Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Om forfatteren

Tony Cliff er et av medlemmene som grunnla Socialist Workers Party i Storbritannia. Han ble født i Palestina i 1917 og ble en tilhenger av Leon Trotski mens han fortsatt var tenåring. Hans analyse av Russland som statskapitalistisk ble første gang formulert i perioden etter Den andre verdenskrig for å gi den revolusjonære venstresida en mer gjennomgående analyse av de russiske og øst-europeiske stalinistiske statene. ‘The Class Nature of Stalinist Russia’ ble først distribuert i duplisert form i 1948, og en forbedret versjon ble først utgitt som Stalinist Russia: A Marxist Analysis i 1955. En mye større versjon av dette verket, med tittelen Russia: A Marxist Analysis, ble første gang utgitt i 1964. En ny utgave av denne boka ble så utgitt i 1974 som State Capitalism in Russia. Cliff ga også ut Stalin’s Satellites in Europe i 1952, og denne ble etterfulgt av Mao’s China i 1957.
   Cliffs analyse insisterte på at de stalinistiske regimene ikke var sosialistiske, siden staten i disse samfunnene spilte den samme rollen som den de privatkapitalistiske bedriftene og staten tilsammen spiller i vestlige kapitalistiske samfunn. Han spådde at økende konkurranse, delvis gjennom våpenkappløpet, ville føre til fornyede kriser i de statskapitalistiske landene.
   Da etterkrigstidas oppgang begynte å avta på slutten av 1960-tallet og tidlig på 1970-tallet, og dermed varslet en fornyelse av den revolusjonære venstresida internasjonalt idet student- og arbeiderkampene i den perioden tok form, skrev Cliff to bøker som var nært knyttet til klassekampen i Storbritannia. Incomes Policy, Legislation and Shop Stewards, forfattet sammen med Colin Barker, ble utgitt i 1966 og The Employers’ Offensive: Productivity Deals and How to Fight Them i 1970. Sistnevntes førsteopplag på 10 000 ble utsolgt i løpet av tre uker.
   Cliff begynte deretter på sin trebindsstudie av Lenin, der han søkte å restituere den marxistiske tradisjon når det gjaldt det avgjørende spørsmålet om revolusjonær organisering for en nylig radikalisert generasjon. Dette prosjektet ble fortsatt inn i 1990-årene med en firebindsstudie av Trotski.
   Tony Cliffs øvrige utgivelser inkluderer Rosa Luxemburg, første gang utgitt i 1959, Class Struggle and Women’s Liberation i 1984, og to bøker forfattet sammen med Donny Gluckstein, Marxism and Trade Union Struggle: The General Stike of 1926, første gang utgitt i 1986, og The Labour Party: A Marxist History, første gang utgitt i 1988.

Tony Cliffs hovedverker
Stalin’s Satellites in Europe (London, 1952)
Stalinist Russia: A Marxist Analysis (London, 1955)
Mao’s China (London, 1957)
Rosa Luxemburg (siste utgave London, 1983)
Deflected Permanent Revolution (siste utgave London, 1990)
Russia: A Marxist Analysis (London, 1964)
Incomes Policy, Legislation and Shop Stewards (London, 1966) med Colin Barker
The Employers’ Offensive: Productivity Deals and How to Fight Them (London, 1970)
State Capitalism in Russia (siste utgave London, 1996)
Neither Washington Nor Moscow: Essays on Revolutionary Socialism (London, 1982)
Class Struggle and Women’s Liberation (London, 1984)
Marxism and Trade Union Struggle: The General Strike of 1926 (London, 1986) med Donny Gluckstein
Lenin: Bind 1, Building the Party (siste utgave London, 1986)
Lenin: Bind 2, All Power to the Soviets (London, 1985)
Lenin: Bind 3, The Revolution Besieged (London, 1987)
The Labour Party: A Marxist History (siste utgave London, 1995) med Donny Gluckstein
Trotsky: Bind 1, Towards October (London, 1989)
Trotsky: Bind 2, Sword of the Revolution (London, 1990)
Trotsky: Bind 3, Fighting the Rising Stalinist Bureaucracy (London, 1991)
Trotsky: Bind 4, The Darker the Night the Brighter the Star (London, 1993)


[ Innhold ]