Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2003


BOEKEN

INCEST

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

 

 

INCEST

Titel:Anka

Auteur: Ans van der Heide-Kort

ISBN nummer: 9050640133

 

De ondertitel "biografie van een incest-slachtoffer" maakt duidelijk wat het centrale thema is. De schrijfster heeft al meer biografieën op haar naam staan. Zij richt zich daarin op sociale onderwerpen als bejaardenzorg en nu incest. Hoofdpersoon is Anka die jarenlang door haar vader seksueel wordt misbruikt. Haar signalen van angst, depressie en isolement worden door haar moeder, haar familie, een vriendinnetje en een arts gemakzuchtig genegeerd. Aan de bijna onhoudbare situatie komt een eind wanneer zij haar ervaringen aan een vriend en zijn ouders vertelt en voor het eerst geloofd wordt. Incest is een groot maatschappelijk probleem, waaraan de laatste jaren terecht veel aandacht wordt besteed. Het sinistere verhaal van Anka had echter een betere biografe verdiend. De schrijfstijl doet nogal opstelachtig aan en de lezer krijgt geen inzicht in de motieven en gevoelens van de mensen rond Anka. Hierdoor blijft de vraag "hoe heeft dit kunnen gebeuren?" onbeantwoord.

 

Anka
Ans van der Heide-Kort

 


 

INCEST

Titel: Blijf van me af ! : over seksueel misbruik bij meisjes

Auteur: Delfos, M.

ISBN nummer 9075564414

 

Voorleesboek voor kinderen van ca. 8 tot 12 jaar. Doel van het boekje is seksueel misbruik bespreekbaar te maken. Het verhaal gaat over een dag uit het leven van het meisje Marijke. Haar moeder heeft minder aandacht voor haar sinds haar stiefvader werkloos is. Als ze zich voor het slapen gaan uitkleedt, komt haar stiefvader in haar kamer, kijkt naar haar, en knijpt in haar borstjes. Als ze de volgende dag naar de schoolarts moet, wordt Marijke rood en bijt op haar lip. Na een vraag van de schoolarts komt de aap uit de mouw. Het boekje maakt een milde, veel voorkomende vorm van seksueel misbruik van meisjes op effectieve wijze inzichtelijk. Het is prettig om voor te lezen, de zinnen lopen goed en de zwart-witillustraties zijn fraai.

 

 

 

 

 Blijf van me af !
Sjeng Schupp

 


INCEST

 

Titel: De smerige leugen.

Auteur: Hellmut Karle.

ISBN nummer 90 5526 0142.

Ik denk dat ik mijn hele leven depressief ben. Weet u, toen ik een klein meisje was, bemoeide mijn vader zich met mij.

Dat is het waargebeurde verhaal van een moedig herstel van kindermishaneling. Vanwege haar overgewicht,depressiviteit en zelfmoordpoging werd Meggie Collings jarenlang ondervraagd door ontelbare dokters, die naliet de oorzaak van haar leed vast te stellen.

Uiteindelijk kwam zij terecht bij Hellmut Karel - een klinisch psycholoog die verbonden is aan een groot Londens ziekenhuis. In de eerste instantie denkt hij gemakkelijk over zijn taak - Mevrouw Collins helpen met haar eetprobleem. Zij reageert echter op een zeer onverwachte manier en is door de therapie van karele eindelijk in staat het hoofd te bieden aan de waarheid van haar ziekte en ellende.

IN de loop van de psychotherapie onrafelen Collins en karele de afschuwelijke geschiedenis van Meggies mishandeling en verwaarlozing die door haar iegen woorden een aangrijpend en schrijnend karakter krijgt. Ook analyseert en bekritiseert karel in dit boek zijn psychotherapeutische technieken en bespreekt orthodoxe en on orthodoxen methodes om patienten als mevrouw Collins te helpen. DE SMERIGE LEUGEN is ten slotte een verhaal van overwinning dat door de betrokkenheid van Hellmut Karle bij Meggie Collins en door haar moed en wanhopige verlangen naar een beter leven, haar zelfrespect en vertrouwen in de toekomst teruggaf.

 

ALLEEN IN DE BIBLIOTHEEK VERKRIJGBAAR OF 2de hands 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 


INCEST

Titel: De straf op zwijgen is levenslang

over seksuele kindermishandeling binnen het gezin.

De straf op zwijgen is levenslang / Vereniging

Tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het

Gezin (VSK).

ISBN nummer 9063280939

Korte levensverhalen van 20 vrouwen over hun incestervaringen en de gevolgen voor het volwassen leven. In het boek wordt duidelijk hoe het komt dat de slachtoffers zelf erover zwijgen: door de afhankelijkheid van de dader, door schaamte- en schuldgevoelens en door angst. De bundel wordt afgesloten met enkele opmerkingen over de gevolgen van incest en over de hulpverlening. alleen te koop bij de Slegte 2de hands en te huur bij Bibliotheek of informeer bij de VSK (Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling

 

 Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


 

 INCEST

Titel:Diepe wonden

Auteur:Mick Cochrane

 ISBN nummer:9029508892

Zonder dat het een sensatieverhaal wordt, weet de auteur van het gegeven incest een schokkend verhaal te maken: een grootvader die zeker een van zijn dochters misbruikt alsook een van zijn kleindochters, en diens zoon die waarschijnlijk ook zijn dochtertje misbruikt -maar dat wordt verder niet uitgediept. Hoe de slachtoffers reageren en hoe de vrouw(en) van de dader(s): dat laat zien hoe ingrijpend zo'n gebeuren is. Ook de reacties van de overige kinderen van de dader(s). Vooral ook de gevoelens en gedachten van de echtgenote van de hoofddader: zo heel gemakkelijk laat je na een kleine veertig jaar iemand niet meer gaan. Het boek is, ondanks het feit dat het inhoudelijk echt Amerikaans is, toch door de probleemstelling heel herkenbaar, ook voor Nederlandse lezers. Waarschijnlijk zullen die zich ook nogal eens kwaad maken over het feit dat de strafmaat zo onbegrijpelijk laag kan zijn voor daders van incest. Literair goed geschreven en toch leesbaar voor veel mensen die graag een psychologische roman lezen. Normale druk.

 


Diepe wonden
Tinke Davids

Ook te koop bij De Slegte http://www.deslegte.nl

 


INCEST

 

Titel: Dochter van Lot (over Incest)

Auteur: José Rijnaarts

ISBN nummer nr: 90-67-66-072-8

 

Langzaamerhand komt de verschikkelijke waarheid aan het licht over Incest. Een veel groter aantal vrouwen en meisje dan tot nu toe werd aangenomen, heeft geleden onder een of andere vorm van Incest.

In DOCHTERS VAN LOT ontrafelt Jose Rijnaard de zogenaamd wetenschappelijk theorieën en voorziet van ze van kritisch commentaar. Zij stelt dat Incest vooral een maatschappelijk probleem is, dat ook te maken heeft met machtsverhoudingen binnen het gezin. In het boeken komen verder uitvoerig de ervaringen en gevoelens van slachtoffers van Incest aan de orde. ALLEEN IN DE BIBLIOTHEEK VERKRIJGBAAR OF 2DE HANDS

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 


INCEST

Titel: Een splinter in mijn ziel.

Auteur: Eileen Franklin.

ISBN nummer 90 325 04436.

Het is een incest verhaal maar ook is haar vader de moordenaar van haar vijf jarig vriendinnetje. Ze heeft het uit haar geheugen gebanned en doordat haar dochtertje een zelfde oogopslag heeft als dat vriendinnetje op dezelfde leeftijd komt dat terug en geeft ze haar vader aan en komt er een proces enz..... Behoorlijk veel triggers en heel veel even ademhalen momenten. Op waarheid gebasseert maar toch nogmaals eventjes oppassen met dit boek....

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


INCEST

 

Titel: Een geschonden jeugd

Auteur: Poel, J.F. van der

ISBN nummer: 9033613344

 NOTE BOEK MET CHRISTELIJK ACHTERGROND

Een meisje wordt vele jaren lang seksueel misbruikt door haar vader. Dat heeft grote invloed op haar sociaal functioneren. Ook de vader heeft het er moeilijk mee. Als de incest bekend wordt, doet de vader een zelfmoordpoging die uitloopt op blijvende invaliditeit. Ingrijpen van de dominee leidt tot wederzijds begrip en een begin van vergeving. Een zeer eenvoudig boek, met nogal stereotiepe personages. De rol van het geloof is alles overheersend en traditionalistisch. Dat de vader door zijn invaliditeit de zieligste wordt en dus medelijden verdient, lijkt de aandacht af te leiden van de eigenlijke schuldvraag

 

 Een geschonden jeugd
J.F. van der Poel

 


INCEST

 

Titel:"Een lege plek in mijn geheugen"

Auteur:Draijer, Nel

ISBN nummer: 9036396654

Samenvatting van het eerste landelijke representatieve onderzoek naar seksueel misbruik van meisjes door familieleden. Het biedt inzicht in de aard, oomvang, gezinsachtergronden en gevolgen van seksueel misbruik van meisjes door verwanten. De manieren waarop meisjes en vrouwen proberen om het misbruik te verwerken en hun redenen tot stilzwijgen, komen uitvoerig aan de orde. Ook de opvang van meisjes door hulpverlening en politie wordt belicht. Met adressen van hulpverleningsinstanties en een literatuurlijst. Deze uitgave is gericht op een ruim lezerspubliek. Het uitgebreide rapport wordt zo spoedig mogelijk ook aangeboden.

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

  


INCEST

 

Titel Gewond Geheugen

Auteur: Linda Katherine Cutting

ISBN nummer: 9041401776

 

Autobiografisch relaas van de manier waarop de Amerikaanse pianiste haar incesttrauma verwerkte. Als klein meisje werd ze door haar vader, een dominee, seksueel misbruikt en -net als haar twee broers- ook mishandeld. De vader 'kocht' hun zwijgen; met dreigementen en met kado's. Het meisje kreeg een piano, haar droom, werd een gevierd pianiste en verwerkte als volwassen vrouw via muziek en therapie haar trauma's. Maar haar twee broers pleegden suïcide. Het verhaal werd door de auteur mede als een soort therapie geschreven. Het mist in tegenstelling tot veel andere slachtofferverhalen een klagerige toon. Misschien dat het daardoor aan kracht wint. De ik-figuur is gelukkig met muziek, die bijna alles voor haar betekent. Zoveel, dat ze in haar boek wel eens vergeet dat de doorsnee-lezer nauwelijks iets weten zal over begrippen die in de muziekwereld worden gebruikt. Toch is het voor een breed publiek toegankelijk. Ook interessant voor therapeuten.

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


 INCEST

 

Titel: Het blijft toch onder ons druk 1

Auteur: K. de Klein

ISBN nummer:90 6011 9118

Lang bleef incest gehuld in stilzwijgen. Pas de laatste jaren komen steeds meer getuigenissen aan de oppervlakte. Getuigenissen die vaak weerzinwekkende gebeurtenissen beschrijven.

   
Het blijft toch onder ons / druk 1
Katrien de Klein

 

 


 

INCEST

Titel: Het huis van mijn vader

Auteur: Sylvia Fraser

ISBN nummer: 9065903976

Een verhaal over incest, maar vooral een verhaal over de genezende kracht van de menselijke geest. Van jongs af aan tot ver in de puberteit is de hoofdpersoon/schrijfster door haar vader seksueel misbruikt. Om zichzelf te beschermen, splitst zij zich onbewust in twee meisjes: één vrolijke en levenslustige persoonlijkheid en één die zich aan haar vader onderwerpt. Voor de buitenwereld ontwikkelt zij zich normaal en niemand weet dat ze zich vaak schuldig voelt en vies. Ze is populair op school, kan goed leren en studeert filosofie. Ze groeit op tot een vrolijke, intelligente jonge vrouw en trouwt met haar jeugdliefde. Dan beginnen 'depressies als een giftige mist door de barsten van mijn leven te sijpelen'. Haar lelijke en achterdochtige 'ik' klopt op de deur: ze krijgt nachtmerries, haar vader overlijdt, ze gaat scheiden en ze schrijft een boek waarin ze zichzelf niet herkent. Langzaam vallen de puzzelstukjes op hun plaats en weet ze wat er is gebeurd. Een indrukwekkend verhaal dat zich laat lezen als een roman.

 

 Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


 

INCEST & SEKSUALITEIT

Titel:Het geminachte Lichaam (leven met je lijf na Incest)

Auteur:Carla Lichtenburg

ISBN nummer 9026316615

 

 

In 'Het geminachte lichaam' vertellen vijftien seksueel misbruikten - twaalf vrouwen en drie mannen - openhartig over hun gevecht tegen de ervaringen uit het verleden en over de invloed die het heeft op hun seksuele relaties en de manier waarop zij hun lichaam ervaren. Het zijn stuk voor stuk indrukwekkende verhalen - vaak schokkend en aangrijpend, maar ook inspirerend en hoopgevend. Daarnaast werpen zes therapeuten op heldere wijze licht op de behandelmethodes voor slachtoffers van seksueel geweld.

 

 

Het geminachte lichaam
L. Thooft

 


INCEST

 

Titel: Ik doe het licht aan

Auteur: Aarde, Treska van

ISBN nummer: 9066650672

 

De auteur beschrijft aan de hand van gevoelsimpressies, dromen en beelden, hoe zij ontdekt heeft dat zij tussen haar 2e en 5e jaar seksueel misbruikt is door haar vader. De korte stukken tekst, gedichten en het beeldend werk zijn verbeeldingen van haar herinneringen en emoties. De auteur wil met dit boek uitdrukking geven aan de ervaringen van een zeer jong misbruikt kind. Op dit terrein is nog weinig geschreven vanuit eigen ervaringen. In poëtische taal lukt het om de verwarring en het niet kunnen begrijpen van een klein kind te beschrijven. Ook het proces van een volwassen vrouw die ontdekt wat haar is overkomen, wordt inleefbaar weergegeven. Het boek is geschreven voor lotgenoten, maar ook aan hulpverleners en andere geïnteresseerden geeft het een goed beeld van een bewustwordingsproces

 

 Ik doe het licht aan
Treska van Aarde

 

 


INCEST

 

 Titel : Ik kom van ver

Zee, I. van der.

ISBN nummer90 5560 1012

  NOTE BOEK MET CHRISTELIJKE ACHTERGROND

 Ik kom van ver : een persoonlijk verhaal over Incestverwerking en therapie "Nog meer tekenen van herstel! Ik kleed me met meer zorg, 'tot en met m'n sokken'. Chronisch slonzig, slordig vind ik niet prettig meer. Ik loop, zit, sta meer symmetrisch. Ik ervaar kracht, lijfelijk. Ik ben het die loopt, ik ben het die zit, ik ben het die staat, niet iemand anders".  

Na een lange, moeilijke periode kan Inez van der Zee dit eindelijk schrijven. In haar jeugd is Inez seksueel misbruikt door haar vader. De gevolgen daarvan zijn ingrijpend; pas na jarenlange therapie bij een christelijke hulpverlener leert zij verwerken en vindt zij genezing.

 

Dit boek is het verslag van Inez: fragmenten uit haar dagboek en brieven die ze schreef aan haar therapeute. Ik kom van ver is een openhartig, soms schokkend verhaal dat juist door de ingehouden schrijfwijze de lezer weet te raken. Een uniek en indrukwekkend boek, dat velen zal kunnen helpen bij het begrijpen van Incestslachtoffers. Een hoopvol boek ook, dat voor andere slachtoffers een eerste stap kan zijn in de richting van genezing.

 

 

Ik kom van ver
Inez van der Zee

 


INCEST

 

Titel: Ik was een vrolijk kind : over incest en therapie /

Auteur: Anouche Adams

ISBN nummer: 90.6020.659.2

Dit boek beschrijft de incest-ervaringen van de auteur. Het accent ligt daarbij op de gevolgen van dit trauma voor haar verdere leven en de wijze waarop ze uiteindelijk tot verwerking kwam. Veel aandacht is er van de door incest veroorzaakte zelfmoordgedachten en -pogingen. De auteur was eerder te zien op de BRT, waarvan een videoband verscheen ('Er snijdt in mij een diepe, scherpe pijn'). Het is een goedgeschreven en indrukwekkend verhaal. Met name de gevolgen van incest worden - vanuit eigen ervaringen - heel inzichtelijk beschreven. Uit het boek wordt minder duidelijk welke de bestanddelen zijn van een succesvolle, therapeutische behandeling - behalve een vertrouwensrelatie met de therapeut. Het boek voegt zeker iets toe aan de reeds bestaande 'ervaringsliteratuur' op het terrein van seksueel geweld, met name m.b.t. de gevolgen ervan. Het is toegankelijk voor een breed publiek (geen vakjargon). Ook zeer bruikbaar als lesmateriaal (HBO-gezondheid/welzijn), zeker in combinatie met genoemde videoband, die binnenkort wordt aangeboden in Audiovizier 

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


 

Titel: Ik was pas Twaalf

Auteur:

ISBN nummer:

 

Een incestverhaal, verteld door het slachtoffer zelf, nadat zij zich aan de macht van haar vader ontworsteld had. Vanaf het 12e tot het 18e jaar was dit meisje een gevangene in haar ouderlijk huis. Alleen school was toegestaan, sociaal of maatschappelijk leven was onmogelijk omdat de vader als een despoot alles onder controle hield. Toen ze 18 was, is ze met haar moeder, zusje en jongere broertje gevlucht, en heeft haar verhaal openbaar gemaakt. Via de televisie, via een rechtszaak waarbij haar vader veroordeeld werd, en daarna in boekvorm (1989). Dit ter waarschuwing en opwekking: ouders, leerkrachten, wees alert op plotselinge grote gedragsveranderingen bij vooral meisjes; dochters, als je vader in plaats van vader een tiran wordt die je in zijn macht wil houden, verzet je er tegen en praat er over met andere mensen, dan stopt hij misschien. Realistisch, qua stijl wat chaotisch, maar als document humain zeker de moeite waard. Vergeleken bij Fraser, 'Huis van mijn vader' (a.i. 90-17-061-X), minder klinisch. Geen must, maar wel een aanrader, ook voor de oudere jeugd vanaf ca. 16 jaar

 


INCEST

 

Titel Met pijn in mijn hart.

Martine van Groningen

ISBN nummer 90-75569-11-4

NOTE BOEK MET CHRISTELIJKE ACHTERGROND

Een christelijk boek, maar ook voor mensen die niet gelovig zijn. Een soort gedichtenbundel waar Martine van Groningen haar pijn, verdriet en emoties uitspreekt.

 

 

 

Met pijn in het hart
M. van Groningen

 

 


INCEST

 

Auteur:Friess, Donna L.

Titel:Morgen mag ik huilen

ISBN nummer: 9041001999

 

Deze autobiografie begint in 1949, als de schrijfster nog een kleuter is. Af en toe zijn fragmenten uit deze tijd, vanaf 1990, opgenomen. De incestervaringen van de schrijfster staan centraal. Haar vader misbruikte haar voor het eerst op haar eerste schooldag. Het gezin leeft geïsoleerd en in armoede; vader 'klust' en moeder is veel afwezig vanwege haar werk en zanglessen. Haar beschrijving van haar kinderleven, waarin incest en vernedering een voornaam thema zijn, is genuanceerd en authentiek. Als zij ouder is, ontdekt zij dat incest meer voorkomt in haar welgestelde en ontwikkelde familie. Wanneer zij ontdekt dat haar vader ook haar dochtertje seksueel heeft misbruikt, onderneemt zij met succes een juridische procedure tegen haar vader. De kinderwereld en -beleving zijn mooi en herkenbaar beschreven en zijn niet zo sensationeel een plat als in sommige andere Amerikaanse vertaalde egodocumenten over incest.

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl


 INCEST

 

Titel: Ons geheim : 'ze geloven je toch niet' : Het

verhaal van twee zusjes over incest en

Auteur: Rolande

 ISBN nummer 9027441480

Twee boerendochters, afkomstig uit Drenthe, beschrijven in dit boek hun geschiedenis. Zonder het van elkaar te weten, werden zij in hun jeugd beiden seksueel misbruikt en mishandeld door hun ouders. Zij vertellen over hun jeugdervaringen, de wijzen waarop zij als kinderen de (seksuele) mishandelingen zo doorstonden dat ze er niet geheel aan kapot gingen, en hun latere leven waarin ze kampten met de gevolgen van deze jeugdervaringen, hun ervaringen met hulpverlening en de steun die zij in hun gezin ondervonden. Er zijn in Nederland diverse titels met ervaringsliteratuur over incest beschikbaar. Dit boek is in zijn soort zeker niet slecht, maar het voegt ook niet echt iets toe aan de beschikbare literatuur. Het is zinnig dit boek op te nemen in een bibliotheekcollectie, omdat ervaringsliteratuur sommige mensen met vergelijkbare ervaringen enorm kan ondersteunen, en dit boek kan misschien weer aan anderen herkenning bieden waar andere boeken over hetzelfde onderwerp dat niet doen.

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 


Incest

 Titel: Sporen op de

Auteur: C. van Lichtenburcht

ISBN nummer 90-414-0219-5

 

Achttien verhalen van incestslachtoffers, waarin zij vertellen hoe zij als kind in de val zaten: geweld en misbruik leken onontkoombaar en 'normaal'. Schaamte, schuld en pijn trekken diepe sporen in latere levens. Uit hun ervaringen komen twee zaken naar voren: goede hulpverleners zijn tegelijkertijd professioneel en authentiek; professioneel omdat ze kennis hebben van de gevolgen, duidelijk zijn en grenzen weten te bewaken. Authentiek omdat ze een werkelijke band aangaan met hun cliënten. Twee therapeuten geven tenslotte kort en krachtig hun visie op de belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle hulpverlening. Ook zij benadrukken professionaliteit en engagement. Zo dragen ze uit dat hulpverleners het belang van het gewone dagelijkse leven dienen te onderkennen en mee moeten bewaken dat cliënten door de therapie niet het vermogen voor zichzelf te zorgen verliezen. De schrijfster is zelf ervaringsdeskundige en vanaf het begin betrokken bij de VSK (Vereniging tegen seksuele kindermishandeling binnen het gezin). Het bijzondere van dit boek is, dat het beschrijft hoe mensen erin slagen hun leven een positieve wending te geven. Omdat het vooral om ervaringsverhalen gaat, is het boek toegankelijk en geschikt voor een groter publiek dan alleen professionals.

 

 

 

Sporen op de ziel
Carla van Lichtenburcht

 


Incest

 

Titel: Tapu sjen - Bedek je schande

Surinamers en Incest

Auteur: U.Marhe

ISBN nummer: 90 5515 2412

 

 Een moedig boek', oordeelde de recensent van het dagblad 'De Ware Tijd' (Paramaribo) na de verschijning van Tapu sjén. Usha Marhé doorbrak met haar relaas een groot taboe: voor het eerst schreef een Surinaamse vrouw in alle openheid over aar Incestervaringen. Eindelijk durfde iemand de code van stilzwijgen - van tapu sjén: bedek je schande - bloot te leggen en ertegen in te gaan. Marhé vertelt in Tapu sjén haar eigen (familie)verhaal, aangevuld met de ervaringen van haar moeder en acht andere

 
Tapu sjen - Bedek je schande
U. Marhe

 


INCEST

 

Titel: Verder na Incest

Hulpverlening bij het verwerken van Incest-ervaringen

Auteurs: Carla van Lichtenburcht, Willeke Bezemer,

ISBN nummer:902630739X

 

In het eerste gedeelte (pp. 15-50) wordt een beschrijving gegeven van incest. Het tweede en belangrijkste deel toont verschillende mogelijkheden van hulp bij verwerking van incestervaringen. het gaat niet om een weergave van ideale hulpverlening, maar omeen beschrijving van de huidige gang van zaken. Het laatste deel behandelt specifieke problemen die hulpverleners in dit kader kunnen verwachten (pp. 137-170). Dit boek bundelt 16 artikelen, waarvan de auteurs allen praktische ervaring met hulpverlening aan incestslachtoffers hebben. De redaktie is erin geslaagd een helder en informatief boek samen te stellen, dat van groot praktisch nut kan zijn voor iedereen die met incestslachtoffers te maken heeft of kan krijgen.

ALLEEN IN DE BIBLIOTHEEK VERKRIJGBAAR of 2DE HANDS

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


INCEST

 

Titel: Verstoorde Verhoudingen (Vrouwen over Incest)

Auteur: Louise Armstrong

ISBN nr: 90-246-4949-8

De auteur zelf als kind seksueel misbruikt door haar vader beoogt met dit boek inzicht te verschaffen in de wijze waarop vrouwen incestervaringen verwerken. De verhalen gaan over de feitelijke gebeurtenissen, de beleving van het meisje, de 'griezelige details' en de betekenis van de incestervaringen in het huidige leven. Aan de orde komen gevoelens van schuld en schaamte, de rol van de moeder, haatgevoelens, ervaringen met therapie en juridische maatregelen. De auteur slaagt er niet in haar vragen te beantwoorden. De thema's die zij aan de orde stelt worden slecht omschreven en nauwelijks uitgewerkt. In het boek als geheel en in de afzonderlijke relazen is nauwelijks een ordening aangebracht. De auteur legt geen verantwoording af over de vragen die zij stelde aan haar respondenten. De taal (of de vertaling) is niet altijd helder. Het boek is verouderd. Er is het laatste decennium zeer veel zgn. ervaringsliteratuur over incest verschenen

 

ALLEEN IN DE BIBLIOTHEEK VERKRIJGBAAR OF 2de hands 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


Incest Belgie & Moeders

 

Titel: Waarom heb ik het niet eerder gezien? : moeders van incestslachtoffers vertellen

Auteur: Puttaert, D.

ISBN nummer 9052405832

 

Het belangrijkste deel van het boek zijn twintig ervaringsverhalen van (Belgische) moeders van incestslachtoffers. De schrijfster - orthopedagoge - gaat vooral in op het slachtofferschap van de moeders, niet alleen veroorzaakt door de incest van hun partner maar ook door hun ellendige gang langs hulpverlening, politie en justitie. Jammer, want positieve ervaringen met het beschermen van je kind en de kracht die sommige moeders opbrengen om het gevecht aan te gaan, verdienen prominenter voor het voetlicht te komen. Aan het eind wordt summier ingegaan op vooroordelen over incest en op de hulpverlening, maar ook hier blijft het boek te veel in een aanklacht steken. Misschien is dat gezien de situatie in België terecht, maar de schrijfster zou haar doel - moeders met vergelijkbare ervaringen te steunen en te helpen - weleens voorbij kunnen schieten. Praktische handvatten ontbreken. Die staan wel in de bijlage: nuttige hulpverleningsadressen en een korte beschrijving van de juridische gang van zaken (in België). Het boek is geschikt voor een breed publiek: professionals zowel als leken.

 

Waarom heb ik het niet eerder gezien?
Denise Puttaert

 


INCEST

 

Titel:Voor de poort naar het verleden

Auteur: Margriet van den Dungen

ISBN nummer: 9038400942

In deze autobiografie beschrijft de auteur de leefsfeer van een kind. Een kind wiens bestaan door de moeder volledig wordt ontkend, en door de stiefvader seksueel wordt misbruikt. Op indringende wijze wordt de sfeer van dit leefklimaat weergegeven: de koude, de eenzaamheid en de stilte waar dit kind zich in begeeft is bijna voelbaar. De schrijfster van dit boek laat het niet bij een literaire beschrijving van deze traumatische ervaringen. Ze beschrijft kort en raak hoe de volwassen vrouw haar verleden voor zichzelf en de anderen ontsluit. In het voorwoord gaat de psychiater prof. Bastiaans in op traumatische ervaringen en de behandeling ervan.

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl  

 


INCEST

Titel:Straks doet het geen pijn meer

Auteur: Bracke, D.

ISBN nummer nummer: 9059080106

 

Friedl (14) is door haar vader misbruikt sinds de scheiding van haar ouders. Pas in de puberteit durft zij haar moeder te vertellen wat er gebeurd is. Haar vader blijft ontkennen waardoor er een slepend proces volgt dat eindigt met de zelfmoord van haar vader. Friedl lijdt intussen aan de gevolgen van het misbruik die het haar onmogelijk maken een echte relatie te krijgen met haar vriend Stef. Het boek is geschreven in hedendaagse taal en met korte zinnen, waarbij de terugblikken op vroeger schuingedrukt zijn. De inhoudelijke moeilijkheidsgraad van het boek is veel groter dan de eenvoudige technische leesbaarheid. Er zijn geen illustraties behalve een in groentinten uitgevoerd voorplat dat Friedl als puber met daardoorheen Friedl als kind voorstelt. Een aangrijpend geschreven verhaal over de gevolgen van incest, dat met name de emotionele gevolgen op de voorgrond zet. Het boek kan door slachtoffers goed gebruikt worden bij de verwerking van seksueel misbruik. Vanaf 13 jaar is het onder begeleiding goed te lezen

 

 

Straks doet het geen pijn meer
Dirk Bracke

 


 

 INCEST

Titel: KIES VOOR JEZELF

Auteur:Dave Pelzer

ISBN nummer: 9044304488

De auteur had een vrselijke jeugd waarin hij werd mishandeld door zijn verslaafde moeder. In dit boek heeft hij de traumatische ervaringen van zijn jeugd getransformeerd in een lofzang op de wilskracht. Sleutelbegrippen zijn veerkracht en dankbaarheid.

 

Kies voor jezelf
D. Pelzer

 


 

 

Titel: Pleegmoeder gezocht

Auteur: Claire Lorrimer,

ISBN nummer: 9065904611

Dit boek bevat het relaas van een Londense vrouw die opgroeit onder omstandigheden die zich helaas maar al te goed lenen voor sensatierijke boeken en films. Jeanette was een vechter, groeide op in en na de Tweede Wereldoorlog, eerst zonder vader die in dienst zat. Zijn terugkomst uit de oorlog ontwrichtte het hele gezin en de rest van de jeugd van J. staat in het teken van seksuele perversiteiten, geweld, bedreiging en verwaarlozing. Ze werkt zich op tot verpleegster en trekt zich het lot aan van verschoppelingetjes die zij binnen en buiten haar werk tegenkomt. Kinderen van de zelfkant meestal, waarvoor zij de zorg op zich neemt. Verwaarloosde, vereenzaamde kinderen die erin zijn geslaagd te overleven totdat ze bij haar terechtkwamen. In dit boek het verhaal van haar wonderlijke gezin, waarin tientallen kinderen in de loop der jaren een tijdelijke veilige haven vonden. Achterin het boek een overzicht van de stand van zaken in 1988 in het gezin. De vertaler heeft elk hoofdstuk ingeleid met een citaat uit de Nederlandse of buitenlandse boeken of dagbladen. Een sympathiek en leesbaar boek over een onderwerp dat eindelijk uit de taboesfeer kom

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 

 


Moeders-Dochter Incest

Titel: Moeders meisje

Auteur: J. Vanhaelen

ISBN nummer 9064459495

Na de dood van haar vader, moet een Vlaams meisje van zeven haar moeder troosten, die zich aan haar vastklampt. Deze neemt het kind, haar jongste, bij zich in bed en al gauw zoekt ze meer dan warmte bij haar en begint haar seksueel te misbruiken. Jarenlang dwingt ze het kind tot steeds ruwere seksuele spelletjes. Terwijl men in het dorp de flinke weduwe prijst, raakt haar dochter psychisch steeds verder in de problemen. Niemand ziet wat er gebeurt en zelfs hulpverleners kijken niet verder dan hun neus lang is. Als na haar huwelijk een eind komt aan het feitelijke misbruik, blijft haar moeder haar terroriseren. Pas na een zelfmoordpoging en in een goede therapie kan ze praten over wat er gebeurd is. Een voor ieder begrijpelijk geschreven verhaal over een vorm van incest (moeder-dochter), waarover nauwelijks gepubliceerd is. Hoewel soms te veel aangezet maakt dit boek treffend, realistisch en reëel duidelijk hoe dit kon gebeuren. Van belang voor hulpverleners en slachtoffers.

Moeders meisje
Jan Vanhaelen

 


 

 

   LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

http://www.steunpunt-geweld.tk

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

 

 


 

 

Naar Vorige Pagina| Naar Volgende Pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING