Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

Aktie Formulier Hulpverlening

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

Geachte Belangstellende,

Aan de hand van deze pagina wil ik u iets vragen. Namens een groep mensen die in hun jeugd seksueel misbruikt en/of op een andere manier mishandeld zijn, zet ik mij in om “hulp op maat” te krijgen. Omdat ik het niet eens ben met het beleid dat men in Den Haag voert inzake de Geestelijk Gezondheid zorg voor overlevers van Geweld.

Hulp op Maat wil zeggen dat mensen die door misbruik of geestelijk/lichamelijke mishandeling zijn getraumatiseerd, op een zinvolle en goede manier hulp aangeboden kunnen krijgen waar ze behoefte aan hebben. En dat deze hulp, al dan niet gezocht in het alternatieve circuit volledig of grotendeels vergoedt wordt. Dat zorgverzekeraars voor deze groep een budget beschikbaar stelt,zodat de overlever zelf kan bepalen wat voor hulp hij/zij wilt. Op volwassen leeftijd krijgen overlevers van geweld meestal psychische en/of somatische (lichamelijke) klachten. Ik spreek liever over overlevers dan over slachtoffers, omdat een slachtoffer meestal niet geslacht is . maar geofferd aan een dader. En een overlevende heeft meer kracht in het woord dan een slachtoffer,omdat het dan klinkt alsof men zich heeft overgegeven aan het lot.

 

Wat ik zeer onterecht vind is dat zorgverzekeraars en de regering bepalen wat goed voor je is. Iets wat je als mens best zelf kunt bepalen. Het hele zorgstelsel bestaat alleen maar uit regeltjes. Niemand kijkt wat het beste is voor de overlever. Maar of de overlever in het straatje past van de hulpverlener. Het zou toch andersom moeten zijn? De overlever is vaak zelf mondig en gevoelig (hij/zij kan voelen of iets goed is of niet ) genoeg om te bepalen wat goed en wat niet goed voor hem/haar is. Maar door al die regeltjes en bepalingen die de vorige regering heeft bedacht,lijkt het wel of goede hulp alleen voor rijke mensen te koop is.

Verder ben ik aan het knokken om er voor te zorgen, dat men in Nederland centra’s opent voor overlevers van geweld,zoals die al in andere landen al bestaan. Daar heeft men centra’s waar je 24 uur per dag terecht kunt voor (geestelijke) hulp. Waar hulpverlening,politie,justitie,kinderbescherming,ervaringsdeskundige,slachtofferhulp, gratis rechtshulp etc etc bij elkaar zitten in één organisatie. Daardoor hoeft de overlever niet steeds van het kastje naar de muur wordt gestuurd,zoals dat vaak nu gebeurt. Verder zouden er veel meer mensen in de hulpverlening moeten komen die weten wat geweld en/of misbruik met je leven doet. Wat weet een huisarts wat een herbeleving is ? Wat weet de omgeving hoe hierop gereageerd moet worden. Iemand die dit in zijn leven heeft meegemaakt zou daarop beter wel met begeleiding op in kunnen springen.

Daarom zouden er in deze centra’s ervaringsdeskundige moeten komen.

Voorbeelden van centra’s zijn er o.a. in Duitsland en Amerika. Daar werkt het goed en is tevens efficiënt. Omdat in Nederland iedereen maar wat doet,moet er wel voor gezorgd worden dat er 1 protocol (aantal afspraken) hoe men te werk gaat. En dat niet ieder centrum op verschillende manieren te werk gaat.

 

Maar waar het vooral omgaat is dat overlevers van geweld/misbruik ergens terechtkunnen en niet van het kastje naar de muur gestuurd kunnen worden. Het moet één instantie worden,waar via regels,de overlever begeleidt wordt en in een traject komt,met een paar vaste begeleiders. Ik heb de politiek hierover al eens benaderd. Ze vinden het een goed plan om een dergelijk centra op te zetten. Alleen weet ik niet of dit wordt uitgevoerd. Daar krijg ik namelijk geen antwoord op. Daarom hoop ik graag dat u mij wilt helpen om dit plan van de grond te krijgen door mij te helpen met mijn handtekeningenactie. Voor overlevers van geweld moet geld komen om deze centra’s te bemannen. En niet voor de daders zoals dat nu is.

Want in Nederland lijkt het er soms op of de slachtoffers,daders zijn en daders, de slachtoffers.

 

 

Ik wil rond ruim 10.000 handtekening verzamelen en dit aanbieden aan de aankomende Minister van Volksgezondheid. 

Teken dit Gastenboek hieronder die ik als Petitie zal gebruiken. Ik heb behoorlijk veel handtekeningen al.

Steun mijn doel: Vul je gegevens in!! Alleen zo kunnen we een tegen woord geven.

 

 

 

BEDANKT VOOR JE STEUN !!!

 Write2Me.NL Gastenboek

 

Indien je wilt weten hoe men de zorg aanpakt voor overlevers van geweld in Duitsland en Amerika dan heb ik hier de volgende adressen voor je.

Helaas alleen in het duits

www.missbrauch.de/go.php www.wildwasser-frauennotruf.de www.wildwasser.de www.amyna.de/veran.html

www.frauennotrufe.de/ www.pfiffigunde-hn.de)index1.html www.dhisc.de/default.html

www.fh-muenster.de/FB10/service/skripten/zenker/psychiatrie.PDF

www.wildwasser-giessen.de www.notruf.wtal.de

En de enigste Amerikaanse site die ik heb gevonden

http://www.ncvc.org

 

 

 


Copyright © 2002 Steunpunt - Geweld. Alle rechten voorbehouden.
Herzien: 7 juli 2002