Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

UPDATE 2003


BOEKEN

BOULIMIA

 

 

Home

Oproep

Petitie

Vereniging

Nieuws

Levensverhaal

Contact

  

 

 

BOULIMIA
 Boulimia

Titel: 10 gouden tips voor een goed gewicht

Auteur: Jong, F. de

ISBN nummer: 90-389-0987-x

 

Hoewel de titel van dit boek doet vermoeden dat het gaat om een aantal eenvoudige tips om te vermageren, is niets minder waar. Het gaat hier om een gedegen werkboek; een studieboek waarin inderdaad in tien hoofdstukken alle facetten van afvallen onder de loep genomen worden. Alle hoofdstukken zijn op dezelfde manier opgebouwd: eerst wordt 'de tip' omschreven, als voorbeeld wordt een casus uit de diëtistenpraktijk besproken, dan volgt de uitleg van de theorie en ten slotte worden er oefeningen gegeven om de in het hoofdstuk beschreven problemen zelf te gaan aanpakken. De auteur van dit boek is een ervaren diëtist die tevens veel ervaring heeft bij het behandelen (of mede behandelen) van patiënten met eetstoornissen. In de verschillende hoofdstukken is dit terug te vinden in een veelzijdige aanpak waarbij zeker niet wordt uitgegaan van een standaarddieet of standaardoplossingen. Ook de 'psychologische' kant van overgewicht en vermageren krijgt ruime aandacht. Het boek bevat een literatuurlijst, een adressenlijst en een register.

 

 

 


 BOULIMIA

 

Titel: Mooi dik is niet lelijk

Auteur: Susie Orbach

ISBN nummer: 90-351-2036-1

 

Mooi dik is niet lelijk, het revolutionaire werk van Susie Orbach dat twintig jaar geleden voor het eerst werd uitgegeven en nu beschouwd wordt als een klassieker, laat zien dat het bij dik zijn niet om voedsel gaat, maar eerder om bescherming, seks, moederen, kracht, voor jezelf opkomen, boosheid en liefde. Dik zijn kan een reactie zijn op de manier waarop je wordt gezien door je echtgenoot, je moeder, je baas - en jezelf. Door inzicht te krijgen in je investering in dik zijn en je onbewuste angsten voor mager zijn, kun je voedsel veranderen in een vriend. Leren eten vanuit maaghonger in plaats van mondhonger betekent dat voedsel een genoegen wordt dat je voedt wanneer je honger hebt, en niet iets waarmee je een haat/liefde-relatie hebt.

Te koop bij De Slegte ongeveer 5 euro

http://www.deslegte.nl


BOULIMIA

 

Titel: Beetje bij beetje beter / druk 1 een overlevingspakket voor mensen met bulimia nervosa en/of een vreetbuistoornis

Auteur:Ulrike Schmidt & Janet Treasure

ISBN nummer: 90-6665-233-0

Vele vrouwen zien hun leven verwoest door de vèrstrekkende lichamelijke en psychische problemen die worden veroorzaakt door een eetstoornis. Er is een grote onwetendheid over het onderwerp en oer wordt over het algemeen slechte informatie gegeven over de oorzaken, de gezondheidsrisico's en de remedies tegen het probleem. De toegang tot behandeling is voor veel patiënten moeilijk en vrienden en familie voelen zich machteloos. Dit `zelfhulp' boek - waarvan het succes reeds bewezen werd in de kliniek- moedigt patiënten aan zelf weer de controle te nemen over hun eigen leven door hen de informatie en adviezen te geven die ze nodig hebben om hun eetproblemen de baas te worden. Het boek leest gemakkelijk en is geïllustreerd met vele voorbeelden uit de praktijk. Het richt zich op de specifieke probelemen waar bulimia patiënten dagelijks mee te maken hebben. Gebaseerd op het meest recentelijk wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van vele patiënten, voorziet dit boek stap-voor-stap in een gedetailleerd advies voor de aanpak van het bulimia probleem. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het gebruik van dit boek wijst uit dat 40% van de patiënten de kwaal na acht weken volledig onder controle heeft, indien de aanwijzingen van het boek worden gevolgd. In tegenstelling tot andere boeken over dit onderwerp die minder probleem-gericht zijn, richt dit boek zich op de sleutelveranderingen die patiënten in hun gedrag moeten aanbrengen als ze een gelukkiger en zonvoller leven willen leiden.

 

 


Beetje bij beetje beter / druk 1
Ulrike Schmidt

 


BOULIMIA

 

Titel:  Eten in het schijnsel van de maan

Auteur: Anita Johnston

ISBN nummer: 90-230-0997-5

Anita Johnston gebruikt, net als Clarissa Pinkola Estés in De ontembare vrouw, metaforen en verhalen om vrouwen te laten zien hoe ze in contact kunnen komen met hun innerlijke wijsheid. Door praktische inzichten en oefeningen te verweven met een rijke variatie aan oude verhalen, multiculturele mythen, legenden, sprookjes en folklore, leert ze vrouwen die kampen met eetstoornissen de metaforen te ontdekken die verborgen liggen in hun eigen levensverhalen, in hun dromen, in hun lichaam en in hun omgang met voeding, zodat ze zich kunnen bevrijden van dwangmatig eten en geobsedeerdheid door voedsel. Eten in het schijnsel van de maan helpt vrouwen onder andere: • de oorsprong te begrijpen van verstoorde eetgewoonten, en de vaardigheden te ontwikkelen om deze eetgewoonten te herstellen; het verschil te leren tussen lichamelijke en emotionele honger; te luisteren naar hun lichaam: eet wanneer je honger hebt en stop wanneer je genoeg hebt, dromen te gebruiken om inzichten en aanwijzingen te krijgen; ontdekken welke rol hun menstruatiecyclus kan spelen bij het het weer in het gareel brengen van hun eetgedrag.

 

 


Eten in het schijnsel van de maan
Anita Johnston

 


Boulimia

 

Titel: Boulimie en eetbuien overwinnen

Auteur: Johan Vanderlinden

ISBN nummer:9020943243

 

De auteur is psycholoog en psychotherapeut in een Belgisch universitair centrum en vooral bekend door de publicatie van een boek in 2000 over anorexia ("Anorexia nervosa overwinnen'*) dat in alle opzichten, zowel wat betreft aanpak als stijl en uiterlijke vormgeving, beschouwd kan worden als complementair aan dit boek: in dàt boek ging het over te weinig eten, in dìt boek over te veel eten. Ook dit boek is een breed georiënteerd overzicht annex doe-het-zelf behandelgids voor de behandelde eetstoornis: prima weergave van de theorie, harmonische afwisseling met concrete adviezen en opdrachten aan patiënten. Ook hier wordt de hulpverlener weer direct aangesproken. Gedifferentieerde literatuurlijst, kritische selectie van beschikbare websites, relevante adressen (ook voor Nederland).

 Boulimie en eetbuien overwinnen
Vanderlinden, J.

 


Boulimia

 

Titel: Ik eet als niemand het weet

Auteur: Jaap Spaans

ISBN nummer:9053524584

 

Het boekje gaat over bulimia nervosa, dat is een ziekte waarbij als een soort verslaving heel veel gegeten moet worden. Dat daarna weer heel vaak wordt uitgebraakt. Het is eigenlijk een broertje van anorexia nervosa. Veel patiënten praten niet graag over hun kwaal omdat ze zich er enorm over schamen. Het betreft vaak jonge volwassen vrouwen die jaren aan deze ziekte kunnen lijden zonder dat hun omgeving er wat van merkt. Voor hen is dit boek dan ook geschreven. Met de bedoeling zich erin te herkennen en door zelfhulp zover te komen dat ze echte hulp gaan zoeken. Het is een vlot geschreven boek, afgewisseld met casuïstiek. Het eerste deel is vooral informatief; er wordt ingegaan op de kenmerken, de gevolgen en het ontstaan van deze verslaving. Daarna volgt er een hoofdstuk waarin je kunt nagaan of je er eventueel zelf last van hebt en vervolgens wordt er ook uitleg gegeven over gezonde voeding. Daarna gaat het verder met zelfhulpaanwijzingen. De schrijver is psychotherapeut in de Van Rintveld-kliniek, een van de weinige gespecialiseerde centra voor eetstoornissen. Een prima boek voor patiënten en familieleden

 

 


Ik eet als niemand het weet
A. Planten

 


Boulimia

 

 

Titel: Weet waarom je eet

Auteur:, Jane R. Hirschmann

ISBN nummer:9032506579

 

De auteurs, clinici die lange tijd gewerkt hebben met patiënten die aan een dwangmatig eetsyndroom lijden, beschrijven in dit boek op simpele, "Amerikaanse" wijze een programma om gewicht- en eetproblemen te overwinnen. Uitgangspunt is dat dwangmatig eten - dat niet synchroon is met de natuurlijke behoeften van het lichaam - bijna altijd onstaat als gevolg van een dieet. Het boek biedt mensen een praktische stap-voor-stap-handleiding voor het oplossen van de problemen van dwangmatig eten. De methode kent 3 fasen: 1) het zichzelf accepteren, stoppen met lijnen en ontdekken dat de behoefte aan eten uiteindelijk vermindert, 2) leren eten uit echte honger in plaats van emotionele honger en zodoende op een natuurlijke manier gewicht verliezen, 3) zichzelf vinden, inzien dat je niet iemand bent zonder zelfbeheersing maar iemand die voedsel gebruikt om zichzelf te troosten. Een eenvoudige, praktische gids voor mensen die er genoeg van hebben zich te ergeren aan hun eetgewoonten en zichzelf.

 

 

Weet waarom je eet
Jane R. Hirschmann

 


Boulimia

 

Titel:De veilige hel

Auteur:Vervaet, Myriam

ISBN nummer: 9052406456

Anders dan de meeste boeken over anorexia en boulimia is dit geen ervaringsverhaal. Prof. Vervaet - docente medische psychologie en hoofd van het Centrum voor Eetstoornissen in Gent - heeft in samenwerking met journaliste De Jonge een bijzonder informatief boek over eetstoornissen geschreven. Vervaet benadrukt dat het verstoorde eetpatroon bij mensen met anorexia of boulimia niet de kern van het probleem is, maar een symptoom. Zij legt uit dat eetstoornissen ontstaan als antwoord op problemen in de identiteitsontwikkeling. Vervaet beschrijft achtereenvolgens de kenmerken van eetstoornissen, de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een verstoord eetpatroon en de behandeling door middel van psychotherapie. Tot slot worden adviezen gegeven voor mensen in de omgeving van eetstoornis-patiënten en aan de patiënten zelf. De informatie wordt verduidelijkt door een viertal uitgebreide patiëntverhalen. De complexe materie wordt op een begrijpelijke manier verwoord. Het boek bevat een korte adressenlijst en een literatuurlijst.

 


 

 

 

Meer titels over eetproblemen vind je ook op de site:

http://www.sabn.nl

Sabn Staat voor Stichting Anorexia Boulimia Nervosa


VOOR THERAPEUTEN

 


 

 Titel: Behandelingsstrategieen bij bulimia nervosa / druk 1

 Auteur: A. Jansen

 ISBN: 9031326615

Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum


 

Titel: Bulimia nervosa effectief behandelen / druk 1

Auteur: Jansen, A.

ISBN: 9026513291

Uitgeverij: Swets & Zeitlinger Publishers


   LET OP MIJN PAGINA KUN JE OOK BEREIKEN VIA

http://www.steunpunt-geweld.tk

Of neem eens een kijkje op mijn ander site die over seksualiteit gaat en seksueel misbruik.

 

 

 

 

 

 

 Naar Vorige Pagina|Naar Volgende Pagina

 

THEMA'S

ADRESSEN

BOEKEN

CHRISTELIJKE

HULP

ERVARINGEN

GEDICHTEN

HULP IN

BELGIË

HULP VERLENING

MISBRUIK door

HULPVERLENER

VERWERKING-

TIPS

VROUWEN

GEWELD

ZELF-VERDEDIGING