Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2003


BOEKEN

BORDERLINE

 

 

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

  


 

 

BORDERLINE


BORDERLINE

 

Titel: Borderline hulpboek

Auteur: Spaans, Jaap

ISBN nummer:9053526145

 

Sinds de jaren tachtig wordt het begrip borderline persoonlijkheidsstoornis gebruikt voor mensen (vaak jongeren) die tussen de twee grote psychiatrische ziektecategorieën neurosen en psychosen invallen. Symptomen zijn onder andere impulsiviteit, stemmingswisselingen, zelfdestructief gedrag, verlatingsangst, onevenwichtig zelfbeeld, autoriteitsconflicten, anderszins gecompliceerde relaties en een daardoor steeds meer in een isolement raken. Nadat de diagnose gesteld is door een psychiater, kan dit boek nuttig zijn. Het is geschreven door een psycholoog en een psychiater met veel ervaring op dit gebied. Zij geven eerst voorlichting over verschijnselen, oorzaken en gevolgen van deze aandoening en gaan daarna over op de zelfhulp. Daarmee wordt vooral bedoeld dat op symptomen wordt ingegaan en dat mede aan de hand van voorbeelden wordt aangegeven hoe het gedrag aangepast kan worden. Een aanbevolen boek voor patiënten en hun ouders en omgeving. Ook geschikt als ondersteuning bij een professionele therapie..

 

 


Borderline hulpboek
E. van Meekeren

 


BORDERLINE

 

Titel: De beginneling

Auteur: Dirk Nielandt

ISBN nummer: 9044302418

 

 

Bij Ben, de verteller in deze spannende roman, slaat zijn eerste verliefdheid in als een bom. Hij laat zich op sleeptouw nemen door Vonc en haar overrompelende optreden. Haar aanwezigheid en plannen zetten zijn leven op zijn kop. Zo wordt hij geconfronteerd met dealen en brandstichting, want het impulsieve meisje Vonc, dat een borderline syndroom heeft, schrikt nergens voor terug. Ben beschrijft lichamelijke sensaties, zijn onzekerheid en woede daarover, het zich losser maken van zijn ouders, plus de verwondering over wie Vonc eigenlijk is. Hij blijft haar trouw, zo groot is de impact van dit begin, ook al verdwijnt Vonc met haar e-mails tenslotte uit zijn leven. Overtuigend neergezet door de Belgische auteur, ook bekend van de jeugdboeken 'Traan', 'Beestenhoed', 'Kuiltje' en het met een Boekenpauw bekroonde prentenboek 'Wie'. Dit is zijn eerste roman voor adolescenten (vanaf ongeveer 15 jaar)


 

 

De beginneling
Dirk Nielandt

 

 


 

BORDERLINE

Titel: Mevrouw was stil vandaag

Auteur: Lydia Rood

ISBN nummer: 9044601520

 

Er moet veel studie en praktische ervaring zijn voorafgegaan aan deze overtuigende portretten van drie verwarde of gestoorde mensen: de eerste lijdend aan het borderline-syndroom, de tweede een oudere vrouw die lijdt aan ernstig geheugenverlies (Alzheimer misschien), en de derde, een achttienjarige jongen met een verstandelijke handicap. De drie verhalen lezen alsof de hoofdpersonen erin zelf vanuit hun gedachte- en gevoelsleven praten of hun dagboek schrijven: ze ontroeren en ze lijken heel authentiek. De trieste ervaringen in hun leven doen de inlevende lezer bijna lichamelijk pijn. Mensen die betrokken zijn bij dergelijke patienten zouden allemaal dit boek moeten lezen (je leert ervan!). Maar ook andere lezers zal het aanspreken, want Rood (1957) is een knap schrijfster.

 

Mevrouw was stil vandaag
Lydia Rood


 

BORDERLINE

Titel: Dood meisje

Auteur: Geerten Maria Meijsing

ISBN nummer: 9055427705

 

Hovenier, bekend uit eerder werk van Meijsing (1950), leeft onder de naam Gardenier teruggetrokken in Deventer. Op een avond bestelt hij bij een escortservice een vrouw, Lily. De oude man raakt aan de jonge vrouw -zij is amper 20- gehecht en zij betrekt op zijn verzoek een kamer in zijn huis. Aanvankelijk leven zij beiden op door het contact, maar allengs blijkt het meisje psychisch een wrak. Later in de roman stelt een psychiater de diagnose: "Lily is een borderliner". Gardernier ontfermt zich over haar en stelt zich ten doel haar te redden. Zijn pogingen hebben echter een averechts effect. Na een hopeloze gang langs Riagg en psychiatrische ziekenhuizen neemt zij een overdosis medicijnen en raakt in coma. Het verhaal is bekend (de dokter en het lichte meisje e.a.), maar de manier waarop Meijsing het vertelt is prachtig. Hij maakt behendig gebruik van alle literaire middelen die hem ter beschikking staan: bijtende humor, een mooie barokke stijl en een geraffineerde verteltechniek. In de roman wordt verwezen naar eerder werk van Meijsing, maar hij is los te lezen.

 

 

Maar ook voor slechtziende mensen via deze stichting die zich heeft gespecialiseerd in grote letter boeken

http://www.uitgeverijxl.nl/uitgeverij.php

 

 

 


Dood meisje
Geerten Maria Meijsing

 

 


 

 

BORDERLINE

Titel: Meisje verstoord (girl interupted)

Auteur: Susanna Kaysen

ISBN nummer: 9055260215

Op 27 april 1967 werd de schrijfster van dit boek opgenomen in Belmont (Massachusetts), een bekende psychiatrische kliniek die o.a. Ray Charles en Sylvia Plath tot zijn patiënten mocht rekenen. Als 18-jarige studente kwam zij er terecht na een poging tot zelfmoord, met een aanvankelijk depressief beeld voor enige weken, die uiteindelijk verlengd werden tot twee jaar opname. De auteur geeft vooral korte schetsen over de dagelijkse gang van zaken op de adolescentenafdeling en notities over haar medepatiënten. De lezer komt nauwelijks iets te weten over haar voorgeschiedenis; de twee beslissende jaren of de daaropvolgende decennia. Kort na haar ziekenhuisontslag is zij gehuwd en beschrijft dan alleen nog enige korte toevallige ontmoetingen met ex-medepatiënten. De uiteindelijke diagnose werd gesteld op een borderline persoonlijkheid zoals blijkt uit het in dit boek opgenomen deel van haar patiëntendossier. Het boek leest vlot weg; het werd onlangs verfilmd met Winona Ryder en Angelina Jolie. Op het omslag een kleurenfoto van de rechterhelft van het gezicht van een jonge vrouw (Ryder) met het oog wijd opengesperd

 

Alleen 2de hands te koop.

Neem eens een kijkje op de volgende site:

http://www.deslegte.nl

 of

Verkoop: http://www.tweedehands-boeken.nl

Zoeken: http://www.boekenzoekdienst.nl


 

BORDERLINE

Titel: Borderline persoonlijkheidsstoornis

Auteur: Linehan, Marsha M.

ISBN nummer: 9026514573

 

Bij de borderline persoonlijkheidsstoornis ligt de kern van de stoornis in een dysregulatie van emoties als gevolg van aanleg, omgeving of beide. De patiënten missen sociale vaardigheden en vooral ook vaardigheden in het verdragen van crises. Dit geeft een voortdurende twijfel aan de eigen identiteit met zelfdestructie en suïcidaliteit als gevolg. De door Linehan geïntroduceerde dialectische gedragstherapie is erop gericht om zowel emotieregulerende vaardigheden als effectieve interrelationele vaardigheden aan te leren. In 1995 werd deze uit de VS afkomstige therapie in de Jellinekkliniek in Amsterdam geïntroduceerd. Dit boek is een handleiding voor trainers van deze (groeps)therapie. Er wordt regelmatig verwezen naar achtergronden en theorieën zoals beschreven in het Engelstalige handboek van dezelfde schrijfster. Om met vrucht deze praktische handleiding te gebruiken, is het raadzaam eerst dit handboek uitvoerig te bestuderen! Gezien de zeer recente en beperkte introductie in Nederland, het ontbreken van een Nederlandstalig handboek en het feit dat de doelgroep van dit boek beperkt is tot trainers, zal er in algemene bibliotheken weinig vraag naar komen.

 
Borderline persoonlijkheidsstoornis / druk 1
Marsha M. Linehan

 


BORDERLINE

 

Titel: Het borderline-syndroom

Auteur: Rohde-Dachser, Christa

ISBN nummer: 9060018117

In haar boek beschrijft de auteur o.a. de fenomenologie, diagnose en therapie van het "borderline-syndroom"; een nieuw ontdekt ziektebeeld, dat qua symptomen een plaats inneemt op het grensgebied tussen de neurose, zware karakterstoornis en de psychose. Er wordt konsekwent gesproken over "patiënten". Dit gedegen therapeutisch vakboek is gebaseerd op theoriestudie en praktijkgevallen en geeft een breed geschakeerd inzicht in allerlei aspekten rond het onderwerp; de benadering is psychoanalytisch. Het boek is niet geschikt voor een eerste oriëntatie op het onderwerp door een breed publiek, maar richt zich vooral op belezen kenners van het probleem en (beginnende) psychotherapeuten. Bevat noten, uitvoerige literatuurlijst en zakenregister.

 

 


BORDERLINE

 

Titel: Alles of Niets 

Auteur: E van Meekeren

ISBN nummer:

 

Een informatiemap voor mensen met borderline en familieleden. Ook is het te gebruiken voor therapeuten of studenten.

Deze map kost ruim 6.5 EURO

Te koop bij o.a. http://www.boekenmeer.nl

 

 


Titel: Borderline-Dans

Auteur: Walker

Isbn Nummer:

 

De borderline-persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een explosief mengsel van verschijnselen, zoals het opvallende vermogen om schijnbaar zelfvertrouwen en charme plotseling te laten omslaan in hulpeloosheid, razernij en zelfmoordneigingen; manipulatief gedrag; extreme verlatingsangst; zwart-witdenken; permanente problemen en ruzies met anderen; weinig zelfrespect en een chronisch gevoel van leegheid. Zo'n twee procent van de bevolking lijdt eraan, waarvan driekwart vrouwen. Toch krijgt deze stoornis weinig aandacht.

Walkers persoonlijke ervaringen maken duidelijk waarom. Mensen die met borderline-patiënten in aanraking komen, voelen zich vaak schuldig en hebben het gevoel dat zij tekortschieten. Dit geldt niet alleen voor familieleden en vrienden, maar ook voor veel therapeuten.

 

 

De borderline-dans<br>Walker
De borderline-dans
Walker

 

 


Titel: Borderline

ISBN nummer:9055153397

Auteur: Sissie Labreche

In negen hoofdstukken vertelt Sissie Labreche, die lijdt aan het borderline-syndroom, afwisselend over haar heden als ruim 20-jarige vrouw en haar verleden als meisje van 5 tot ongeveer 11 jaar. In dat verleden ligt de sleutel voor haar huidige pyschisch lijden.Haar vader verlaat het gezin als Sissie nog heel klein is. Haar ernstig depressieve moeder, die jarenlang in klinieken verblijft, pleegt zelfmoord. Sissie brengt haar kinder- en jeugdjaren noodgedwongen door bij haar almachtige, paranoide grootmoeder. Deze vrouw dreigt haar kwetsbare kleinkind met gruwelijke straffen en doodt ieder ontluikend zelfgevoel van het meisje. Voor de oudere Sissie is seks de enige overlevingsstrategie. Rauw, indringend en eendimensionaal beschrijft de Canadese auteur (1969) in haar debuutroman de lijdensgeschiedenis van haar hoofdpersoon. Het werk valt onder de zgn. autofictie: ten dele is het een fictief verhaal, wat blijkt uit compositie en literaire motieven die een rol spelen. Ten dele is het autobiografisch. Verwant is dit werk aan dat van Marie Cardinal, Tillmann Moser en Catherine Millet.

Borderline
Labreche, M.-S.
 

 


Wat Borderline met je doet

Auteur: Arthur Hegger

ISBN: 9023913132

De reeks 'Wat... met je doet', onder redactie van Arthur Hegger, bestaat uit praktische gidsen voor het omgaan met psychische problemen vanuit gereformeerd perspectief. Na het woord vooraf volgen vijf interviews met 'borderliners' (mensen met een borderlinestoornis). Het tweede gedeelte geeft achtergrondinformatie over de stoornis: bijvoorbeeld over hoe het kan ontstaan en wat de effecten zijn op de naastbetrokkenen. Ook wordt er een hoofdstuk gewijd aan de invloed van het geloof. Het boekje eindigt met literatuur- en website-verwijzingen. De auteur is als psychotherapeut werkzaam bij Eleos, een stichting voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Er valt het nodige uit te leggen over mensen met deze stoornis, maar uit het boekje blijkt vooral wat een helse klus het is om met dergelijke mensen om te gaan, ook voor mensen die dat beroepsmatig doen. Alle tips ten uitvoer brengen lijkt een onmogelijke taak, maar misschien bieden ze naast inzicht toch enig houvast. Paperback; kleine druk. - Drs. J.M. Spee  

 

 

Wat Borderline met je doet
Hegger, A.

 


VOOR (AANKOMENDE) THERAPEUTEN

 


BORDERLINE

 

Titel: Dialectische gedragstherapie bij Borderline persoonlijkheidsstoornis

Auteur:Marsha M. Linehan

ISBN nummer: 9026517130

Mensen met een Borderline persoonlijkheidsstoornis vertonen een voortdurende instabiliteit in hun emoties, interpersoonlijke relaties, zelfbeeld en controle over hun impulsen. Voor de meeste instellingen voor geestelijke gezondheidszorg vormen mensen met deze stoornis de meest moeilijke groep om effectief te kunnen behandelen. Op dit moment zijn er in Nederland nog geen erkende richtlijnen voor behandeling. Wel is uit onderzoek in Amerika en Nederland gebleken dat dialectische gedragstherapie effectief is in het verminderen of zelfs uitdoven van dit zelfbeschadigende gedrag. Dialectische gedragstherapie bij Borderline persoonlijkheidsstoornis beschrijft op heldere en gedetailleerde wijze deze geïntegreerde aanpak van de borderline-problematiek. De kern van de behandeling vormt het vinden van een balans tussen acceptatie en verandering. Het eerste deel van dit boek beschrijft de theorie van de behandeling. Het tweede deel gaat uitgebreid in op de behandeling zelf - de organisatie ervan, het stellen van prioriteiten in de verschillende behandeldoelen en de gebruikte behandelstrategieën. De hoofdstukken gaan vergezeld van checklijsten om in één oogopslag overzicht te krijgen van de verschillende mogelijkheden die de behandelaar in een bepaalde situatie ter beschikking staan en van de achtereenvolgens te nemen stappen om een strategie uit te voeren. Het boek is naar het Nederlands vertaald door Tonnie Thijssen, GZ-psycholoog/psychotherapeut in het team 'persoonlijkheidsstoornissen' van De Gelderse Roos in Arnhem. Deze uitgave is een vertaling van het oorspronkelijke Amerikaanse boek Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder, geschreven door Marsha Linehan, hoogleraar in de psychologie, psychiatrie en gedragswetenschappen aan de Universiteit van Washington. Het voorwoord is geschreven door Wies van de Bosch die de therapie in Nederland uitvoert, onderzoekt en onderwijst

 

Dialectische gedragstherapie bij Borderline persoonlijkheidsstoornis / druk 1
Marsha M. Linehan

 


BORDERLINE

 

Titel:Zoeken naar balans

Auteurs: Wies van den Bosch & Steven Meijer

ISBN nummer:90 265 1714 9,

 

De behandeling van patiënten met een Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een complexe en moeizame weg voor zowel patiënten als hun hulpverleners. Kenmerkend hiervoor is doorgaans de afwisseling van periodes van rust met crises, middelenmisbruik met abstinentie, schijnbare competentie gevolgd door terugval, rust gevolgd door automutilatie en (dreigende) suïcidaliteit. Een 'hechte' therapeutische relatie kan uitmonden in geringe therapietrouw en een vroegtijdig afbreken van de behandeling. Kenmerkend voor de gemoedstoestand van therapeuten die BPS-patiënten behandelen is dat overmoed wordt afgewisseld door wanhoop, een reddershouding uitmondt in uitstoting en enthousiasme in burnout. Zowel cliënt als therapeut gaan vaak van het ene extreme naar het andere en verkeren in een voortdurende, onwerkbare verstoorde balans. De door Marsha Linehan ontwikkelde behandelmethode dialectische gedragstherapie (DGT) geeft hoop op het herstel van de balans binnen de patiënt, tussen patiënt en therapeut, en tussen hulpverleners onderling. Zoeken naar balans begeleidt beginnende maar ook gevorderde hulpverleners in hun ontwikkeling naar het toepassen van DGT met ernstige suïcidale cliënten. De auteurs leggen niet alleen de voor DGT specifieke concepten uit, maar illustreren deze met realistische praktijkvoorbeelden. Zij hebben niet gestreefd naar een vervanging van de uitgave van Linehan, maar hebben gezocht naar een toegankelijke aanvulling hierop. De auteurs hebben hun sporen verdiend in de praktische uitvoering van DGT. Wies van den Bosch startte met het eerste DGT programma in Nederland, waarin ook verslaving geen contra-indicatie was, en richt zich nu op het forensische veld. Steven Meijer richtte het Twentse DGT-team op en combineert zijn kennis van gedragstherapie met DGT.

 

Zoeken naar balans / druk 1
Bosch, W. van den

 


Handboek voor de behandeling van borderline patienten

 Auteur:Uitgeverij Tijdstroom

ISBN nummer: 9035215109

Dit studieboek beoogt een overzicht te geven van diverse aspecten en benaderingen van 'borderline'patiënten (15-40% van alle psychiatrische patiënten). Het boek bevat 23 hoofdstukken die zijn geschreven door psychiaters, psychologen en een enkele hoogleraar. De indeling is als volgt: deel 1: Achtergronden; deel 2: Referentiekaders en deel 3 (het omvangrijkste deel): de praktijk van de behandeling. Het boek beschrijft de behandeling vanuit verschillende gezichtshoeken. In hun eindconclusie stellen de samenstellers dat het boek vooral duidelijk maakt dat ten eerste 'de' borderline patiënt en ten tweede 'de' behandeling niet bestaan. Ook hier lijkt de klinische praktijk zich steeds praktischer op te stellen.

 

Handboek voor de behandeling van borderline patienten / druk 1

 

 

 


 

  LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

http://www.steunpunt-geweld.tk

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 


 

 Naar Vorige Pagina|Naar Volgende Pagina

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING