر چيزي كه در بين آن نوشته شود در صفحه سايت ديده نخواهد شد.
مثال:
<b>اسم من سياوش است.<b/> و در صفحه سايت فقط اسم من سياوش است. ديده مي‎شود و بس.
بزرگ و يا كوچك نوشتن حروف كدها(Case Sensitive):


HTML tags حساسيتي به بزرگ يا كوچك نوشتن حروف ندارند يعني اينكه <center> يا اينكه <CENter> يا اينكه <CENTER> بنويسد همگي براي HTML tags يك معني را مي‎دهد. اما شما نمي‎توانيد نام فايل(file name) را كه در <" "=scr img> لينك داده‎ايد بايد كاملا همانطور نوشته شود كه در بايگاني نوشته شده است.
مثال:
<"img scr="pink.gif> با <"img src=" pink.GIF> يكي نيست.باز و بسته تگ‏ها(Opening & Closing Tags):


تقريبا مي‎شود گفت كه همگي فرمانهاي HTML بجر چند تاي مثل hr يا p يك tag از نوع باز < > در ابتدا و يك tag از نوع بسته < /> در آخر همان فرمان وجود دارد.
مثال:
<center> اين يك tag از نوع باز كه محتواي آن فرمان وسط يا در ميان مي‎باشد و <center/> نوع بسته‎اش است.
فرم و يا شكل(Format):

اصولا تمامي فرمانهاي HTML مي‎بايست يك طرح يا شكل اوليه را بيروي كنند وگرنه بعضي فرمانها درست عمل نمي‎كنند. طرح يا شكل اوليه به اين صورت ترتيب مي‎باشد كه در زير مي‎بينيد.

<html>
<head>
<title>

</title>
</head>
<body>

</body>
</html>


Head:
يا عنوان در ميان خود title يا تيتر را دارد كه آن هم فقط شامل معرفي صفحه است.
Title:
يا تيتر صفحه مي‎باشد كه تعريفي از محتواي صفحه است و نبايد از 64 حرف بيشتر باشد.
Body:
يا بدنه كه در ميان خود قسمت اصلي صفحه را در بر مي‎گيرد.
تفاوت نمايشگر‏ها(Different Browsers):

بايد توجه داشته باشيد كه تمامي فرمانهاي HTML در دو نمايشگر بيشتر از همه شناخته و مورد استفاده قرار گرفته INTERNET EXPLORE و NETSCAPE كاملا بطور يكسان عمل نمي‎كند البته بايد گفت كه تفاوت بين اين دو در اين خصوص اندك است. در ضمن اگر يك نمايشگر يك فرمان را كه نبذيرد يا اينكه نخواند تنها آن فرمان را نخواهد اجرا كند و بس.
ديدن و مشاهده كردن ماخذ(View/Source):

حتما تا حالا شده كه شما يك صفحه ديده و خواستيد بدانيد كه آن صفحه چگونه ويرايش داده شده. بايد گفت كه براي اين مشكل راه حل ساده‎اي وجود دارد كه به اين شرح است. با نشان كردن (click) روي گزينه VIEW و بعد از باز شدنش روي DOCUMENT SOURCE يا اينكه SOURCE نشان(click) كنيد. اين عمل باعث باز شدن يك بنچره (WINDOW) مي‎شود كه كدهاي HTML يا اينكه طريقه ساخته شدن صفحه را بشما نشان خواهد داد.خط فاصله(Spacing):

HTML رفتن به سر خط جديد با فشار دادن دكمه ENTER را نخواهد بذيرفت و به آن عمل نمي‎كند. براي اين مشكل HTML فرمانهاي خط شكن و فاصله انداز را دارد.خط شكن(Line Breaks):
<br>
br مخفف كلمه انگليسي breaks است كه در اين خصوص بمعني رفتن به سر خط جديد است و در ضمن br نيازي به tag بسته ندارد.

فاصله انداز(Paragraphs):
<p>
اين tag هم يكي از tag هاي است كه نيازي به داشتن tag بسته يا <p/> ندارد با اين وجود در بعضي صفحات از tag بسته باراگراف <p/> استفاده مي‎شود.
نوشتن حروف بصورت برنگ‏تر(Bold):
<b>
از اين tag براي نوشتن حروف يررنگ استفاده مي‎شود و همچنين با <b/> بسته مي‎شود.
نوشتن حروف بصورت كج(Italics):
<i>
از اين tag براي نوشتن حروف كج يا يك وري شده استفاده مي‎شود و همچنين با <i/> بسته مي‎شود.
رسم نمودن خط افقي(Horizontal Lines):
<hr>
از اين tag براي رسم يك خط راست بشكل خوابيده (افقي) استفاده مي‎شود كه از يك سوي تا آن سوي صفحه امتداد خواهد يافت. اين tag هم نيازي به tag بسته <hr/> ندارد. اگر شما نيازي به مشخص كردن اندازه طول خط داريد كافي است كه معني طول را به انگليسي(width) در tag خط با ذكر درصد (%) بياوريد. شاخص 100% طول تمام صفحه است.
مثال:
<hr width=50%>


و اگر شما نيازي به مشخص كردن اندازه يهنا يا ضخامت خط را داريد كافي است كه معني اندازه را به انگليسي(size) را در tag خط با اندازه دلخواه بياوريد. شاخص اندازه يهنا Pixel كه مخفف (pictures+element) يعني سازه‎هاي صفحه تصوير(مانيتور) است.
مثال:
<hr width=50% size=10>و اگر مايليد خط راست در سمت چب يا راست صفحه تصوير قرار دهيد كافي است كه كلمه انگليسي align كه يعني بيوستن بطرف يا چسبيدن بطرف است قرار دهيد. در ضمن اگر align مشخص نشود بطور خودكار خط در وسط قرار خواهد گرفت.
مثال:
<hr width=50% size=10 align=right>و در آخر اگر مي‎خواهيد خط راست را تاريكتر يا واضحتر نشان دهيد مي‎بايست از فرمان noshade كه همان no shade يعني بدون سايه است استفاده شود.
مثال:
<hr width=50% size=10 align=right noshade>


قرار دادن متن و يا تصوير در وسط خط(Center):
<center>
هر نوشته‎ يا چيز ديگري كه در ميان اين tag آورده ‎شود باعث آن مي‎شود كه نوشته در وسط خط جديدي بنمايش گذاشته شود.
مثال:
<center> اين نوشته در وسط سطر بايين قرار خواهد گرفت. <center/> به اين صورت زير بنمايش گذاشته مي‎شود.

اين نوشته در وسط سطر بايين قرار خواهد گرفت.


برگرد به اول صفحه