Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2005


CHRISTELIJKE HULP

BOEKEN

 

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

 

 

Titel Met pijn in mijn hart.

Martine van Groningen

ISBN nummer 90-75569-11-4

 

Een christelijk boek, maar ook voor mensen die niet gelovig zijn. Een soort gedichtenbundel waar Martine van Groningen haar pijn, verdriet en emoties uitspreekt.

 

Met pijn in het hart
M. van Groningen


Titel: Luister mij vrij

 

Begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld.

Gooi en Sticht, 2000

Siny te Nijenhuis

 

Een boek dat streeft naar volledigheid, waarin gepoogd wordt een beeld te

geven van

* seksueel geweld, aard en omvang

*rol en invloed van geloof en kerk

* werkvormen

* begeleiding door pastores.

 

Juist door dit streven naar volledigheid wordt het moeilijker de diepte in te gaan. Toch is het als eerste kennismaking een bruikbaar en vooral praktisch boek.

 
Luister mij vrij
Siny te Nijenhuis


Titel: Godsdienst en Incest

 

Auteur: Annie Imbens en Ineke Jonker

Imbens, theoloog en verbonden aan de vereniging tegen seksuele kindermishandeling binnen het gezin, en Jonker, historicus en zelf incestslachtoffer, deden diepte-interviews met 19 vrouwen die door hun vader, broer, oom of opa als meisje zijn misbruikt. Tien van deze, soms huiveringwekkende, interviews worden in hun geheel weergegeven. Op indringende wijze wordt aangetoond hoe ondermijnend incest door kan werken op het totale leven. De auteurs laten zien hoe juist in (streng) godsdienstige milieus, waar het vaderlijk gezag op autotaire wijze wordt gehanteerd, de meisjes geen kant meer op kunnen. Het is tevens een aanklacht tegen alle (m.n. geestelijke) hulpverleners die niet in de problematische gezinssituatie wilden of durfden ingrijpen. Tot slot worden er suggesties gegeven voor benadering en opvang van slachtoffers. Een belangrijk boek over een onderwerp waarvan de volle omvang nu begint door te dringen.

 

 

 Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


 

'Een pastor moet je toch kunnen vertrouwen

Gideon van Dam & Marjo Eitjes

over seksueel misbruik door pastores

 ISBN nummer:9021136007

 

De laatste jaren worden we geconfronteerd met verhalen van mensen van wie seksueel misbruik is gemaakt in een relatie die gebaseerd was op vertrouwen en waarbij er ongelijkheid bestond in macht. Het is schokkend, maar niet vreemd, dat er ook verhalen naar buiten komen over seksuele contacten van predikanten en priesters met gemeenteleden / parochianen. In dit boek klinken verhalen van vrouwen die in een pastoraal contact er een ernstig probleem bij kregen: niet te plaatsen seksuele ervaringen met haar pastor. Ook enkele pastores die zichzelf leerden zien als plegers van seksueel misbruik in hun pastoraat vertellen hun verhaal. Zwijgen over seksueel misbruik in het pastoraat betekent onrecht aan degenen die getroffen zijn door deze schending van de vertrouwensrelatie. Zwijgen vergroot de kans dat er meer mensen deze beschadigende ervaringen moeten doormaken. Zwijgen laat voorts mensen die pastoraal bezig zijn en te maken krijgen met deze grenzen, in de kou staan. Dit boek verheldert begrippen als 'seksueel misbruik', 'pleger', en seksueel misbruikte' De auteurs zoeken een antwoord op de vraag waarom seksueel misbruik in het pastoraat zich kan voordoen en waarom mannen en vrouwen dit laten gebeuren. De verhalen, de overwegingen en de handreikingen in deze studie zijn van belang voor parochianen / gemeenteleden, pastores, kerkelijke beleidskaders en theologische opleidingen.

 

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl  


Lieve vader, vuile schurk

 

Samengesteld door L.L. Brouwers

ISBN nummer: 9029715855

  

Lenze L. Bouwers is leraar Nederlands en decaan aan een gereformeerde scholengemeenschap. In die functie is hij geconfronteerd met 'gevallen' van incest. Met deze roman wil hij het taboe, dat met name in gereformeerde kring (nog) op incest rust, doorbreken. Hij hoopt dat meisjes die worden misbruikt en het boek lezen, het zwijgen doorbreken. In die zin is het een tendensroman, geschreven voor een groot publiek - literaire drempels zijn vermeden. Tot op zekere hoogte is Bouwers - in ieder geval voor 'eigen' kring - zeer open in het beschrijven van incestueuze handelingen, maar overtuigender is zijn inlevingsvermogen in het geruïneerde gevoelsleven van een opgroeiend meisje. De spil van het verhaal is de beslissing om naar een vertrouwensarts te gaan en de vader aan te geven. De dialogen zijn vrij houterig, maar dat neemt niet weg dat zowel jongeren als volwassenen in dit boek een verhelderend beeld krijgen van de verschrikking die incest is.

 

Lieve vader, vuile schurk
Lenze L. Bouwers
 

 


 

Titel: Nu dan, mijn broeder, spreek erover

In gesprek met een slachtoffer en dader van incest.

uitg. An Dekker, 1991

Annie Imbens

 

Twee interviews n.a.v. het bijbelverhaal over de verkrachting van Tamar door haar broer.

  

Te koop bij de Slegte

http://www.deslegte.nl


Titel: Goed mijn zuster, spreken zal ik

 

Over seksueel geweld, schuld en pastoraat

Roel Molemaker

uitg Kok, 1994

 ISBN nummer: 9024282683

Een antwoord op het appel door vrouwen gedaan op theologen en pastires, om een bijdrage te leveren aan opsporen en voorkomen van seksueel geweld in kerkelijke kring.

 

 

Goed, mijn zuster, spreken zal ik
Molemaker, R.

 

 


 

Titel: Alledaags misbruik

Ervaringen met slachtoffers, daders en ouders

uitg. Indigo, 1997

Auteurs: Mathias Wais en Ingrid Galle

Dit boel beschrijft op verhelderende wijze de inspanningsmechanismen van daders tegenover kinderen. Het boek vertelt het verhaal vanuit de misbruikte zelf. Vakjargon wordt vermeden, maar de auteurs gaan ook niet "op de hurken zitten" om de lezers toe te spreken. Het is daarom voor verschillende doelgroepen een bruikbaar boek. Zeker ook voor misbruikten zelf, die hier een houvast wordt aangereikt om door de manipulatie van daders heen te zien. De titel "alledaags misbruik" verwijst (onder andere) naar de alledaagsheid van manipulatietechnieken die daders hanteren. Vormen van manipulatie die ook volwassenen die zich niet schuldig maken aan seksueel geweld, regelmatig toepassen.


Alledaags misbruik
Mathias Wais

 


 

Titel: Geschonden lichaam : pastorale gids voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel geweld

Ganzevoort, R.R. & Veerman, A.L.

ISBN nummer: 9023906918

 

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat allerlei vormen van seksueel geweld veel vaker voorkomen dan velen durven denken. Gebleken is ook dat mechanismen die seksueel geweld in de hand werken, in kerkelijke kring even werkzaam zijn als elders in de samenleving. Ook binnen de kerken is men zich dat bewust geworden. Zo dachten in de afgelopen jaren de drie Samen op Weg-kerken veel na over een beleid in deze problematiek. "Geschonden lichaam" is de handelsuitgave van een pastorale handreiking, die eind 1999 binnen de SoW-kerken verscheen. De titel verwijst naar de verwoestende gevolgen van seksueel geweld voor de kerkelijke gemeente als lichaam van Christus: "Het kwaad van seksueel geweld schendt de hele gemeente." De auteurs, beiden verbonden aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken te Kampen, willen inzicht verschaffen in de complexe problematiek, waarbij alle pijn benoemd wordt, en een weg wijzen naar herstel. Vooral ieder die als professioneel of als vrijwilliger betrokken is bij het kerkenwerk - en niet alleen in de SoW-kerken - een belangrijke handreiking. (Biblion recensie, Drs. P.F. Goedendorp)

 

Geschonden lichaam
Alexander L. Veerman

 


Titel: Incest

 

Auteur: drs J.A. Kok

ISBN nummer 90-5030-672-1

Incest en seksueel misbruik blijkt veel meer voor te komen dan voorheen werd aangenomen. Het aan mensen met Incestproblematiek in aanraking komt, is dan ook sterk toegenomen. Aan deze mensen willen de auteurs van dit boek een bijbelse en deskundige handreiking doen. Aan de orde komen o.a. de bijbelse versie op relaties en seksualtiteit, de relatie tussen godsdienst en Incest, signalen die op Incest kunnen wijzen, de Incestdader en pastoraat in Incestsituaties. Een waardevol boek met veel praktische en pastorale adviezen, dat tevens richtlijnen biedt voor verantwoorde hulpverlening.

 

 

 

Incest
Janneke Kok

 

 


Titel: Als douchen niet meer helpt...

 

Auteur: Gabriëlle Maastrigt

ISBN 9063533527

Gabriëlle heeft vaak gedacht dat er geen weg meer was. Zoals zovele slachtoffers van seksueel misbruik stond ze uren onder de douche, om het gevoel van viesheid af te spoelen - maar het hielp niet, het hielp nooit. Gedichten, brieven en dagboekfragmenten, zorgvuldig samengesteld, geven een beeld van een ontzettend zware periode. Herkenbaar en hoopgevend voor degenen die iets dergelijks hebben meegemaakt. (bevat tevens christelijke teksten)

Als douchen niet meer helpt...
G. van Maestrigt

 


 

 

Titel: Je mag er zijn... Zijn zoals jij bent

Auteur: Marijne Verbueken

ISBN nummer: 90-5719-035-4

  

Als overlevende van seksueel misbruik gunt Marijne u een blik in haar belevingswereld van vroeger. Het dichten hielp haar zich te orinteren in een grote wereld van kleine mensen. Ze vond woorden voor datgene waar geen woorden voor waren. Dit boekje laat ruimte voor ieders beleving. Gelijktijdig is het afschuwelijke en het hoopvolle weergegeven.

 

De opbrengst van dit prachtige boekje heeft Marijne Verbueken bestemd voor hulpverlening binnen Stichting "De Kracht van Vrede". Deze stichting geeft cursussen die o.a. toegespitst zijn aan het verlenen van hulp aan mensen die willen herstellen van seksueel misbruik. Het boekje is verkrijgbaar bij de (christelijke) boekhandels


 

Titel: De herder was een huurling

(mijn weg terug na misbruik door een pastor)

Auteur: L. Selles

ISBN nummer: 9023911431

 

Een autobiografisch verhaal van een vrouw die twee jaar lang werd misbruiktdoor haar predikant. Ze beschrijft haar strijd om zich aan hem te ontworstelen, met behulp van een vriendin en haar therapeut. Ze vertelt hoe ze haar allesoverheersende angst, haar schaamte en schuldgevoel leert verwerken. Tegelijkertijd beschrijft ze haar worsteling met God die de god is van degene die haar misbruikt, maar ook van de vriendin die haar door alles heen steunt. En haar worsteling met de kerk en haar leden, waar ze bij hoort, maar die zich niet om haar bekommeren, maar alle aandacht en energie richten op de dader. Ze maakt duidelijk dat pastorale begeleiding voor gelovige mensen een noodzakelijke aanvulling is op goede therapeutische hulp. Een boeiend en overtuigend relaas vanuit het perspectief van een slachtoffer. Een goede aanvulling op bijvoorbeeld "Luister mij vrij" van Siny te Nijenhuis (2000)* dat meer het perspectief van de pastoraal werker belicht. Geschikt voor lotgenoten, maar ook voor kerkelijke functionarissen en hulpverleners.

 

 


De herder was een huurling
L. Selles


 

 

Titel: Pastoraat En Incest

Auteur: Hoeve Jager

ISBN nummer : 9052631018

 Dit boekje wil een bijdrage leveren aan de hulpverlening aan slachtoffers van incest. In het bijzonder wil het daarbij de invloed en de mogelijkheden van de godsdienst benoemen. Na een algemene inleiding vinden we informatie over omvang, kenmerken en gevolgen, misverstanden, vooroordelen, taboes en weerstanden rond incest. Daarna een beschrijving van de factoren in de christelijke godsdienst die incestbevorderend werken en van andere die incestremmend zijn. Schrijfster gaat daarbij ook in op het seksueel misbruik in de bijbel, de seksuele moraal en de gevolgen voor het vrouw- en manbeeld. Vervolgens gaat het over wat er gedaan wordt en gedaan kan worden aan pastorale opvang. Ook vinden we twee voorbeelden van themadiensten rond dit onderwerp. Het laatste hoofdstuk is vooral gericht op preventie. Het boekje is vooral van belang omdat het godsdienstige aspecten benoemt en aanpakt die een belangrijke rol kunnen spelen bij incest. Het is geschreven door een theologe, die al in haar opleiding dit onderwerp bestudeerde. Geschikt voor mensen die in het pastorale werk bezig

 

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


 

Titel: Gij zijt die Man!

Auteur: J.C. Borst

ISBN nummer 90 5030 591 1.

Pastorale zorg voor Incestdaders.

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


Titel: Verraden vertrouwen

 

pastoraat aan incestdaders en - slachtoffers

Auteur: Borst, J.C.

ISBN nummer: 9050306403

 

Over pastorale zorg aan incestdaders is nog weinig geschreven. Alleen dát al maakt dit boek tamelijk uniek. De auteur wil de informatie die daaromtrent beschikbaar is, systematiseren en structureren. Hoofdstuk 1 geeft meningen, feiten en mythen over incest. Daarna volgen de kenmerken van incestgezinnen en de persoonlijkheidskenmerken van de incestdaders. Hoofdstuk 5 volgt de dader op zijn weg via het politiebureau en de gevangenis. Hoofdstuk 6 besteedt aandacht aan wat de Bijbel en de joods-christelijke traditie over incest zeggen. Tot slot volgt een bespreking van de pastorale zorg voor incestdaders en -slachtoffers. Aanbevolen, vooral voor betrokkenen bij incestdaders en -slachtoffers, pastoraal werkenden, maatschappelijk werkers en gemeenteleden

 
Verraden vertrouwen
J.C. Borst

 

 


 

Titel: Actuele problemen in het licht van de Bijbel

Walter Barrett, Jef De Vriese, Dirk Lemmens. Hoornaar : Gideon.

ISBN 90-6067-454-5.

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


Titel: Als je kind misbruikt is: moeders van seksueel misbruikte kinderen

 

Ineke Jonker.

Amsterdam: Dekker. Met lit. Opg.

ISBN nummer 90-5071-107-3.

Proefschriften zijn niet de meest toegankelijke boeken, maar dit onderzoeksverslag, (een bewerking?) is uitermate leesbaar en bevat een schat aan onmisbare gegevens voor iedereen die geïnteresseerd is in incest. Een greep uit de thema's die, dat spreekt vanzelf, theoretisch grondig gefundeerd zijn. Moeders van seksueel misbruikte kinderen, hun meningen over die kinderen en meningen van anderen over hen. Het gedrag van moeders na de ontdekking, hun subjectiviteit, hun betrokkenheid, de wetgeving rondom seksuele kindermishandeling, de gevolgen, de signalering en de rechtsgang en behandeling van kind, ouders en gezin. Als iets duidelijk bewezen wordt door Jonker en dus door de verhalen van direct betrokkenen dan is het dat 1. snel oordelen gemakkelijk is en 2. dat een te snel oordeel de schade alleen maar vergroot. Een helder, onmisbaar boek, dat ook goed gelezen kan worden door niet-wetenschappers, de onderzoeksopzet en bewerking kunnen voor het betoog gemist worden.

 

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


 

Titel: ik had geen naam

Auteur: Dave pelzer

ISBN nummer:9044301268

 

Ik had geen naam
A. Witsenburg

  

 


Titel: Doeltreffende Pastorale Counseling

Jef De Vriese, Dirk Lemmens. Hoornaar : Gideon.


Titel:

 

Een triestig en moedig verhaal over incest. Anoniem. Bethesda, Christelijk Hulpverleningscentrum, Nieuwe Kuilenweg 4 bus 10 3600 Genk. BELGIE


Titel:

 

Het boekje dat NEE zegt / Kind en Gezin in samenwerking met maandblad Pippo. Bayard Presse, november 1996. Eendrachtstraat 33 1050 Brussel.


Titel:

 

Het mag geen pijn doen een kind te zijn

C. Marneffe, A. Lampo, G. Proost, F. Henau, E. Boermans, J. Galle, J. Lauwers, F. Dal, A. Baert, M. Goedee. Vertrouwenartscentrum "Kind in Nood", Laarbeeklaan 101 1090 Brussel. BELGIE

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


Titel:

 

Incest vragen en antwoorden.

Marjo Van Soest, Jos Frenken, Madelien Krips, Carla van Lichtenburcht. 'S Gravenhage : SDU uitgeverij.

ISBN nummer 90 12 05848 1.

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 


Titel:

Kindermishandeling. Wat moet een school daarmee? Oorspronkelijke uitgave: Kindermishandeling, T. Zandijk-van Harten in samenwerking met M. Schreurs-Dijkstra en de Vereniging tegen Kindermishandeling. Houten : de Ruiter/Educatieve Partners Nederland.


Titel:

 

Bewerking voor Vlaanderen: F. Dierickx, VZW Kindermishandeling Oost-Vlaanderen, Koning Albertlaan 196 9000 Gent.


 

 

LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

HTTP://WWW.STEUNPUNT-GEWELD.TK

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

 

Klik Hier: 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina 

 

 

 

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING