Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2003


BOEKEN VERVOLG

MPS/DIS dissociatieve identiteitsstoornis

 

 

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

  

MEERVOUDIGE PERSOONLIJKHEID/ DISSOCIATIEVE IDENTITEITSSTOORNIS


MPS/DIS

Titel:SYBIL

Auteur: Flora Rheta Schreiber

ISBN nummer: 90-229-7983-0

 

Sybil is het aangrijpende verhaal van een jonge vrouw die het leven van maar liefst zestien verschilende persoonlijkheden leefde.

Het is tevens het intrigerende relaas van dr. Cornelia Wilbur, de psychoanalytica,die er tenslote in slaagde weer tot één persoonlijkheid te maken. Maar daar heeft ze wel een elf jaar durende therapie voor nodig gehad: Vaak uitzichloos en moeizaam verlopend en vooral héél emotioneel. Langzaam maar zeker blijkt uit de analyse van de zestien persoonlijkheden dat aan Sybils Meervoudige Persoonlijkheid Syndroom een drama vol wreedheden ten grondslag ligt. Al vanaf tweejarige leeftijd heeft Sybil zich moeten beschermen tegen oerheersing,opsluiting en martelingen, die haar door haar labiele moeder werden aangedaan. In haar radeloze eenzaamheid schiep Sybil een fantasiewereld waarbij ze zich liet overnemen door de identiteit van zestienwereld waarbij ze zich liet overnemen door de identiteit van zestien andere kinderen, telkens weer wanhopig proberend bij haar moeder in de gunst te komen.

Sybils eenzame strijd en haar moedige terugkeer tot één persoonlijkheid vormen de inhoud van dit intrigerende,dramatische en waar gebeurde

 

 

 
Sybil
Flora Rheta Schreiber

 

 


MPS/DIS

 

Titel: Gebroken Kind

Auteur Marcia Cameron

ISBN nummer nummer 904100453x

Hoe een (zwaar geestelijk gestoorde) moeder het leven van haar kinderen tot een hel kan maken, is meer dan schokkend weergegeven in deze case-story, verteld door een slachtoffer. Het is het bijna ongeloofwaardige verhaal van een Duitse vrouw, die haar kinderen, vooral haar dochtertje, dag-in, dag-uit werkelijk martelt omdat ze halfjoods zijn (de vader is joods). Hoe kinderen een jeugd, als beschreven in dit boek, overleven, is onbegrijpelijk. De auteur, het meisje in dit gezin, vlucht in het meervoudigheidssyndroom en dat breekt haar als volwassene op. Tot haar 52ste jaar is ze onder behandeling van diverse psychiaters. Over twee van hen schrijft ze: 'Zonder hen zou ik niet meer in leven zijn.' Het verhaal voert in meer dan 300 pagina's via de verschrikkingen van de kindertijd door het irritante van huilbuien en idioot lijkende uitspattingen naar een rustige blijde vaststelling aan het slot van haar verslag: 'en ik was gelukkig.' Dit boek, een case-story, is geen prettig leesbaar relaas. Eigenlijk meer een studieboek, waaraan betrokken hulpverleners veel kunnen hebben, mits ze door de constante huilerige toon van het middengedeelte kunnen 'heenleze

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl

 


 MPS/DIS

Titel: De 147 persoonlijkheden die ik ben

Leven met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis

Auteur: Liz Bijnsdorp

ISBN nummer: 90-6038-356-7

 

Liz Bijnsdorp lijdt aan 'meervoudige persoonlijkheidsstoornis' (MPS), een ziekte waarbij iemand zich onder invloed van zeer traumatische ervaringen zoals incest opsplitst in meerdere persoonlijkhden. Iemand die aan MPS lijdt, bestaat dus uit veel personen ('alters' genoemd), die allen een eigen naam hebben en die bovendien vaak geen weet hebben van elkaar (amnesie). Hij of zij kan van het ene moment op het andere van persoonlijkheid wisselen, wat door de omgeving meestal niet wordt begrepen. Dat deze stoornis het leven van de betrokkene, maar ook dat van zijn of haar omgeving dramatisch beïnvloedt, zal duidelijk zijn.

 

Liz Bijnsdorp beschrijft in dit boek op zeer directe wijze hoe zij met deze vele personen in haarzelf leeft. De traumatische ervaringen uit haar jeugd, de relatie met haar echtgenoot, de omgang en de zorg voor haar gezin van negen kinderen, de gang langs de vele therapeuten en artsen, en haar uiteindelijke streven naar genezing (of correcter: een harmonisch samenleven van de verschillende personen in haarzelf) - over dit alles vertelt zij in een ongewoon openhartig en aangrijpend relaas. Liz Bijnsdorp schreef De 147 personen die ik ben om de ervaringswereld van een MPS'er beleefbaar te maken. Wie dit boek leest, zal voortaan de werkelijkheid met andere ogen zien.

 

M. van Gerven, die als psychiater verbonden is aan de Bernard Lievegoed Kliniek te Bilthoven, schreef een voorwoord voor dit boek.

 

 


De 147 personen die ik ben
Liz Bijnsdorp

 

 


MPS/DIS

 

Titel:Meervoudige persoonlijkheden (een handboek voor overlevenden van extreem geweld )

Auteur: Michaela Huber

ISBN nummer: 90-284-1723-0 

I n korte tijd is er veel aandacht ontstaan voor de meervoudige persoonlijkheidsstoornissen. Dit zijn ernstige dissociatieve identiteitsstoornissen waarbij zich in de patiënt meer persoonlijkheden ontwikkelen die afwisselend het gedrag en de belevingswereld bepalen. Enerzijds is er de oorspronkelijke persoonlijkheid en daarnaast (vele) alter persoonlijkheden die zich in wisselende mate bewust zijn van elkaars bestaan. Zo'n identiteitsstoornis ontwikkelt zich vooral bij slachtoffers van langdurige lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik. Zo is te verklaren dat het vooral vrouwen zijn die eraan lijden en tevens de belangstelling vanuit de feministische hoek voor deze aandoening. De schrijfster heeft een soort handboek geschreven dat nu uit het Duits vertaald is. Er is aandacht voor ontstaan, herkenning en behandeling van dit moeilijke ziektebeeld. Het boek is (voorlopig) het meest omvattende en voor de leek toegankelijke boek over deze complexe stoornis. Dat het feministisch is, moet daarbij geaccepteerd worden. Het geeft een groot aantal praktische tips en voorbeelden en is meer voor de geïnteresseerde leek dan voor de professional geschikt.

  


Meervoudige persoonlijkheden
Michaela Huber

 


MPS/DIS

 

Titel Ik zal een vader voor je zijn...

Auteur Machree, J.

ISBN nummer: 906064963X

 

LET OP EEN BOEK MET CHRISTELIJK ACHTERGROND

 

Tegenwoordig wordt de diagnose meervoudige persoonlijkheidsstoornis steeds beter herkend: een psychiatrische aandoening die vooral bij vrouwen voorkomt die in hun jeugd een ernstig psychotrauma hebben meegemaakt. Vaak is daarbij sprake van incest. De alter-ego's hebben betekenis als psychisch afweermechanisme. Dit speelt ook bij de auteur van dit boek. In haar vroege jeugd is zij langdurig door haar vader misbruikt. Dit boek is de neerslag van het verwerken van dit verleden. Het bestaat uit dagboekfragmenten die een kleine drie jaar beslaan. In die tijd werd de auteur, zelf zendelinge, begeleid door een therapeute die haar liefde, acceptatie en begrip schonk. Daarnaast heeft de Heer haar geholpen en worden de dagboekfragmenten afgewisseld met gebeden.Het boek is ondanks het achterin opgenomen overzicht van de alters moeilijk te volgen door de vele persoonlijkheden waarvan de rol in de loop van de twee jaar nog telkens verandert. Het boek geeft aangrijpend de strijd weer van de ikfiguur om baas te worden over haar persoonlijkheden en om zich bewust te worden van haar herinneringen. Voor incestslachtoffers en hun behandelaars zal de inhoud bekend voorkomen. Voor buitenstaanders blijft deze katharsis moeilijk toegankelijk.

 

 

Ik zal een vader voor je zijn...
Judith Machree

 


MPS/DIS

 

Titel:Als konijn gilt

Auteur: Truddi Chase

ISBN nummer: 90-325-0498-3

Toen ze twee jaar oud was, werd ze aangerand door haar stiefvader,en gedurende de volgende viertien jaar werd ze voordurend geestelijk en lichamelijk mishandel, niet door haar stiefvader, maar ook door haar moeder. Truddi Chase viel als kind op tweejarige leeftijd in slaap, en in de plaats van het kind kwam een groep verschillende persoonlijkheden die optraden als het nodig was - elk persoonlijkheid speelde een volstrekt eigen rol om het slapend kind te verdedigen.

Lange tijd had Truddi Chase geen weet van het bestaan van die persoonlijkheden. Ze trouwde ,kreeg een kind,en had succes in zaken. Maar ze had vaak last van duizelingen en hoofpijn, leed af en toe aan geheugenverlies en kon soms uiterst onredelijk zijn. Na haar scheiding ging ze in therapie. Zo onmoette ze dr. Robert Phillips,een specialist op het gebied van seksuele mishandeling die tijdens de behandeling ontdekte dat Truddie Chase een "Muliple personality"was. De persoonlijkheden die zich "De troepen" noemde, spraken zich uit tijdens de therapie, hetgeen op band werd vastgelegd. Als konijn gilt" is er de schiftelijke weergave van en het is een verbazingwekkende document. Niet alleen geeft het een opmerkelijke blik in de geest van een mulitiple perosnality; niet alleen is het een haarscherpe beschrijving van de ellende van seksuelemishandeling, maar het is ook een fascinerend verslag van een wraakoefening. Want uiteindelijk weten "De troepen"wraak te nemen op de man die hen jarenlang zo gruwelijk heeft mishandeld. De aard van die wraak vormt explosieve climax van "Als konijn gilt"

 Als Konijn gilt
Truddi Chase

 


MPS/DIS

 

Titel: Ik in meervoud / druk 1

Auteur: Joke Lijnse

ISBN nummer: : 9024413885

over de dissociatieve identiteitsstoornis (voorheen MPS) : handboek voor

hulpverleners, patienten en hun omgeving De laatste jaren is de behandeling van mensen met posttraumatische ervaringen sterk in de aandacht. Vooral mensen met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis vragen een gespecialiseerde aanpak en begeleiding vanwege de pathologie die hun gedrag veroorzaakt. In dit studieboek staat de dissociatieve identiteitsstoornis centraal, een nieuw diagnostisch begrip. Aan de hand van casuïstiek wordt uit de doeken gedaan welke oorzaken aanwijsbaar zijn en welke gevolgen vroegtijdige traumatische ervaringen op de persoonlijkheidsontwikkeling kunnen hebben. Systematisch wordt elk aspect van de optredende verschijnselen toegelicht en zo mogelijk verklaard. Het korte geheugen dat onbetrouwbaar blijkt, wat splitsing eigenlijk is, hoe volledige geheugenuitvallen ontstaan en welke emotionele gevolgen misbruik en mishandeling voor de persoonsontwikkeling kunnen hebben. Ook krijgt de lezer een aantal behandelingsconsequenties toegelicht. Tenslotte wordt stilgestaan bij de lichamelijke gevolgen en hoe de omgeving met de patiënt kan omgaan. Een helder geschreven, overzichtelijk boek; voor hulpverleners en andere betrokkenen een goede gids. Met verklarende woordenlijst, literatuuropgave en adressen.

 


Ik in meervoud / druk 1
Joke Lijnse

 


 MPS/DIS

 

Titel: In mijn verbeelding bestaan wij

Auteur: Walsum, Edith van

ISBN nummer: 906222301X

 

De psychiatrische diagnose 'meervoudige persoonlijkheidsstoornis' (MPS) geeft aan dat één persoon meerdere persoonlijkheden ('alters') in zich heeft, elk met een andere leeftijd, soms van een ander geslacht en met andere karaktereigenschappen. Elk van deze personen kan plotseling het heft in handen nemen, zonder controle van een overkoepelende persoon. Die laatste is er niet, daar wordt in psychotherapie aan gewerkt. Deze stoornis ontstaat om ernstige vormen van seksueel misbruik te kunnen overleven. Dit boek bevat de (tot monoloog bewerkte) interviews met zeven vrouwen en een man met de diagnose MPS. Elke monoloog heeft onderdelen als: hulpverleningsgeschiedenis; de uitingen van MPS; de alters; de hoofdpersoon; het gezin; de oorzaak van MPS en het hier en nu. Dit boek, - met een begrijpelijk voorwoord en een goede inleiding, verklarende woordenlijst, literatuur en adressen -, maakt deze stoornis minder 'eng'. Een ieder zou dit boek moeten lezen, om te weten wat mensen onschuldige kinderen aandoen, om meer begrip te krijgen voor mensen met MPS


In mijn verbeelding bestaan wij
Edith van Walsum

 


MPS/DIS

 

Titel: Eerste persoon meervoud

Auteur: Cameron West,

 ISBN nummer: 9032507192

Een autobiografisch relaas van een man die lijdt aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Achtendertig jaar lang lijkt de schrijver een normaal leven te leiden, als plotseling de andere 24 personen bezit van hem lijken te nemen. We beleven de lange reis mee van dissociatie, ontkenning, herbeleven van seksueel misbruik, automutileren en het zich storten op de psychologiestudie. We maken ook mee hoe hij leert leven met zijn anderen met behulp van enkele psychotherapeuten en een paar opnames. Ook wordt indringend beschreven hoe moeilijk dit proces is geweest en nog is voor zijn vrouw en zoontje. De auteur beschrijft zijn ervaringen, waarbij hij zich zelf niet ontziet en waarbij hij zijn worsteling eerlijk laat zien. Een psychiatrisch egodocument voor de belangstellende leek, maar ook voor de professionals is dit een verhelderend verhaal. -

  


Eerste persoon meervoud
West, C.

 

 


MPS/DIS

 

Titel: Schreeuw om stilte

Auteur: Cline, Jean Darby

 ISBN nummer: 9041008659

Autobiografie van een vrouw met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis, die haar vijftien jaar durende genezingsproces beschrijft. Het relaas is meeslepend geschreven, bijna als een detective, maar dan een met walgelijk veel geweld en seksueel misbruik. Uitgebreid en gedetailleerd wordt beschreven hoe verstopte en geblokkeerde nare herinneringen naar boven komen en hoe Jean weer een totale persoon wordt. Duidelijk is hoe belangrijk haar geloof, haar huidige echtgenoot en haar psychiater zijn, en hoe hard ze die steun nodig had. Voor de geïnteresseerde leek is dit een goed te volgen en in te voelen verslag van een vroege jeugd vol geweld en seksueel misbruik, het vechten om dat te accepteren en daarna om er mee te leren leven. Het boek bevat een voor- en nawoord van Jeans psychiater.

 

 

Schreeuw om stilte
Jean Darby Cline

 

 


 MPS/DIS

 

Titel: Stemmen in mijn hoofd

Auteur: Trula Michaels LaCalle

ISBN nummer: 9065904344

Over de auteur verschaft het boek weinig expliciete informatie; uit de tekst blijkt, dat zij als psychotherapeut werkzaam is in een werkgroep 'Meervoudige Persoonlijkheden' en zij in deze functie het boek heeft geschreven. Het gaat over het leven van een thans 26-jarige man, die als kind incestueus en anderszins ernstig werd mishandeld. Als reactie 'spiltste' hij zich in verschillende (deel)persoonlijkheden; die is onder de naam 'multipele persoonlijkheid' een bekend ziektebeeld in de psychiatrie. In dit geval 'werd' de patiënt (vluchtte het slachtoffer voor de ondragelijke gevolgen van de mishandeling in) zeven verschillende persoonlijkheden. De schrijfster verhaalt op een boeiende manier hoe zij nader tot hem kan komen en hem vrijwel als enige begrijpt. Het verhaal wordt gepresenteerd als waar gebeurd; ondanks de roman-achtige verhaaltrant (overigens zonder literaire pretenties) is er geen reden om aan deze claim te twijfelen. Documentatie of verwijzingen naar psychiatrische literatuur over dit onderwerp ontbreken.

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


 

MPS/DIS

Titel:Van bezetenheid tot dissociatie

Auteur:Baeten, Stefaan

ISBN nummer:9053507337

Regelmatig verschijnen er boeken over de meervoudige persoonlijkheidsstoornis die ook bekend is als dissociatieve identiteitsstoornis. Vaak zijn dit subjectieve (auto)biografische werken. Baeten daarentegen heeft een wetenschappelijk boek geschreven vanuit historisch perspectief. Als theoloog, sexuoloog en hypnotherapeut heeft hij een goede achtergrond. Bij deze aandoening bemerkt de patiënt na een (sexueel) trauma in de vroege jeugd later meer personen ofwel alters in zichzelf. Baeten ziet een historische relatie tussen de religieuze extase, de latere satanische bezetenheid, de negentiende-eeuwse hysterie en de twintigste-eeuwse stoornis. Na een beschrijving van de huidige inzichten volgt de geschiedenis waarbij de nadruk wordt gelegd op de negentiende-eeuwse Franse psychiatrie. Mede aan de hand van toenmalige patiëntbeschrijvingen wordt de theorie getoetst. Alhoewel er discussie mogelijk is over de inhoud en concepten van Baeten is er een gedegen goed werk geleverd dat voor academische lezers met historische belangstelling voor psychologie en psychiatrie aan te bevelen is. Ook de hedendaagse hulpverlener kan uit dit boek veel opsteken over de multiple persoonlijkheidsstoornis.

 

Van bezetenheid tot dissociatie / druk 1
Stefaan Baeten

 


MPS/DIS

 

 

Titel: Joan

Auteur:Joan Frances Casey

ISBN nummer:9021517396

 

In dit van oorsprong Amerikaanse boek vertelt de schrijfster het verhaal hoe zij gedurende 8 jaar intensieve therapie van een multiple persoonlijkheid (MPS) met 24 persoonlijkheden, weer een werd. Qua problematiek is het vergelijkbaar met Sybil van F. Schreiber (a.i. 91-36-293-8). Het boek is een combinatie van een verslag van de schrijfster en de daaraan parallel lopende dagboekaantekeningen van de therapeut. Beide verhalen zijn door een verschillend lettertype van elkaar te onderscheiden. De woordkeuze is begrijpelijk, maar concentratie is zeker nodig om de plotselinge persoonswisselingen te kunnen begrijpen en te volgen. Het boek is bedoeld voor psychiaters, psychologen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en anderen uit de geestelijke gezondheidszorg, maar zeker ook geschikt voor andere belangstellenden

 Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


MPS/DIS

 

Titel: De moedervlek

Auteur: K. Dieltiens,

ISBN nummer: 9068229303

Sarah heeft een meervoudig persoonlijkheidssyndroom ontwikkeld door seksueel misbruik vanaf zeer jonge leeftijd en emotionele verwaarlozing. Zelfmutilatie helpt haar de pijn te laten wegvloeien. De behandeling begint vrucht af te werpen, mede door haar liefde voor een, ook seksueel misbruikte, Marokkaanse jongen, van wie ze in verwachting raakt. Bij een bezoek aan haar moeder komt het door de aanwezigheid van de (schuldige) stiefvader tot een uitbarsting en steekt zij haar moeder dood. De compositie van het boek is niet eenvoudig. In de proloog wacht zij in de cel op de uitspraak van de rechter omdat "wij iemand gedood hebben". Dan ontrolt zich de geschiedenis in flashbacks, afgewisseld met gebeurtenissen in het behandelinstituut en aantekeningen uit haar schrift (in verschillende lettertypen). Tot slot een hoopvolle epiloog van de 19-jarige Sarah met uitzicht op een leven met haar dochter en geliefde. Ter ondersteuning van slachtoffers een nawoord van een psychiater met telefoonnummers voor hulp in Belgie en Nederland. Meeslepend geschreven, aangrijpend verhaal dat jongeren steun kan bieden en dat begrip kan kweken.

 

De moedervlek
Kristien Dieltiens

 


Titel: Zonder Woorden

 Auteur: Camila Gibb

isbnnr:

 

Thelma is als klein kind thuis niet gelukkig. Haar vader misbruikt haar en haar moeder negeert haar. Via haar rijke en levendige fantasie probeert ze aan haar bizarre ouders en het misbruik te ontsnappen. Ze trekt zich met haar denkbeeldige vriendjes steeds meer in haar fantasiewereld terug en vraagt aan iedere volwassene die ze tegenkomt of die haar wil adopteren. Maar ondanks het misbruik, de verwaarlozing, de daar uit voortvloeiende eet- en relatieproblemen, en een meervoudige persoonlijkheidsstoornis slaagt Thelma erin, dankzij haar veerkracht, humor en fantasie, te overleven en haar studie rechten te voltooien. Deze roman, die zich deels in Canada en deels in Oxford afspeelt in de jaren zeventig en tachtig, is een indrukwekkend en goed geschreven verhaal over een moeilijk onderwerp. Het is een aangrijpend, maar geen somber boek geworden. Thelma's moeilijke jeugd wordt op een glasheldere, gevoelige, en soms ongelooflijk grappige manier onder woorden gebracht. Camilla Gibb kreeg de Toronto Book Award voor dit debuut. Kleine druk  

 

 

 

Zonder woorden
C. Gibb

 


MPS/DIS

 

VIDEO: DE ONTKENNING

MPS; het Meervoudig Persoonlijkheids Syndroom

ISBN nummer:9073120306

Het uiteenvallen in deelpersoonlijkheden en versplinteren van ervaringen noemt met dissociatie. De structuur van de documentaire is hierop gebaseerd. Alle brokstukken vormen samen één verhaal. Een vrouw van dertig. In haar jeugd is zij seksueel misbruikt door haar vader. Mishandeld door haar moeder. En slachtoffer geworden van een groepsverkrachting onder bedreiging van een geweer. Ze heeft het overleefd door een zestal persoonlijkheden af te splitsen. Deze omringen haar, dringen zich op en nemen soms haar leven over. De alters vormen een team met uiteenlopende functies. De één bewaart herinneringen. De ander de gevoelens die daar bij horen. Ze hebben, net zoals de vrouw, allemaal de neiging het gebeurde te ontkennen. Maar om verder te kunnen leven is de waarheid onontkoombaar.

 

Is te bestellen in de boekenwinkel

 


 

VOOR (AANKOMENDE) THERAPEUTEN 


 

 

Titel: Trauma, dissociatie en hypnose

Auteur: Onno van der Hart

ISBN nummer: 90 265 1407 7,

De kennis over trauma en dissociatie maakt snelle ontwikkelingen door. In deze geheel herziene uitgave van Trauma, dissociatie en hypnose zijn veel nieuwe inzichten verwerkt. Er is een apart hoofdstuk opgenomen waarin wordt ingegaan op de actuele vraag naar het waarheidsgehalte van herinneringen aan traumatische ervaringen. De huidige inzichten in de rol van dissociatie in ontstaan en voortbestaan van posttraumatische stress en stoornissen èn de rol van hypnose in de behandeling waren al een eeuw geleden bekend, met name bij de Franse psychiater Pierre Janet (1859 – 1947). Zijn driefasenmodel voor de behandeling van posttraumatische stress heeft in toenemende mate ingang gevonden in het veld en is algemeen aanvaard door therapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van dissociatieve identiteitsstoornissen. Het hoofdstuk over de behandeling van de multipele persoonlijkheidsstoornis is nu geheel in het kader van het driefasenmodel van Janet herschreven. Ook worden de recente inzichten in technieken, gericht op stabilisatie en symptoomreductie, en in indicatiestelling voor de behandeling van traumatische herinneringen uitvoerig besproken. Een zekere gehechtheid van de auteurs aan de term 'multipele persoonlijkheidsstoornis' heeft er toe geleid dat de naamswijziging in 'dissociatieve identiteitsstoornis' wel genoemd wordt, maar nog niet is doorgevoerd in de gehele tekst. Prof. dr Onno van der

 

Trauma, dissociatie en hypnose / deel Handboek / druk 3
O. van der Hart

 

 

 


 

Titel: Screening en diagnostiek van dissociatieve stoornissen

Auteurs: Suzette Boon & Nel Draijer

ISBN nummer:

De afgelopen jaren is de belangstelling voor dissociatieve stoornissen in Nederland sterk toegenomen. Enerzijds bleef de diagnose van dissociatieve fenomenen lange tijd omstreden en twijfelden sommigen aan de validiteit en de relevantie ervan. Anderzijds raakten steeds meer klinici geïnteresseerd in dissociatieve stoornissen en neemt de vraag naar diagnostische consulten en trainingen toe. Deze praktische gids voor de screening en diagnostiek van dissociatieve stoornissen is gebaseerd op zes jaar systematisch onderzoek in Nederland. Hierbij worden de diagnostische instrumenten 'Structured Clinical Interview for DSM-III-R Dissociative Disorders' (SCID-D) en 'Dissociative Experiences Scale' (DES) gebruikt. Eerst wordt een overzicht gegeven van de klinische fenomenologie van de vijf dissociatieve stoornissen die in de DSM-IV omschreven staan. Daarna wordt ingegaan op de wijze waarop deze stoornissen kunnen worden vastgesteld of uitgesloten. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen de complexe vormen van deze stoornissen zoals MPS en DS NAO en andere persoonlijkheidsstoornissen. Het vaak lastig te maken onderscheid tussen deze stoornissen wordt uitgebreid belicht. Een en ander wordt toegelicht met casuïstiek. Dr Suzette Boon is psychotherapeut. Zij is werkzaam bij een Riagg. Dr Nel Draijer is verbonden aan de Vakgroep Psychiatrie, Vrije Universiteit te Amsterdam. Doelgroep: psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters.

 

Screening en diagnostiek van dissociatieve stoornissen / druk 1
S. Boon
 


  LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

http://www.steunpunt-geweld.tk

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

 


 

 

 Naar Vorige Pagina|Naar Volgende Pagina

 

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING