Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2005


HULPVERLENING

HAPTONOMIE

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

 

HAPTO-THERAPEUT

 

Wat is haptotherapie?

Haptonomie is de leer van het voelen. `Hapsis' is het Griekse woord voor tasten of voelen en `nomos' betekent leer of wetenschap. Haptonomie gaat zowel over het lichamelijke voelen als het psychische voelen. De haptonoom helpt je inzicht te krijgen in je psychische of lichamelijke klachten, niet door je te laten praten, maar door je te laten 'voelen'.

Lichamelijke klachten en psychische problemen beinvloeden elkaar. Dit kan leiden tot geblokkeerde gevoelens. Haptotherapie is er op gericht door middel van voelen de diepere oorzaak naar boven te halen om blokkades op te heffen, waardoor je je lichamelijk en geestelijk beter gaat voelen.

 

Niet horen maar voelen.

Het is moeilijk uit te leggen wat haptotherapie nu exact inhoudt, want je moet het inderdaad voelen. Wat een mens bij een aanraking voelt, is afhankelijk van de associaties die hij of zij bij die bepaalde aanraking heeft, en dat komt weer door een herinnering die in het geheugen opgeslagen is. Het kan zijn dat je een fijn gevoel krijgt als een bekende je elleboog pakt, omdat je opeens voelt hoe je moederje bij je elleboog pakte toen hij je leerde fietsen: het is een gebaar om je te behoeden. De bekende deelt dan in het gevoel van bescherming dat je vader je gaf. Maar je kunt ook onbewust inkrimpen als je elleboog wordt beetgepakt, bijvoorbeeld omdat de meester je elleboog pakte om je te straffen. Vaak gaat zo'n reactie onbewust, als in een reflex. En is voor de persoon onverkIaarbaar. Haptotherapie helpt je zulke diepere oorzaken te vinden zodat je meer zicht krijgt op je eigen motieven, je vaste patronen, je bewegingsruimte. Dan kun je werken aan een evenwichtiger samenwerking tussen gevoel en verstand. De therapie is gebaseerd op het ontwikkelingsschema van de ontwikkelingspsycholoog Erikson: veiligheid - eigenheid - intimiteit - zelfstandigheid

Voor wie is haptotherapie bedoeld?

Voor iemand die:

lichamelijke klachten heeft zonder dat daarvoor een duidelijk aantoonbare reden is, zoals spierverkrampingen, buikpijn, maagpijn, hyperventilatie, angst, onrust, slaapstoornissen problemen heeft met het accepteren van verlies, ziekte, of een handicap

tijdelijk overbelast is: stress, overspannen onvoldoende positieve bekrachtiging krijgt, zich niet lekker in zijn/haar vel voelt, ontevreden is met de bestaande situatie, onzeker is over eigen gevoelens of motieven

last heeft van onverklaarbare depressies, irritaties of spanningen,

onzekerheden of angsten, bijv. faalangst.

 

 

Moeilijkheden met vriendschapsrelaties of familierelaties.

 

Ouders met kinderen die problemen hebben zoals die hierboven beschreven zijn. Kinderen met het ADHD syndroom met hun ouders

 

Hoe verloopt de therapie?

 

De haptotherapeut helpt om meer zicht op jezelf te krijgen, de blokkades voelbaar te maken, de oorsprong ervan te achterhalen zodat je ermee aan de gang kunt gaan. Het eerste dat de therapeut, van je vraagt is een aantal kenmerkende dingen van jezelf te noemen. Daarna wordt de ruimtelijke positie bepaald. Met andere woorden: Hoe zit jij er nu bij? Krimp je in of richt je je op als de therapeut je benadert en wat doet je dat? Voelt de linkerkant anders dan de rechterkant en wat merk je daarvan? Daarna volgt verkenning van de rug, waarbij de therapeut van alles kan voelen en de client ook, bijvoorbeeld waar dit gevoel stroef loopt. Daarbij is de communicatie tussen therapeut en client belangrijk. Op grond van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld in aansluiting met de hulpvraag. De behandeling is gericht op herstel van de relatie tussen jouw wezenskenmerken en je directe omgeving. Oude, niet meer functionele patronen in je gedrag leer je te vervangen door gedragingen waar je op dat moment meer plezier en profijt van hebt.

 

Haptotherapie/ Haptonomie

Haptonomie is de basis, de theorie waarop de Haptotherapie gebaseerd is. Haptonomie richt zich op de ontwikkeling van het gevoel en het gevoelsmatige contact tussen mensen. De aanraking, als meest directe vorm van contact, speelt hierbij een belangrijke rol. In de haptonomie is het belangrijk hoe dit contact beleefd en gevoeld wordt; geniet je ervan en voel je zelfvertrouwen, of voel je je juist gespannen, onzeker en onveilig.

Daarnaast richt het zich op het bepalen van je eigen ruimte en het stellen van grenzen. Als je geen acht slaat op de signalen van je lichaam en dus niet luistert naar je gevoel, kan dit leiden tot gevoelens van onvrede of lichamelijke klachten. Haptonomie is juist gericht op het leren herkennen van deze signalen. Haptotherapie is de praktische toepassing van de ideeën vanuit de haptonomie. Er is geen standaard manier van behandelen; dit is helemaal afhankelijk van de vraag van de cliënt maar ook van de haptotherapeut. Door aan te raken nodigt de haptotherapeut je als het ware uit om (weer) in je lichaam thuis te raken en daar je zelfvertrouwen en je eigenheid te vinden. Behalve dat (oude) gevoelens opgeroepen kunnen worden is het natuurlijk ook belangrijk hoe je met je gevoelens om kunt gaan in het dagelijks leven. Haptotherapie maakt gebruik van de aanraking en dit gebeurt door middel van de blik en op verbale wijze, maar ook door aanraking van de hand(en). Emotionele blokkades kunnen worden omgezet in spierblokkades en de haptotherapeut kan door aanraking deze blokkades weer losmaken en de cliënt de emoties laten uiten waardoor de cliënt ze kan integreren. De haptotherapeut fungeert als begeleider bij dit proces. De essentie van de begeleiding is het helpen herstellen en weer op gang brengen van de natuurlijke wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Hierdoor wordt de cliënt weer in contact gebracht met zijn gevoel en daarmee met zichzelf. Als de cliënt door aanraking heeft geleerd zich affectief open te stellen, dan kan hij zelf in beweging komen en zichzelf herstellen. Het specifieke van de Haptotherapie komt vooral naar voren in de vele aandacht die gegeven wordt aan de beleving van de lichamelijkheid. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van Haptotherapie.

Kosten Ongeveer euro 45,- per behandeling per 3 kwartier tot 1 uur

 

Voordeel: Je leert luisteren naar je gevoel, en leert weer vertrouwd te worden met je eigen lichaam.

Nadeel: Ook hier geldt vaak dat je het zelf moet betalen. Tenzij jouw haptotherapeut een fysiotherapie is, dan kan het zijn dat je een gedeelte krijgt vergoed; of soms zelfs wel helemaal.

 

Voor informatie kun je terecht op de volgende sites:

  

http://www.haptonomie.com

 

http://www.haptotherapeuten-vvh.nl

 


Titel: HAPTONOMIE de kunst van het aanraken

 

Auteur: F. v.d. Beek

ISBN 90 5501 0972

Inleiding in de haptonomie voor leken en gevorderden. Aan de orde komt o.a. wat haptonomie is, lichaamstaal, reiki, zwangerschap, liefde en seks, sport. Ook in het dagelijks leven is haptonomie dus te gebruiken en niet alleen in de sport (door Ted Troost bekend geworden). Bovendien heeft het raakvlakken met alternatieve geneeswijzen in de zin van het doorgeven van energie. Uitgebreid wordt ingegaan op welke gevoelens een aanraking kan opwekken. Aan het slot van het boek vertellen diverse sportmensen over hun ervaringen met haptonomie (Hein Vergeer, Marco van Basten, Hans van Breukelen en Yvonne van Gennip). Tenslotte zijn er drie relevante adressen opgenomen. Eenvoudig uitgegeven in een wat kleine letter; lichtgroen omslag met een onduidelijke hand die reikt naar een ronde vorm. -

 


Titel: Werken Met Haptonomie

 

Auteur: P. v.d. Slikke:

ISBN 90 2020 1220

Introductie in de beginselen van de haptonomie en haar toepassing in het dagelijks leven, opvoeding, sport en werk. Voortreffelijk geschreven vanuit de praktijk en gericht op de praktijk. Met invoelende helderheid worden de doelstellingen en mogelijkheden van haptonomie toegankelijk en tastbaar gemaakt. Als deeltje in de bekende Ankertjesreeks handzaam vormgegeven. -

 


 

Titel: Voelend Overleven, haptonomische vaardigheidstraining,

Auteur: T. Schreuders:

ISBN nummer 90 6030 5442

 Dit boekje behandelt de haptonomie, een methode om beter je lichaam te doorvoelen en de ruimte van je lijf te beleven. Vooral bij somatische-lichamelijke spanningen kan haptonomie een goede methode zijn om beter en bewuster met die spanningen om te gaan. Zelfs bij ziektes waar de patiënt te horen krijgt 'U moet er maar mee leren leven', kan haptonomie helpend zijn, bijv. bij cara en hyperventilatie. Haptonomie, en zijn gespecialiseerde vorm haptotherapie, worden meestal uitgeoefend door fysiotherapeuten, maar ook andere hulpverleners bijv. logopedisten passen haptonomie toe. Dit boekje geeft algemene informatie zowel voor de patiënt als voor hulpverleners, dus ook voor de huisarts. Naast algemene theorie bevat het veel oefeningen over ademhaling, concentratie, stem, hoe te kunnen genieten en omgaan met je lasten enz. Een beter boek, dan van Ted Troost, 'Het lichaam liegt nooit'

 

 

Er is lang gewacht op het verschijnen van het handboek over de haptonomie, geschreven door de grondlegger van deze vorm van lichaamsgerichte therapie. Door middel van aanraking van de therapeut (meestal een fysiotherapeut) ervaart de patiënt blokkades van emotionele stress, die door middel van deze therapie verholpen kunnen worden. De haptonomie krijgt een grote belangstelling en bekendheid. De grondslagen en werkprincipes worden door V. behandeld in een uitvoerige wetenschappelijke verhandeling. Gebaseerd op existentieel-filosofische kennis waarbij aanraking door de tast een nieuwe affectief-existentiële bevestiging brengt aan het gevoelsleven. V. probeert met een geheel eigen terminologie de haptonomische inzichten uiteen te zetten. Het is daardoor een moeilijk leesbaar boek. Slechts de direct belanghebbende lezer van deze materie zal de moeite nemen om dit boek grondig te bestuderen, dat dan bijzondere inzichten omtrent probleemdefinities en therapeutische mogelijkheden zal bieden. Een boek voor de beroepspraktijk van de lichaamsgerichte therapie en voor deskundige professionals

 


Titel: Tederheid

Auteur: Benedikter, Franz

 

Korte bespreking:

De literatuur over massage is zo omvangrijk dat iets echt nieuws nauwelijks te verwachten valt. Het boekje van de psycholoog Benedikter echter brengt wel degelijk iets nieuws, namelijk een reeks van oefeningen in huidcontact met de verschillende lichaamszones - zoals bijv. in de haptonomie plaatsvindt - waardoor onze hormoonwerking vergroot wordt en zodoende onze gevoelens geactiveerd en losser gemaakt worden. Het oefenprogramma van de auteur is ontwikkeld in jarenlange ervaring en dienovereenkomstig praktisch, effectief én, voor de meesten van ons essentieel, weinig tijdrovend. Wie de door korte instructies en eenvoudige, afbeeldingen verduidelijkte, risicoloze oefeningen doet, zal inderdaad zijn gevoel van evenwicht, zijn gevoel van zekerheid en zijn vermogen tot contact met anderen in sterke mate zien toenemen. Een optimistisch, sympathiek boekje, dat velen, zowel beginners als gevorderden, van nut kan zijn. Overzichtelijke pagina-indeling, duidelijke letter; de typisch alternatieve omslag had beter gekund; de kleuren ervan zijn wel mooi

 

Haptonomie is de leer van het tasten, voelen en aanraken. In de fysiotherapie, maar ook bij zwangerschapsbegeleiding, sportbeoefening, therapie en algemene menselijke contacten vindt haptonomie toepassingen. In dit boekje worden artikelen gebundeld over de aard en het gebruik van haptonomie. Drie verschillende auteurs gaan in op basisbegrippen, therapeutische uitgangspunten, de ontwikkeling van het kind, menselijk contact en andere specifieke aandachtsgebieden. De auteurs waren allen verbonden aan de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie en hebben een lange ervaring als haptotherapeut

 


 

 

LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

HTTP://GO.TO/STEUNPUNT-GEWELD

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

 

Klik Hier: 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina 

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING