<XMP><body><!--'"</title></head>--> <script type="text/javascript"> //OwnerIQ var __oiq_pct = 50; if( __oiq_pct>=100 || Math.floor(Math.random()*100/(100-__oiq_pct)) > 0 ) { var _oiqq = _oiqq || []; _oiqq.push(['oiq_addPageBrand','Lycos']); _oiqq.push(['oiq_addPageCat','Internet > Websites']); _oiqq.push(['oiq_addPageLifecycle','Intend']); _oiqq.push(['oiq_doTag']); (function() { var oiq = document.createElement('script'); oiq.type = 'text/javascript'; oiq.async = true; oiq.src = document.location.protocol + '//px.owneriq.net/stas/s/lycosn.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(oiq, s); })(); } /////// Google Analytics var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21402695-21']); _gaq.push(['_setDomainName', 'angelfire.com']); _gaq.push(['_setCustomVar', 1, 'member_name', 'planet/sunday-school', 3]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); ////// Lycos Initialization ///////////////////// var lycos_ad = Array(); var lycos_search_query = ""; var lycos_onload_timer; var cm_role = "live"; var cm_host = "angelfire.lycos.com"; var cm_taxid = "/memberembedded"; var angelfire_member_name = "planet/sunday-school"; var angelfire_member_page = "planet/sunday-school/sunday_school_anthem.html"; var angelfire_ratings_hash = "1718675403:e63a0c820a34ddf90277a44785c0ef62"; var lycos_ad_category = null; var lycos_ad_remote_addr = "209.202.244.9"; var lycos_ad_www_server = "www.angelfire.lycos.com"; var edit_site_url = "www.angelfire.lycos.com/landing/landing.tmpl?utm_source=house&utm_medium=landingpage&utm_campaign=toolbarlink"; </script> <script type="text/javascript" src="https://scripts.lycos.com/catman/init.js"></script> <script type='text/javascript'> var googletag = googletag || {}; googletag.cmd = googletag.cmd || []; (function() { var gads = document.createElement('script'); gads.async = true; gads.type = 'text/javascript'; var useSSL = 'https:' == document.location.protocol; gads.src = (useSSL ? 'https:' : 'http:') + '//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js'; var node = document.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(gads, node); })(); </script> <script type='text/javascript'> googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/95963596/ANG_300x250_dfp', [300, 250], 'div-gpt-ad-1450207484070-0').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); }); </script> <script type='text/javascript'> googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/95963596/ANG_above_728x90_dfp', [728, 90], 'div-gpt-ad-1450207484070-1').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); }); </script> <script type='text/javascript'> googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot('/95963596/ANG_below_728X90_dfp', [728, 90], 'div-gpt-ad-1450207484070-2').addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); }); </script> <script type="text/javascript"> (function(isV) { if (!isV) { return; } //this.lycos_search_query = lycos_get_search_referrer(); var adMgr = new AdManager(); var lycos_prod_set = adMgr.chooseProductSet(); var slots = ["leaderboard", "leaderboard2", "toolbar_image", "toolbar_text", "smallbox", "top_promo", "footer2","slider"]; var adCat = this.lycos_ad_category; adMgr.setForcedParam('page', (adCat && adCat.dmoz) ? adCat.dmoz : 'member'); if (this.lycos_search_query) { adMgr.setForcedParam("keyword", this.lycos_search_query); } else if (adCat && adCat.find_what) { adMgr.setForcedParam('keyword', adCat.find_what); } for (var s in slots) { var slot = slots[s]; if (adMgr.isSlotAvailable(slot)) { this.lycos_ad[slot] = adMgr.getSlot(slot); } } adMgr.renderHeader(); adMgr.renderFooter(); }((function() { var w = 0, h = 0, minimumThreshold = 300; if (top == self) { return true; } if (typeof(window.innerWidth) == 'number' ) { w = window.innerWidth; h = window.innerHeight; } else if (document.documentElement && (document.documentElement.clientWidth || document.documentElement.clientHeight)) { w = document.documentElement.clientWidth; h = document.documentElement.clientHeight; } else if (document.body && (document.body.clientWidth || document.body.clientHeight)) { w = document.body.clientWidth; h = document.body.clientHeight; } return ((w > minimumThreshold) && (h > minimumThreshold)); }()))); window.onload = function() { var f = document.getElementById("lycosFooterAd"); var b = document.getElementsByTagName("body")[0]; b.appendChild(f); f.style.display = "block"; document.getElementById('lycosFooterAdiFrame').src = '/adm/ad/footerAd.iframe.html'; // Slider Injection (function() { var e = document.createElement('iframe'); e.style.border = '0'; e.style.margin = 0; e.style.display = 'block'; e.style.cssFloat = 'right'; e.style.height = '254px'; e.style.overflow = 'hidden'; e.style.padding = 0; e.style.width = '300px'; })(); // Bottom Ad Injection ( function() { var b = document.getElementsByTagName("body")[0]; var iif = document.createElement('iframe'); iif.style.border = '0'; iif.style.margin = 0; iif.style.display = 'block'; iif.style.cssFloat = 'right'; iif.style.height = '254px'; iif.style.overflow = 'hidden'; iif.style.padding = 0; iif.style.width = '300px'; iif.src = '/adm/ad/injectAd.iframe.html'; var cdiv = document.createElement('div'); cdiv.style = "width:300px;margin:10px auto;"; cdiv.appendChild( iif ); if( b ) { b.insertBefore(cdiv, b.lastChild); } })(); } </script> <style> #body .adCenterClass { margin:0 auto; display:block !important; overflow:hidden; width:100%; } #body .adCenterClass #ad_container { display:block !important; float:left; width:728px; } @media (min-width: 768px) { <!-- For 300px or less ads ONLY --> #body .adCenterClass #ad_container { width: calc(100% - 372px); } } @media (min-width: 1110px) { <!-- For 728px or less ads --> #body .adCenterClass #ad_container { width: calc(100% - 372px); } } </style> <div style="background:#abe6f6; border-bottom:1px solid #507a87; position:relative; z-index:9999999"> <div class="adCenterClass"> <a href="https://www.angelfire.lycos.com/" title="Angelfire.com: build your free website today!" style="display:block; float:left; width:186px; border:0"> <img src="/adm/ad/angelfire-freeAd.jpg" alt="Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!" style="display:block; border:0" /> </a> <div id="ad_container"> <script type="text/javascript">document.write(lycos_ad['leaderboard']);</script> </div> </div> </div> <!-- ///////////////////////////////////// --> <script type="text/javascript">document.write(lycos_ad['slider']);</script> <div id="lycosFooterAd" style="background:#abe6f6; border-top:1px solid #507a87; clear:both; display:none; position:relative; z-index:9999999"> <div class="adCenterClass" style="display:block!important; overflow:hidden; width:936px;"> <div id="aflinksholder" style="float:left; width:186px;"> <a href="https://www.angelfire.lycos.com/" title="Angelfire.com: build your free website today!" style="display:block; border:0"> <img src="/adm/ad/angelfire-freeAd2.jpg" alt="Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!" style="display:block; border:0" /> </a> </div> <iframe id="lycosFooterAdiFrame" style="border:0; display:block; float:left; height:96px; overflow:hidden; padding:0; width:750px"></iframe> </div> </div> <!--- UNDERDOGMEDIA EDGE_lycos.com JavaScript ADCODE START---> <script data-cfasync="false" language="javascript" async src="//udmserve.net/udm/img.fetch?sid=17754;tid=1;dt=6;"></script> <!--- UNDERDOGMEDIA EDGE_lycos.com JavaScript ADCODE END---> </xmp>

Armenian Evangelical Emmanuel Church Sunday School

armenian evangelical emmanuel church sunday school

Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ Եկեղեցի Կիրակնօրեայ Դպրոց

Armenian Evangelical Emmanuel Church Sunday School
 
sunday school anthem - կիրակնօրեայ դպրոցի քայլերգ


Գիշերն անցաւ, լոյս ծագեցաւ.
Կը խայտան դաշտ ու պուրակք:
Մենք ալ ընկեր, զարթնունք քունէն
Պաշտենք զԱստուած ու փառք տանք,
Կիրակնօրեայ մեր դպրոցին
Ներկայ ըլլալ միշտ ջանանք,
Հոն սորվինք Յիսուս Տէրն:
Կրկ.
Յառա՜ջ, դպրոց կիրակնօրեայ,
Յառա՜ջ, դպրոց կիրակնօրեայ,
Յառա՜ջ, դպրոց կիրակնօրեայ.
Հոն պաշտենք Փրկիչն մեր:

Սիրոյ տաղեր կը նուագեն՝
Սոխակ ու վարդ, ցամաք, ծով.
Համայն աշխարհ կ՛երկրպագէ
Մեծ արքային պաշտանքով.
Մենք ալ վազենք կիրակնօրեայ
Մեր դպրոցը հապճեպով.
Հոն պաշտենք Փրկիչ մեր:
Կրկ.

Տէրոջ անգին արեամբ փրկուած՝
Ըլլանք ընկեր քաջ զինուոր,
Ան է յաղթող սուրբ Մեսիան.
Կը պահէ մեզ ամէն օր.
Միշտ յաճախենք կիրակնօրեայ
Մեր դպրոցը փառաւոր.
Հոն սորվինք նոր երգեր:
Կրկ.

Credit
Translated to Armenian by Mrs. Z. Bozoklian
Arrangement of the Sunday School Anthem by the Rev. Nerses Balabanian.
 

church News coming events future events

On April 25, 2007, Hrant Guzelian will give a lecture about Hrant Dink in Emmanuel Church at 8:00 P.M. The invitation is open to everyone.

The 6th grade will visit Badaniatz on the 5th of May and have time to socialize with their seniors.

The Sunday School teachers will participate in a General Knowledge Contest organized by the Church on the 18th of May.

Last Updated on Saturday, April 21, 2007