Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Štatistika
Zuberec
Roháče


Úvodná stránka

História
Príroda
Turistika
Lyžovanie
Turist.trasy
Ubytovanie
Kemping

Fotogaléria:
Penzión
Kemping

Kontakt

História turistiky v Roháčoch

  • Tatliakova chata Predovšetkým z dôvodu neprístupnosti boli Roháče objavené oproti iným horstvám približne o sto rokov neskoršie. Veľmi chudobné správy a informácie o Roháčoch sa začali objavovať v maďarských a poľských časopisoch na konci 19. storočia.

  • V roku 1883 dal prvý ozajstný zrub v Roháčoch postaviť Alexius Demian, hlavný lesmajster Oravského komposesorátu v Podbieli. Zrub bol postavený v blízkosti dnešného Ťatliakovho jazierka v nadmorskej výške 1422 m. Zrub postavili zuberskí tesári pod vedením Jozefa Prča, horára z hájovne na Brestovej, rodáka zo Zuberca. Na čelnom tragári bol vyrezaný nápis : "Nikomu zle nám dobre". Zrub slúžil v lete i v zime poľovníkom aj turistom.

  • V Oraviciach v rokoch 1870 - 1885 pôsobil ako horár Anton Kocian. Za jeho pôsobenia Oravice žili čulým turistickým ruchom. V jeho horárni sa schádzali vedci a kultúrni dejatelia, ktorí už vtedy intenzívne navštevovali naše a poľské Tatry. A. Kocian ako výnimočná osobnosť, znalec prírody, preparátor napísal mnoho vedeckých prác do rôznych časopisov. Jedným z jeho častých návštevníkov bol aj Titus Chalubinski, profesor Waršawskej univerzity, trvale usídlený v Zakopanom. Ten bol veľkým organizátorom výprav turistov do hôr a považuje sa za zakladateľa turistiky v Zakopanom.

  • V rokoch 1908-1909 za účelom výskumu rádioaktivity v Tatrách navštívila Roháče známa bádateľka Marie Curie-Sklodowska.

  • Jedným z najväčších podujatí pred I.svetovou vojnou bol zimný prechod hlavným hrebeňom Roháčov v zime roku 1911. Tento prechod urobili poľskí horolezci a lyžiari (Marius Zaruski, Henrik Bednarski, Leon Loria, Stanislav Zdyb a ďalší).

  • So zvýšenou návštevnosťou Roháčov sa začali objavovať a prvé tragédie. Dňa 26.6.1911 po pretrhnutí lana v čase búrky zo severnej steny Ostrého Roháča padli a zahynuli dvaja poľskí horolezci : Ludwig Emanuel Kozicinski a Karl Jene. V oblasti Roháčov sa vtedy uskutočnila prvá známa záchranná akcia, ktorú zorganizovali poľskí záchranári z TOPR (Tatrzanskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), založené 29.10.1909.

  • V r.1919 navštívil Roháče profesor Karlovej univerzity v Prahe Dr. Karel Domin. Jeho cesta mala vedecký charakter. Prvýkrát podroben opísal rastlinstvo Roháčov.

  • Rozvoj roháčskej turistiky začali podporovať aj novovznikajúce turistické spolky. Bol to hlavne Odbor klubu československých turistov v Dolnom Kubíne, ktorý začal s výstavbou turistických chát. V období medzi svetovými vojnami postavil Maťaššákovu chatu na Zverovke a Tatliakovu chatu pod Ostrým Roháčom. V roku 1944 boli obidve tieto chaty vypálené. Tatliakova chata bola znovuvybudovaná v r.1948 a chata na Zverovke v roku 1951. Tatliakova chata v r.1963 vyhorela.

  • Štefan Šroba Jedným z tých, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj Roháčskej turistiky bol Štefan Šroba, chatár na Zverovke. Popri zodpovednej práci chatára zúčastňoval sa aj vodcovskej služby v horách a záchranných akcií. Bol vždy ochotný každému turistovi poradiť a usmerniť ho na vhodnú túru.

  • O bezpečnosť návštevníkov Roháčov sa od r.1954 stará Horská služba Západných Tatier. Jej sídlom je Dom horskej služby na Zverovke. Horská služba vykonáva obhliadkovú službu v horách, službu na lyžiarskych vlekoch, záchranné akcie a rôzne preventívne činnosti. Značkuje a upravuej turistické chodníky, osadzuej pútače, orientačné tabule a orientačné koly. V rámci osvetovej činnosti robí rozsiahlu osvetovú a inštruktážnu prácu.