Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Trotskisme
etter Trotski

Internasjonale Sosialisters røtter

Tony Cliff


Kapittel 1
Å stille det riktige spørsmålet

Kapittel 2
Statskapitalisme

Kapittel 3
Den permanente våpenøkonomien

Kapittel 4
Avbøyd permanent revolusjon

Kapittel 5
Arven etter Trotski

Kapittel 6
Konklusjon

Om forfatteren


Første gang utgitt 1999 av Internasjonale Sosialister, Postboks 9226 Grønland, 0134 Oslo.

ISBN 82 7366 036 - 2

Oversatt av Espen Gjøstøl fra Trotskyism after Trotsky (Bookmarks, 1999).

Papirversjonen koster kr 50 og har i tillegg litteraturhenvisninger. For å bestille boka, send epost til sarbeide@online.no eller ring 22 20 17 89.

Internasjonale Sosialister tilhører en internasjonal tendens av revolusjonære sosialistiske organisasjoner.

 

Mange mennesker har hjulpet til med å skrive denne boka. Ian Birchall, Rob Ferguson, Al Richardson og Socialist Platform Archive hjalp til med å finne dokumenter fra den trotskistiske bevegelsen for årene 1946-47. Mange takk går til Chris Bambery, Alex Callinicos, Lindsey German, Chris Harman og John Rees for råd og forslag. Chanie Rosenberg fortjener spesiell takk for å ta del i redigeringen av manuskriptet og for å taste det inn. Takk også til Donny Gluckstein for ekspertmessige kritiske kommentarer og mange verdifulle forslag om bokas stil, og til Rob Hoveman for effektivt gjennomsyn av boka helt fram til publisering.

- Tony Cliff


[ Internasjonale Sosialister ] [ Tidsskriftsenteret ]

Oppslag: [teller] - Webansvarlig: E. Gjøstøl