Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

UPDATE 2003


BOEKEN

KINDERMISHANDELING

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

 

 


 

KINDERMISHANDELING

Titel : Op weg naar je ware zelf

Auteur: Jean Jenson

ISBN nummer: 90-269-6760-8

De auteur maakt inzichtelijk hoe problemen in het hier-en-nu te maken hebben met (onverwerkte) problemen en gevoelens uit de kindertijd. Zij beschrijft een methode om gevoelens uit de kindertijd te onderscheiden van het hier-en-nu van de volwassene. Haar methode is een vorm van regressietherapie. Ze neemt afstand van therapieën die slechts op herbeleving van gevoelens gericht zijn, zonder die te verklaren of te begrijpen en het besef dat die gevoelens in het heden veelal geen adequate reacties opleveren. Haar visie en methodes doen denken aan die van Alice Miller, die dan ook het voorwoord schreef. Het boek is helder en eenvoudig geschreven en de vele voorbeelden maken het leesbaar, herkenbaar en dus goed toegankelijk voor een breed publiek. Ik zou de methode niet snel als zelfhulpmethode aanraden aan (ernstig) getraumatiseerde mensen. Een therapeut lijkt me noodzakelijk. De tweede druk is vrijwel gelijk aan de vorige. Er zijn twee gevalsbeschrijvingen toegevoegd en een bijlage. In deze bijlage positioneert de auteur samen met een Nederlandse collega de door haar ontwikkelde therapie ten opzichte van andere gangbare therapieën (zoals Rogeriaanse, Gestalt, Pesso). Deze bijlage verheldert haar uitgangspunten en is dus een goede toevoeging.

Te koop in de boekenhandel, maar ook te huur in de bibliotheek.

  


Op weg naar je ware zelf
Jean Jenson

 


 KINDERMISHANDELING

 

Titel: Eindelijk je eigen leven leiden

Auteur: Susan Forward

ISBN nummer 90-2545-727-4

 

Onze ouders planten zaad in ons. Zaad dat groeit zoals wij. In sommige gezinnen is dat zaad vol liefde,respect en onafhankelijkheid. Maar in vele andere gezinnen met giftige ouders is het zaad van angst,gehoorzaamheid en schuld. Deze gevoelens dragen we met ons mee als we volwassen geworden zijn. Ze ondermijnen ons zelfvertrouwen en beinvloeden onze relaties, ons maatschappelijk functioneren en onze eigen gezinnen.

Met haar boek Als liefde pijn doet.... heeft Susan Forward voor altijd de kijk op man-vrouw relaties veranderd.

Met EINDELIJK JE EIGEN LEVEN LEIDEN... richt zij zich op een ander thema. Het eeuwenoude gebod eer uw vader en uw moeder onvoorwaardelijk. De auteur laat aan de hand van case histories uit haar praktijk zien hoe problemen met eigenwaarde,intimiteit,werk of verslaving geworteld zijn in de voortdurende tirannie van de giftige familie. En zij toont de stappen die mensen kunnen doen om het verleden te overwinnen, helderheid in de huidige relatie met de ouders te krijgen en te functioneren al vrije en verantwoordelijke volwassenen.

Dit boek bestemd voor tallozen die ouderlijke zorg en warmte hebben gemist, zich afgewezen voelen en die als volwassenen nog steeds wanhopig verlangen naar de ouderliefde en goedkeuring alsmede voor diegene die zichzelf nog steeds onbewust schuldig voelen voor alles wat verkeerd ging.

 

  

Eindelijk je eigen leven leiden
Susan Forward

 


KINDERMISHANDELING

 

 Titel.Trauma en herstel

de gevolgen van geweld van mishandeling thuis tot politiek geweld

Auteur: Herman, J.L.

ISBN nummer 90 2841 6536

 

 Wat hebben verkrachte vrouwen en oorlogsveteranen, mishandelde kinderen en politieke gevangenen gemeen? En wat zijn de overeenkomsten tussen de overlevenden van concentratiekampen en de overlevenden van mishandeling binnen het gezin? Judith Herman geeft in dit baanbrekende boek de resultaten van haar onderzoek naar geweld en laat zien welke verbanden er bestaan tussen de persoonlijke gruwelen en maatschappelijke trauma's. In het eerste deel geeft de auteur een overzicht van de manier waarop mensen zich aanpassen aan traumatische gebeurtenissen. Ze zet zich af tegen de bestaande diagnostische categorieën en stelt een nieuwe naam voor ter aanduiding van de psychische stoornissen die we aantreffen bij langdurig mishandelde mensen: posttraumatische stressstoornis, een naam die de schuld niet bij het slachtoffer legt. In het tweede deel maakt ze het genezingsproces inzichtelijk en ook hier geeft ze een nieuw begrippenkader voor de behandeling van getraumatiseerde mensen. Het wezenlijke verband tussen persoonlijke en maatschappelijke trauma's ligt vooral in het feit dat beide gepaard gaan met onmacht en ontkenning. Bovendien maakt Herman duidelijk dat kindermishandeling de persoonlijkheid veel aangrijpender aantast dan tot dusver werd gedacht. Centraal staat Hermans unieke aanpak van het herstelproces, waarbij de therapeut moreel stelling moet nemen en geleidelijk toewerkt naar integratie in plaats van catharsis.

  

Trauma en herstel<br>Judith Lewis Herman

Trauma en herstel

Judith Lewis Herman

 


KINDERMISHANDELING

 Titel: Met het mes op tafel

Auteur: Voigt, C.

ISBN nummer 9060699610

 

 " Als je nog eens bij me in de buurt komt, dan -' Zijn gezicht werd rood. Zijn oren ook. Hij kon haar nu niet meer negeren. 'Waar heb je het in vredesnaam...?' hij deed net of hij van niets wist. Zijn handen op de tafel waren tot vuisten gebald. Ze haatte zijn handen. 'Dan snij ik je handen eraf, dan-'Dit is het begin van de dag waarop alle opgekropte gevoelens van Tish een uitweg zoeken. Een dag waarop opnieuw duidelijk wordt dat haar moeder haar niet steunt en een dag waarop ze beseft dat er maar één is die haar kan helpen om zich te verzetten tegen haar stiefvader: zijzelf. Deze dag wordt een breekpunt.

Subcategorie: Leeftijd 12 jaar & ouder

 


Met het mes op tafel
Cynthia Voigt

 

 


KINDERMISHANDELING

 

Titel: Wanneer koesteren hoop betekent

(De helende kracht van het kind in jezelf)

Auteur: John Bradshaw

ISBN nummer: 90-274-2909-x

Bij onze geboorte zin we nog een onbeschreven blad. Dat onbeschreven blad, het kind in jezelf zoals John Bradshaw het noemt, wordt tijdens het opgroeien, in de eerste kwetsbare jaren, heel vaak verwond door verlatenheid,misbruik, ontkenning van afhankelijkheid of een slecht functionerende gezinsverband. Deze verwonding van het innerlijk kind leidt tot gevoelens van eenzaamheid, pijn, onzekerheid en verdriet. In ons verdere deze schreefgegroeide ontwikkeling. eenmaal volwassen uit zich dat in overreacties,verslavingen, destructief en/of dominant gedrag, problematische relaties en verlies van energie.

John Bradshaw, de bekende Amerikaanse psycholoog, heeft een therapie ontwikkeld die erop gericht is om in contact te komen met je oorspronkelijke ik. Het is een therapie die een gevoel van thuiskomen geeft. Door het herstelen van de relatie met het kind in onszelf kunnen de wonden geheeld en gemiste ontwikkelingen ingehaald worden. Met praktische en voorbeelden leer je om het kind in jezelf koesteren en te beschermen. Op die manier maak je voor jezelf een nieuwe start mogelijk op weg naar een gelukkiger leven.

  

Alleen nog in de bibliotheek te huur of 2de hands te koop.

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


KINDERMISHANDELING

Titel:Het onverwoestbare kind.

Auteur: Lillian B. Rubin.

ISBN nummer 90 263 14841 of 90 263 16356

 

Hoe komt het dat sommige mensen het meest wrede, pijnlijke verleden te boven weten te komen, terwijl anderen er hun hele leven blijvend door beheerst worden?

In Het onverwoestbare kind richt Lillian Rubin zich op de levensverhalen van volwassenen (waaronder dat van haarzelf) die als kind gebukt gingen onder ernstige vormen van fysiek en geestelijk geweld in gezin en sociale omgeving, maar desondanks de weg wisten te vinden naar een bevredigend leven. De levens van deze mensen worden rechtstreeks gesmeed uit hun verleden. En met dezelfde kracht en vastberadenheid waarmee ze de beproevingen van hun jeugd wisten te doorstaan, zijn zij in staat als volwassene te floreren.

Lillian Rubin ontwikkelt in dit voek een theorie over deze materie.  Lillian Rubin studeerde sociologie. Ze woont in San Francisco, waar ze behalve als schrijfster ook werkzaam is als psychotherapeute. 

 

 

Het onverwoestbare kind
Lillian B. Rubin

 

 


KINDERMISHANDELING

 

Titel: Het Innerlijke kind (Werkboek)

Auteur: Cathryn L. Taylor

ISBN nummer: 90-202-6002-2

We dragen niet slechts een "kind"maar meerder kinderen in onszelf mee.

Om onze wonden uit het verleden te helen, is het goed met elk van deze kinderen aan de slag te gaan. Voorbeelden daarvan kunnen zijn:

De baby die niet mag huilen

De zevenjarige die geen vriendjes heeft

De puber......

Wij Nederlanders worden in de regel opgevoed in de geest van "niet zeuren en kiezen op elkaar" waardoor er weinig ruimte is om oude pijnen toe te laten. Toch komen we op het werk, in relaties, bij het overlijden van een vriend(in), het verlies van een baan, enzovoort, situaties tegen waarin we niet of minder adequaat reageren. De auteur toont aan dat er veelal sprake is van een "kinderwond" die wein principe kunnen helen, waardoor we uiteindelijk beter berust zijn huide pijn/taalgebied met succes tegemoet te treden.

Dit werkboek is zeer praktisch van opzet en gericht op direct resultaat. Het bevat oefeningen met o.a. spiegelwerk,dagboek schrijven en geleide-meditatie/visualisatietechnieken. Steeds legt Cathryn Taylor weer de schakel tussen lichamelijk,emotioneel,mentaal en spiritueel welzijn.

 

 


Het innerlijke kind / deel Werkboek
Cathryn L. Taylor

 


KINDERMISHANDELING

 

Titel: Eenzaamheid hoeft niet (naar liefde en heelheid met je innerlijke kind )

Auteur(s):Erika J. Chopich & Margaret Paul

ISBN nummer: 9020260197

Uitgangspunt van de Auteur beiden ervaren psychotherapeuten, is dat ons 'innerlijke kind' in onze jeugd vaak te lijden heeft gehad onder onbegrip en dat de 'innerlijke volwassene' deze pijn niet goed heeft verwerkt en het innerlijke kind als het ware heeft weggedrukt. Ons innerlijke kind is een verwaarloosd en geïsoleerd kind geworden, met als gevolg: we lijden als volwassenen onder chronische eenzaamheid, een innerlijke gebrokenheid waar veel mensen moeilijk mee kunnen leven. We kunnen de breuk tussen beide delen van onszelf herstellen zodat er ruimte ontstaat voor een liefdevolle verhouding tussen 'kind' en 'volwassene'. Pas dan kan het kind zich in zijn oorspronkelijkheid doen gelden en kunnen we van uit ons werkelijke zelf in het leven gaan staan. Met praktische methoden en oefeningen geven de auteurs aan hoe we kunnen leren in contact te komen met ons 'innerlijke kind'. Er kan zo - letterlijk - een dialoog ontstaan, waaruit we uiteindelijk als innerlijk volwassen te voorschijn komen, omdat we met behulp van ons innerlijke kind de ik-weet-het-beter-houding van de geïsoleerde, egocentrische volwassene in onszelf hebben doorbroken.

 

 
Eenzaamheid hoeft niet
Margaret Paul


KINDERMISHANDELING

 

Titel: De herontdekking van de het ware zelf

Auteur Ingeborg Bosch

ISBN nummer: 90-269-2346-5

Het boek bevat een grote hoeveelheid praktische informatie die je kan helpen bij je helingsproces,als ook illustratieve voorbeelden, nuttige oefeningen, handige teste en - last but not least - belangrijke nieuwe theoretische informatie. Het werk van mijn collega Ingborg Bosch heeft aanleiding gegeven tot een groot aantal wijzigingen in de therapie zoals ik die beschreef in OP WEG NAAR JE WARE ZELF[..] De veranderingen en toevoegingen die uit het klinische werk van Bosch naar voeren zijn gekomen hebben veel bijdragen aan het effectiviteit van de therapie. Daarom wil iedere lezer van OP WEG NAAR JEWARE ZELF [...] zeker aanraden ook DER HERONTDEKKING VAN HET WARE ZELF [..] Ik hoop dat je er veel aan zult hebben op je reis naar de herontdekking van je ware zelf.

 Jean Jenson in haar Woord vooraf bij dit boek

 De manier waarop PAST REALITY INTEGRATION © de realiteit van onze jeugd benadert is opmerkelijk, gezien de toestand van ontkenning waar velen van ons in verkeren. De manier waarop we onze kinderen opvoeden en de emotionele gevolgen die dit heeft, lijkt het laatste taboe in onze samenleving te zijn. Als therapeut vurvult het me met grote dankbaarheid wanneer ik - keer na keer - ervaar hoe cliënten zichzelf kunnen helen van de pijnlijke gevolgen van de hun kindertijd

(zoals depressie,burn-out,angsten,relatieproblemen, onzekerheid) en hoe ze in staan zijn de kwaliteit van hun leven aanzienlijk te verbeteren. De methode die PRI © aanreikt om te kunnen helen is op korte termijn weliswaar confronterend - de waarheid over onze kindertijd komt immers al snel boven - op lange termijn is zij waardevol. Het resultaat van PRI © de cliënt een methode aan die zij zelfstandig kan blijven toepassen.

of kijk op de site:

http://www.pastrealityintegration.com/pri_nl/pri_links.htm

 

 Te koop in de boekenhandel, maar ook te huur in de bibliotheek.

 

De herontdekking van het ware zelf
I. Bosch

 


KINDERMISHANDELING

 

 

Het miskende kind in onszelf

Auteur: Gaby Stroecken

ISBN nr: 90-266-92-498-4

 

Het miskende kind in onszelf is geen boek over de opvoeding van kinderen. He is een boek over het kind in onszelf als volwassen mensen, over de gevolgen van het opgevoed - zijn voor onze persoonlijke ontwikkeling. Ervaringen in onze kindertijd zijn van doorslaggevende invloed op ons latere leven. Reeds vanaf ons prenatal bestaan raakten we verwond en gekrenkt door de miskening van onze natuurlijke verwachtingen. Onze levenlust, die is gebasseerd op een vrij contact met het echte - ik raakte geblokkeerd. De miskenning komt het duidelijkste naar voren in het moeten onderdrukken van emotionele pijn. We hebben geleerd onze diepste gevoelens en verlangens te verbergen. Het verhullen van pijn,het idealiseren van ouderes en het miskennen van natuurlijke behoeften vormen de basis van elke vorm van opvoeding.

Het leidt tot de vorming van een onechte-ik. De uitweg uit de impasse van de vervreemding is de bevrijding van het echte ik, en wel door te rouwen ove rhet verlies van onze ware identiteit.

Het miskende kind is onzelf is een eerlijk boek met een duidelijke uitgangspunt: de afwijzing van elke vorm van onderdrukkende opvoeding en een principiële opstelling achter de affectieve belangen van het (ongeboren) kind. het is een vontrovesieel boek omdat het de wortels van ons opvoedingssysteem onverhuld blootlegt en laat zien wat de (maatschappelijke) gevolgen van de "zwarte"pedagogie.

 

Gaby Stroekcen (Sint Truiden 1935) werkte als onderwijzeres en maatschappelijk werkster. Ze studeerde criminologie in Leuven en psychologie in Groningen. Ze volgde een opleiding tot client centrered psychotherapeute. Zij heeft nu de leiding over haar eigen psychotherapiepraktijk en geeft bijscholingscursus "onthullende psychotherapie" Ze verzorgt voordrachten en begeleidt welzijnswerkers in opvoeidingssituaties. Ze is voorzister van de vzw Perspektie voor het miskende kind. Een tweede boek van haar hand:

Gezocht: Pleitbezorgers voor het jong kind. Wij beschermt zijn affectieve rechten? Verscheen bij uitgeverij Garant in Leuven (2000)

 

 

Te koop in de boekenhandel, maar ook te huur in de bibliotheek. 

OF

 

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 

 

 

 


Een nijlpaard in huis

T. Hellsten

ISBN nummer:9026925263

 

Een boek van een Finse therapeut vol nuchtere wijsheid rond het kind-zijn van de mens. De titel is niet direct duidelijk. Het gaat om de zware en logge last die er kan heersen in gezinnen en families en die het kind-zijn bedreigen. Het nijlpaard heeft in karikatuur de vorm van de Sovjet-Unie. Een constante bedreiging in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Veel ouders zijn in de Winteroorlog geweest: Finnen vochten tegen Russen en deze oorlog heeft veel traumatische ervaringen gegeven: alcoholverslaafdheid, massieve angstigheid en post-traumatische stressstoornissen. Met de logheid van een nijlpaard hebben die negatieve ervaringen de kindertijd en het kind-zijn beknot. In dit boek gaat het vooral om de gevolgen van alcoholverslaving en naoorlogse ervaringen zoals bij tweede generatie oorlogsgetroffenen in hun opvoedingspatronen duidelijk werden. De auteur stelt het kind centraal en dan niet als ontwikkelingsfase voorafgaand aan het volwassen bestaan, maar als een wezenskenmerk van een mens. Hij toont hoe het kind-zijn in een alcoholisch gezin wordt belemmerd en onderdrukt, en hoe de hereniging met het innerlijke kind een voorwaarde is tot heling. Het boek, dat overeenkomsten heeft met het werk van Alice Miller, is bestemd voor ouders, therapeuten en pedagogen.

 

 

Een nijlpaard in huis<br>Hellsten, T.
Een nijlpaard in huis
Hellsten, T.

 


 

Illusies

Ingeborg Bosch

ISBN nummer: 902040542X

Psychologe Bosch (1960) schreef eerder over de door haar ontwikkelde Past Reality Integration therapie, geinspireerd door Alice Miller en Jean Jenson, De herontdeking van het ware zelf. Onbewuste (kinder)overlevingsstrategieen deelt ze in vijf soorten in: (1) primaire afweer, (2) valse hoop, (3) valse macht, (4) ontkenning van behoeften en (5) angst. Bosch leert clienten onder andere zelfstandig regressies op te wekken om de eigen afweer te ontmantelen. Op weg naar een onbelast volwassen bewustzijn leert men gedragspatronen en triggerende symbolen te herkennen. In plaats van het maskeren binnen een illusie moet de patient de oorspronkelijke pijn echt en fysiek durven voelen in een realiteit die boven de kinderkwetsuur staat. Omkeren dus, niet meer leven in het verleden. (Iets te) veel verhalen van enthousiaste clienten die ook voldoende financiele middelen moesten hebben, laten zien dat het een lange moeizame weg is ('Nu, 35 sessies later...'). Zelfdestructieve en suicidale personen vinden er mogelijk een echte doorbraak in. Achterin een test om vast te stellen welke afweervormen men het meest gebruikt. Met bibliografie en register. Omslag in geel en lichtblauw met onduidelijke vormen. Het boek is een zelfstandig leesbaar vervolg op 'De ontdekking van het ware zelf' (2000)*

 

Illusies
I. Bosch
 

 


KINDERMISHANDELING

Titel: Mama's zijn lief!

Auteur: Bijnoord

ISBN nummer: 9026308329

Kindermishandeling komt vaker voor dan de meeste van ons denken. Wanneer een geval wordt ontdekt, wordt door de instanties niet altijd adequaat opgetreden. Voor de betrokken kinderen is dat rampzalig en soms zelfs dodelijk. Ze voelen zich machteloos en ze weten niet tot wie ze zich moeten wenden. Daarom zijn mishandelde kinderen de ergste slachtoffers in onze maatschappij. Annie Bijnoord was jarenlang zo'n slachtoffer. Nu, twintig jaar na de feiten, heeft ze een gedeeltelijk fictieve autobiografie geschreven. 

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 


KINDERMISHANDELING

Louise helpt ons via een cd om meer van ons innerlijk kind te gaan houden en begeleidt ons bij het toelaten van onze woede, zodat wij die woede kunnen loslaten en eindelijk aan vergeven toe kunnen komen.

Titel: Het innerlijke kind,woede loslaten en vergeven

Auteur: Louise Hay

ISBN nummer:

 


 

ALICE MILLER BOEKEN

KINDERMISHANDELING

Titel: Het drama van het het begaafde kind

Auteur: Alice Miller

ISBN nummer: 90 269 6669 5

De mate waarin hun liefdeloze gedrag en de persoonlijke beperkingen van de ouder een kind kunnen schaden, wordt in onze cultuur zwaar onderschat ook door die gene die genoeg inzicht hebben om zich bij de groep volwassen kinderen te scharen

Een schrijver die deze misvatting met groot succes te lijf gaat is de Zwitserse auteur Alice Miller die haar werk als Freudiaanse psychoanalytica opgaf om de wereld te vertellen over de routinematige beschadigde wijze van opvoeden in het Westen. Toch wordt de mate waarin iedere vorm van mishandeling een jong kind schaadt, nog steeds onderschat en ontkend.

 

   Het drama van het begaafde kind<br>Alice Miller
Het drama van het begaafde kind
Alice Miller


 KINDERMISHANDELING

 

 

Titel: Levenspaden

Auteur: Alice Miller

ISBN nummer 90-269-6857-4

 

Kinderen worden gevormd door het gezin waarin ze opgroeien En ook als zij later hun ouders bekritiseren of zelf helemaal met hen breken, kunnen ze niet verhinderen dat ingesleten gedrag- en reactiepatronen hun leven en hun realties blijven beinvloeden. Veel mensen maken dar niet veel gedachten aan vuil. Zij herhalen eenvoudigweg met hun kinderen wat zij zelf hebben ervaren. Tot ze er op een bepaalde moment tot hun verdriet en verbazing zelf achterkomen dat het hun in de relatie met hun kinderen of partner aan dezelfde innerlijke vrijheid ontbreekt die ze zich in hun jeugd zozeer hadden gewenst.

 

Levenspaden<br>Alice Miller
Levenspaden
Alice Miller

 

 


KINDERMISHANDELING

Titel: Gij zult niet merken

Auteur: Alice Miller

 ISBN nummer 9029397896

In zijn drifttheorie verklaarde de psychoanalyticus Freud hoe de infantiele seksualiteit kon leiden tot latere neuroses. Hij weigerde echter te zien dat zijn patiënten vaak reëel seksueel misbruikt waren door volwassenen, en zag wat zij vertelden als fantasieën en projecties van verlangens. Met de traumatheorie die Freud in 1897 weer opgaf, wordt verklaard dat de klassieke psychoanalytici door traumatische jeugdervaringen zaken als infantiele seksualiteit verdringen. Alice Miller is psychoanalytica. Zij houdt zich vooral met de kindertijd en het effect ervan op de volwassenheid bezig. Zij publiceerde 'Het drama van het begaafde kind', en 'In den beginne was er opvoeding'. Het betoog is helder en Miller slaagt erin haar meningen aannemelijk te maken. Zij illustreert haar theorieën met case-histories en met voorbeelden uit de literatuur. Een apart hoofdstuk is gewijd aan Kafka. Het boek is van belang omdat het een nieuwe impuls aan de psychoanalyse kan geven

 

Gij zult niet merken
Alice Miller

 


KINDERMISHANDELING

 

Titel:In den beginne was er opvoeding

Auteur: Alice Miller

 ISBN nummer:9029397926

Geen wetenschappelijke publicatie maar een felle reactie van een psychoanalytica op de vele brieven naar aaanleiding van van haar boek 'Het drama van het begaafde kind' (a.i. 97-23-103-7). Zij gaat uit van de stelregel dat kinderen in hun jongste jaren door opvoeders zo ernstig geschonden worden, dat zij hun hele leven daaronder gebukt gaan en ze tekorten verhalen op hun nakomelingen. Vanuit deze onbewezen kijk op 'opvoeding' beschouwt zij het als haar taak het grote publiek de ogen te openen voor het lijden van het jonge kind. Ze schetst daartoe vanuit de literatuur de zogenoemde 'zwarte pedagogiek'; dan volgen het levensverhaal van een aan drugs verslaafd meisje, de kinderjaren van Hitler en die van de kindermoordenaar Bartsch. Voor een breed publiek. Bevat een ontoereikende literatuurlijst. -

 

In den beginne was er opvoeding
Alice Miller

 


KINDERMISHANDELING

Titel:Een kindertijd in beeld

Auteur: Alice Miller

 ISBN nummer:9029305290

In een essay wordt uiteengezet dat traumatische ervaringen uit de kindertijd vaak door volwassenen worden verwerkt met behulp van creatief werk. Miller beschrijft hoe zij zelf op latere leeftijd pas ging schilderen. Allerlei traumatische jeugdervaringen kwamen toen bij haar boven, en door het creatieve proces verwerkte ze wat ze tientallen jaren had verdrongen. Van haar aquarellen zijn er 66 in kleur afgedrukt (één per pag.). Miller is psychoanalytica. Zij houdt zich bezig met de kindertijd en het effect ervan op de volwassen mens. Zij stelt dat kinderen in het verborgene vaak mishandeld worden, deze ervaringen verdringen en daardoor onevenwichtige volwassenen kunnen worden. Haar laatste boek "Gij zult niet merken" heeft veel invloed gehad op de psychoanalyse. Dit essay is een aanvulling op het vierde hoofdstuk ervan. Op overtuigende wijze en met grote helderheid zet zij haar stelling uiteen. De goed gereproduceerde en kleurrijke aquarellen ondersteunen haar theorieën uitstekend.

 

 


KINDERMISHANDELING

 

Titel:De muur van zwijgen

Auteur: Alice Miller

 ISBN nummer:9026941323

De Duitse psychotherapeute Alice Miller neemt in dit boek - logisch vervolg op haar eerdere werk over het geminachte kind - afstand van de psychoanalyse, waarin de waarheid over de kindertijd systematisch onderdrukt zou worden. Kindermishandeling in ruime zin (fysiek of psychisch, opzettelijk of onopzettelijk) is volgens de schrijfster een wijdverbreid fenomeen. De destructieve gevolgen ervan, hier uitvoerig geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit politiek, literatuur etc., maken dat het beschouwd kan worden als het grootste misdrijf tegen de mensheid. Tegenover de houding van vergiffenis en begrip die in de meeste therapievormen wordt nagestreefd, stelt Miller dat bewustwording van het aangendane leed de enige mogelijkheid is de kwalijke gevolgen te voorkomen. Het therapeutische proces moet er dan ook op gericht zijn de verdringing op te heffen en de waarheid omtrent de kindertijd te leren verdragen. De therapie van Stettbacher is volgens de schrijfster bij uitstek geschikt voor dit doel. Interessant voor therapeuten, pedagogen en diegenen die persoonlijk of beroepsmatig te maken hebben met kindermishandeling.

 

 

De muur van zwijgen afgebroken
Alice Miller

 


KINDERMISHANDELING

Titel:Zelfkennis in ballingschap

Auteur: Alice Miller

ISBN nummer:9026944187

Schrijfster, bekend om haar boeken over 'zwarte pedagogiek', rekent in dit boek definitief af met de uitgangspunten van de psychoanalyse. Dat een kind geboren zou worden met verlangens en behoeften die door opvoeding geredresseerd dienen te worden, is vgl. Miller een absoluut foutief uitgangspunt van Freud geweest. Dit bijschaven in de opvoeding van een in principe schuldeloos kind noemt Miller mishandeling. De auteur houdt een pleidooi voor de 'primaire therapie' van K. Stettbacher (in navolging van Janov), die verdringing opheft zonder bij het kind schuld op te roepen. Het is een zeer belangrijk, maar niet gemakkelijk leesbaar, boek voor ieder die zich professioneel met opvoeden bezighoudt.

 


KINDERMISHANDELING

Auteur: Alice Miller

Titel:De gemeden sleutel

ISBN nummer:9026944535

Door het contact met volwassenen in hun gedragingen attent gemaakt, heeft de schrijfster zich verdiept in de kinderjaren van grote mannen zoals Nietzsche, Picasso, Käthe Kollwitz, Buster Keaton, Chaim Soutine en Rembrandt van Rijn. In haar studie heeft zij willen bewijzen dat de werken van schrijvers en schilders op een bepaalde manier in symbolen en andere duidingen, vertellen over de trauma's in de prille kinderjaren. Zo meent ze relatie te mogen leggen van een volwassen gedrag met verschillende traumatische ervaringen van vroeger: ziekte, drukkende moraal en alleen vrouwen in de opvoeding bij Nietzsche; de aardbeving en de geboorte van zijn zusje bij Picasso; dood en oorlog bij Kollwitz; het leven achter het toneel met een harde opvoeding bij Keaton; slaag en kilheid bij Soutine en het offer van Izaak bij Rembrandt. Interessante beschouwingen niet zonder fouten voor kritische lezers

 

De gemeden sleutel<br>Alice Miller
De gemeden sleutel
Alice Miller

 


Titel: Eva's ontwaken

Auteur: Alice Miller

ISBN nummer: 90-269-2510-7

 

Adam en Eva werd verboden om de vruchten van de boom der kennis te eten. In het Paradijs was gehoorzaamheid een deugd en nieuwsgierigheid een zonde, en ongehoorzaamheid werd zwaar bestraft. In het 'paradijs van de kindertijd' is het weinig anders: een kind dat niet doet wat zijn ouders zegt wordt gestraft - en wel voor zijn eigen bestwil. De woede en pijn die het kind hierdoor moet onderdrukken hopen zich op. Als volwassene wordt ons doen en laten beïnvloed door deze vroeg-emotionele ervaringen zonder dat we ons daarvan bewust zijn. En zo belanden we in een vicieuze cirkel en slaan we onze eigen kinderen ook weer voor hun eigen bestwil. Alice Miller laat zien hoe we onze vroege emoties kunnen leren begrijpen, zodat we net als Eva ontwaken en de vicieuze cirkel van geweld doorbreken

 

 

Eva's ontwaken<br>Alice Miller
Eva's ontwaken
Alice Miller

 


Titel: De stem van het jonge kind

Auteur: Stroecken, Gaby

ISBN 9026927649

Dit boek is een aanklacht en een pleidooi. Het is een aanklacht tegen het ondergeschikt maken van de belangen van kinderen aan die van volwassenen. Het is een pleidooi voor de (emotionele) rechten van kinderen, ook nog niet geboren kinderen en zuigelingen. De auteur, Vlaams maatschappelijk werkster en psychotherapeute, pleit voor natuurlijke (dat wil zeggen niet door fertiliteittechnologie geassisteerde) verwekking, natuurlijke (thuis)bevalling, borstvoeding en vooral ook belangeloze beschikbaarheid van de moeder - en later ook de vader - voor de zuigeling en het jonge kind. Het raamwerk van het boek wordt gevormd door een omvattende theorie c.q. analyse dat in onze samenleving het kind niet meer een eigen legitieme plaats heeft, maar ondergeschikt is aan de behoeftebevrediging van volwassenen. Dit zou de oorzaak zijn van toenemende suïcidaliteit, depressiviteit en angststoornissen bij jongeren. Een met passie geschreven boek, hier en daar langdradig en niet vrij van gelijkhebberigheid en dogmatisme. De hoofdstelling is evenwel belangwekkend: vanuit het kind bezien is de wereld (inclusief het gezin) geen veilige plaats.

 

 


KINDERMISHANDELING

 

 Titel: Vrij van kinderbeelden en familieverstrikkingen

Auteur: Langen & Siddhartha van Langen

ISBN nummer: 90-6963-502-x

Dit boek vervangt een geplande herdruk van het inmiddels uitverkochte 'In de ban van je kinderbeelden'. Enkele belangrijke hoofdstukken zijn herschreven. De titel is enigszins veranderd. De auteurs hebben een gezamenlijke beroepspraktijk voor therapie en meditatie. Tevens geven ze een beroepsopleiding voor therapeutische methoden. Dit boek is de bundeling van diverse niet-reguliere therapieen, vrijwel alle gebaseerd op de verwerking van eerdere, ingrijpende levenservaringen, met name in de kindertijd. Het is een fijn boek om te lezen; het geeft een breed beeld van de mogelijkheden in therapie. Het boek beoogt een breed lezerspubliek.

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 


KINDERMISHANDELING

 

 Titel: Uit de ban van je kinderbeelden

Auteur: Langen & Siddhartha van Langen

ISBN nummer: 9069632551

Als vervolg op 'In de ban zijn van je kinderbeelden' (a.i. 88-17-277-5) stelt de auteur/therapeut dat neo-hypnotherapie tot bevrijding kan leiden. Uitgaande van het in een ieder aanwezige gekwetste kind - hier het zorgenkind genoemd - onderscheidt hij 5 mogelijke karakterstructuren, waaraan diverse onbewuste houdingen en overtuigingen zijn gekoppeld. Deze kunnen bewust worden gemaakt, via Neuro-Linguistisch Programmeren, Voice Dialogue, rebirthing en hypnose. Na dit voorwerk van dis-identificatie - het boek bevat ook oefeningen daartoe - is het doel van meditatie voorbij het denken te raken, een 'getuige' te worden, tot keuzeloos gewaarzijn te komen, zonder oordeel over of rechtvaardiging van gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen. Het boek is vanuit ervaring en met kennis van zaken geschreven en bevat (enigszins compact) uitstekende informatie. Dit biedt de lezer perspectief; deze zal zeer waarschijnlijk het gelezene in (de therapeutische) praktijk willen brengen. Met Citatenlijst, aanbevolen literatuur, Informatie neo-hypnotherapie (opleiding, cursussen en individuele sessies) en zwart-wit foto's.

Uit de ban van je kinderbeelden
Siddhartha van Langen

 

 

 


 

Titel: Blauwe plekken

Auteur: Anke de Vries

ISBN nummer: 9060698312

Judith wordt door haar moeder afgetuigd. Ze voelt zich schuldig, omdat ze niets goed bij haar moeder kan doen. Ze heeft eigenlijk meer de pest aan zichzelf dan aan haar moeder. Op school sluit ze vriendschap met Michiel. Deze heeft ook een moeilijk verleden, zonder warmte opgevoed door een vader die alleen maar oog had voor prestaties. Het verhaal over kindermishandeling wordt verteld in een wisselend perspectief, wat het, naast het verhaalgegeven, spannend maakt. De twee kinderen zijn heel verschillend van karakter, hetgeen een extra dimensie geeft. Het verhaal gaat over een moeilijk thema, dat vaak nog in een taboesfeer zit. Misschien is dit verhaal te veel een spannend boek gebleven, met soms een ontroerende toon. De schrijfster vraagt verder veel begrip voor de ouders, die ook zo hun achtergrond hebben. Als Judith aan het slot van huis wegloopt, is er in feite nog niets opgelost en verzanden de goede bedoelingen van de schrijfster. Een adressenlijst met instanties die zich met kindermishandeling bezighouden was nuttig geweest. Intrigerend omslag, verzorgde uitgave. Vanaf ca. 12 jaar. -

 

 


 

 

 

 

Klik Hier: 

Naar Vorige Pagina|Naar Volgende Pagina

 

 

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING