Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2003


CHRISTELIJKE HULP

ADRESSEN

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

 

 

Werkgroep Lotgenoten voor Vrouwen

Voor vrouwen met een traumatisch verleden. Deze werkgroep zet lotgenotengroepen op voor vrouwen die incest, seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing, mishandeling e.d. hebben meegemaakt in hun vroege jeugd.

Ze hebben op dit moment drie groepen, maar het is de bedoeling uit te breiden. Ze werken vanuit een christelijke visie op de hulpverlening.

Veel vrouwen zitten met hun christelijk geloof in de knoop na zulke ervaringen en we proberen hen die toch in onze groep willen te bemoedigen en te ondersteunen.

Ze hebben een folder als u meer info wilt.

Werkgroep Lotgenoten voor Vrouwen

tel 0317 316912

w.l.v@hetnet.nl


Meldpunt seksueel misbruik binnen de pastorale relaties

 

0900-899 84 11 (10 eurocent per minuut)

Postbus 22021 1100 CA Amsterdam

 

Uitsluitend een meldpunt voor seksueel misbruik binnen pastorale relaties, door RK pastores. Ditzelfde geldt voor de informatie te bevragen bij de SRKK Het meldpunt verwijst naar Vertrouwenspersonen, die pastorale begeleiding bieden, bij de verwerking en rondom het indienen van een klacht.


 

Algemene Informatie: Secretariaat Rooms-Katholieke Kerkgenootschap t.a.v. mw. Th.A.J.M. Elie; Postbus 13049; 3507 LA Utrecht;

Telefoon: 030- 233 42 44; Fax: 030- 233 46 01


 

Konferentie Nederlandse Religieuzen: t.a.v. drs. R.A.M.Chr. Moulen Janssen; Postbus 3170; 5003 DD Tilburg;

Telefoon 013- 535 71 55; Fax 013- 543 18 55


 

Interkerkelijk initiatief: Interkerkelijke Stichting tegen seksueel misbruik in pastorale relaties: Postbus 8579, 3503 RN Utrecht;

Telefoon 035- 621 55 55 (Radiopastoraat IKON)

of

Joseph Haydenlaan 2a

3533 AE Utrecht

tel: 030 8801477

email: s.van.delden@sowkerken.nl

http://www.sowkerken.nl

 

Doelgroep: vrouwen en mannen die als volwassene of als kind zijn misbruikt binnen het pastoraat. Geen begeleiding van kinderen, alleen volwassenen.

 


 

Landelijk Werkverband Godsdienst en Incest.

Hier kunnen pastoraal verantwoordelijken terecht voor informatie, ondersteuning en advies. Mensen die pastorale begeleiding zoeken kunnen hier terecht voor adressen van organisaties in hun eigen provincie of regio.

Tel 030 - 8801477


Hulp & Recht

 

telefoon 0900-8998411 of 0320-257400

De organisatie Hulp & Recht is in 1995 ontstaan binnen de Rooms Katholieke Kerk. Er bleek naast het participeren in de SMPR ook behoefte te zijn om een specifiek katholiek orgaan op te richten. Hulp & Recht werkt volgens een bepaalde procedure.

De doelstellingen van de procedure zijn:

het opvangen en ondersteunen van de slachtoffers, het bevorderen van een goede rechtsgang, het begeleiden van de plegers, het voorkomen van seksueel misbruik.

 

Er is ook een meldpunt ondergebracht bij het KRO-pastoraat,

telefoon 0320-257400

 


Meldpunt Seksueel Misbruik binnen pastorale/kerkelijke relaties

 

telefoon 038-4232125

Dit meldpunt is 1 maart 1999 van start gegaan en is een initiatief van leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en hulpverleningsorganisaties uit deze kerken. Misbruikten worden geholpen en het meldpunt geeft adviezen. Ook kunnen slachtoffers, als ze dat wensen, worden doorverwezen naar de klachtencommissie. Deze commissie kan echter alleen klachten in behandeling nemen van mensen die lid zijn (geweest) van een der genoemde kerken. Het meldpunt is ondergebracht bij hulpverleningsinstantie De Driehoek en is elke werkdag te bereiken tussen 9.00-17.00 uur.

  


 

Meldpunt voor seksueel misbruik in pastorale relaties,

Tevens voeren zij vaak gesprekken - naast gewone therapie.

Iedereen is welkom ook als je niet gelovig bent, kun je terecht voor hulp.

Melkpad 25A

1217KA Hilversum.

035 6215555

035 6213336

e-mailadres: pastoraat@ikon.nl

Internetadres http://www.ikon.nl


 

 INFO SITE VOOR PASTORALE WERKERS EN VOOR HEN DIE HULP ZOEKEN I.V.M PASTORAAT EN MISBRUIK IN PASTORALE RELATIES

http://pastoraat.club.tip.nl

 


 

Voor mensen met een Evangelische achtergrond, hebben misschien iets aan het volgende adres:

Marrie v.d. Feen van de Stichting Petra

Psychosociale Pastorale Hulpverlening voor met name incestslachtoffers

Turfkaai 29-31,

4331 JV Middelburg

0118-629046.

Marrie is o.a. psycholoog en heeft een team

van deskundige vrouwelijke psychologen die allerlei therapieën doen en

traumaverwerkingsweekends.

http://www.stichtingpetra.nl

of

http://www.eo.nl

e-mail adres: nazorg@eo.nl

tel: 035 -6 47 48 00

 

Interkerkelijke Initiatiefgroep

tegen Seksueel Misbruik in

Pastorale Relaties (SMPR)

Postbus 203

3830 AE LEUSDEN

tel: 033-4960310

Hulpverleningsproject van de Inerkerkelijke Stichting

Goddienst en Incest

Rumminkhof 2

9751 SL HAREN

tel: 050 - 5344522

Interkerkelijke Werkgroep Kerk en Seksueel Geweld Twente

Retraitehuisweg 6

7495 TR AMBT DELDEN

 

Oec. Werkgroep Godsdienst en Incest

Almere/Flevoland

Hengelostraat 40

1324 GR ALMERE

tel: 036-5339464

Prov Oec. Werkgroep Goddienst

Seksueel Geweld/Incest Utrecht

Korte Bergstraat 9

3811 ML AMERSFOORT

tel: 033-4613449

De Driekhoek Uitgaande van Geref Kerk.

Postbus 355

8000 AJ ZWOLLE

038 4215515

de Driehoek heeft ook een meldpunt voor seksueel misbruik in pastorale relaties, maar dan binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de ChristelijkGereformeerde en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Zij hebben op het genoemde telefoonnummer eenmaal per week spreekuur, op dinsdagavond

De Vluchtheuvel Voor maatschappelijk werk

Houttuinlaan 7

3447 GM WOERDEN

03480 21218

Stichting Schuilplaats Interkerkelijke Maatschappelijk werk

Postbus 7

3900 AA VEENENDAAL

08385 - 26123

GLIAGG DE POORT

(RIAGG voor Christelijk hulp)

Voor ambulante geestelijke gezondheidszorg

GLIAGG

SPUIBOULEVARD 368

3311 GR DORDRECHT

078 6315040

GPZ De Fontein Voor Poliklinische geestelijke gezondheidszorg

POSTBUS 468

3720 LA BILTHOVEN

03404 32114 (Met 2 poliklinieken)

Adviesbureau DE BRUG

Vragen over maatschappelijk werk,voogdij,gezinsvoogd met Specialistische ondersteuning

J. d"Arcdreef 13

3561 SB UTRECHT

030 2623653

Stichting Teen Challenge Vlaardingen

Verploegh Chasséplein 5

3134 BZ Vlaardingen

Telefoon: 010 4342654

Fax: 010 4604835

Email: tc.vlaardingen@globalxs.nl

 

Internetadres:

http://www.feozorg.nl/zorgorganisaties_

Hulpaanbod

Kamertrainingscentrum voor hulpverlening aan jongeren en jong-volwassenen, die door hun achtergrond en/of gezinssituatie in psychosociale problemen zijn geraakt, met als doel het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 

Stichting 't Arendsnest

Frans Halsstraat 37

1072 BL Amsterdam

 

Telefoon: 020 6764950

Fax: 020 4712317

e-mail: info@arendsnest.net

Homepage: www.arendsnest.net

Stichting Saron

Paandersdijk 2

7588 PZ Beuningen

 

Telefoon: 0541 353505

Fax: 0541 356065

Email: saron@hetnet.nl

Hulpaanbod

Pastoraal centrum voor hulp aan mensen met geestelijke, psychische of sociale moeilijkheden. De begeleiding vindt plaats op individuele basis en vanuit een multidisciplinaire benadering.

Stichting Rehoboth

Prof Lorentzstraat 2

8302 AS Emmeloord

Tel. (0527) 69 72 79

Fax (0527) 61 92 31

 Email: stichting.rehoboth@wanadoo.nl

 

Internet

http://www.hulpnet.com/rehoboth

Hulpaanbod

Trainingscentrum voor mensen met psychosociale problemen, zoals problemen rond relaties, huwelijk, geloof en identiteit, overspannenheid en traumaverwerking. De nadruk ligt op het verkrijgen van inzicht in de persoonlijkheidsontwikkeling en relaties door sociale vaardigheidstraining en persoonlijkheidsvorming. Op basis hiervan wordt in overleg met de gast een individueel behandelplan vastgesteld. De begeleiders zijn dagelijks beschikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

 

Miklah-hoeve

(onderdeel van Stichting Miklahgemeenschap)

Thijendijk 4

8341 TL Steenwijkerwold

Telefoon: 0521 588953

Hulpaanbod

Doelstelling Kleinschalige wing voor mensen met psychosociale en rand-psychiatrische problematiek waar begeleiding op wordt geboden, met name op het vlak van sociaal, praktisch, geestelijk en psychisch gebied. Er vindt geen behandeling plaats. In drie kleine leefgroepen worden de bewoners aan de hand van individuele zorgplannen begeleid naar een zo zelfredzaam mogelijk bestaan binnnen hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Mogelijkheden voor doorgroei naar vormen van zelfstandiger wonen met ambulante begeleiding zijn aanwezig en worden zoveel mogelijk gestimuleerd.

Stichting Noach

Fjellingsreed 6

9132 EN Engwierum

Telefoon: 0519 518581

Email: stichting.noach@hetnet.nl

 

Hulpaanbod

Leef- en werkgemeenschap/opvangcentrum, onder meer voor mensen met psychosociale problemen, relatieproblemen, emotionele problemen, identiteits- en schuldconflicten. De opvang is gericht op het leggen van een basis voor een zo zelfstandig mogelijke deelname aan het maatschappelijke leven. De begeleiding is voor circa 60 procent individueel, 10 procent groeps- en 30 procent leefgroepsgericht.

Stichting Nehemia

Dreef 12,

1701 GP Heerhugowaard

Telefoon: 072 5710010

Fax: 072 5722659

 

 Hulpaanbod

Pastoraal therapeutisch centrum en begeleid wonenproject, met als doel het functioneren op psychosociaal gebied te bevorderen. Cliënten krijgen begeleiding ter voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en een spoedige terugkeer in het arbeidsproces. Er vindt socio-, gezins- en relatie-, gedrags- en arbeidstherapie plaats. Kinderen tot 3 jaar kunnen mee-opgenomen worden. Ook behoort ambulante zorg en time-out tot de mogelijkheden.

Stichting Timon,

Couwenhoven 1002,

3703 VA Zeist

tel. 030-6940070

Fax: 030-6940080

e-mail: info@timon.nl

Ze hebben een zeer uitgebreide website: http://www.timon.nl

 

Het is een christelijk huis, maar je hoeft niet christelijk te zijn om daar te komen of met ze te praten. Ze willen jou ook helpen als je niet in god gelooft

Christa Pastorale Hulp

Postbus 40358901

EA Leeuwarden

(058) 215 71 05

 

 

 

Wil hierbij Martine van Groningen en Sylvia van Delden bedanken voor hun bijdrage aan deze pagina.


 

   LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

http://www.steunpunt-geweld.tk

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

 

Klik Hier: 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina

 

 

 

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING