<XMP><body><!--'"</title></head>--> <script type="text/javascript"> //OwnerIQ var __oiq_pct = 50; if( __oiq_pct>=100 || Math.floor(Math.random()*100/(100-__oiq_pct)) > 0 ) { var _oiqq = _oiqq || []; _oiqq.push(['oiq_addPageBrand','Lycos']); _oiqq.push(['oiq_addPageCat','Internet > Websites']); _oiqq.push(['oiq_addPageLifecycle','Intend']); _oiqq.push(['oiq_doTag']); (function() { var oiq = document.createElement('script'); oiq.type = 'text/javascript'; oiq.async = true; oiq.src = document.location.protocol + '//px.owneriq.net/stas/s/lycosn.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(oiq, s); })(); } /////// Google Analytics var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21402695-21']); _gaq.push(['_setDomainName', 'angelfire.com']); _gaq.push(['_setCustomVar', 1, 'member_name', 'planet/sunday-school', 3]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); ////// Lycos Initialization ///////////////////// var lycos_ad = Array(); var lycos_search_query = ""; var lycos_onload_timer; var cm_role = "live"; var cm_host = "angelfire.lycos.com"; var cm_taxid = "/memberembedded"; var angelfire_member_name = "planet/sunday-school"; var angelfire_member_page = "planet/sunday-school/songs.html"; var angelfire_ratings_hash = "1718678019:7053dd6dbb13f81925ced58eae05006f"; var lycos_ad_category = null; var lycos_ad_remote_addr = "209.202.244.9"; var lycos_ad_www_server = "www.angelfire.lycos.com"; var edit_site_url = "www.angelfire.lycos.com/landing/landing.tmpl?utm_source=house&utm_medium=landingpage&utm_campaign=toolbarlink"; </script> <script type="text/javascript" src="https://scripts.lycos.com/catman/init.js"></script> <script type='text/javascript'> var googletag = googletag || {}; googletag.cmd = googletag.cmd || []; (function() { var gads = document.createElement('script'); gads.async = true; gads.type = 'text/javascript'; var useSSL = 'https:' == document.location.protocol; gads.src = (useSSL ? 'https:' : 'http:') + '//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js'; var node = document.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(gads, node); })(); </script> <script type='text/javascript'> googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/95963596/ANG_300x250_dfp', [300, 250], 'div-gpt-ad-1450207484070-0').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); }); </script> <script type='text/javascript'> googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/95963596/ANG_above_728x90_dfp', [728, 90], 'div-gpt-ad-1450207484070-1').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); }); </script> <script type='text/javascript'> googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/95963596/ANG_below_728X90_dfp', [728, 90], 'div-gpt-ad-1450207484070-2').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); }); </script> <script type="text/javascript"> (function(isV) { if (!isV) { return; } //this.lycos_search_query = lycos_get_search_referrer(); var adMgr = new AdManager(); var lycos_prod_set = adMgr.chooseProductSet(); var slots = ["leaderboard", "leaderboard2", "toolbar_image", "toolbar_text", "smallbox", "top_promo", "footer2","slider"]; var adCat = this.lycos_ad_category; adMgr.setForcedParam('page', (adCat && adCat.dmoz) ? adCat.dmoz : 'member'); if (this.lycos_search_query) { adMgr.setForcedParam("keyword", this.lycos_search_query); } else if (adCat && adCat.find_what) { adMgr.setForcedParam('keyword', adCat.find_what); } for (var s in slots) { var slot = slots[s]; if (adMgr.isSlotAvailable(slot)) { this.lycos_ad[slot] = adMgr.getSlot(slot); } } adMgr.renderHeader(); adMgr.renderFooter(); }((function() { var w = 0, h = 0, minimumThreshold = 300; if (top == self) { return true; } if (typeof(window.innerWidth) == 'number' ) { w = window.innerWidth; h = window.innerHeight; } else if (document.documentElement && (document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight)) { w = document.documentElement.clientWidth; h = document.documentElement.clientHeight; } else if (document.body && (document.body.clientWidth || document.body.clientHeight)) { w = document.body.clientWidth; h = document.body.clientHeight; } return ((w > minimumThreshold) && (h > minimumThreshold)); }()))); window.onload = function() { var f = document.getElementById("lycosFooterAd"); var b = document.getElementsByTagName("body")[0]; b.appendChild(f); f.style.display = "block"; document.getElementById('lycosFooterAdiFrame').src = '/adm/ad/footerAd.iframe.html'; // Slider Injection (function() { var e = document.createElement('iframe'); e.style.border = '0'; e.style.margin = 0; e.style.display = 'block'; e.style.cssFloat = 'right'; e.style.height = '254px'; e.style.overflow = 'hidden'; e.style.padding = 0; e.style.width = '300px'; })(); // Bottom Ad Injection ( function() { var b = document.getElementsByTagName("body")[0]; var iif = document.createElement('iframe'); iif.style.border = '0'; iif.style.margin = 0; iif.style.display = 'block'; iif.style.cssFloat = 'right'; iif.style.height = '254px'; iif.style.overflow = 'hidden'; iif.style.padding = 0; iif.style.width = '300px'; iif.src = '/adm/ad/injectAd.iframe.html'; var cdiv = document.createElement('div'); cdiv.style = "width:300px;margin:10px auto;"; cdiv.appendChild( iif ); if( b ) { b.insertBefore(cdiv, b.lastChild); } })(); } </script> <style> #body .adCenterClass { margin:0 auto; display:block !important; overflow:hidden; width:100%; } #body .adCenterClass #ad_container { display:block !important; float:left; width:728px; } @media (min-width: 768px) { <!-- For 300px or less ads ONLY --> #body .adCenterClass #ad_container { width: calc(100% - 372px); } } @media (min-width: 1110px) { <!-- For 728px or less ads --> #body .adCenterClass #ad_container { width: calc(100% - 372px); } } </style> <div style="background:#abe6f6; border-bottom:1px solid #507a87; position:relative; z-index:9999999"> <div class="adCenterClass"> <a href="https://www.angelfire.lycos.com/" title="Angelfire.com: build your free website today!" style="display:block; float:left; width:186px; border:0"> <img src="/adm/ad/angelfire-freeAd.jpg" alt="Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!" style="display:block; border:0" /> </a> <div id="ad_container"> <script type="text/javascript">document.write(lycos_ad['leaderboard']);</script> </div> </div> </div> <!-- ///////////////////////////////////// --> <script type="text/javascript">document.write(lycos_ad['slider']);</script> <div id="lycosFooterAd" style="background:#abe6f6; border-top:1px solid #507a87; clear:both; display:none; position:relative; z-index:9999999"> <div class="adCenterClass" style="display:block!important; overflow:hidden; width:936px;"> <div id="aflinksholder" style="float:left; width:186px;"> <a href="https://www.angelfire.lycos.com/" title="Angelfire.com: build your free website today!" style="display:block; border:0"> <img src="/adm/ad/angelfire-freeAd2.jpg" alt="Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!" style="display:block; border:0" /> </a> </div> <iframe id="lycosFooterAdiFrame" style="border:0; display:block; float:left; height:96px; overflow:hidden; padding:0; width:750px"></iframe> </div> </div> <!--- UNDERDOGMEDIA EDGE_lycos.com JavaScript ADCODE START---> <script data-cfasync="false" language="javascript" async src="//udmserve.net/udm/img.fetch?sid=17754;tid=1;dt=6;"></script> <!--- UNDERDOGMEDIA EDGE_lycos.com JavaScript ADCODE END---> </xmp>

Armenian Evangelical Emmanuel Church Sunday School

armenian evangelical emmanuel church sunday school

Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ Եկեղեցի Կիրակնօրեայ Դպրոց

Armenian Evangelical Emmanuel Church Sunday School
 
sunday school songs - կիրակնօրեայ դպրոցի երգեր
 1. I am so happy / Ես շատ ուրախ եմ
 2. Ho-Ho-Ho-Hosanna / Ո-Ո-Ո-Ովսաննա
 3. Come and go with me
 4. Տէրն իմ բարի հովիւս է
 5. I've got joy like a fountain
 6. Դուք կ՛ուզէ՞ք հրեշտակ մ՛ըլլալ
 7. Շատ եմ սիրում ես Յիսուսին
 8. Yes, Jesus loves me / Ո՜հ, կը սիրէ զիս
 9. Փոքր կաթիլները
 10. One door and only one / Մէկ դուռ եւ միայն մէկ
 11. Սիրտդ տուր Յիսուսի
 12. Արծադ եւ ոսկի չունիմ
 13. I'm in the Lord's army / Յիսուսի զինուոր
 14. Jesus loves the little children / Յիսուս կը սիրէ փոքր մանկունք
 15. Fishers of men / Մարդոց որսորդ
 16. The wise man built / Իմաստուն մարդ շինեց
 17. With Jesus in the boat
 18. Եւ ալ աւելի
 19. Պատմէ Յիսուսի
 20. Երբ ես կ՛աղօթեմ
 21. Father Abraham / Հայրիկ Աբրահամ
 22. Who did swallow Jonah? / Ո՞վ կլլեց Յովնանը
 23. Come bless the Lord
 24. Պիտ՛ ուրախանամ
 25. Do remember me / Յիշէ՛ զիս, Տէ՛ր
 26. Rise and shine / Ե՛լ ցնծա՛
 27. Oh be careful / Ուշադիր
 28. Օրհնէ Տէրը ով իմ անձս  / باركي يا نفسي الربَّ
 29. Եկէք, միանանք
 30. Գեղեցիկ ձեռքեր փոքրիկ
 31. Փառք քեզ, հայր իմ
 32. Ալէլուիա, Ալէլուիա
 33. Ալէլուիա, Յիսուս ներեց
 34. Praise ye the Lord, Hallelujah! / Փառք Աստուծոյ, Ալէլուիա
 35. Ամէն օր իմ փրկչիս հետ կը քալեմ
 36. دعوا الأولاد يأتون الي
 37. Տէր Յիսուսի պիտի հետեւիմ
 38. Տէրոջ եկեղեցին թափով կ՛ընթանայ
 39. Կը քալեմ ցնծութեամբ
 40. Յաղթողին արմաւենին
 41. Have you got the sunshine smile?
 42. Յիսուս մեր վէմն է անապատին մէջ
 43. Յիսուս զիս այնչափ սիրեց
 44. Յիսուս Տէր է, Տէրն է կեանքիս
 45. Հրաշալի, հրաշալի
 46. Եօթանասուն անգամ եօթը
 47. Խնդրեցէք Աստուծոյ թագաւորութիւնը
 48. Քիչ մը արեւ թող ներս գայ
 49. Գիշերը արթուն, մինչեւ լոյս արթուն
 50. Լոկ Յիսուսի արիւն
 51. We are one in the Spirit / Մէկ ենք մենք իր հոգիով
 52. Միացած ենք սիրոյ կապով
 53. Նա է Տէր
 54. Dare to be a Daniel / Դանիէլի նման
 55. Օ՛ն Փրկչին զինուորներ
 56. Բարեկամ մը ունիմ ես
 57. Բերդը պահեցէք
 58. Praise Him
 59. Շատ կը սիրեմ զինք ամէն օր
 60. Երէկ, այսօր ու յաւիտեան
 61. Երբ իր գանձը
 62. Կը քալեմ ցնծութեամբ
 63. Մայրիկիս
 64. Հանուն հոր եւ որդւոյ
 65. Եօթանասուն անգամ եօթը
 66. Ես քեզ սիրում եմ
 67. Արքայ ես դու
 68. Նոյան տապան
 69. Այբուբեն
 70. Գիտէ՞ք Յիսուսին
 71. Երկու ճամբայ
 72. Շատ եմ սիրում ես Յիսուսին
 73. Իմաստուն մարդ շինեց
 74. Anytime, Anywhere
 75. Blind Man
 76. His Name Is
 77. How Majestic Is Your Name
 78. I'm gonna sing
 79. Nobody's a Nobody
 80. Sometimes Alleluia
 81. There Is Something About That Name
 82. Where The Spirit of The Lord Is
 83. Zacchaeus / Մաքսաւոր Զաքէոսն

Credit
The Rev. Nerses Balabanian - music arrangement of the Sunday School songs
Armenian Brethren Church - Sunday School songs performed by the children's choir

Մանուկներ Երգենք Ալելուիա 1999 Production Team
 

church News coming events future events

On April 25, 2007, Hrant Guzelian will give a lecture about Hrant Dink in Emmanuel Church at 8:00 P.M. The invitation is open to everyone.

The 6th grade will visit Badaniatz on the 5th of May and have time to socialize with their seniors.

The Sunday School teachers will participate in a General Knowledge Contest organized by the Church on the 18th of May.

Last Updated on Saturday, April 21, 2007