Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2003


BOEKEN

SEKSUEEL MISBRUIK

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

  

 

 PARTNERS & SEKSUEEL MISBRUIK

Titel: Redders in Nood

Auteur: Joost van Beelen

ISBN nummer 90-263-1155-9

Groot aantallen vrouwen krijgen in hun leven te maken met Seksueel Misbruik, een traumatische ervaring die meestal nog jaren later, soms levenslang, haar sporen nalaat. De mannen met wie deze vrouwen relaties aangaan,krijgen daar ook mee te maken.

In dit boek worden de ervaringen van partners van deze vrouwen beschreven. Er wordt informatie gegeven over Seksueel Misbruik en de gevolgen daarvan. Er wordt uitvoerig ingegaan op de gevoelens en de dilemma's waarmee je als partner te maken kunt krijgen, bijvoorbeeld woede en verontwaardiging over wat er is gebeurd; hoe ga je om met seksualiteit en intimiteit; het bieden van begrip,zorg en ondersteuning (en de moeite die dat soms kost); problemen die in de relatie onstaan naar aanleiding van haar seksueel misbruikervaring. Kortom: de positie waarin je verkeert als je háár redder-in-nood zélf in nood dreigt te raken. Acht potretten van mannen die een relatie hebben of hadden met een vrouw met seksueel misbruikervaring, illustreren de thematiek van dit boek.

 

Joop Beelen is medewerker van de Stichting Ondersteuning Mannenwerk op het gebied van hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik. Joost Heinsius wa redacteur van de Mannen krant en eindredacteur van het boek " Er zijn geen namen voor" en "Jongens als slachtoffer van Seksueel misbruik.

 

Is helaas alleen te koop bij boekenhandel DE SLEGTE.

http://www.deslegte.nl

En ook te huur bij bibliotheek.

 


 

SEKSUEEL MISBRUIK & SEKSUALITEIT

Titel: Mijn lijf is me lief

Auteur: Anneke van Wageningen/ Els Plooij -

ISBN nummer: 90-215-9951-1

Ank van Wageningen en Els Plooij schreven Mijn lijf is me lief vanuit hun ervaring als hulpverleensters bij de Rutger Stichting. Zij weten dat er behoefte is aan een boek over seksualiteit en seksualiteitsproblemen, zoals die vaak worden gevoeld door vrouwen die vroeger seksueel misbruikt zijn. Wat te doen als je je lichaam ver weggestopt hebt, als je een aanraking door je partner of kind niet kunt velen, of als je wel seksueel actief bent. maar op een manier die je niet gelukkig maakt?

 Dit boek biedt steun en veel informatie voor vrouwen die vroeger seksueel misbruikt zijn, binnen of buiten het gezin of daarmee bedreigd zijn; maar ook voor hun partners en voor hulpverleners. Voor hen allen biedt Mijn lijf is me lief uitzicht op verandering.

  

 Te koop bij de boekhandel,maar ook te huur bij de bibliotheek. 


Mijn lijf is me lief
E. Plooij

 


SEKSUEEL MISBRUIK & SEKSUALITEIT

 

Titel:De gesloten vrouw : over vaginisme

Gils, C. van & Bezemer, W.

ISBN nummer:9041403116

Over vaginisme - het "gesloten" zijn van de vagina zodat gemeenschap of inwendig onderzoek pijnlijk of onmogelijk wordt - bestond nog geen goede literatuur. Dit overzicht van de uiteenlopende oorzaken en mogelijke therapieën voorziet in een grote behoefte, van zowel hetero- als lesbische vrouwen en hun partners. De veertien eigen verhalen van vaginistische vrouwen sluiten hierbij goed aan. De seksuologe die dit boek samen met een ex-vaginiste schreef, gaat genuanceerd en met groot invoelingsvermogen te werk. Met tips voor het realiseren van een kinderwens, een oefenplan voor thuis en een lijst verwijsadressen. Met enkele anatomische tekeningen; de mooie aquarellen uit eerdere drukken zijn nu gelaten. Omslag met aquarel in natuurtinten. Soepel geschreven en kundig geredigeerd - een voortreffelijk boek dat een pijnlijk onderwerp voor een breed publiek toegankelijk maakt. (Biblion recensie, Redactie)

 


De gesloten vrouw
Willeke Bezemer

 

 


SEKSUEEL MISBRUIK

 

 

Titel:Als je misbruikt bent

Auteur: F. Geerdink ism Transact

ISBN nummer 90-6224-437-8

Slachtoffer zijn van seksueel misbruik, een aanranding of verkrachting heeft vaak een enorme invloed op je leven. Of het misbruik nu éénmalig was of langdurig voorkwam, veel vrouwen en meiden zoeken naar wegen om deze soms traumatische ervaring(en) een plaats te geven in hun leven.

Dit boek helpt je op weg om het misbruik te verwerken en ervan te herstellen

Het geeft je antwoorden op vragen als: Welke gevolgen heeft het seksueel misbruik op mijn leven en hoe word ik me ervan bewust? Heo kan ik mijn boosheid,rouw en verdriet uiten? Hoe reken ik af met schuldgevoelens? Wat kan ik doen aan gevoelens van angst en wantrouwen? hoe krijg ik weer kracht en zelfvertrouwen? Waar vin ik verder hulp als ik er alleen niet uitkom?

Dit boek geeft jou, en de mensen die je willen steunen, op een heldere en leesbare manier inzichten in het verwerkingsproces. Er staan veel praktische tips en (schrijf) oefeningen in.

ALS JE MISBRUIKT BENT is geschreven door VIVA jounaliste Frederik Geerdink in samenwerking met Transact.

 

 


Als je misbruikt bent / druk 1
Fréderike Geerdink

 

 

 


 SEKSUEEL MISBRUIK

 

Doelgroep: Hulpverleners Seksueel Geweld

Titel: Vrouwenhulpverlening na seksueel geweld / druk 3

ISBN nummer 9073553016

 

Een handleiding voor hulpverleners uit de eerste lijn (AMW, FIOM) over de opzet van half-gestructureerde hulpverleningsgroepen voor vrouwen die in hun jeugd seksueel zijn misbruikt door een familielid. Naast methodische aanbevelingen geeft het boekje ook tal van praktische tips over werving, intake, ruimtelijke voorwaarden en gaat in op voorwaarden voor samenwerking tussen de (twee) groepsbegeleidsters. Bijzonder is de aandacht die wordt besteed aan belangrijke sleutelfiguren in de omgeving van de groepsdeelneemsters. De schrijfster heeft de handleiding gebaseerd op eigen ervaringen met de begeleiding van dergelijke groepen. Mogelijk is dat de reden dat ze slechts beperkt verwijst naar literatuur waarop haar werkwijze is gebaseerd, onder andere publicaties vanuit FORT, Tegen haar Wil ("Hulp geboden na seksueel misbruik") en VSK-publicaties. Maar dat neemt niet weg dat het gaat om een bruikbare handleiding voor een ieder die een dergelijke groep wil starten. Het boekje is helder geschreven en geeft veel praktische tips. Het is daardoor geschikt voor (eerste-lijns) hulpverleners, maar ook voor studenten van diverse HBO-opleidingen op sociaal en pedagogisch gebied.

 


Vrouwenhulpverlening na seksueel geweld / druk 3

 


 

SEKSUEEL MISBRUIK

Titel: Een geheim teveel...

 Auteur: Rob Hondsmerk, Els Kok, Renate Baardse

 ISBN nummer:

Geheimen zijn spannend. Geheimen zijn leuk. Maar er zijn ook geheimen die niet leuk of spannend zijn. Zulke geheimen kunnen een zware last leggen op het leven van een kind. Seksueel misbruik is zo'n geheim. Seksueel misbruik van kinderen komt helaas vaak voor en de gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Niemand zal de noodzaak van preventie ontkennen. Hierin ligt een belangrijke taak voor ouders. Zij moeten een vertrouwensrelatie met hun kinderen opbouwen en open spreken over onderwerpen als seksualiteit, lichaamsbeleving en aanraking, maar ook over geheimen en over de grenzen van hun kinderen waar anderen niet overheen mogen gaan. Veel mensen vinden het echter moeilijk om over deze onderwerpen te praten. Stichting Chris wil ouders daarbij helpen. Dit boek is bedoeld om met kinderen in gesprek te komen. 'Een geheim teveel...' is een praatboek dat in geen enkel gezin met opgroeiende kinderen mag ontbreken!

 


SEKSUEEL MISBRUIK

 

Titel Dat nare gevoel : seksuele voorlichting over seksueel misbruik

Auteur: Delfos, M.

ISBN nummer 9075564260

 

Dit boekje gaat over seksueel misbruik: wat het is/kan zijn, wat je erbij voelt, wat je kunt doen om het te stoppen. De schrijfster legt vooral de nadruk op de verwarrende gevoelens die seksueel misbruik bij kinderen kan oproepen en de belemmeringen om het misbruik te stoppen of erover te praten met een vertrouwd iemand. Het boekje is goed leesbaar en de informatie is to the point. De gekleurde tekeningen zijn speels en passen goed bij de tekst. 

 Dat nare gevoel
Sjeng Schupp

 


 

SEKSUEEL MISBRUIK

Titel: Vergeven of vergelden

Auteur: H. Goudswaard

 over slachtoffers van intiem geweld

ISBN nummer:9055152668

 Vergeving en vergelding staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Politici betuigen spijt en vragen vergiffenis voor gewelddaden of nalatigheid in het verleden. Kerkelijke en wereldlijke leiders roepen op tot verzoening. In de media wordt aangedrongen op wraak en strengere straffen, met name voor plegers van zinloos geweld, kindermisbruik en oorlogsmisdaden. Meer dan ooit lijkt er behoefte te zijn aan een morele en emotionele catharsis. Wat houdt dit in voor de ervaringen van slachtoffers van intiem geweld - vaak vrouwen? Kan een vrouw mededogen voelen als een dader om vergeving vraagt? Hoe moet zij omgaan met haar agressie en wraakgevoelens? Lastige emoties, voor slachtoffers en ook voor de hulpverleners die hen begeleiden bij de verwerking. Om slachtoffers te verlossen van hun wrok en obsessie werken sommige hulpverleners expliciet naar vergeving toe. Anderen staan kritisch tegenover vergeving als behandeldoel en geven liever ruim baan aan verontwaardiging en wraakgevoelens. Nel Draijer, Martine Groen, Nelleke Nicolai, Aleid Schilder en Helmi Goudswaaard - allen gespecialiseerd in de behandeling van geweldsslachtoffers - geven in dit boek hun visie op dit dilemma. Samensteller Helmi Goudswaard is psycholoog. Eerder publiceerde zij samen met anderen De vrouwelijke gek, Lange liefdes en Vrouwengroepen.

 

 
Vergeven of vergelden
H. Goudswaard

 


 

SEKSUEEL MISBRUIK

Titel: Het is nog niet voorbij.

Auteur: Lynn B. Daugherty

ISBN nummer 9061002656

 

Eerste hulp aan slachtoffers van sexsuele kindermishandeling ongeacht hun leeftijd. De psychologe Lynn Daughterty werd in haar werk zo dikwijls geconfronteerd met slachtoffers van sexuele kindermishandeling dat ze besloot dit boek te schrijven om steun en inzicht te geven. Al is het vijf, tien, twintig of veertig jaar geleden dat mensen in aanraking kwamen met seksueel misbruik, het leven wordt voor hen ook nu nog belast door die vreselijke jeugdervaring. Mensen die nog steeds vol opgekropte woede zitten. Die zich 'vies' of 'schuldig' voelen. Die niet kunnen genieten van seksualiteit of relatieproblemen hebben. Dit boek is een leidraad, een stimulans om in actie te komen en dit kwaliteit van het leven van al die mensen te verbeteren. Want het kan, zich van die last bevrijden. Zelfs na 40 jaar. Het is nooit te laat

 

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 


SEKSUEEL MISBRUIK

 

Titel: Schadevergoeding Bij Seksueel Misbruik

Auteur: Warnink, M.

ISBN 90-691-631-87

Schadevergoeding bij seksueel misbruik : een jurisprudentie-onderzoek naar de civielrechtelijke schadevergoeding aan slachtoffers van seksueel misbruik

 

  Schadevergoeding bij seksueel misbruik
M. Warnink

 

 


SEKSUEEL MISBRUIK

 

Titel Dans naar het Licht

(Dagboek over de gevolgen van een verkrachting)

Auteur: Migael Scherer

ISBN nummer: 90-215-2409-0

 

Het leek een gewone dinsdagochtend. Migael Schere stond in de wasserette een wasdroger te vullen, toen zij plotseling werd beetgegrepen en met een mes op haar keel de machinekamer ingeduwd. Daar werd ze bruut verkracht bijna gewurgd. In dit dagboek verteld de auteur haar aangrijpende, persoonlijke verhaal over de geweldadige verkrachting en de moeilijke tijd erna als ze worstelt met de emotionele verwerking van de ze gruwelijke daad.

Ze begrijpt haar ongcontroleerde huilbuien, het gevoel van vervreeming van haar eigen lichaam en de enorme angst om alleen te zijn. Ook slaagt Migael erin de sterk wisselde reacties van haar vrienden en familie en de spanningen tijden het proces tegen de verkrachter schrijvend duidelijk te maken.

Op een indrukwekkende en integere wijze schetst Migael Scherer de afschuwelijke gebeurtenis die haar hele leven veranderde. Door het lezen van dit boek leven we van dag tot dag met Migael mee en leren we te begrijpen wat het betekent om het slachtoffer van verkrachting te zijn.  

DANS NAAR HET LICHT is het inspirerende waar gebeurde verhaal van een moedige vrouw die haar diepste emoties aan het papier durft toe te vertrouwen.

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


Titel: Morgen mag ik huilen

 

Auteur: Donna L. Friess

ISBN nummer 90-41-001-99 -9

Verhaal van een vrouw die vanaf haar vierde jaar door haar vader seksueel werd misbruikt. Het is een persoonlijk verhaal waarin de auteur op openhartige wijze de pijn van het kind dat zij eens was beschrijft -tot de triomf van de vrouw die zij geworden is. De dag waarop haar eigen dochtertje wordt bedreigd staat zij op tegen haar vader. Gesteund door haar familie klaagt zij hem aan en brengt het zwaar bewaakte geheim in de openbaarheid.

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


 

Titel:Ik was een vrolijk kind

Auteur: Anouche Adams

ISBN nummer:90.6020.659.2

De auteur beschrijft aan de hand van gevoelsimpressies, dromen en beelden, hoe zij ontdekt heeft dat zij tussen haar 2e en 5e jaar seksueel misbruikt is door haar vader. De korte stukken tekst, gedichten en het beeldend werk zijn verbeeldingen van haar herinneringen en emoties. De auteur wil met dit boek uitdrukking geven aan de ervaringen van een zeer jong misbruikt kind. Op dit terrein is nog weinig geschreven vanuit eigen ervaringen. In poetische taal lukt het om de verwarring en het niet kunnen begrijpen van een klein kind te beschrijven. Ook het proces van een volwassen vrouw die ontdekt wat haar is overkomen, wordt inleefbaar weergegeven. Het boek is geschreven voor lotgenoten, maar ook aan hulpverleners en andere geinteresseerden geeft het een goed beeld van een bewustwordingsproces.

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


 

Titel: De stilte voorbij, mijn weg terug

Auteur: Nancy Venable Rainer

ISBN-nummer: 90-245-2201-3

Het boek is een ervaringsverhaal van een verkrachte vrouw en is bijzonder vanwege de geslaagde poging die de schrijfster doet om haar ervaringen te verbinden met inzichten over geweld tegen vrouwen, de reacties van de omgeving op verkrachting en met theorie over traumaverwerking. Ze maakt op een indringende wijze duidelijk hoe lang een verkrachting in een leven kandoorwerken. Haar relaties met anderen, haar arbeidsvreugde en arbeidsprestaties worden hierdoor lange tijd verstoord. Zijzelf en haar omgeving begrijpen vaak niet wat er aan de hand is. Pas na jaren krijgt ze intensieve therapie en verwerft ze de nodige inzichten om het te verwerken en juist niet te vergeten/te verdringen. De stijl is verhalend autobiografisch; er doorheen geweven worden theoretische inzichten en citaten uit boeken die de schrijfster aanspreken. Het boek is goed geschreven - de auteur is schrijfster van beroep en dat is te merken. Een boeiend boek dat iets toevoegt aan de reeds bestaande ervaringsliteratuur op het terrein van seksueel geweld. Geschikt voor een brede groep: zowel voor de beroepsgroep van hulpverleners als voor overige geïnteresseerden.

 

 


 

Seksueel Misbruik/Geweld

Titel: Lijf tegen lijf

Auteur: Moniek Darge

ISBN-nummer: 90-6303-087-8

 

Info: een dagboek over vrouwen tegen verkrachting

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 


 

   LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

http://www.steunpunt-geweld.tk

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

 

 

 

Klik Hier: 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING