Finns i Olofström!
FGDO
Förenade Gamla Druidorden

Druid-Orden är en träffpunkt för vänskap, glädje och broderlighet. Genom gemenskapen och med Druid-Ordens budskap, strävar vi efter att utvecklas till bättre medmänniskor. Druid-Orden har ingen politisk eller religös anknytning. Den personliga utvecklingen ger
samhörighet och trygghet som ökar i värde med tiden.
Som broder i Druid-Orden blir man delaktig i en livslång sammanhållning och kamratskap. Druidbröder bryr sig om, hjälper och stöttar varandra.

Även en utåtriktad hjälpverksamhet bedrivs av Druid-Orden centralt. Bl a vill ordens stipendiefond bidra till att prostatacancer kan besegras genom forskning eller postgymnasiala studier. 2021 utdelades ett stipendium på
1 500 000 kr.

Vår loge heter Ossian. Möten en gång i månaden. Välkommen för mer information och ansökan om medlemskap!

ossianofm@gmail.comtitel2.gif

eklov1.jpg    ossian.jpg    eklov2.jpgstjarna2.gif

Logen Ossian
OLOFSTRÖM

Vem var Ossian?

F.G.D.O. Sverige

Informationsskrift

Ur jubileumsboken
Förenade Gamla
Druid-Orden
i Sverige

Om druider i Nationalencyklopedin

Webmaster
OÄ Bengt Jönsson
bengtjn@gmail.com


web counter