Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2005


ERVARINGEN

Kindermishandeling

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

 

 KINDERMISHANDELING

 

Omdat ik vroeger niet alleen seksueel ben misbruikt, maar ook geestelijk en lichamelijk mishandeld ben, is deze pagina ook bedoeld voor mensen die lichamelijk en geestelijk zijn mishandeld. Ik merk dat er heel weinig informatie is op het Internet over lichamelijke en geestelijke mishandeling. Ook is de hulpverlening voor deze mensen nihil. Alle vormen van mishandeling zijn erg: er zijn immers grenzen overschreden. Alleen zal de ene mens er meer last van hebben dan een ander. Maar elk geval is erg. Zeker als het kinderen betreft; die zijn op dat moment zeer kwetsbaar. Later als men volwassen wordt, ontwikkelen deze mensen vaak een negatief zelfbeeld. Daarom wil ik ook op mijn pagina hieraan wat aandacht besteden.

 

 

 

Wat is KinderMishandeling ?

 

 

 

KinderMishandeling bestaat in 4 vormen.

 

 

 

 

 

1. Geestelijk geweld: Het stelselmatig vernederen, kleineren, pesten, bang maken, het verbieden met anderen (bijv. vrienden of vriendinnnen) om te gaan, onredelijk hoge eisen stellen, Het zwijgen opgelegd krijgen etc. Helaas wordt er hier binnen de hulpverlening te weinig aandacht aan besteed. Vaak wordt er gezegd dat schelden geen pijn doet en dat fysiek geweld vaak erger is. Ik vind het zeer teleurstellend dat hier zo weinig aandacht aan wordt besteed.

 

 

 

2.Lichamelijk Geweld/Lichamelijke mishandeling: het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen, snij-, brand- of schaafwonden, botbreuken, hersenletsel. Deze verwondingen kunnen ontstaan door slaan,stompen, schoppen en dergelijke.

 

 

 

3.Psychische verwaarlozing: aan het kind of persoon onthouden wat het voor zijn of haar geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft: aandacht, respect, veiligheid, warmte, liefde, genegenheid en bevestiging.

 

 

 

4.Seksueel misbruik: alle seksuele contacten ,die plaatsvinden tegen de wil van de persoon, of in bepaalde gevallen waarin het voor de persoon onmogelijk is zich daaraan te onttrekken.

 

 

 

5.De afgelopen jaren wordt steeds duidelijker dat in de meeste gevallen meerdere vormen tegelijk voorkomen.

 

 

 

GEVOLGEN

 

 

 

De gevolgen van kindermishandeling zijn velerlei. Een slachtoffer kan deze consequenties zijn of haar hele leven met zich meedragen, maar dat hoeft zeker niet altijd het geval zijn. In het algemeen kunnen gevolgen van kindermishandeling (lichamelijk, psychisch of seksueel) zijn:

 

Het zelfvertrouwen van het kind en het gevoel van eigenwaarde wordt ondermijnd. Het kind ontwikkelt wantrouwen naar andere mensen en is daardoor ook niet in staat om goede, bevredigende relaties met anderen aan te gaan of vast te houden.

 

Specifiek voor lichamelijke mishandeling, met name bij heel jonge kinderen, is dat dit tot blijvend lichamelijk letsel kan leiden (doofheid, blindheid, invaliditeit).

 

Seksueel misbruikte kinderen kunnen op latere leeftijd problemen krijgen bij hun beleving van seksualiteit. Dit kan hevige angst inhouden om te worden aangeraakt of men slaat naar de andere kant door door het aangaan van juist heel veel seksuele relaties.

 

 

 

 

 

 

 

OMVANG

 

 

 

Uit de registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's), voorheen: Bureaus Vertrouwensarts, blijkt dat er in 1999 19.426 adviesvragen over en meldingen van kindermishandeling bij hen zijn binnengekomen. Het is echter bekend dat veel gesignaleerde gevallen of vermoedens niet bij de AMK's worden gemeld. Uit Amerikaans onderzoek bleek dat in de VS drie keer zoveel kindermishandeling wordt gesignaleerd dan wordt gemeld. Of dit ook voor ons land opgaat, weten we niet zeker, maar waarschijnlijk is het hier niet veel anders. Hetzelfde onderzoek concludeert dat minstens 1,5% van alle kinderen jaarlijks wordt mishandeld. Voor Nederland zou dit betekenen dat zich per jaar tenminste 50.000 gevallen van kindermishandeling voordoen.

 

Bron:http://www.nizw.nl/mishand/

 

 

 

Verder wil ik je vragen of je nog informatie hebt over geestelijke en lichamelijke mishandeling die ik misschien op deze pagina kan plaatsen. Zoals ik al eerder schreef is er te weinig informatie over dit onderwerp.

 

 

 


   LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

http://www.steunpunt-geweld.tk

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

 

 

Klik Hier: 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina 

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING